Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Samfunnets forandringer

Samfunnets forandringer

Artikkel om samfunnets forandringer.

Karakter: 6 (10. klasse)

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
19.03.2009


Dagens samfunn er bygd opp på muligheten til å kunne bruke bil, buss, tv, data og andre elektroniske hjelpemidler. Vi får stadig flere nyheter gjennom internett og tv, og vi bruker hele tiden mer elektrisitet. Dermed er det mange som mener at samfunnet er i ferd med å ødelegge seg selv. Ved å sende ut gigantiske mengder med CO2 hvert år, er vi kommet inn i en periode med mye frustrasjon og antagelser. Men hvordan er det dette egentlig kommer til å utvikle seg? Kommer vi til å slippe ut enda større mengder drivhusgasser enn vi allerede gjør, eller vil vi greie å begrense utslippene våre?

 

Mange mener at det vi nå kaller en klimakrise, bare er en topp  av en bølge i klimaets endringer. De mener at framtidens klima vil bli som fortidens. Det finnes en mulighet om at det kommer til å bli som det var før igjen, og det er mange som lener seg på denne teorien. Flere har nå begynt å lure på hvordan framtiden vår vil se ut. Mens mange fortsatt ikke bryr seg. Antageligvis vil de fleste ikke forstå alvoret av CO2 utslippene, før de selv merker konsekvensene. De vil antagelig først etter at de selv er rammet, begynne å gjøre noe aktivt for å stanse utslippene.


 

At man erkjenner klimakrisen betyr ikke at man automatisk endrer adferd. Det å endre livsstil kan være vanskelig. Mange synes det er tungvint å bruke kollektivtransport istedenfor egen bil. Det er lettvint å kjøpe nye klær istedenfor å lappe og sy om. Sortering av søppel trenger også en ekstra innsats. Men for hvert enkelt tiltak man iverksetter kommer man litt nærmere målet. Dagens forbruk gir et for stort utslipp av klimagasser.

                                                                     

Myndighetene forsøker stadig å minske utslippene av klimagasser, men ettersom mange innbyggere hele tiden blir rikere stopper ikke problemet opp. Det myndighetene må gjøre er å sette enda strengere regler for utslipp av CO2 og klimagasser. For selv om utslippsintensiteten synker, og teknologien har blitt bedre, blir ikke problemet mindre. Det er fordi både produksjonen og forbruket stiger. Regjeringen som sitter nå har som mål å kutte ned 20 % av klimagassene i løpet av 2050. Dette fordrer både drastiske tiltak, og at alle drar med. Og om disse målene blir nådd vil klimakrisen være mindre krise i framtiden.

 

Men om vi skal slippe denne krisen i framtiden er det ikke bare myndighetene som må skjerpe seg, det må alle. Alle land, alle kommuner, alle byer og alle mann må hjelpe til for en bærekraftig utvikling i framtiden.

 

For å kunne forberede seg selv på framtiden, og gjøre noe med problemene, har FNs klimapanel laget flere forskjellige scenerier for å kunne prøve å forutse framtiden. Ut i fra befolkning, rikdom, andel fossile brensler og energieffektivitet har klimapanelet laget fire forskjellige scenarier som sier noe om hvordan klimaet og samfunnet vil utvikle seg. Den første kalles ”En rik verden” og i dette scenariet er det stor og rask økonomisk vekst hvor teknologien utvikler seg fort. Den andre er ”En delt verden” her er det store klasseforskjeller, og uslippene er aller størst her. Den tredje kalles for ”En bærekraftig verden” og er den beste løsningen. Det er fordi her er alle opptatt av miljøet og er villige til å hele tiden kunne gjøre forandringer for at det skal bli bedre. Til sist kommer ”En teknologisk skjev verden” og som det ligger i navnet spres teknologien ikke spesielt raskt. Her satser man på lokal utvikling av teknologi, og derfor vil ikke teknologien utvikle seg like raskt på alle stedene.  

 

En bærekraftig verden er den mest sannsynlige framtiden. Det er fordi klimaet står i veldig stort fokus for tiden, og mange er ute etter å finne løsninger for å hindre at dette skal bli verre. Med den nytenkende teknologien, og mange godt utdannede mennesker tror jeg at det hele tiden vil komme opp nye teknologiske forandringer som kan gjøre miljøet bedre.

 

Det å slippe ut mindre drivhusgasser er en oppgave myndighetene må ta på seg å starte, men jeg tror at utslippene vil bli mindre i framtiden enn det de er nå. Norge har bestemt seg for at de skal ta en del av sine forpliktelser ved å redusere utslipp i utlandet. Man gir tilskudd til fabrikker som forurenser mye i u-land, og jeg mener derfor at dette kan gi stor effekt, kanskje større enn ved tilsvarende tiltak her hjemme. Vi ser også at det utvikles ny type drivstoff for biler, og man blir også mer bevisst på å bruke mindre bil igjen.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil