Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Islam

Islam

Prosjektoppgave om islam.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
24.09.2008
Tema
Islam


Innhold

Problemstilling og forord

Troslære

Sunni- og shiamuslimer

Koranen

Moskeer og menigheter i Norge

Profeter innen islam

Høytider i islam

Islamsk mat

Kilder

 

Problemstilling og forord

Oppgaven var å skrive om en av verdensreligionene. Jeg valgte å skrive om Islam. Det var fordi jeg vet lite om denne religionen og fordi jeg har lyst til at flere kjenner til religionen. Jeg vil også lære hvordan hverdagen til en muslim er. De bruker mange klær som jeg ikke ante at fantes.

 

Troslære

Islam er et monoteistisk (tror på kun en Gud, polyteistisk: tilber flere guder) trossamfunn som tilber Allah. Muslimene mener at Allah sendte profeter for å lære muslimene hvordan de skal ta vare på Allahs skaperverk, og hvordan de skal be til Allah. Det har levd mange profeter. For eksempel Adam, Noa, Moses, Jesus og Abraham. Allah sendte stadig nye budskap med profetene fordi menneskeheten måtte huske hans ord. Abraham og Ismael bygde et Allah hus i Mekka. Der kunne alle be til Allah. Pilegrimer reiser langveis fra for å kunne komme dit.


 

Muslimene mener at Allah ga sitt budskap gjennom Koranen og derfor er Koranen Allahs ord. De ble diktert til profeten Muhammed gjennom engelen Gabriel. Koranen regnes i islam som en fullkommen og en feilfri siste åpenbaring til menneskeheten.

 

Muslimene mener at jødedommen og kristendommen er basert på Allahs ord, men at det har blitt misforstått eller tapt. De mener at alle folkeslag har en profet, sendt fra Allah.

 

Sunni- og shiamuslimer

Sunniislam er den største retningen innen islam. (80 – 90 %) Sunnimuslimene tror på levesettsreglene til profeten Muhammed. Sunni- og shiamuslimene er enig i det meste innen islamsk lære. Det de er uenige om er hvem som skulle bli leder etter Muhammeds død.  Da Muhammed døde hadde han ingen sønner som kunne ta over for han. Dette blir kalt kalif. En kalif regjerte over alle muslimer og ble sett på som det høyeste embete innen det islamske samfunn. En kalif hadde ingen direkte blodsbånd til lederen før. Den første kalifen het Abu Bakr og var Muhammeds svigerfar. Den andre het Umar. Deretter kom Uthman. Den fjerde kalifen het Ali. Han var den eneste som hadde blodsbånd til Muhammed og ble regnet som imam (leder). Shiamuslimene så på han som første etterkommer, valgt av Muhammed. De mente det var et tegn fra Allah. Sunnimuslimene hadde allerede valgt sin leder: Abu Bakr.  

 

Innen shiaislam er det Tolv-sekten som er størst. De tror at den tolvte imamen etter Ali, skal gjenoppstå og komme tilbake som Mahdi.

 

<bilde>

 

Muslimske land

Afghanistan

   Sunnimuslimer

  80 % (20 % sjia)

Algerie

   99 %

Bahrain

   30 % (70 % sjia)

Egypt

   94 %

Forente arabiske emirater

   80 %

Gambia

   90 %

Irak

   40 %

Iran

   9 % (89 % sjia)

Israel

   14,6 %

Jemen

   70 %

Jordan

   92 %

Komorene

   98 %

Kuwait

   70 %

Libya

   97 %

Malaysia

   99 %

Maldivene

   99 %

Mali

   90 %

Pakistan

   77 %

Saudi-Arabia

   92 %

Senegal

   94 %

Somalia

   99 %

Sudan

   80 %

Syria

   80 %

Tadsjikistan


   85 %

Tunisia

   98 %

Tyrkia

   99,8 %

 

Koranen

Koranen er muslimenes hellige bok. Muslimene ser på Koranen som en kopi av en bok Allah alltid har hatt. Koranen ble åpenbart litt etter litt fra Allah til engelen Gabriel og så til profeten Muhammed. Det tok ca. 23 år. Den første nedskrivingen av ordene åpenbart fra Allah ble skrevet ned av Muhammed selv, men det ble aldri noe av denne utgaven. Da Muhammed døde begynte hans medarbeider, Zayd ibn Thabit å skrive ned ordene til en mer fullstendig utgave. Det var kalifen Abu Bakr som gav han dette oppdraget. Denne utgaven ble så gitt til Omar, den andre kalifen og deretter ble den gitt til Omars datter Hafsa. Mange av de som hadde lært Koranen utenat døde i kamp og derfor ble det nødvendig å samle utgaven fra Zayd ibn Thabit til en bok. Det var vanskelig å skrive ned alt fordi de som hadde lært Koranen utenat fortalte den på forskjellige måter. Uthman, den fjerde kalifen gav et oppdrag til Zayd ibn Thabit om å samle alle utgavene av Koranen og lage en bok. Zayd bruke mange av de ordene han hadde skrevet selv og samlet alle som kunne Koranen, til å fortelle han ordene slik at han kunne skrive de ned. Andre utgaver av Koranen, som ikke var skrevet av Zayd ble brent.

 

Mange muslimer kan hele eller deler av Koranen utenat. Den er skrevet på arabisk, men blir oversatt til andre språk slik at alle muslimer kan lese den. For muslimene er ingen av de oversatte språkene en verdig utgave av Koranen, kun arabisk.

 

<bilde>

 

Når du skal lese Koranen er det noen regler du må holde. En av de er for eks.: Koranen skal aldri være på gulvet. De finnes mange andre: Du må vaske hendene på en spesiell måte før du tar i Koranen, Koranen skal aldri stå ved siden av andre bøker eller ligge under en annen bok. Du må også huske på å ikke spise, røyke, høre på musikk eller drikke mens du leser Koranen.

 

Koranen er delt inn i 114 kapitler. Kapitelene innholder åpenbaringene Muhammed mottok i Mekka og Medina. Koranen betyr å bringe sammen, å bringe sammen all visdom i en bok.

 

Moskeer og menigheter i Norge

På 1970-tallet bosatte større grupper muslimer seg i Norge. Mange av dem kom fra Pakistan, Tyrkia og Marokko. I 1975 kom det en innvandrerstopp i Norge, men det kom en lov at de som allerede hadde en familie i Norge kunne flytte.

 

<bilde>

 

I 2005 var det ca. 130 000 mennesker med muslimsk bakgrunn i Norge. De flest av dem tilhører en muslimsk menighet, rundt 80 000. Nå er islam den nest største religionen i verden. I 1974 kom den første moskeen i Norge. World Islamic Mission Norge. Det er den største muslimske menigheten i Norge med sine 6 000 medlemmer. I denne moskeen finner vi sunni – muslimer. Menigheten arbeider for å bevare Muhammeds levemåte og Allahs ord åpenbart til Muhammed. Muslimenes gudshus, moskeen, finner vi i de fleste store byer. I Oslo for eksempel.

 

De forskjellige menighetene blir dannet etter hvilket land muslimene kommer fra, og hvilken retning innen islam de tilhører. I moskeen tilbyr de koranskole, voksenopplæring og andre aktiviteter som medlemmene i de forskjellige menighetene er interessert i. Moskeen er ikke bare et gudshus, men også et møtested for muslimer. Der kan de snakke om deres måte å tilbe Allah på.

 

I moskeen leser man bønnene og Koranen på arabisk, men ellers bruker de det nasjonale språket.

 

Muslimsk befolkning 2005

Antall (millioner)

Andel av befolkningen (%)

Pakistan

151,43

95,9%

India

150,95

13,7%

Bangladesh

125,57

88,5%

Indonesia

124,90

56,1%

Tyrkia

71,29

97,4%

Iran

68,34

98,3%

Egypt

62,95

85,0%

Nigeria

55,35

42,1%

Algerie

31,83

96,9%

Marokko

30,89

98,5%

Afghanistan

29,71

99,5%

Irak

27,96

97,1%

Etiopia

26,09

33,7%

Sudan

25,83

71,3%

Saudi-Arabia

22,82

92,9%

Yemen

20,77

99,0%

Usbekistan

20,32

76,4%

Kina

19,77

1,5%

Syria

17,44

91,6%

Russland

14,87

10,4%

 

Profeter innen islam

Muslimene tror profetene har fått et spesielt oppdrag fra Allah om å spre hans ord, og vise vei for menneskeheten. I islam er det 25 profeter som regnes som de viktigste, men en hadith (fortelling) sier at det fantes hele 124 000 profeter. Ifølge Koranen har det blitt sendt en profet til alle folkeslag selv om de ikke er muslimer.

 

Mange av profetene i islam finner vi også innen kristendommen og jødedommen. Som for eks. Moses, Jesus og Adam. Adam var den første profeten. De fem mest kjente profetene i islam er: Nuh, (Noah) Ibrahim, (Abraham) Musa, (Moses) Isa, (Jesus) og Muhammed. Jeg vil skriver mer utdypende om Nuh, Ibrahim og Muhammed.

 

Nuh nevnes flere steder i Koranen og er mest kjent for byggingen av arken ved syndefloden og for å være en tidlig motstander av polyteisme. Fordi Nuh trodde på Allah valgte Allah Nuh som den personen som skulle bygge arken, som skulle gjøre det mulig at det fortsatt var liv på jorden. Til forskjell fra kristne og jødiske tradisjoner, som sier at syndefloden rammet hele jorden, finnes det ulike oppfatninger innen islam om hendelsen var global eller ikke. I Bibelen er han kjent som Noah.

 

<bilde>

 

Muslimer tenker på Ibrahim som en betydningsfull profet på bakgrunn av hans gjenoppbygning av Kaba i Mekka, og fordi han var far til Ismail, (Ismael) som regnes som arabernes stamfar. Han er kjent i jødedommen og kristendommen som Abraham. Sammen bygde de Allahs gudshus i Mekka.

Hans familie hjalp til mye da Mekka ble gjenoppbygd.

 

Islam har en fortelling som er lik Det gamle testamentes historie om Abraham som er villig til å ofre Isak. Ibrahim fikk beskjed av Allah om å ofre sin sønn Ismail til Allah. Ibrahim spør sønnen sin om hva han synes om dette, og blir anbefalt å følge Guds befaling. Ibrahim blir fristet av djevelen til å ikke gjøre som Allah sier, men han jager vekk djevelen. Da Ibrahim beviste sin lydighet ovenfor Allah, slapp han å ofre sønnen. Et får ble sendt som offer i stedet for Ismail.

 

Muhammed ble født 23. april i år 571 i Medina. Han hadde en vanskelig oppvekst. Faren døde før Muhammed ble født og Muhammed måtte bli sendt bort til en amme. Da han var fire år ble han hentet av moren og farfaren og de dro tilbake til Medina. På veien bort døde moren og Muhammed ble hos farfaren. Da Muhammed var åtte år døde farfaren også og onkelen tok vare på han. Onkelen til Muhammed var en foretningsmann og de to dro på mange foretningsreiser sammen.

 

Muhammed fortsatte som foretningsmann og var alltid ærlig. Selv ”fiendene” hans stolte på han. Da han var 25 år møtte han en foretningskinne. Hun kjente godt til arbeidet hans og hun lurte på om han kunne gå på en foretningsreise for henne. Sammen med Muhammed dro slaven hennes. Da de kom tilbake fortalte slaven om Muhammeds arbeid og hun ble imponert. De giftet seg. Hun var 40 år, Muhammed var 25 år. Sammen fikk de seks barn.

 

Muhammed gikk ofte til en hule i Hira hvor han bad til Allah og mediterte. I denne hulen kunne han glemme alle problemene sine. Det var her han fikk sin første åpenbaring fra engelen Gabriel. Da var Muhammed 40 år.

 

Til å starte med snakket han om åpenbaringen til hans nærmeste. Ali og Abu Bakr. Senere fortalte han andre om budskapet, men det ble stor motstand. Særlig fra de polyteistiske trosbekjennerne. Det var de fattige som hadde mest tro på Muhammed og folk i Medina ville at han skulle komme og fortelle sitt budskap. Der trodde nesten alle på han og dette var det eneste stedet hvor flertallet var muslimer.

 

I Mekka økte motstanden mot Muhammed. Tre ganger prøvde Mekka å angripe Medina, uten hell. Muhammed allierte seg med nabobyen Yathrib og flere stammer. Sammen tok de over Mekka uten tap av menneskeliv. Noen måneder etter hersket han over nesten hele den Arabiske halvøya.

 

<bilde>

 

Da Muhammed var 63 år gammel, døde han. Han ble begravd i et rom i moskeen Nabvi. I det område levde han sine siste leveår. Stedet er blitt tatt godt vare på og muslimer reiser ofte til hans grav. Etter Muhammeds død var det uenigheter om hvem som skulle bli den neste lederen. Det er her den største forskjellen mellom sunni- og shiamuslimer ble til. Sunnimuslimer valgte Abu Bakr, kalifen, som sin leder. Shiamuslimene valgte Ali, imamen, (han er imam fordi han har et blodsbånd til Muhammed. Kalifene er kun stedfortredere.) som sin leder.

 

Muhammed-karikaturene i den svenske avisen Nerikes Allehanda og i Jyllands-posten har skapt store debatter og protester rundt om i verden. Flagg har blitt brent og spenningen har været høy.

 

<bilde>

 

<bilde>

Muhammed, skrevet på Arabisk.


Høytider i islam

I islam praktiserer man mange forskjellige høytider, men det kommer an på hvor troende muslimen er og hvilket land personen kommer fra. Sunni- og shiamuslimene er uenige i hvilke hellidager muslimer skal praktisere.

 

En viktig dag for muslimene er fredag. Muslimene mener at det er bedre å foreta religiøse handlinger på en fredag enn på noen andre dager. De tror at Adam ble skapt på en fredag. På fredag går troende muslimer i moskeen og ber. De lytter til Imamens preken.

 

Ramadan er den 9. måneden i det islamske år, og denne måneden er den store fastemåneden i islam. Alle troende muslimer gjennomfører denne fasteperioden. Ramadan blir feiret fordi Muhammed fikk sin første åpenbaring på denne tiden. I de ti siste dagene i måneden. Ramadan kommer på forskjellige dager hvert år fordi den islamske kalenderen følger månen. Derfor flytter månedene seg 11-12 dager hvert år.

 

Under Ramadan, mellom soloppgang og solnedgang, er det ikke lov til å spise. Noen muslimer har det slik at det er kort tid mellom soloppgang og solnedgang. Derfor reiser de bort under Ramadan. Etter solnedgang under Ramadan kan muslimene drikke og spise og dra til legen. Dette er ikke lov mens sloen er oppe. Muslimene feirer Ramadan for Allah. Muslimene kan utsette Ramadan:


- Om en er syk, og det er fare for at fasten kan forverre tilstanden.

- Om en er på en lang reise, og det er grunn til å tro at fasten vil gjøre det vanskelig å fortsette med reisen.

- Kvinner som ammer eller er gravide.

- Kvinner som er i menstruasjonsperioden.

Fasten må utføres sammenhengende, og det meningen med fasten er å trene opp selvkontroll. Man utstår prøvelser, og blir i stand til å unngå gale handlinger. Det styrker deres karakter, og fører dem nærmere Allah. Id ul-Fitr (den lille fest) blir feiret for at Ramadan er over.

 

Ashurah er den 10. dag i måneden muharram. Muslimene feirer denne dagen fordi Muhammed fastet sammen med den jødiske befolkningen som bodde ved Rødehavet i Egypt. På denne dagen tror muslimene at Ali døde i Slaget i Karbala. Shia-muslimene sørget på denne dagen, men sunni-muslimene regner ikke Ali som en viktig person og markerer dagen på grunn av Muhammeds faste.

 

Islamsk mat

<bilde>

 

I islam ber man alltid før de spiser. Muslimene har blitt oppfordret av Allah til å gjøre dette. I islam spiser de ikke til de er mette. De har en regel som Muhammed fortalte dem. Reglen går slik: Magen funger bedre hvis den er fylt med 1/3 vann 1/3 mat og 1/3 ingenting. I islam har bruker de ordet Haram. Det betyr forbudt, og det ikke har lov til å spise er:

 

- Kjøtt fra svin, bacon, koteletter og lignende (svin).

- Kjøtt fra dyr eller fugler, som de ikke selv har drept, men har blitt drept på en eller en annen måte.

- Kjøttetende krypdyr, fugler og lignende.

- All alkohol. Også mat med alkohol i.

 

Disse reglene er til for å beskytte muslimene mot det urene slik at de kan spise sunt og leve et rent liv. Ordet halal bruker muslimene for mat som er tillat å spise. Halal mat er dyr som er slaktet i Allahs navn. Menneskene får ikke lov til å jakte. Dyrene skal slaktes på en spesiell måte. Dyrene må slaktes på en spesiell måte for at det skal være spiselig for muslimer. Først legges hodet til dyret slik at det peker mot Mekka. Så kuttes hovedpulsåren, deretter kuttes ryggraden. Det er ikke de samme reglene for slakting for sjødyr. Jøder har også denne ”oppskriften” på hvordan et dyr skal slaktes.

 

Alle typer alkohol er forbudt i islam. Muslimer mener at det er urenslig. Før man spiser må man alltid vaske seg.

 

 

Kilder:

I dette prosjektet brukte jeg brukt følgende kilder:

www.wikipedia.no

www.google.no

www.islam.no

www.daria.no

www.propaganda.net

www.nrk.no

www.islamworld.net

www.islamguiden.com

www.microsoft.com

www.windows.com

KRL – bok for 9. klasse

KRL – bok for 10. klasse

Audun lærer

Audun, jeg håper virkelig at du har lært mer om islam med dette foredraget!

 

<bilde>


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil