Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Jordskjelv

Jordskjelv

Om jordskjelv.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål


I et jordskjelv foregår det raske bevegelser og rystelser i den faste jordskorpa. Disse kan oppstå på grunn av menneskelig aktivitet som trafikk, industri og spregninger eller naturen selv. Naturlige årsaker til rystelser kan være fosser, storm på havet og brenninger, gruver og lignende som raser sammen eller vulkanutbrydd. De vanligste jordskjelvene kommer av at deler av jorda beveger seg i forhold til hverandre. Disse kalles tektoniske jordskjelv. Ordet ”tekton” betyr oppbygging. Etter tektoniske jordskjelv kommer gjerne et par etterskjelv, som kan oppstå i flere måneder etter hovedskjelvet.

 

<bilde>


Fenomener som kan opptre sammen med jordskjelvForkasninger

Ved et tektonisk jordskjelv beveger jordskorpene i forhold til hverandre, skjer en forkastningsbevegelse, som for eksempel San Andreasforkastingen. En slik forsyvning ødela San Fransisco i 1906.

her skjedde det en foryvning på 5 meter som delte veier, gjerder, bygninger og ledninger i området.Lyd, lys og vannsprut

Jordskjelv kan inneholde lyd. Denne lyden er underjordisk rabalder, men den er blitt beskrevet som brak som kommer ovenfra. Jordskjelv kan også inneholde lys som synsbedrag, lyn eller gnistninger fra elektriske ledninger.

 

Et annet fenomen som kan oppstå under jordskjelv er at vann spruter opp i stråler fra jorda. Dette skyldes at løse jordlag med løst pakket korn blir presset sammen. Man kan da se at jordoverflaten synker et par meter. Mellomrommene mellom kornene kan inneholde vann og ved sammenpressingen blir det ikke plass til vannet. Derfor kan det sprute opp som en stråle fra jorda som er flere meter høye. Hvis det skjer et jordskjelv i havbunnen kan dette føre til trykkbølger i havet. Dette fører til at fisk blir drept og skip kan grunnstøte på grunn av trykkbølgen.

Forplanting av jordskjelvbølger


Ut fra episenterområdet og hyponsenterområdet til jordskjelvet vil det gå mange svingninger med forskjellig svingetid. Svigningene i jordoverflata skjer i alle retninger og fører til kompliserte virkninger. Det finnes tre typer jorskjelvbølger: Primær (P), sekundær (S) og langsbølger (L). Alle disse bølgene har en svingetid på 0,1- 2 sekunder.

P-bølger
Først kommer primærbølgene som kommer med lyd. Disse har en svingetid på 1-10 sekunder. Disse bølgene kan for eksempel presse sammen stein. Bølgene kan også gå gjennom fast stoff, gasser og væsker.

S-bølger
Sekundærbølgene har nesten samme svingningstid som p-bølgene. Disse bølgene har svingninger som går loddrett. Sekundærbølgene blir kalt rystebølger, og kan dele stein. Disse bølgene går kun gjennom fast stoff.

L-bølger


Svingetiden til langsbølgene er 10-100 sekunder og de befinner seg på jordoverflaten, i motsetning til L- og P-bølgene. Disse bølgene har både loddrett og vannrett svingningsretning. Det er L-bølgene som forårsaker de største skadene etter et jordskjelv.

Jordskjelv dreper

 

Sted

 

Land

 

År

 

Magnitude

 

Ant. døde

 

Skader

 

Shaanxi

 

Kina

 

1556

 

8,3

 

830 000

 

Calcutta

 

India

 

1737

 

300 000

 

Enorme skader

 

Tangshan

 

Kina

 

1976

 

7,8 - 8,2

 

250 -
700 000

 

Største katastrofen i vårt århundre

 

Gansu

 

Kina

 

1920

 

8,6

 

200 000

 

Skader over et område på 450x150km

 

Nan Shan

 

Kina

 

1927

 

8,3

 

200 000

 

Dårlige hus førte til store
materielle skader

 

Honshu

 

Japan

 

1923

 

142 000

 

Tokyo -
Yokohama

 

Japan

 

1923

 

8,3

 

140 000

 

Brann ga store skader på trebebyggelsen

 

Hokkaido

 

Japan

 

1730

 

137 000

 

Beijing

 

Kina

 

1731

 

100 000

 

Java

 

1883

 

100 000

Kina er det landet i verden som er blitt hardest rammet av jordskjelv.

Charles Richters skala

 

Jordskjelvstyrke

 

Virkning

 

Ant. pr. år

 

Mindre enn 3,0

 

Regisstreres bare på instrumenter

 

900 000

 

3,0 - 5,4

 

Merkbart for mennesker. Bare mindre skader.

 

30 000

 

5,5 - 6,0

 

Skader på bygninger

 

500

 

6,1 - 6,9

 

Bygninger styrter sammen. Store ødeleggelser.

 

100

 

7,0 - 7,9

 

Få bygninger står igjen. Jorda sprekker. Jordskred.

 

20

 

større enn 8,0

 

Total ødeleggelse forekommer.

 

hvert 5. -10. år

  

Sekundære virkninger,faktorer som utløses av jordskjelv

Mennesker som omkommer under et jordskjelv dør ikke av selve ristingen, men av selve jordskjelvet:

 

- drukner grunnet flodbølger eller tsunamier

 

- brenner ihjel, kveles av gasser

 

- leirras, jordskred, snøskred

 

- knust under bygninger som raser sammen

 

- blir oppskjært av knust glass fra vinduer, fra høye bygninger eller fra ting i egen stue

 

- Forsvinner ned i sprekker

 


Tsunami

 

Tsunami oppstår på grunn av undersjøiske skjelv eller skred. Ved skjelv vil havbunnen heve seg eller senke seg i løpet av få sekunder, og vannmassene vil heves/senkes tilsvarende da vann ikke kan presses sammen. Vannskorpa vil danne bølger som ringer i et vann. (F. eks. hvis du kaster stein i en sølepytt). Disse bølgene kan ha en bølgelengde på flere hundre meter, og farten på bølgen kan i Stillehavet komme opp i 800 km/t.

 

Brann
Ved flere store katastrofer er det branner som har gjort den største skaden.Jordskjelv kan ødelegge strømnettet og dermed forårsake kortslutning som kan føre til store branner.

Skred
Ristingen i de løse jordlagene får massen til å bli mer flytende, og man får kvikksand. Når jordskjelv oppstår på steder med løs grunnmasse, vil jordlagene komme i sterkere bevegelse enn bergrunnen, og oppi en dalside vil dette føre til at de løsere massene vil skli ut og danne et skred/ras.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil