Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Søylene og Mohammed

Søylene og Mohammed

Oppgave om islam.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
19.11.2008
Tema
Islam

Islam er en av de store verdensreligionene. Det finnes omtrent 52 muslimske land, blant annet Pakistan, Somalia, Tyrkia osv… Det som er forbudt innenfor islam, kaller vi for haram. Men det som ikke er forbudt innenfor islam, kaller vi for halal. Vi muslimene har 5 søyler og gjennomfør i livet; Trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen og veldedigheten.

 

Det finnes 5 verdensreligioner buddhisme, hinduisme, jødedom, kristendom og islam. Islam er en av de store verdensreligionene med blant annet hinduisme. Muslimene må gjennomføre 5 frelser (søyler) i løpet av livet sitt. Trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen og veldedigheten. Trosbekjennelsen er

'Ašhadu 'al-la ilaha illa-llahu wa 'ašhadu 'anna Muhammadan rasulu-llah.

(Jeg bevitner at det er ingen guddom utenom Allah og at Mohammed er Hans sendebud)

 

Andre frelsen er bønnen. Man må be 5 ganger om dagen etter man har fylt 7 år. Før man ber gjør vi noe som heter Wudo. Det er at vi muslimene vasker ører, øyner, nese, munn, armer (opp til albuen) og føtter. Får å be bruker vi muslimer bønnematte, som er vent mot Mekka. Det er i slike tilfeller når det ikke er rent på gulvet. Den trede frelsen er Veldedigheten. Man skal gi minst 2,5 % av formuen sin, til fattige, syke, gamle, moskeer osv. Så kommer den fjerde frelsen, fasten. Man må starte og faste når man fyller 10 år. Barn, gravide, gamle, syke og de som er på reise trenger ikke å faste. Vi muslimene fasten kun 30 dager i løpet av et helt år. Dette kalles for Ramadan. I dette tilfelle har man ikke lov til å spise, drikke, ta sprøyter og få vann i ørene eller i nesen. Siste frelsen er pilgrimsferden til mekka. Alle muslimene skal i hvert fall dra til mekke en gang i livet. Mennene må ta på seg en spesiell hvit drakt, og bli skinna. Kvinnene skal gå i enkle hvite kler. Det vises man ser ikke forskjell mellom fattig og rik, og alle er like ovenfor Allah.

 

Det som er forbudt innenfor islam er gris, hest, hund, katt, mus osv… Alt det blir kalt for Haram. Tobakk og rusmidler er det sterkt forbudt innen for islam. Men det som er Halal er frukt, grønnsaker, sau, geit, ku, kylling, hane, høne osv… Men hvis man skal spise sau, geit, ku, kylling, hane, høne osv… Så må det bli slaktet på en spesiell måte. Vi har mange nok profeter innen for islam, men ham viktigste er Mohammed FRED VÆRE MED HAM. Vi sier FRED VÆRE MED HAM, på grunn av vi muslimene sier navnet til vår kjære profet på en hyggelig måte. Han fikk den hellige skriften, så kalt koranen av Allah. Alle profetene innen for islam har fått et ønske av Allah som de kunne bruke på hva som helst, men Mohammed FRED VÆRE HAM har ennå ikke brukt det ønsket. Mohammed FRED VÆRE MED HAM har fått et gave av Allah som ingen i verden har fått. Det er å møte Allah ansikt mot ansikt.

 

Jeg er selv muslim så jeg vet hvordan det går med disse ”tingene”. Det er ikke vanskelig å være muslim i det hele tatt, syns jeg. Islam er jo den religionen som er over alt i verden. Og Vi muslimene mener at vi lever her på jorda på grunn Allah skal teste oss ut. Om at vi følger Profeten Mohammed FRED VÆRE MED HAM eller djevelen. Og det vært et liv før oss også mener vi muslimene.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil