Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Nyere rusmidler

Nyere rusmidler

Prosjekt om narkotika og narkotikamisbruk

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
31.01.2001


I de siste 10-20 årene har misbruket av rusmidler økt kolossalt. Nye stoffer har dukket opp som sopp på en fuktig høstmark og tilgjengeligheten har blitt enklere. Med housekulturen har stoffer som går under samlebetgnelsen Ecstasy blitt svært populære. Dette er sentralstimulerende stoffer med utstrakte bivirkninger.

Felles for de fleste nye narkotiske stoffer er at de blir produsert i enkle laboratorium rundt i Europa i pilleform. Dette gjelder bl.a. stoffer som Ecstasy, LSD og amfetamin. Disse stoffene har blitt urovekkende populære blant ungdom som har begynt å bytte ut alkoholen mot små piller. Mange foreldre lukter bare på ånden til ungene for å se om de har ruset seg, men fordi piller er luktfri har gjort at flere ungdommer velger piller i stedet for alkohol for at foreldrene ikke skal merke noe. Men det at foreldrene ikke merker noe betyr ikke at virkningen ikke er der.

Det faktum at narkotika er blitt presentert som ufarlig gjør at de fleste som prøver narkotika er uvitende om bivirkningene som vanligvis er store. Psykiske lidelser, hjerneskader og overdoser er vanlig, ikke bare blant erfarne brukere, men også blant folk som prøver stoffet é gang. Flere nybegynnere har endt opp med å måtte besøke psykolog uka etterpå.


LSD og andre hallusinogene stoffer

LSD( lysergsyredietylamid) og lignende stoffer er stoffer som gir hallusinasjoner. Dette kan variere fra deilige drømmer til mareritt det er umulig å våkne fra. De går ofte under dekknavn som Englestøv og Angeldust. Flere amfetaminpreparater har også vært kjent for å gi hallusinogene virkninger.

Historie

LSDs hallusinogene egenskaper ble kjent ved en tilfeldighet i 1940- årene. I etterkrigstiden ble LSD utprøvd innen psykiatrien da enkelte psykiatere mente at stoffet avdekte pasientenes underbevissthet. Stoffet ble brukt i terapien, også i Norge, før man begynte å se kritisk på stoffets virkninger. Resultatene kunne variere fra ingen nytte til svært god.

De amerikanske etterretningsvesenene brukte også stoffet som sannhetsserum en periode. LSD ble totalforbudt i 1971, men er i dag på fremrykk i det illegale markedet. Andre stoffer som Meskalin og Psilocybin finnes i noen sopper og i en spesiell kaktusart og har vært lenge kjent.

Avhengighet og bivirkninger

Bruk av disse stoffene, spesielt LSD, kan gi en høy grad av toleranse etter jevn bruk og brukeren kan oppleve å bli nesten helt immun, men de fleste bruker LSD og andre hallusinogene stoffer så sjelden at de ikke utvikler toleranse. Dermed oppstår ikke abstinenser når bruken opphører.

Det største faremomentet ved bruk av disse stoffene er det såkalte "bad trips". Dette oppstår når brukeren ikke klarer å kontrollere virkningene av stoffet.

Det som skjer da kan minne om et mareritt man ikke kan komme ut av. Denne tilstanden kan vare en stund og brukeren kan da utvikle noe som på fagspråk blir kalt paranoid schizofreni. Langtidsbruk kan gi flash- back opplevelser. Dette vil si at brukeren får minner om stoffrus når han ikke er påvirket. Disse senvirkningene kan komme dager, uker eller måneder etter at brukeren har sluttet med stoffet.

Amfetamin og andre sentralstimulerende stoffer

Amfetamin og lignende stoffer er syntetiske stoffer som påvirker hjerne, hjerte, lunger og andre organer. Det eneste unntaket fra det syntetiske finnes hos khattreet Chata edulis, men dette har en svakere virkning.

Små doser av stoffene gir en økt følelse av våkenhet pga. høyere puls og raskere åndedrett. De gir også økt blodtrykk og større pupiller. Virkningene har mange likhetstrekk med kokain.

Amfetaminpreparatene blir produsert i enkle laboratorier i land som Polen og Nederland og er i ren form hvitt, luktfritt pulver. Amfetamin går vanligvis under navnet "speed" som opprinnelig er knyttet til stoffet metamfetamin. Ecstasy, eller "E" som det ofte blir kalt er en annen MDMA/MDA( se historie) blanding som har blitt skremmende populær.

Historie

MDMA( metylendioksydmetamfetamin) og MDA( metylendiosyamfetamin), som stoffene opprinnelig het, ble første gang fremstilt i Tyskland, 1914. Stoffene ble i 1927 tatt i bruk innen det medisinske til bruk mot astma og forkjølelsessykdommer, men etter noen år ble det kjent at stoffene også hadde en oppkvikkende virkning. Fordi det også virker nedsettende på appetitten ble det en stund brukt som slankemiddel. Under 2. Verdenskrig ble det brukt blant soldater som et middel for å holde seg våken flere døgn i strekk. I Japan oppstod det etter krigen flere epidemier pga. amfetaminmisbruk. I likhet med LSD ble amfetaminstoffer utprøvd som hjelpemidler innen psykoterapi.


Avhengighet og (bi)virkninger

Regelmessig bruk av amfetamin fører til at misbrukeren må øke dosen for å oppnå den samme virkningen. Den økte toleransen man oppnår med f.eks. opiater utvikles ikke så mye med amfetaminer. Ved lave doser får brukeren en følelse av økt energi og våkenhet. Manglende tretthet og en følelse av velvære er typisk for amfetaminpreparatmisbrukere.

Ecstasy i kombinasjon med "houseparties" eller diskoteker har vist seg å være en farlig kombinasjon. Under sånne samlinger vil brukeren "få" energi til å danse ukontrollert i flere timer. Dette kan føre til store væsketap og overoppheting. Det er registrert flere dødsfall som følge av disse komplikasjonene.

Ved større inntak blir brukeren pratsom, rastløs og opphisset. En del brukere innbiller seg at de er overlegne og mektige. Dette kan føre til at brukeren igjen blir aggressiv og fiendtlig. Langtidsvirkninger som kan forekomme er: Søvnløshet, spiseforstyrrelser, hallusinasjoner, akutt psykose, paranoia og flash- back opplevelser. Ved graviditet kan stoffene gi misdannelser på fosteret, forgiftninger og abstinensplager etter fødsel.

Hvorfor ruser ungdom seg til tross for sjansen for store bivirkninger?

Jeg tror at grunnen til at ungdom ruser seg kan være:
- Sosiale problemer
- Gruppepress
- Bruk av dop for å bli mer selskapelig
- Ensomhet
- Søken etter spenning.

Sluttord
Alt i alt mener jeg at narkotiske midler er noe man for enhver pris bør unngå. Denne trenden som går blant ungdom må snùs. Våg å si "Nei takk" til narkotika - Hvor som helst!

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil