Hildegard av Bingen

Om sykdommenes årsak og behandling i middelalderen.

Skrevet på VG2.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2009.02.11

Hildegard av Bingen ble født i 1098 og døde 1179. Hildegard ble viet til nonne allerede som 15-åring og senere valgte nonnene henne til abbedisse. Fra hun var 3 år hadde Hildegard fått visjoner, men hun torde ikke fortelle de til noen. Til slutt fortalte hun om synene til skriftefaren sin som beordret henne etter nøye overveielse å skrive de ned. Disse visjonene endte i tre bøker og en rekke hymner og mysteriespill.

Målgruppen for disse tekstene var menigheten i kirken. Paven ble så interessert i tekstene hennes at han leste de høyt på kirkemøte. Hensikten med teksten kan være å lære om kroppen, sykdommer og det å skape nytt liv på jorda. Du skal leve etter de normene samfunnet har og man skal leve riktig. Jeg mener teksten er bygd opp på en måte som gjør at den kan fungere som en ”faktabok”.

 

Innholdet i teksten er veldig annerledes enn det den hadde vært om den var skrevet i dag. Før i tiden var det klostrene man gikk til for å få utdanning, og Hildegard studerte mye innen naturvitenskapen. Noe av det de lærte allerede da stemmer overens med det vi kan om kroppen vår i dag. Det meste av det som ikke stemmer er ting som var ”uforklarlige” på den tiden og som de da sa at var Skaperens verk eller passet inn i datidens matvaner, levekår og liknende.

 

Jeg mener at man kan se at teksten er skrevet rundt middelalderen, fordi matvanene, hvilke verdier de hadde og hvordan de ting skulle være er helt annerledes enn i dag. Hildegard skriver om kvinnens og mannens lyst. Mannens lyst er mye større enn hos kvinnen og den brenner sterkere mener hun. Dette kan nok komme av kjønnsrollene på den tiden og at kvinnen ikke skulle vise lyst. Et annet eksempel er at hun skrev at det var bedre å drikke øl enn å drikke vann, fordi vannet var svakt og ikke hadde noen stor kraft. Under middelalderen hadde de nok ikke de samme rensemetodene av vannet som vi har i dag, vannet var nok ikke like sunt på grunn av dette. Du kunne bli fort syk og ølet var mye ”renere” sånn sett. Alkohol dreper som kjent bakterier og det at hun skriver at vannet var svakt kan nok ha med at man ikke blir ruset av det på samme måte som av øl.

 

Hildegard av Bingen får fram mye av hvordan de hadde det i middelalderen og hvordan de så på ting. Hun var en dame med mye makt og fortalte om hvordan mennesker burde oppføre seg i forhold til hverandre i henhold til kultur og tro.

 

Kilder:
Dahl m.fl. 2007. Grip teksten. Aschehoug forlag. Oslo
http://www.katolsk.no/biografi/hbingen.htm

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst