Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Hydrogengass

Hydrogengass

Å lage hydrogengass ved hjelp av sink og saltsyre.

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
07.12.2008

Formål med forsøket:

Lage hydrogengass ved hjelp av sink og saltsyre.

 

”Hydrogen er det vanligste grunnstoffet i universet, med en andel på anslagsvis 75 % av uni-versets totale masse. Stjerner består hovedsakelig av hydrogen i plasmaform. Rent hydrogen er relativt sjeldent i naturlig tilstand på Jorden. Hydrogen for kommersiell bruk blir vanligvis fram-stilt fra hydrokarboner som metan. Hydrogen i ren tilstand brukes som drivstoff i brenselceller og produksjonen av metan (CH4). Hydrogen kan også framstilles ved elektrolyse av vann, men denne prosessen er betydelig dyrere enn produksjon av hydrogen fra naturgass.” (Wikipedia)

 

Utstyr:

Glassrør, tuber av gummi, reagensrør, klemmer, stativ, lite fat av glass, fyrstikker, sink, saltsyre (20 %)

 

Prosedyre:

Utstyret ble satt sammen i henhold til instruksjonene i Trigger 8. Saltsyre ble tilsatt bitene med sink og en reaksjon begynte umiddelbart. Gassen ble samlet opp i et reagens-rør og en fyrstikk ble ført bort til åpningen.

 

Resultat:

Gassen i reagensrøret gav fra seg et tydelig ”pop” når fyrstikken ble ført bort til åpningen. Det ble også observert dannelse av vanndamp på innsiden av reagensrøret.

 

Konklusjon:

Hydrogen brenner aggressivt i luft.

”Hydrogengass er svært brennbar og vil kunne brenne med så lave konsentrasjoner som 4 % H2 i luft. Hydrogen forbrenner etter følgende reaksjonsligning:

2 H2(g) + O2(g) --> 2 H2O(l) + energi

Når hydrogen blandes med oksygen, vil blandingen eksplodere ved antenningen i et stort spek-ter av blandingsforhold. Forbrenningen av hydrogen med oksygen er miljømessig helt ren siden den kun produserer vann.” (Wikipedia)

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil