Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Hydrogensamfunnets fremtid

Hydrogensamfunnets fremtid

Rapport om hydrogensamfunnet med et praktisk forsøk.

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
10.06.2009


Hvordan kommer framtidens samfunn til å se ut? Vil hydrogenbiler erstatte bilene som går på bensin og diesel. Skal vi få en slutt på bruken av fossilt brensel som forurenser miljøet? Vil vi få et forurensningsfritt og bærekraftig energisystem med brenselceller og hydrogen?

 

Hydrogensamfunnet i dag er lite og har ikke tatt over bensin som drivstoff, ennå. Forskere over hele verden bruker mye av sin tid på forskning for å finne frem ulike metoder på å fremstille hydrogen på en billig måte og bruke det som drivstoff. Slike hydrogen blir framstilt i dag, er ved elektrolyse. I elektrolyse bruker man energi for å dele H2O til H2 og O. Energien som blir brukt i denne prosessen er høy og gjør at det er lite lønnsomt å bruke hydrogen som drivstoff. Energien man får ”tilbake igjen” da H2 og O molekylene blir satt sammen er ikke så mye mer enn den energien man bruker for å dele molekylene. Den metoden som blir mest brukt i dag for å fremstille hydrogen er ved dampreformering av naturgass. Vann og metan blir varmet opp ved høyt trykk og dette skjer: CH4 + 2H2O --> 4H2 +2CO2


 

Ulempen med denne metoden er at det blir frigitt CO2, og da er ikke denne metoden miljøvennlig.

 

<bilde>

 

På denne illustrasjonen skjer dette:
2H2O + energi --> 2H2 + O2
2H2 + O2 --> 2H2O + energi

 

Dagens teknologier for lagring av hydrogen er delt inn i tre ulike metoder.

- Nedkjøling av hydrogen til det blir flytende (-2530C) og oppbevare det i godt isolerte tanker.

- Komprimering av hydrogenet og oppbevaring på trykktanker

- Lagring av hydrogen gjennom kjemiske bindinger til et annet stoff.

 

Ifølge ZERO har nedkjølt hydrogen flere fordeler ved at hydrogenet får god rekkevidde som drivstoff og tanken tar heller ikke stor plass. Ulempen derimot er at nedkjølt hydrogen i en tank, fordamper, ca 1-3 % per dag. I tillegg må biler kjøre rundt med store kjøleanlegg som er dyre å produsere. Dette gjøre denne metoden lite lønnsom. Forskere har derfor prøvd å komprimere hydrogenet.

 

Denne metoden er nokså lik nedkjølig av hydrogen ved at man oppbevarer hydrogenet i trykktanker. Når man komprimerer hydrogen har hydrogenets renhet ingen betydning, noe som er meget positivt. Ulempen ved denne metoden er at tankene er store, større enn de konkurrerende metodene for lagring. En annen ulempe er at hydrogen under trykk kan være farlig hvis man skulle kollidere. Forskere mener at lagring av hydrogen i andre stoffer er det beste alternativet.

 

<bilde>

 

Med denne lagringsmetoden er hydrogenet meget kompakt og det tar derfor liten plass, det kalles hydrid. Denne metoden er også sikker ved at hydridet trenger varme for å frigi hydrogenet, skulle tanken lekke ville trykktapet kjøle ned hydridet og bilen stopper. Ulempene med hydridene er at de er tunge. Derfor prøver forskere å finne metaller som er lette og kan holde på mye hydrogen. Magnesiumbaserte metallhydrider er

<bilde>
noe av det nyeste innen denne forskningen. Det har relativt høy lagringskapasitet, men høye temperaturer må til for å frigi hydrogenet. (ca. 3000C)

 

Forsøket

I dette forsøket med hydrogenbilen brukte vi destillert vann som kilde til hydrogen. Hydrogenbilen hadde en PEM-brenselcelle som fungerer som motor. Energi blir tilført for å utføre elektrolysen. PEM-brenselcelle ser du på bildet til høyre.

 

H+- ioner fra den tilførte hydrogenet ved anoden, H2, får komme igjennom membranen, mens elektronene må gå gjennom ledningen. Elektroner på vandring er strøm. Ved katoden er det tilført oksygen. H+- ioner som kommer gjennom membranen, tar med seg elektroner og danner sammen med oksygen, vann. Reaksjonen som skjer er:

Anode:                H2 --> 2H+ + 2e-

Katode:                ½ O2 + 2H+ + 2e- --> H2O

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil