Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Menneskerettighetene

Menneskerettighetene

Innføring om menneskerettighetene, domstolen i Haag og straffereaksjoner for brudd på menneskerettighetene.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
15.06.2009


Innledning

I denne oppgaven har vi tatt for oss menneskerettighetene, om Domstolen i Haag og om straff og om brudd på menneskerettighetene. Menneskerettighetene er veldig viktig for hele verden, og det er en del land som bryter de stadig vekk.

 

<bilde>

 

Kort innføring i menneskerettighetene

Menneskerettighetene ble erklært 10. Desember 1948 av FN’s tredje generalforsamling. Det er regler som alle land og alle mennesker i verden trenger for å kunne leve i fred. Den består av 30 artikler. Alle disse 30 artiklene er lagd for at vi skal kunne ha frihet, fred, ytringsfrihet og rettferdighet. Et eksempel på en artikkel er Artikkel nummer 2. ”Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæringen, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold.”


 

Det finnes to typer menneskerettigheter: ”Sivile og politiske rettigheter” og Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter”. 

 

De sivile og politiske rettighetene sier noe om at alle mennesker har rett til å leve i frihet, og at man skal kunne bestemme over sitt eget liv. Så lenge det ikke skader noen, så kan man si det man tenker og mener. Uansett hudfarge, religion, rase, kjønn eller politisk bakgrunn så er du nødt til å følge disse reglene. Disse ble godtatt 16. desember 1966 av FN.

 

De økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene handler om at alle mennesker skal få slippe å leve i fattigdom, de har rett til skolegang og utdannelse, sosial trygghet, rett til helse, rett til god levestandard og rett til arbeid.

 

Domstolen i Haag

Hvem sitt ansvar er det for at vi skal kunne holde oss til disse menneskerettighetene? Det er statens ansvar. Politiet og domstolene tar seg av de som bryter de. Den internasjonale menneskerettighetsdomstolen ligger i Haag i Nederland. Denne domstolen består av 15 dommere. Alle dommerne har blitt valgt for 9 år framover i tid av sikkerhetsrådet og generalforsamlingen. Det er bare stater og ikke personer, som kan komme fram med en sak for domstolen. En stat kan ikke tvinges frem for domstolen hvis ikke staten har lyst til å være med i rettsaken. For at domstolen skal kunne komme frem til en løsning så må 9 av dommerne være enige.

 

Straff og eksempler på brudd av menneskerettighetene

Noen eksempler på brudd er tortur, vold og slaveri. Den verste er tortur. Slaveri er også et veldig stort brudd på menneskerettighetene. Dessverre så skjer dette spesielt i Afrika. Det er rett og slett å ta fra et menneske friheten sin.

 

Det skjer også brudd på menneskerettighetene mange andre steder i verden. I sommer var det for eksempel veldig mye fokus på dette under OL i Beijing. Dette fordi det blir begått mange brudd på menneskerettighetene der. Kina fikk OL i Beijing av den grunn at de skulle forbedre situasjonen i Kina, noe som ikke har skjedd. De benytter dødsstraff mye mer enn nesten hele verden til sammen. Det kom frem fra en myndighetsperson i 2004 at det skjer omtrent 10 000 henrettelser hvert år. I Kina er også tortur veldig utbredt. Mange blir straffet for å bruke sin egen ytringsfrihet, og si sin egen mening. Før OL så stengte også presidenten flere aviser og nettsider, fordi de inneholdt sensitive spørsmål innen politikken. Dette er et brudd på det som igjen går på ytringsfrihet å gjøre.

 

Hvis en hvit mann eller dame i USA blir drept av en svart, så har den svarte 11 ganger større mulighet for å bli dømt til døden enn det de hvite har hvis de dreper en svart mann eller kvinne. Dette er forskjellsbehandling mellom ulike raser og er et brudd på menneskerettighetene.

 

Avslutning

I denne oppgaven har vi tatt for oss menneskerettighetene. Vi har hatt om innføringen i menneskerettighetene, sagt litt om FN og menneskerettighetene, Domstolen i Haag og om straff og eksempler på brudd av menneskerettighetene.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil