Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Dødsstraff

Dødsstraff

Informasjon rundt dødsstraff og arbeid rundt dette hos Amnesty International.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
04.10.2000


INNLEDNING

 

Jeg valgte emnet dødsstaff mest av alt av ren nyskjerrighet. Jeg har alltid syns at dødsstraff er en forferdelig måte å straffe mennesker på, og jeg selv er tilhenger av avskaffelse av denne metoden. En av grunnene for at jeg valgte å skrive om nettopp dette var for å finne om hvordan denne straffemetoden blir praktisert og hvordan den foregår. Jeg vil også føye til noen argumenter for (hvis det finnes noen) og imot dødstraff, samtidig som jeg vil legge til litt om Amnesty Internationals arbeid mot nettopp dette.

 

Hva slags nytte har dødsstraff for samfunnet, skal staten ha rett til å ta liv?.

 

HVA ER DØDSSTRAFF?

 

"Morder tatt, risikerer dødsstraff." En slik overskrift er ofte å finne i aviser særlig utenlands, men er det riktig å ta liv som straff for at et liv er tatt? Nei, sier de norske myndighetene, så her i landet er dødsstraff ulovelig. Selv om dødsstraff ikke er lov her i landet er det fortsatt mange land i verden som bruker dette, USA er et av dem.

 

Dødsstraff er en straffemetode som blir brukt når en forbrytelse er særdelses alvorlig. Dette kan for eksempel være drap, eller gjentatte alvorlige brudd på lovverket. Metoden for dødsstraff er forskjellig men de fleste steder blir man henrettet ved gift. Dette skal være den snilleste formen for drap. Men det finnes også barbariske henrettelser som i Midtøsten hvor man kan bli halshugd eller steinet offentlig.

 

MENNESKERETTIGHETENE

 

Ideen om menneskerettighetene er ikke av nyere dato. Allerede i 1776 fikk det amerikanske folk sin Uavhengihetserklæring, og i 1789 fikk man i Frankrike erklæringen om menneskerettigheter. Denne er på flere felt lik den man fikk i 1948 som gjelder den dag i dag. Dagens menneskerettighetserklæring ble vedtatt av De Forente Nasjoners Generalforsamling 10. desember 1948.

 

Kort sagt handler "verdenserklæringen om menneskerettigheter" om at alle mennesker har rett til frihet, rettferdig behandling, til å leve, til å ikke bli utsatt for grusom og umenneskelig behandling, til fri tanke religions- og kulturfrihet, til å være politisk aktive, til organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, til utdanning, og til et privatliv.

 

Etter 2. Verdenskrig begynte man å sette enda mer fokus på menneskers rettigheter. Krigen hadde ført til enorme ødeleggelser, lidelse og flere millioner mennesker ble drept. Tortur, henrettelse og dødsstraff er stikkord for vår siste verdenskrig.

 

AMNESTY INTERNATIONAL

 

Anmesty International er en internasjonal organisasjon som kjemper for menneskerettighetene. Organisasjonen ble stiftet i 1961, og har sitt hovedkontor i London.

 

Amnesty jobber for å få løslatt samvittighetsfanger, for at fanger rundt om i verden skal kunne få sone under skikkelige forhold, at fanger ikke skal bli misshandlet og for at dødsdømte fanger skal bli benådet.

 

Arbeidmåten til Amnesty foregår for det mente gjennom brevskriving til myndighetene hvor overgrepene foregår. På kun noen få dager kan Amnesty få sendt ut flere tusen brev til ett spesielt land/myndighet/ person, fra brevskrivere verden over.

 

Hva mener Amnesty International om dødsstraff ?

 • Dødsstraffen strider mot retten til liv.
 • Dødsstraffen er en grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling av mennesker.
 • Dødsstraffen gjør vår verden mer umenneskelig ved å fokusere på gjengjeldelse og hevn.
 • Drapstallene går ikke ned hvis en stat innfører dødsstraff.
 • Det blir heller ikke flere drap hvis en stat avskaffer dødsstraffen.
 • Alle undersøkelser tyder på at dødsstraff ikke virker mer avskrekkende enn fengselstraff.
 • Ofte er drapsmannen eller drapskvinnen under sterk påvirkning av alkohol eller andre rusmidler.I slike tilfeller er det vanskelig å tenke på konsekvensene av en handling.
NOEN SPØRSMÅL OM DØSSTRAFF

 

Hvor mange blir dømt til døden hvert år?

 

I året 1999 ble minst 3857 mennesker dømt til døden i 63 land. Dette er tilfeller som er kjent for Amnesty International. Det virkelige tallet på dødsdømte er sikkert mye større. Mange dødsdommer blir avsagt i hemmelighet.

 

Hvor mange henrettelser skjer det hvert år?

 

I året 1999 registrerte Amnesty International med sikkerhet 1813 henrettelser i 31 land.

 

Hvor mange land har dødsstraff?

 

Amnesty International regner med 196 land og selvstyrte områder i verden. Av dem har 106 land avskaffet dødsstraffen i lovverket eller i praksis. 90 land har praktisert dødsstraffen i løpet av de siste 10 år. 87 land prakriserer fremdelses dødsstraff. Noen av landene er Cuba, Egypt, Japan, Kina, Pakistan, Tunisia, USA og Tailand.

 

Hvilke land henretter flest fanger?

 

Kina, Den demokratiske republikken Kongo, Iran, Saudi-Arabia og USA står for ca 85 % av de registrerte henrettelsene. Dessuten henretter Irak trolig hundrevis av fanger hvert år,men opplysningene er vanskelig å få bekreftet.

 

DET MORALSKE ASPEKTET VED DØDSSTRAFF OG TORTUR

 

Tortur og dødsstraff er klart brudd på artikkel
3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet og
5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff i menneskerettighetserklæringen.

 

Det å ta i fra eller ødelegge et menneskets liv er kanskje det verste overgrepet en stat kan utøve. Ingen stat har rettigheter til å frata et menneske livet, da ingen mennesker har rett til å drepe. Ved en henrettelse senker staten seg ned på forbryterens nivå, og de ansetter en drapsmann til å ta livet av forbryteren. Dette er en stor moralsk selvmotsigelse. Derfor er ikke dødsstraff noe annet enn hevn, og overlagt drap.

 

Mange land tar sterk avstand fra bruken av dødsstraff. Spesielt USA har fått merke dette fordi landet blir sett på som et sivilisert samfunn med respekt for menneskerettighetene. I USA er det de enkelte statenen som selv bestemmer om de vil ha dødsstraff eller ikke. I California ble det nylig innført at dødsstraff kunne benyttes på barn ned til 14 år. Landet mener at det eneste riktige å straffe en drapsperson med er drap, for hvem vil vel ha en morder som nabo. Dette er i grunn veldig typisk amerikansk synes nå jeg.

 

Dødsdømte personer kan vi ofte høre om at er uskyldige og uttallige ganger har henrettelsen blitt avbrudd i siste sekund. Dette er grusomt fordi dommen er dømt og man sitter hjelpesløs tilbake og venter på døden. Et sitat fra en utvlgsrapport om menneskerettighetene står det: Erfaringer viser, at et vesentlig antall av innsatte i dødscellene fraktisk er uskyldig og at det er stor sjanse for at noen av dem henrettes.

 

Offrene for dødsdommen er ikke bare ille for den dømte selv. Familile, barn, venner og kollegaer får en sorgperiode som er like ille som ved et normalt dødsfall. Stakkart ungene må kanskje se på at mor eller far visne bort etter en sprøyte på tv.

 

"Øye for øye, og tann for tann" -ideen holder heller ikke som argument for dødsstraff. For hvis en skal få straff som er lik forbrytelse, skal jo voldtekt straffes med voldtekt, og ran med ran.

 

Tortur som forhørsteknikk, straff eller avskrekning er svært perverst og umenneskelig, og hører ikke til i en sivilisert verden. Mennesker har blitt torturert opp igjennom hele historien, og tortur har blitt en pervers vitenskap. Formålet med tortur er å plage offeret uten å drepe det, og det finnes et stort antall metoder for å oppnå dette. Alt i fra isolasjon, slag og spark, til bruk av avanserte mekaniske og elektriske apparater har vært brukt for å fremme store plager, både psykisk og fysisk hos offeret. En perosn som utfører torturen er like grusom som personen som blir torturert. Disse offentlige morderne nå få store psykiske plager etter å ha drept mennesker på ordre fra staten. De er ansatt i en jobb som bryter med menneskerettightene, de ti bud (du skal ikke drepe) og normal forstand som ikke dreper uten grunn.

 

KONKLUSJON

 

Jeg personlig er imot dødsstraff og jeg tror alldri jeg kommer til å endre mitt syn når det gjelder det. Man skal ikke drepe for å bevise at å drepe er en forferdelig ting mener jeg. Det at staten dreper synes jeg er helt uakseptabelt. Har staten rett, vil mange tro at de er gjeldene lov og riktig. Jeg tror fortsatt at dødsstraff kan vikre skremmende på forbrytere, men i gjerningsøyeblikket er det ikke det som står i hodet på forbryteren. Man tenker ikke konsekvenser da.

 

Å sitte i fengsel resten av livet mener jeg er en mye værre straff enn å "slippe unna" med døden. Da kan man virkelig tenke over hva en har gjort og angre istede for å tenke at nå kommer jeg til å dø og ferdig med det!

 

Jeg håper en gang at dødsstraff vil bli avskaffet i hele verden, for de fleste ønsker jo det. Jeg vil avslutte med Martin Luther sitt sitat : "Dødsstraff er samfunnets tegn på, at de ikke ønsker å tilgi."

 

KILDER

 • Internett
 • Leksikon
 • Sitatbok
 • Fakta om Amnesty International, amnesty.no

   

  INNHOLD

   

  Innledning
  Hva er dødsstraff
  Menneskerettighetene
  Amnesty International
  Noen spørsmål om dødsstraff
  Det moralske aspektet ved dødsstraff og tortur
  Konklusjon
  Kilder

 • Legg inn din oppgave!

  Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

  Last opp stil