Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Ressurser

Ressurser

Artikkel om bærekraftig bruk av naturgrunnlaget og ressursene i Norge og verden.

Skrevet i 9. klasse.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
08.02.2009


Jeg skal nå skrive litt om ressurser, hvordan det påvirker klimaet, hvordan meneskene gjør seg nytte av naturgrunnlaget, og hvordan teknologien har utviklet seg i verden. Dette skal jeg skrive om fordi det er interessant og se sammenhengen mellom klimaskadene og den teknologiske utviklingen. Jeg skal også sammenlingne og vurdere de store forskjellene mellom fattige og rike. Dette fordi mange har vanskelig for og forstå hvorfor det er såpass stor forskjell mellom rike og fattige.Desutten skal jeg drøfte premisser for en bærekraftig utvikling. Det skal jeg fordi det er viktig og få fram premissene for en bærekraftig utvikling.

 

Naturgrunnlaget og ressursene Norge har er i korte trekk vannkraft, fiske og olje. Vannkraft kommer av att Norge har mange høye fjell og masse regn. Fiske kommer av att Norge har en lang kystlinje og derfor også en stor 200-milssone.Både vannkraft og fiske er fornybare ressurser og miljøvennelige. Det ligger mye olje uttafor Norge, som har gjort Norge til ett av verdens rikeste land. Olje er ikke en fornybar ressurs og forurenser en del. Det diskuteres derfor om vi skal pompe opp mer olje eller ikke. Av verden sitt energiforbruk er det Olje som er størst med 38 prosent, Gass og kull har 24 prosent. Det sier seg selv da også att disse er de energikildene som det produseres mest av i verden.Hvert enkelt land har sine egne naturgrunnlag, og lager energi utifra det. Teknologien i Norge er sterkt preget av teknologien i utlandet, særlig England. Den industrielle revolusjonen var godt i gang på 1800-tallet, i England. Maskinene begynte å ta over og etter hvert begynte England å selge Maskiner til utland, og siden Norge hadde god kontakt med England solgte England maskinene sine til Norge. I Norge drev man maskinene med vannkraft isedes for kull, som de gjorde i England.


 

I dag har verden ett miljøproblem. Vi i den rike delen bruker 2\3 deler av alle ressursene som finnes på jorda, enda vi i den rike delen er mange ferre menesker en i den fattige delen av verden. Det sies att hvis alle menskene på jorda skulle ha ett like stort forbruk som oss normenn hadde vi trengt 3 jordkloder, og det har vi ikke! Her i norge har vi masse olje. Vi har tatt opp cirka 1\3 del av oljen som er uti havet. Mange mener att vi skal ta opp mere olje, og bli enda rikere. Akuratt nå hadde det vert en fin løsning på finanskrisen.Desutten kunne man invistert noe av de pengene som Norge hadde tjent hvis de hadde tatt opp olje, til miljøtiltak.Men det er ingen berekraftig utvikling. Olje forurenser mye og vil derfor bare forverre miljøproblemet som vi allerede har. Desutten er det nesten ingen som lever under fattigdomsgrensa her i norge, og norge er tross alt ett av verdens rikeste land, uansett hvordan man måler rikdom. Jeg mener derfor att Norge ikke skal ta pompe opp mer olje, fordi det virker naivt og tro att politikerne invisterer så masse penger i miljøtiltak, att det skulle lønne seg for miljøet og ta opp mer olje. Desutten er Norge et av verdens rikeste land, og det virker derfor egoistisk av oss og bare vil ha mere og mere penger.Dette problemet, er bare ett av mange i verden. Slike problemer har skapt mange konflikter både lokalt og globalt.

 

Det er store forskjeller på levekår i verden. Veldig mange steder driver man med selvberegningsjordbruk, fordi man ikke har noe aent valg.Grunnen til dette er hovedsakelig økonomien i landet de bor i. Fattige land har, av forskjellige grunner ligget noe eller mye bak i den industrielle revolusjonen. Dette har gjort att de ikke har hatt muligheten til og tjene like store penger som de landene som den industrielle revolusjonen kom til fort. Mye av grunnen ligger nok også i att myndighetene i de fattige landa blir stadig mer korruperte. Meneskene i de fattige landa har nok ikke mer bekymringer en det vi har, men de har nok større og mer alvorlige bekymringer. Mens jeg kan bekymre meg over en prøve, kan en i de fattige landa bekymre seg over hvordan de skal skaffe seg mat. Vi i de rike landa lever nok, på en måte ett bedre liv en de i de fattige landa. Vi har nogenlunde god økonomi, og slipper og streve for og få materiale og komunale\statelige verdier. Men mange har opplevd att de som ikke har det materielle og komunale\statelige verdiene, har gjerne mer tillknytning til det sosiale, med venner og familie.Jeg tenker att vi kan lære av de og ta bedre vare på venner og familie, og vi må hjelpe de som trenger materiale og komunale\statelige verdier.

 

For og få en bærekraftig utvikling må man tenke langsiktig. Vi som lever i den rike delen av verden, må slippe ut så lite co2 som overhodet mulig. For og få dette til, Har staten lenge diskutert om de skal iverkta avgifter, for og kjøre bil, fly og lignende. Olje- diskusjonen er også en diskusjon om hva som er mest bærekraftig. Jeg mener(som sakt) att man heller skal bruke andre ressurser en de ikke- miljøvennelige.Norske myndigheter betrakter næringslivet som en del av løsningen på utfordringene knyttet til bærekraftig utvikling.Dette er nok på grunn av at man trenger penger til og invenstere i miljøtiltak.

 

Nå har jeg fortalt om naturgrunnlaget til Norge, og andre land, og teknologien som man har i verden.Jeg har også vurdert bruk og missbruk av ressurser, hvilke kosekvenser det kan skape for miljøet og sammfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt.Jeg har forklart og drøftet vareasjonene i levekår i ulike deler av derden, og samenlingnet og vurdert de store forskjellende mellom fattige og rike. Desutten har jeg drøftet premisser for en berekraftig utvikling.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil