Hva har oljen betydd for Norge?

En oppgave om oljens opprinnelse og hva den har betydd for Norge som nasjon.
Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2009.03.09

I denne oppgaven skal jeg skrive om det norske oljeeventyret og hva oljen har betydd for Norge. Jeg kommer til å ta for meg opprinnelsen til oljen, hvordan oljen har påvirket Norge som nasjon, og mine egne oppfatninger om hva oljen har betydd.

 

Det norske oljeeventyret startet i 1962, da det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum Company kom til Stavanger og spurte om lov til å lete etter olje i Nordsjøen. Norge var i en økonomisk krise der arbeidsledigheten var høy (spesielt preget av strukturledighet), så derfor godtok norske myndigheter oljeboringen. Oljen var et nytt og ukjent fenomen, og mange nordmenn var skeptiske. I begynnelsen var amerikanske selskaper svært viktige, ettersom det var de som stod for utbyggingen av de første oljefeltene.

 

Planen var likevel å utvikle et norsk oljemiljø. I 1969 ble Norges første oljested funnet, som fikk navnet Ekofisk. Dette bores det på den dag i dag. Funnet av Ekofisk gjorde at oljemiljøet skjørt fart, og flere oljebaser ble bygd. I 1972 ble Norges første oljeselskap, Statoil Norge, stiftet. Dette resulterte i at oljeindustrien igjen gjorde store fremskritt, og de verste skeptikerne til oljen hadde for lengst fått trua. I 1979 ble Norges største oljefelt funnet, og dette fikk navnet Trollfeltet. Pr dags dato er Statfjord Nordsjøens største oljefelt, og det ble startet av Shell og ESSO etter at de tok kontakt med industridepartementet i Oslo på 1970-tallet.

 

Oljen har uten tvil hatt stor betydning for Norge som nasjon. Fra å være et land med en beskjeden levestandard, har Norge blitt et av rikeste landene i verden. Dette har påvirket Norge på mange måter. På grunn av oljen har vi i dag en sterk velferdsstat. Vi har gode sykehusordninger, gode helsetilbud, full barnehagedekning, gode kollektivtilbud, og pensjonsordning med obligatorisk tjenestepensjon. I tillegg har alle også rett til utdanning, uten at foreldrenes inntekt spiller noen rolle. Norge har også sosiale sikkerhetsnett, dvs vern som skal sikre befolkningen i samfunnet mot store økonomiske problemer. I praksis betyr dette at alle som sliter økonomisk får økonomisk støtte fra staten, slik at de klarer seg til livets opphold.

 

Oljen ga også arbeid til arbeidsledige i en vanskelig økonomisk tid. Oljen har på mange måter ført til at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn, da arbeidere fra andre land (særlig mange fra USA) kom til Norge for å bore etter olje i Nordsjøen. De kom til Norge sammen med familiene sine, og de påvirket det lokale næringsmiljøet med et nytt språk og nye levemåter. Dette gjorde at nordmenn generelt fikk større respekt for andre kulturer. Dette resulterte igjen til kommunikasjon mellom nordmenn og de nye landsmennene. Så man kan si at oljen ga arbeid til mange, både fra Norge og andre land, og dette har igjen ført til at Norge har blitt et internasjonalt samfunn.

 

Oljen har også bidratt til at Norge har kunne opprettholde en spredt bosetting, dvs en god distriktspolitikk. Grunnen til det er blant annet at oljeindustrien i stor grad skjer utenfor de store byene. Blant annet bygges det lokale foredlingsanlegg (der oljen omdannes til diesel, bensin etc) og ilandsføringsanlegg (anlegg der olje og gass kommer i rør fra havet og inn til land).

 

Som nevnt over har oljen gjort Norge rikt. I tillegg til lav arbeidsledighet og gode sosiale ordninger, har vi et av verdens største pensjonsfond, oljefondet. Dette fondet har gjort at lille Norge har blitt en av verdens største investorer. Selskap over hele verden vil forhandle med Norge pga oljen. Når Norge en dag i fremtiden har gått tom for olje, kan vi benytte oss av avkastningen fra dette fondet for å opprettholde vår levestandard.

 

Jeg vil konkludere med at oljen er den største og viktigste grunnen til at Norge i dag er et av verdens rikeste land. Det finnes ikke tryggere og vakrere land enn Norge, men i mine øyne er alt det positive det er å si om Norge det materielle og trygge. Det ekte livet er mer enn å være nummen av falske verdier. Ingen vet hva som ville skjedd dersom Norge hadde vært uten olje, men jeg vil tippe at Norge hadde vært et middelmådig EU land med et beskjedent bruttonasjonalprodukt.  Jeg tror arbeidsledigheten hadde vært betraktelig høyere, og dette tror jeg igjen hadde ført til større klasseskille blant befolkningen da mange hadde stått uten jobber.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst