Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Rike og fattige land

Rike og fattige land

Jeg kom opp i geografi i muntlig om rike og fattige land.

Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
02.11.2008


<bilde>

 

<bilde>

 

 

 

Jeg er fattig,
Du er rik.
Hvorfor er det sånn?

Vi lever på samme klode,
Og bør ha samme gode!
Hvorfor er det sånn?

Forskjellene på oss er så store,
Men egentlig er vi like gode.
Hvorfor er det sånn?

Hvorfor er det sånn?

 

1,2 milliard mennesker har mindre enn én dollar å leve for om dagen. Hver eneste dag dør 40.000 barn i fattige land av sult og sykdommer som du og jeg blir vaksinert mot før vi fyller ett år. 100 millioner barn mangler grunnskoleopplæring. Den rike delen av befolkningen på 20 % har kontroll på 80 % av ressursene. Urettferdig?

 

Vårt samfunn har 2 sider: fattig og rik.

 

Fattigdom: en femdel av verdens befolkning er fattige. I 2005 var det ca 1,24 milliarder mennesker. Altså 20% mennesker som levde under fattigdomsgrensen.

 

Fattigdomsgrensen: er beregnet til en inntekt på 200 eller mer eller mindere i måneden. Det varierer.

 

Hva er et fattig land: det er et land der en stor del av befolkningen er fattige mennesker. Kan være fattig begrunn av som for eksempel korrupsjon, krig, handel, gjeld, marked, og også p.g.a. at landet har vært en koloni før. Mange av de fattige landene har vært i en koloni.

 

Fattige land har som regel store naturressurser:  Noen av de rikeste fra naturens side er angola, sør-Afrika, kongo og brasil. I noen land ligger ressursene ubrukt men et land kan være være fattig selv om ressursene utnyttes.

 

Les i bok side 7 til 8.

 

Hun er ikke alene: det er 1.24 milliarder mennesker i verden som etter fns definisjon må kalles fattige. De fleste bor i sørøst Asia og i Afrika sør for Sahara. Her lever nesten halve befolkningen under fattigdomsgrensen. Det er normalt at kvinnene har mange barn og flere enn de i de rike landene.

 

Dårlig tilbud: u landene har ofte et dårlig tilbud når det gjelder helse, utdanning og andre sosiale goder. Mange barn dør i sine første leveår. Barn bør få mer tilbud.

 

Forskjeller mellom rike og fattige land: det er mangel på mat i U-landene, I-landene har nok med mat. I fattige land arbeider en stor del av befolkningen i jordbruket, mens i de rike landene arbeider de fleste i industri og tjensteyting.

 

Den rikeste femdelen av verdens befolkning produserer hele 83% av varer og tjenester i verden og den står for over 80% av verdenshandelen. Den fattigste femdelen av befolkningen produserer mindre enne 2% av verdens varer og tjenester. I de rike landene bor de fleste i byen, mens de fattige bor ofte på landsbygda. Det er ferd med å forandre seg.

 

Brutto nasjonalprodukt: BNP. Forteller hvor store de samlede inntektene, eller verdiskapningen, i et land per år. All lønn og betaling for varer og tjenester regnes med i BNP. BNP måles å per innbygger ofte som et mål på hvor rikt et land er. Norge er verdens fjerde rikeste land med BNP per innbygger: kroner 246 000. Mosambik har BNP på 536 kroner per innbygger. Dyrere å leve i Norge. Prisen på varer og tjenester er mye høyere hos oss enn i Mosambik. Dessuten kan slike gjennomsnittstall dekke over store innenlasnke forskjeller, ikke minst i u-landene.

 

Når BNP vokser kalles det økonomisk vekst. Utvikling er ikke det samme. Utvikling er noe mer. Målet er: Folk skal leve et godt liv ha gode levekår. Da er det ikke bare inntekten som teller, men også hva samfunnet kan tilby av helsetilbud, utdanning og andre sosiale goder for vanelige folk.

 

I-land: Industriland. Er de rike landene. De kalles industriland fordi industrien har vært og er en viktig næring i disse landene. Det er industrialiserien som i stor grad har lagt grunnlaget for rikdommen og vel standen i de rike landene.

 

U-land: utviklingsland. Er de fattige landene. De har ofte lite industri, og de har ikke hatt den samme økonomiske utviklingen som i-landene. Hva som gjør et land til utviklingsland kan ha flere faktorer, men det finnes en rekke mål for et lands velstand, for eksempel å måle et lands (BNP) pr. innbygger, som beregnes som summen av innenlandsk forbruk og investeringer pluss nettoeksport . Svakheten er at det dekker over store inntektsforskjeller.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil