Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Befolkning og befolkningsutvikling

Befolkning og befolkningsutvikling

Flott presentasjon av historisk og fremtidig befolkningsutvikling, sammenlikning av USA og Vietnam, og kort om tre internasjonale organisasjoner.

Karakter: 6 (eksamen i samfunnsfag, 10. klasse)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
03.02.2009


Notater til presentasjonen:

 

Åpner og innhold

Jordas befolkning

Graf om verdens befolkning

Drøfte om utviklingen - Starter

Viktige begreper

Befolkningsendring og utviklingstrinn

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Om befolkningspyramider

Befolkningspyramide Norge, sammenligne

Utviklingen av befolkningen i Norge

Flyttinger og flyktinger

Bosetning

Drøfte om urbanisering ­- Starter

Kilder

Fordypningsoppgave – Martin

Kilder

Fordypningsoppgave – Tomas

Kilder

 

Graf om verdens befolkning

Fram til 1800-tallet: Lav vekst, epidemier, landbruk, krig

1800-tallet: Stiger, ind. revolsujon

1900: Teknologi, medisiner, mat, hygiene, økonomisk utvikling, videreutvikling av ind. revolusjon


Etter 2. Verdenskrig: Befolkningseksplosjon, Babyboom, flere u-land i fase 2, bedre råd, færre krig, FN,

fram til 2050, flate ut

Asia & Afrika: Størst vekst, Asia -> flate ut 2050

Europa: Begynt å gå tilbake, fortsetter

 

Drøfte (Starter)

Dårlig i lengden -> Stor belastning jorda -> større behov for mat, brensel, vann -> høye matpriser, olje -> global oppvarming -> vannmangel, kutter ned trær -> jorderosjon, ørken

 

Flere folk -> billigere arbeidskraft, produkter -> mer folk = tilgang på mat dårlig, lite plass, Asia -> naturlig ressurser dårligere -> sykdommer utvikle seg -> dårlig levestandard verden

 

En av kildene: dårlig økonomi, lite ressurser, økende befolkning -> hemme utvikling

 

Kan gjøre: 1 barnspolitikken i Kina, 1979, stabilisere folketallet

 

Befolkningsendring og utviklingstrinn (Den demografiske overgangen)

Forenklet, unøyaktig modell for befolkningsutvikling

Vestlige i-land -> gjennomgått slik utvikling

Fase 1

Punktene

Norge: Høy fødselsrate og dødsrate: Epidemier, svartedauden

Dødsraten høyre enn fødselsrate: 1700- og 1800-tallet, sist 1809, napoleonskrigene Frankrikes side, England: stengte Skagerrak til Danmark, livsviktig forbindelse

 

Fase 3

Punktene

Norge: Starten av 1900-tallet -> 2. Verdenskrig

Fram til 1930-tallet: fødselsraten og dødsraten sank

 naturligtilvekst høy, fallende -> først i byene, bygdene

1920- og 30-årene: økonomiske nedgangstider

Utvandring til USA

 

Fase 5

Punktene

Danmark & Tyskland: innvandring -> ikke tilbakegang i befolkningstallet

 

i-land mener-> alle land gjennomgår slik utvikling

 

Befolkningspyramider, Norge – Malawi
Norge: lever lengre, 38 år største gruppen, kvinner lever lengst -> tror: drikker og røyker ikke

20-40 år (født 1970-tallet): Babyboom tok slutt, dårligere tider, kvinner: utdanning, karriere, likestilling

 

1970-75: Fruktbarhetstall: 1,67 -> familie politikk -> kontantstøtte, barnebidrag, barnehageutbygging -> går opp igjen 1980 -> 1990 stabilt

 

Andelen over 60 år: større, eldrebølgen -> større behov eldreomsorg


Malawi: 0-4 år: største gruppe, dør tidlig -> utdanning lønner seg ikke, dør kort tid etter f.eks legeutdanning

 

Drøfte om urbanisering (starter)

Alt på et sted, bedre tilbud -> sykdommer, epidemier

 mindre transport -> mindre forurensing, billigere transport-> kollektivtransport lønner seg -> økt trafikk, vanskelig med transport, kø -> konsentrer forurensing et område -> mindre forurensing andre steder

 

Mer toleranse, innvandring mest positivt i Oslo/Akershus, mer fordommer på landet -> kjent med andre kulturer -> norske kultur svekket

Mer skille, f.eks Vestkanten, Østkanten, Groruddalen -> konflikter, trives ikke med hverandre

 

Arbeidsledigheten i byene større -> billigere arbeidskraft, slum -> har ikke noe å komme tilbake til ->

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil