Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > FN og freden

FN og freden

Om FN og freden, omhandler blant annet om hva FN jobber med, og hvilken innvirkning de har hatt i verdenssamfunnet.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
01.03.2009


FN står for De forente nasjoner, og er en organisasjon av stater som har gått sammen for å arbeide for fred, rettferdighet og utvikling. FN er ikke en verdensregjering som bestemmer over andre land. FN representerer alle medlemsland, og har ikke mere makt enn disse landene gir den.

 

FN ble offesielt etablert 24 oktober 1945, og 24 oktober markeres hvert år over hele verden, med diskusjoner og møter angående FNs arbeid og mål. FN har idag 192 medlemsland, og generalsekretæren heter Ban Ki-Moon.  

 

<bilde>

Hvordan ble FN til, og hvordan styres FN?

Før FN ble stiftet, hadde man en lignende organisasjon, som het Folkeforbundet. Den ble stiftet i 1919, like etter første verdenskrig. Hovedmålet var å skape fred, men ikke alle landene var like ivrige etter å være med, og organisasjonen gikk i oppløsning i løpet av andre verdenskrig.

 

Etter andre verdenskrig var det viktig for forskjellige land å komme sammen, for å sikre at nazistenes uhyrligheter ikke skulle gjenta seg. FN pakten ble underskrevet i San Francisco i juni i 1945, men den trådde først i kraft 24 oktober samme år.

 

I 1945 var USA verdens mektigste stat, og amerikanerne gikk da i spissen for å få til en effektiv verdensorganisasjon. Hovedkvarteret til FN ble lagt til New York, og de 51 statene som var med på å stifte organisasjonen fikk tale- og stemmerett.

 

De landene som kom godt ut av det fra andre verdenskrig, USA, Sovjetunionen, Kina, Storbritania, og Frankrike, sikret seg raskt en plass i sikkerhetsrådet i FN. Sikkerhetsrådet fikk fullmakt til å vedta straffetiltak mot stater som brøt regler, men de kunne bare handle dersom ingen av de fem faste medlemmene stemte i mot. Alle land fik vetorett. Norge har også vært medlem av Sikkerhetsrådet, dette var i årene 1949,1950,1963,1964,2001 og 2002.

 

Det var generalsekretæren i FN som fikk ansvaret for å sette Sikkerhetsrådets vedtak ut i livet, og første mann ut var nordmannen Trygve Lie. Det er også en del andre som har vært generalsekretær i FN, og det er følgende: Dag Hammarskjold fra Sverige, U Thant fra Burma, Kurt Waldheim fra Østerrike, Javier Peres de Cuellar fra Peru, Boutros Ghali fra Egypt, og den mest kjente av alle, Kofi Annan fra Ghana, som var generalsekretær i ni år. 1. januar 2007 overtok Ban Ki-Moon.

 

10. desember i 1948 kom FNs menneskerettigheter, en proklamasjon av de grunnleggende rettighetene og frihetene som enhver mann og kvinne har, og det vil si retten til liv,mat, frihet, nasjonalitet, religionsfrihet, og retten til arbeid og utdannelse. Hovedmålet for menneskerettighetene skulle være å motarbeide undertrykkelse, sult og nød.

 

Rettferdighet og like rettigheter står helt sentralt i FN pakten. Noen eksempler på FNs arbeid mot urettferdighet er valgovervåkning og avkolonisering. Det er også mange andre internasjonale konvensjoner som har blitt vedtatt i FN-regi, feks kvinners rettigheter, om rasediskriminering, og barns rettigheter.

 

<bilde>

 

Hva jobber FN med nå?

Midtøsten er det området i verden hvor FN har engasjert seg mest etter andre verdenskrig, noe som kommer av at det har vært mye ufred i Midtøsten, blant annet har jøder og arabere kriget om samme landområder. Den konflikten er beskrevet som en av de mest kompliserte konfliktene i historien.

 

FN jobber idag fortsatt med yttringsfrihet, likestilling, rasediskriminering, religionsfrihet, terrorisme, rett og slett verdensfred. I løpet av de siste årene har klimaproblemene, Co2 og global oppvarming vært heftig diskutert på FNs møter. Flere forskere mener at millioner av mennesker står i fare for å bli rammet av hetebølger, tørke,flom, og stormer hvis ikke utslippet av klimagasser kuttes raskt. Forskere har aldri vært sikrere på at klimaendringene skyldes i stor grad menneskelig aktivitet.FNs klimapanel ble grunnlagt av FNs miljøprogram i 1988, og har som formål å frembringe best mulig faglig kunnskap om klimaendringer. I 2001 konkluderte klimapanelet med at med at vi kan vente en økning i jordas gjennomsnittstemperatur på mellom 1,4 og 5,8 grader celsius fra 1990 til 2100, hvis innsatsen for å redusere utslippene ikke forsterkes. Temperaturøkningen vil også føre med seg endringer i havnivå, vinder og nedbør. FNs klimapanel og Al Gore fikk Nobels Fredpris i år.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil