Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Ungdommer i dag forfaller

Ungdommer i dag forfaller

Oppgaven var som følger; Gjør rede for ungdommer før og nå og vurder om det har vært forfall eller ikke.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
30.09.2008


”Ungdommer i dag forfaller” - sier mange. Er dette et faktum, eller usakelig synsing?

 

For å finne ut det må det gjøres greie for situasjonene nå og da, for deretter å vurdere utviklingen negativ eller positiv. I denne artikkelen har jeg valgt å definere før for 60 år siden, fordi en fordom blant ungdom kan være at denne strofen kommer først og fremst fra besteforeldre og at deres ungdomstid utspilte seg i nærheten av denne perioden.

 

For 60 år siden, altså i 1948 hadde Norge for 3 år siden akkurat kommet ut fra nazistenes okkupasjon av landet. Det var en felles konsensus blant landets borgere at landet skulle bygges opp igjen. Den økonomiske situasjonen var krevende: Oljen var ikke funnet enda, og den personlige økonomien til folk flest var presset. Skolevalget var også et hardt valg som ikke bare omhandla temaet: ønsker jeg å studere videre? Men også er det økonomisk bærekraftig for familien? Grunnet dårlig rå, valgte mange å gå rett i jobb tidlig. Dette førte til at de måtte bli raskt voksne.


 

Telefonen var for lengst oppfunnet, men var en rikmannsartikkel i hjemmet. Post fantes og ble brukt for å kommunisere med folk rundt om kring, men leveringstiden kunne være lang over de riktig store strekkene. Kommunikasjons mellom to personer skjedde derfor som oftest når begge personene var fysisk til stede og snakket sammen. Det resulterte i at mengden med sosiale kontakter var noe begrenset og at en kommuniserte mest med folk som var i fysisk i nærheten.

 

Lek og morsomheter blant ungdom fant sted på fotballbanen, i hoppbakken eller med gjemsel leking i skogen. Dette var aktiviteter hvor det ble satt krav til fysiske egenskaper. Transport frem og tilbake fra lekeplassen var som regel sykkel eller gåing/løping. Det kan med det sies at ungdommene ble i stor grad fysisk stimulert.

 

Alkohol og rusproblematikken fantes også da, men ble styrt av de økonomiske forholdene i større grad enn i dagens samfunn. Det fantes dog alkoholikere på den tiden som misbrukte rusmidlet

 

Dagens samfunn er preget av teknologi. Det finnes pc’er, dataspill, telefon, spillkonsoller og andre tekniske artikler i de fleste hjem med ungdom. Med denne nye teknologien er det gitt at mange av de samme oppgavene som å leke og kommunisere blir løst på helt andre måter. Sosialisering skjer fortsatt fysisk ved at to personer snakker sammen, men andre måter å kommunisere på har gjort sitt inntog. Eksempelvis via mobiltelefon, e-post og nettsamfunn. Her får en levert de sendte meldingene nesten momentant. Dette gjør muligheten for å prate med noen over stor distanse mulig og en trenger ikke bevege seg stort for å få levert en viktig beskjed.

 

Lekeplassen har også forandret seg. Gjemsel og skihopping har fått konkurrerende aktører som dataspill over nett og spillekonsoller.

 

Ungdommer kan fremdeles være aktive med fotball trening og/eller andre aktiviteter, men transporten til og fra består som oftest av foreldrenes kjøring (eller de selv har førekort og kjører). Dette medfører redusert grad av krav til fysiske egenskaper i dagliglivet og mindre fysisk stimulering.

 

Den økonomiske situasjonen er i dag helt annerledes. Ungdommer i dag står generelt sett mye friere. De fleste trenger ikke å gå rett ut i jobb, men kan velge videre utdanning. Ungdommen har også et mye større budsjett innen klær, inventar på rommet og fester. Klesstilen brukes som et middel for å stadfeste identitet. Her kan vi for eksempel finne en type ungdomsgruppe som blir referert til som emoer. Klesstilen er da flerfarget hår, svarte klær og pigge lignende smykker.

 

Ved bedre rå, mindre tid som går med til forflytning mellom steder og ikke like stort press på å skaffe seg jobb er forutsetningene lagt til grunn for en festkultur. Ifølge en artikkel fra staten institutt for rusforskning [1] har alkoholinntaket blant ungdom økt markant fra 1990- tallet.

 

Det er mye som tyder på en negativ utvikling ved ungdommers fysisk aktivitet, forhold til rusmidler og lathet. Men det er viktig å poengtere at situasjonen ikke er så enkel og vi skal derfor se nærmere på om utviklingen er positiv eller negativ.

 

Et faktum er at dagens ungdom er omringet av mye nye teknologi, denne utviklingen er positiv ved at det er en ny måte å være sosial på. Det blir mulig å ha kontakt med. Folk over store distanser i verden og det er svært tidsbesparende å for eksempel sende en sms istedenfor å møte en person fysisk. Mobiltelefonen og bærbar pc har også gjort at vi så og si alltid er tilgjengelige, og viktige beskjeder blir gitt fort og effektivt.

 

Slik jeg ser det er det to negative sider ved denne teknologien som er aktuell for dagens ungdom. Det ene er graden av tilgjengelighet. Da vi før var vanskeligere å få tak i, er vi nå bare noen tastetrykk på mobilen fra en samtale med den vi måtte ønske. Det vil da også føre til at vi slev blir lettere å få tak i. Dette kan føre til stress, men er regulerbart og det er bare slå teknologien av ved utpreget stressymptomer. Neste faktor er at mobiltelefoner, spillekonsoller og pcer stiller mindre krav til fysiske egenskaper enn de tradisjonelle lekene som gjemsel, langrenn og fotball. Dette sammen med mindre bevegelse i forflytning fra A til B, på grunn av større tilgjengelighet av biler og andre offentlig transport, kan føre til redusert utvikling av sansemotoriske egenskaper som balanse, for liten stimulering av hjerte, lunge kretsløpet og for liten utviklingen av muskulatur, noe som kan forklare hyppigheten av ryggsmerter blant befolkningen, samt fedme. Dette er helt klart en negativ tendens.

 

Den økonomiske situasjonen har ført til at flere mennesker har rå til å kjøpe seg det de vil ha. Dette medfører også større handlingsfrihet ved at ungdom i større grad i dag kan velge utdanning fremfor en tidlig jobbkarriere. De har i tillegg tid og rå til å ofre endel tanker på temaet: Hva ønsker jeg å studere? Denne tanken kan føre til at folk i økt antall kommer til yrker hvor de har en genuin interesse for fagområde og igjen kan være med på å skape større verdiskapning i samfunnet vårt.

 

Den økonomiske situasjonen gir på den andre siden mulighet for ungdom å kjøpe og anvende rusmidler, f.eks. alkohol, i større grad. Dette er ikke en heldig situasjon da misbruk av alkohol i ung alder kan føre til lidelsen alkoholliker i voksenalder. De negative konsekvensene av alkohol [2]vil primært påvirke miljøet rundt, sekundært vil det påvirke alkoholmisbrukerens helse og tertiært føre til redusert evne til reaksjon og resonnement. Dette er ikke heldig for alkoholikeren eller samfunnet som blir preget av det.

 

Moter og klær kan være et virkemiddel for å uttrykke hvem vi er, og hva vi står for. Her er emoer tidligere nevnt som eksempel på en gruppe som bruker klær for å vise hvem de er. Det kan tenkes ar de føler et sterkt fellesskap ved å bruke felles kleskode. Skyggesiden av enhetsfølelsen kan være utestengelse av personer som ikke anvender samme ”uniform”.

 

Utviklingen gjennom de siste 60 årene gjør at mennesker lever på helt andre premisser enn før. En gruppe i befolkningen som særlig kan bli påvirket av disse forandringene i stor grad er ungdom. Gjennom artikkelen har jeg vist at ungdom i dag er svært forskjellig fra ungdom før. Dette skyldes især forandringer i oppvekstvilkår som teknologi og økonomisk situasjon. Mange faktorer (les: rusproblematikk og fysisk understimulering) tyder på et forfall. Men saken er ikke så lett, jeg har vist at det også finnes positiv utvikling gjennom den teknologiske utviklingen og at ungdommers valgmuligheter for fremtiden er bedre i dag enn før.

 


[1] http://www.sirus.no/internett/ungdom/publication/406.html

[2] http://no.wikipedia.org/wiki/Alkoholmisbruk


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil