Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Fornybar energi

Fornybar energi

En tekst om de fornybare energikildene.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
22.09.2009


ENERGI

 

Innhold

Denne artikkelen skal handle om:

Energi generelt

Solenergi

Bioenergi

Vindenergi

Vannenergi/-kraft

Geotermisk energi

 

Fornybar energi er energikilder som ikke kan bli brukt opp av mennesker. Eksempler på fornybar energi er solenergi, vannkraft, vindenergi, bølgekraft, geotermisk energi og biobrensel.

 

Norge er et av landene i verden som har flest energikilder. Norge har mye vannkraft, råolje og naturgass. Likevel mener mange at vi snart kommer til å få en energikrise i landet vårt. Energi brukes blant annet til oppvarming, elektrisk utstyr og transport. De vanligste energitypene er elektrisitet, råolje, naturgass, annen gass, damp og kull. For 20-30 år siden merket vi at jordens muligheter var begrenset og at vi måtte spare de fossile energikildene våre.

 

Bruken av energikildene våre er et veldig stort tema i politikken. Mange mener at klimaendringene er menneskeskapte, og det har blitt et stort problem. Myndighetene prøver nå å få til et mer miljøvennlig energiforbruk.


 

Tankekart om energi

 

<bilde>

 

Tankekartet er hentet fra www.aschehoug.no.

 

 

<bilde>

 

Illustrasjonen viser hva slags type energi som går til de forskjellige brukerne. Dette er både fornybar – og ikke fornybar energi.

Illustrasjonen er hentet fra http://www.uib.no/mnfa/privat/arve/tema.html.

 

 

FORNYBARE ENERGIKILDER

 

<bilde>
 SOLENERGI

Solenergi er energi som kommer direkte fra sola. Den kan brukes på mange måter, men blir oftest brukt til varme eller elektrisk energi. Hvert år mottar jorda 15 000 ganger mer energi enn verden bruker. I Norge gir sola 1500 ganger mer energi enn vi bruker. Det er solenergi over hele jorda, og det kommer til å bli den viktigste energikilden i fremtiden. Hvis vi bruker solenergien riktig, så forurenser det ikke.

 

Norge har 140 000 installerte solcelleanlegg og har flest solcellepanel pr. innbygger i verden. Solstrålene skaper elektrisk strøm når de treffer solceller. De gir energi til avsidesliggende hytter, hus og tekniske anlegg. Over 2000 fyrlykter i Norge går også solceller. Det er mest økonomisk å ha solceller på hytta, i båten og andre fritidssteder hvor du ikke trenger elektrisk energi gjennom kabel. Det er også ganske praktisk. Steder hvor det er vanskelig å få inn elektrisk strøm, pleier man å ha solceller.

<bilde>

 

Fordeler med solenergi

Solenergien er gratis og den skinner alltid. Det forurenser ingenting å bruke solenergi. Solenergi er tilgjengelig over alt og er ofte ganske praktisk.  

 

Ulemper med solenergi

Sola lyser ikke på ett sted hele tiden, så det kan være vanskelig å samle nok solenergi til en hel by.

Solenergien er ikke så veldig stabil. Den lyser nesten bare om dagen, og nesten ikke om natta, vinteren eller når det er overskyet.

Elektrisitet som er produsert av solceller er dyrt.

 

<bilde>

 

 

<bilde>
 BIOENERGI

Bioenergi er energi fra plante- og dyreavfall. Bioenergi finnes i både fast form, som gass og i flytende form. Bioenergi er energi fra sola, og plantene trenger sollys for å vokse, og når det blir brent, frigjøres energien igjen. Biobrensel i fast form er billigere enn olje. Det er faktisk 10-20 % billigere! Treverk er den eldste formen for bioenergi. Gassen som dannes av dyregjødsel som blir brutt ned, blir brukt til varme og drivstoff i biler. Biogass blir brukt på steder med mye dyregjødsel.  Biobrensel brukes oftest til oppvarming.  

15 % av verdens energiforbruk er bioenergi.

<bilde>

 

Biodiesel

Biodiesel lages ved å presse ut oljen fra planter. Det kan være forskjellige planter avhengig av hvilket land det blir produsert i. Olje i fiskerester kan også brukes som biodiesel. Biodiesel kan brukes i dieselmotorer og kan også blandes med diesel.

 

Fordeler med bioenergi

Biomasse finnes over hele verden og ofte billig å produsere og å bruke.

Bioenergi kan brukes på nytt.

Biogass forurenser ikke og er enkelt å lagre.

 

Ulemper med bioenergi

Hvis det brennes, gir det fra seg CO2, som da øker drivhuseffekten.

Hvis det blir tatt for mye av det, blir det mindre skog.

Når dyre- og planterester brukes til energiproduksjon, kommer det ikke tilbake i jorda og det blir da dårligere jord.

 

<bilde>

 

<bilde>
VINDENERGI

Vindenergi er luft som er i bevegelse. Menneskene har brukt vindenergi i flere tusen år. For over 5000 år siden brukte menneskene seil. En god stund senere fant bøndene opp vindmøllen for å male korn, og etter hvert var det over 100 000 vindmøller i Europa. Vindenergien blir brukt i dag fordi den er fornybar, og det forurenser ingen ting. Vindenergien er en av de billigste fornybare energikildene vi har.

Nå brukes heller vindturbin istedenfor vindmølle. I en vindturbin blir noe av energien i vinden gjort om til elektrisitet. Propellen driver en generator som lager elektrisitet. Det finnes mange forskjellige vindturbiner. Den vanligste består av et tårn, et maskinhus og en rotor med tre blader. Vindturbiner må plasseres på et sted med mye vind. Flate land egner seg veldig bra til å ha vindturbiner, som f. eks Danmark og Nederland. Vindturbiner blir ofte satt opp sammen på ett sted, og i de største vindmølleparkene er det over 7500 vindturbiner.

 

<bilde>

Vindmølle

 

<bilde>

Moderne vindturbiner

 

Fordeler med vindenergi

Etter at en vindturbin er bygd, så er det bare vedlikehold som koster penger.

Vindenergien er fornybar.

Det er vind overalt.

Bruk av vindenergi forurenser ikke.

Vindturbiner er ikke så veldig innviklet bygd og er lette å vedlikeholde.

 

Ulemper med vindenergi

Vindenergi er ganske dyrt.

Vinden er veldig ustabil, og derfor må man lagre vinden, og det er veldig dyrt.

Vindturbiner kan bråke, og kan være i veien for folk som bor i nærheten.

 

<bilde>

 

 


 

 

<bilde>
 VANNENERGI / VANNKRAFT

Vannenergi er energien i vann som er i bevegelse. Menneskene har utnyttet kraften fra rendene vann i over 2000 år. Det var grekerne som brukte vannhjul til å male korn og pumpe vann til tørre områder. Når vannet renner på vannhjulet, driver det en aksling. I middelalderen benyttet hele Europa seg av vannkraften.

 

For at vann skal lage elektrisitet, må det falle ned på en turbin, slik at den snurrer rundt. Vannet blir samlet i en dam e.l. Derfra renner vannet ned et bratt rør eller en tunnel. Vannet faller ned på en turbin, slik at den snurrer rundt. Turbinen er koblet til en generator som lager elektrisitet. Elektrisiteten blir deretter sendt ut i ledninger til de som skal ha den. Det var først i 1870 folk begynte å lage elektrisitet av vannkraften. I begynnelsen av 1900-tallet ble vannkraften verdens viktigste energikilde til å lage elektrisitet.

 

I Norge produseres nesten all elektrisitet i vannkraftverk og det er den viktigste energikilden vår. Grunnen til at vi har så mange vannkraftverk i Norge, er fordi vi har så mange fossefall.

<bilde>

Verdens største vannkraftverk som ligger i Kina.

<bilde>

 

Fordeler med vannenergi

Vann er fornybart.

Vannkraftverk er ikke forurensende, og vannet blir heller ikke ødelagt.

Etter at et kraftverk er bygd, er det billig å drive.

Damanlegg kan også brukes til vanning og forhindre flom.

 

Ulemper med vannenergi

Store vannkraftanlegg er veldig dyre å bygge.

Damanlegg ødelegger den strømmen som var før det ble bygget, og det kan få alvorlige konsekvenser for økosystemet rundt.

Store damanlegg kan sette steder under vann.

 

<bilde>

<bilde>
 GEOTERMISK ENERGI

Geotermisk energi er varmeenergi fra innsiden av jorda. Geometrisk energi finnes som varmt vann eller damp. Temperaturen stiger i gjennomsnitt med ca 30-35 grader per km inn i jorda. Men på steder med veldig bra geotermiske forhold, kan temperaturen være opptil ti ganger høyre. På steder med over 175 grader i jorda, kan man lage elektrisitet fra varmen med en turbin.

 

Store geometriske kilder finnes ved vulkanske områder, f. eks. i Japan, Tyrkia og på Island. På Island skjer 85 % av husoppvarmingen ved bruk av geometriske kilder i form av Geysirer. De bruker det varme vannet til oppvarming.

 

<bilde>

Bildet er hentet fra http://www.fornybar.no/defaultimage.axd?imageID=116&full=1.

 

Fordeler med geotermisk energi

Geotermisk energi kan være billig hvis det brukes nær kilden.

Geotermisk energi forurenser ikke.

En geotermisk kilde kan gi sikker energi i lang tid.

 

Ulemper med geotermisk energi

Det kan være dyrt å finne stedene med varmt vann eller damp langt nede i jorda.

Dampen kan inneholde andre kjemikalier.

Det varme vannet eller dampen kan bli brukt opp.

 

<bilde>

KILDER.

http://www.fornybar.no/

http://www.ssb.no/emner/01/03/10/energi/

http://no.wikipedia.org/wiki/Fornybar_energi

http://no.wikipedia.org/wiki/Ikke-fornybar_energi

http://www.daria.no/skole/index.php?tekst=1351

http://www.solenergi.no/facts.html

http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/
oddarnehemmingstad/index.html

http://www.energifakta.no/documents/Enkel%20innforing/Energi/Ressurser/forbr_kull.htm


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil