Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Hvorfor er prisnivået i Norge høyere enn ellers i verden?

Hvorfor er prisnivået i Norge høyere enn ellers i verden?

Prisnivået i Norge er høyere enn i de fleste andre land. Hvorfor er det slik?

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
09.06.2009
Tema
Økonomi


Hvorfor tjener vi mer når vi utfører det samme arbeidet som i andre land? For eksempel tjener en som jobber på McDonalds i Norge en god del mer enn en i USA, selv om de jobber i samme bedrift og utfører det samme arbeidet. Dette nyter vi godt av, spesielt når vi drar til utlandet når alt virker mye billigere for oss som turister. Vi får også mer for hver arbeidstime sammenlignet med andre land i verden. Levestandarden i Norge er også blant de høyeste i verden.

 

Det er mange faktorer som spiller inn på hvorfor prisnivået i Norge er så høyt som den er, og ikke blir prisøkningen spist opp av inflasjon. Kanskje er den viktigste grunnen at produktivitet i Norge er så mye høyre enn ellers i verden. Norge er det landet i verden som har høyest timelønn. Grunnen er at utdanningsnivået i Norge er høyt, aldri før har utdanningsnivået i Norge vært så høyt. I 1999 hadde rundt 85 % av befolkningen i Norge, i aldersgruppen 25-64 år, et utdanningsnivå på videregående skolenivå eller høyre.


 

Over 75 % av sysselsetningen i Norge jobber i tertiærnæringen, såkalte tjenesteytende næringer som banktjenester, varehandel, transport, administrasjon osv. Tertiærnæringen står om lag to tredjedeler av samlet verdiskapningen i landet. Denne næringen krever at man har god utdannelse og høy kompetanse, derfor jobber for eksempel få i tertiærnæringen i U-land, mens flesteparten jobber direkte med utnyttelse av råvarene (primærnæringen).

 

Grunnen til at vi har høy produktivitet i landet er fordi mye av arbeidet i Norge er mekanisert i mer eller mindre grad. Landbruket i Norge er det landet som er høyest mekanisert, samtidig kan norske landsbruksvarer i Norge konkurrere med landbruksvarer i for eksempel EU. Det lønner seg ikke for gårdseiere å drive med landbruk i forhold til andre næringer, derfor bevilger staten penger til landbruksnæringen for at også bønder ligger på samme lønnsnivå som ellers i landet, og for å opptretteholde aktiviteten og også den spredte bosettingen i Norge. Befolkningen i Norge er stand til å forstå kompliserte instrukser til håndtere maskiner ved å lese en manual. En i Spania vil kanskje ikke beherske manualen i like stor grad på grunn av utdanningsnivået i Spania er mye lavere enn i Norge.

 

Før vi fant olje i 1969 var vi en av Europas fattigste land. Inntektene fra oljen har gjort oss til en av verdens rikeste land, og vi har kunnet brukt mye penger på oss selv i velferd og utdanning. Vi har også mye fossekraft som vi kan få billig elektrisk energi fra, noe som gjør det lønnsomt og drive med energiorientert industri i Norge. Skipsfart har også vært viktig for Norge som nasjon. Oljen har skapt flere arbeidsplasser innenfor alle næringer i for eksempel forskning og anvendelse av olje. Dette krever ofte høy utdanning, derfor er også arbeidskraften mer verdt.

 

Petroleumvirksomheten er ikke like viktig for oss i dag som for 30 år siden. Selv om petroleumsvirksomheten står for 20 % av landets bruttonasjonalprodukt, får regjeringen kun bruke 4 % årlig av oljefondet, derfor har vi en god del penger når oljen tar slutt, og når en stor andel av befolkningen ikke er arbeidsaktiv lenger, kan man bruke oljepengene til å opptrettholde levestandarden oppe. Oljen beskytter oss i mer eller mindre grad mot nedgangstider. Når det er nedgangstider i verden, har vi inntekter fra oljen som kan skape arbeidsplasser innenfor for eksempel bygging av veier og skoler. Det holder forbruket oppe, og dermed også skaper andre arbeidsplasser. Vi har sett en tendens at kronekursen, og senere Oslo Børs følger oljeprisen. Da oljeprisen steg voldsomt fra 1973 på grunn av oljekrisen, ble folk mer forsiktig med forbruket sitt og den vestlige verden ble rammet av en stor økonomisk nedgangsperiode. Norge fikk problemer med å selge industrivarer, men vi hadde olje som vi kunne bruke på offentlig sektor. I 1986 sank oljeprisen, og Norge ble rammet av en langvarig krise. Mange bedrifter måtte si opp folk, folk gikk konkurs og arbeidsledigheten steg. Jeg tror ikke denne avhengigheten av oljen er like stor i dag, og som sagt har aldri utdanningsnivået vært så høyt, og vi staten kan kun bruke maks 4 % av oljefondet årlig. I dag ser vi at Oslo Børs, følger oljeprisen i stor grad, men at kronekurs blir lite påvirket av dette. Grunnen kan være at hele verden opplever finanskrisen.

 

Økonomien og arbeidssituasjonen i Norge er ganske fleksibel, og derfor er vi mer vernet mot økonomiske nedgangstider enn andre land. Nå som vi er inne i en økonomisk nedgangsperiode, den såkalte finanskrisen, er det mange som mister jobben sin. Vi har mange arbeidere fra utlandet, spesielt inne i byggebransjen, og det er disse som i første rekke mister jobben sin. De fleste nordmenn har fortsatt jobbene sine, og sikker inntekt så de kan betjen boliglånet sitt, og fortsatt ha penger til forbruk, så ikke bedrifter må legges ned på grunn av lavt forbruk. Som sagt kan vi eventuelt bruke oljepengene til å spytte inn på ulike industrier for å beholde ulike arbeidsplasser, noe Stortinget nylig vedtok en ”krisepakke” på 350 mrd. til bankene, så de fortsatt kan låne ut penger til boliglån, så forbruket i Norge holder seg oppe.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil