Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Leiv Eiriksson og vinlandsreisene

Leiv Eiriksson og vinlandsreisene

Historieoppgave om Leiv Eiriksson og vinlandsreisene.

Karakter: 6

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
22.10.2009


Innhold

Introduksjon

Eirik Raude

Leiv Eiriksson før Vinlandsreisene

Hva forteller sagaene?

Leiv Eirikssons reise til Vinland

Det Nikolai har skrevet

 

Introduksjon

 

Eirik Thorvaldson Raude

Eirik Raude var faren til Leiv Eirikson. Tilnavnet Raude fikk han nok p. g. a. sitt røde hår og skjegg, men det kan også ha noe med det ampre humøret hans. Eirik var opprinnelig fra Jæren i Norge, men faren hans, Thorvald Åsvaldson, ble gjort fredløs i Norge så de dro til Island. Eirik vokste opp på Island, men da han ble voksen slo han ihjel en mann og ble lyst fredløs på Island i tre år. Han hadde hørt snakk om et land lenger vest, og til Norge kunne han ikke dra, så han satte ut for å finne det nye landet. Eirik Raude er kjent som oppdageren av Grønland, men sagaen forteller at Gunnbjørn Ulvsson var den første der. Men Eirik var den som først bosatte seg der og koloniserte landet, noe han gjorde ved å bygge gården Brattalid der han slo seg ned. Han kalte landet ”Grønland” for å lokke flere til å flytte dit. Reklamen hans virket, og det kom en god del folk fra Island for å bosette seg på Grønland, i løpet av kort tid var det hele 3000 islendinger bosatt på Grønland. De delte seg i 2 bygder, Austerbygd og Vesterbygd, som begge var plassert på sørvestdelen av Grønland. Dette skjedde antagelig rundt 970 e. Kr.[1]


 

<bilde>

 

Eirik Raude døde sammen med store deler av Grønlands bosetning i 1003. Vi kan ikke vite helt sikkert hva som drepte dem, men det mest sannsynlige er at et skip brakte med seg en farlig sykdom. Men før han døde fikk Eirik Raude en sønn, nemlig Leiv Eiriksson.

 

Leiv Eiriksson

Leiv Eirikson ble født på Island bare noen få år før faren ble erklært fredløs. Da Leiv var ganske liten ble han satt bort til fostring hos en mann på Island som het Thyrke[2]. Av Thyrke lærte Leiv runeskrift og fremmede språk, handel og kunnskaper om planter, fortellinger fra fornalderen og håndtering av våpen. Da Leiv var 12 fikk han flytte tilbake til familien sin på Grønland.

 

Da Leiv var 20 fikk han sitt eget skip og mannskap. De var på vei til Norge, men de seilte innom Hebridene og ble der mens de ventet på rett bør. På Hebridene traff Leiv Eiriksson en kvinne som het Torgunna, og de hadde et forhold. (Dette var nok litt av grunnen til at Leiv ble så lenge på Hebridene.) Da Leiv skulle dra ville Torgunna gjerne være med, og hun fortalte leiv at hun var med barn. Leiv dro allikevel fra henne, men hun lovte at hun skulle sende barnet til Grønland[3].

 

<bilde>

Tjodhildskirken, rekonstruert i år 2000.

 

Høsten år 999 kom Leiv Eiriksson frem til Norge. Han ble ikke så lenge, bare vinteren over, men han rakk å bli godvenn med kongen, Olav Tryggvason. Kongen ba Leiv om å bli kristen, og det gikk han med på. Om han ikke hadde gjort det hadde han nok ikke fått solgt varene han hadde med seg. Kongen ba også Leiv om å ta med seg en prest til Grønland, noe han gikk med på[4]. Leiv fikk også i oppdrag å kristne hele Grønland, noe han i stor grad lyktes med. En av de få som ikke byttet tro var hans egen far, Eirik Raude, mens hans mor, Tjodhild, omfavnet den nye troen og fikk bygget en kirke. Denne kriken har man funnet rester av, sammen med skjelettene av rundt 150 mennesker.

 

Hele livet sitt hadde Leiv vært en rastløs mann, og veldig interessert i seiling. Han lærte nok mye av faren sin om det å seile langt og på dypt hav. En liten stund etter at han var kommet tilbake til Grønland, satte han ut igjen for å oppdage et nytt land.

 

<bilde>
Hva forteller sagaene?

Veldig mye av det vi vet om Leiv Eiriksson har vi fra Grønlendingsagaene. Grønlendingsagaene er en av Islendingsagaene, og den handler i hovedsak om Eirik Raude og de andre som bosatte seg på Grønland, samt noen ekspedisjoner som dro vestover fra Grønland. (Blant andre Leiv Eirikssons tur til Vinland.) Vi har lest et utdrag og presenterer her en oppsummering av det som står om Leiv Eirikssons reise til Vinland:

 

I denne sagaen er det Bjarne Herjolvsson som først ser Vinland, da han ender opp i tåke og kommer ut av kurs. Han gikk  ikke i land, slik Leiv Eiriksson senere gjorde. Når Bjarne så kom hjem til Grønland ble det mye snakk i bygden Brattalid[5] om dette landet, og Leiv Eiriksson ble interessert og bestemte seg for å prøve å komme seg dit. Han kjøpte båten av Bjarne og fant seg mannskap, så de ble til sammen 35 mann som satte ut.

 

Da de ankom landet Bjarne Herjolvsson hadde fått øye på begynte de å bygge seg en bosetning for å bli der over vinteren. Det var masse laks og gode marker der for kyrne, og det var heller ingen vinterfrost, så gress var alt av mat dyrene trengte over vinteren. De beskriver også at døgnet er jevnere enn på både Island og Grønland, noe som tyder på at de er lenger sør.

 

Og så en morgen befalte Leiv at de skulle fylle båten med druer og hogge skogen for ladning til skipet. Ifølge sagaen ble hele etterbåten fylt med druer, og det var også disse som ga navnet til landet, Vinland[6].

 

Da Leiv og mannskapet kom hjem til Grønland ble det snakk om en ny Vinlandsreise, og mange ivret for at Karlsevne[7] skulle dra av sted. Han samlet 60 mann og 5 kvinner, tok med seg mye buskap, de planla nemlig å slå seg ned der om mulig, og satte av sted. Leivs hus sto fortsatt i Vinland, men da Karlsevne ville få disse ble han nektet, men han skulle få låne dem, sa Leiv. Mennene og Karlsevne ble enige om å dele utbyttet av ekspedisjonen likt, og ankom Vinland der de fant Leivsbuene intakte. Sagaen slutter med funnet av en hval på land, som ga dem mye mat.

 

Hovedkilden til de norske vikingenes besøk til Vinland kommer fra Eirik Raudes saga. Sagaen forteller som navet tilsier om Eirik Raude, faren til Leiv Eiriksson. Eirik Raudes saga er også en Islendingsaga, og den forteller om ekspedisjonene mot vest fra Island, først til Grønland og så til Amerika. Her er en oppsummering av det som står om Vinland i sagaen:

 

<bilde>

Bildet er tegnet av en amerikansk kunstner og forestiller leiv Eiriksson som oppdager vinraker på Vinland.

 

Her fortelles det om hvordan Eiriks sønn, Leiv, satte ut fra Grønland og fant Vinland, der det vokste naturlige kornåkre og masse vintrær, derav navnet Vinland. Etter at han kom tilbake ble det mye snakk, og folk snakket om å dra til Vinland for å slå seg ned. De satte ut fra Grønland de også, og satte kursen sørvest. Snorre, Karlsevne og Bjarne het de som reiste, og de bosatte seg på det vi i dag kaller Newfoundland og Labrador. Kyrne hadde de med seg, og de fikk bo der i to uker uten å bry seg om omgivelsene. De nøt landet med masse dyr og elver fulle av fisk.

 

Men så en dag møtte de innfødte med svarte, stygge ansikter og store øyne. Vikingene kalte

dem skrælinger, og drev handel med dem. I bytte for rødt tøy fikk de skinn til klær. Innbyggerne der ville også kjøpe spyd og våpen av dem, men Snorre og Karlsevne nektet mennene sine å bytte det bort. Men etter en stund kom det plutselig masse skrælingbåter opp fra sør, og de skrek og ropte mot vikingene. Da gikk Karlsevne i land med et rødt skjold i front, og skrælingene angrep fra båtene sine. Det ble et slag på stranden der, og etter slaget fant vikingene ut at selv om landet var godt og bra, ville det alltid være altfor stor fare forbundet med å bo der permanent, at dette ble forkastet. Vikingene brøt deretter opp og returnerte til hjemlandet sitt, og slik ender Eirik Raudes saga.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil