Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Med hele verden som marked

Med hele verden som marked

Spørsmål og svar om verdensøkonomien.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
24.09.2008


Innhold

Spørsmål, side 32.

Svar på spørsmål

Spørsmål, side 35.

Svar på spørsmål

Spørsmål, side 38.

Svar på spørsmål

Spørsmål, side 41.

Svar på spørsmål

Spørsmål, side 43.

Svar på spørsmål

 

Spørsmål og svar som omhandler dette kapittelet

Spørsmål, side 32


1. Hva menes med verdens BNP?

2. Forklar hva som menes med begrepet globalisering.

3. Hvordan påvirker globaliseringen næringslivet?

4. Hvilke uheldige følger kan globaliseringen ha?

5. På hvilke områder kan globaliseringen være en fordel?

6. Hva er markedsøkonomi?

7. Hva er blandingsøkonomi?

8. Hva er frihandel?

9. Hvilke fordeler kan frihandel gi?

10. Hvordan kan frihandel virke uheldig i u-landene?

11. Hva må til for at u-landene kan delta i fri verdenshandel?

 

Svar på spørsmål

1…  BNP er de samlede inntektene (som kan måles i penger) i et land. Verdens brutto nasjonalprodukt er verdien av alle varer og tjenester som blir produsert i alle verdens land.

<bilde>
2…  Globalisering er når verdens land kommer tettere hverandre ved at handelen mellom landene blir mer effektiv. Både på havet,  i lufta og på veiene. Hindringene mellom landene blir mindre eller borte. Verden er i en stor grad blitt samlet.

 

3…4…5…  Det positive ved globaliseringen i næringslivet er at de nasjonale økonomiene blir stadig større. Det blir mer samarbeid om produksjon av varer og tjenester, flere handelsavtaler og flere store selskaper med bedrifter i mange land. Dette er den globale økonomien eller en globalisering av økonomien.

 

Det negative ved globaliseringen i næringslivet er at mange små bedrifter blir kjøpt opp av de store bedriftene, og de store slår seg sammen. Bedrifter blir lagt ned eller produksjonen av en ting blir stoppet etter hva som er mest lønnsomt for eieren. Mange arbeidere blir utrygge og engstelige for arbeidsplassene sine. Selv om arbeidere mister jobben vil det bli bedre for forbrukeren som får varen billigere siden bedriften er mer effektiv.

 

<bilde>

6…  Når et land har markedsøkonomi er ikke staten innblandet i handel med andre land. Markedet styrer den økonomiske utviklingen. Prisen på en vare blir ikke bestemt av staten, men av forbruk og etterspørsel. Bedriftene er oftest privateide.

7…  Når det er blandingsøkonomi i landet (de fleste land har det) styrer staten det offentlige og påvirker markedet ved statlige bedrifter. Det er også plass til privateide bedrifter. Staten gir økonomisk støtte til næringslivet. Norge er et eksempel på et land som har blandingsøkonomi.

8...  Frihandel er handel som foregår fritt over landgrensene.

9…  Frihandel kan fjerne tollen og avgifter på noen varer og det blir billigere å handle mellom landene. Det kan gjøre at både rike og fattige land får utnyttet sine ressurser bedre. Det blir mer lønnsomt å produsere en enkel vare for bedriften og det vil føre til økt inntekt og billigere varer for forbrukeren.

10…  I-land kan beskytte sine egne varer med toll og avgifter. Da får ikke u-landene sine vare slått gjennom og de står igjen med å eksportere råvarer. Etterpå kjøper de ferdigvarer som er laget av egne råvarer.

11…  For at u-landene kan delta i frihandel må de først ha fått bygget opp industrien og så beskyttet mot utenlands konkurranse. De rike kan hjelpe til med penger for å hjelpe u-landene i gang.

 

<bilde>

 

Spørsmål, side 35

1.    På hvilken måte skiller varesporten fra NIC-landene seg ut fra andre u-lands vareeksport?

2.    Hva er de viktigste eksportvarene fra NIC-land?

3.    Hva var det som gjorde den sterke økonomiske veksten i NIC-landene mulig?

4.    Hva menes med begrepet lokalisering?

5.    Hva er det som har gjort at de gamle lokaliseringsfaktorene har mistet mye av sin betydning?

 

Svar på spørsmål                                                                                                                         

1…2…  NIC-land skiller seg ut fra u-landene ved høy økonomisk vekst og ved at større del av vareeksporten er industrivarer. De viktigste eksportvarene fra NIC-land er klær og elektronikk.

 

<bilde>

 

3…  En av de viktigste grunnene er at det er billig arbeidskraft i NIC-land. Der er lønningene lave og det gjør det billigere å produsere. Utenlandske bedrifter kunne også være med!

4…  Lokalisering er når bedrifter slår seg ned ett sted som er lenger unna det de skal ha tak i, men det er sp billig å flytte både varer og mennesker at det ikke betyr så mye hvor bedriftene ligger. Nå trenger ikke bedriften og forbrukeren ligge så nært fordi flytting har blitt så billig. God kjøling og rask flytransport gjør at Norge kan sende varer til, for eksempel Japan, i løpet av få dager. Lokaliseringsfaktoren betyr ikke like mye lenger fordi vi kan flytte varene så billig.  

 

Spørsmål, side 38

1.    Hvordan utvikler verdenshandelen seg – øker eller minker den?

2.    Hvilke varer selger I-landene, og hvilke varer selger u-landene?

3.    Hvorfor må landene handle med hverandre?

4.    Hvilke land har størst del av verdenshandelen?

5.    Mellom hvilke land foregår det meste av verdenshandelen?

6.    Hva menes med sør-sør handelen?

7.    Hva er WTO?

8.    Hvilke oppgaver har WTO?


9.    Hva er det som kjennetegner det indre markedet i EU?

10. Hva er EØS?

 

Svar på spørsmål

1…  Verdenshandelen øker kraftig, både i mengde og verdi.

2…  I-landene selger ferdigvarer (tjener mer penger) og u-land selger råvarer (tjener mindre penger.) Råvarene som u-landene selger blir kjøpt av I-land og I-land selger tilbake ferdigvarer.

3…  Det er fordi for eksempel at et land produserer råvarer og et annet land produserer ferdigvarer. For at det andre lande kan produsere ferdigvarer må landet ha råvarer. Det landet som har råvarene selger det til land som trenger det. Landet med råvarer trenger ferdigvarer til maskiner og utstyr og handler med landet som har ferdigvarer. U-land har ikke fått nok tid til å bygge opp industrien sin og sitter derfor igjen med å selge råvarer og de tjener derfor mindre penger enn I-land (ferdigvarer)

4…    De tre landene som har størst del av verdenshandelen er

1.    USA med 12,6 % av verdenshandelen

2.    Tyskland med 9,4 % av verdenshandelen

3.    Japan med 7,7 % av verdenshandelen

5…  Det meste av verdenshandelen foregår mellom I-landene. 48 % av hvem som handler på verdensmarkedet er I-land – I-land.

6…  Sør-sør handelen er den handelen som foregår mellom de fattige landene. U-landene i sør. Det utgjør kun 10 % av verdenshandelen!

 

<bilde>

7…  WTO står for Verdens handelsorganisasjon (World Trade Organization.) Det er en internasjonal organisasjon som forhandler fram avtaler for internasjonal handel.

8…  WTO arbeider for at fattige land skal kunne være med mer i verdenshandelen. Ved å senke toll og avgifter skal konkurransen bli    mer rettferdig mener WTO.

9…  Det som kjennetegner det indre marked i EU er at det er fri flyt av varer, arbeidskraft, penger og tjenester. Det er ingen toll mellom landene og medlemslandene får utnyttet ressursene sine best mulig. De kan produsere billigere varer.

10…  EØS-avtalen er en avtale som gjør at et land har den samme økonomiske friheten på det indre marked som EU-landene har. EØS-landene kan ikke være med på å bestemme, og må finne seg i de reglene som blir gjort.

 

Spørsmål, side 41

1.    Hva er et flerinternasjonalt selskap?

2.    Hvilke fordeler har flerinternasjonale selskaper?

3.    Hva er forskjellen på et moderselskap og en datterbedrift?

4.    Hvilke varegrupper handler de flernasjonale selskapene med?

5.    Hvilke betenkeligheter er det med så sterke flernasjonale selskaper?

6.    Hvilke land har de fleste flernasjonale selskapene?

7.    Skriv ned navnene på noen utenlandske flernasjonale selskaper – og noen norske.

8.    Hvorfor har de flernasjonale selskapene så stor makt?

9.    Gi eksempler på varetyper der de flernasjonale selskapene nærmest har monopol.

 

Svar på spørsmål

1…  Flernasjonale selskaper er selskaper som har bedrifter i andre land, ikke bare i ett. De selger varene sine gjennom andre bedrifter i andre land. Varene og tjenestene sendes over landegrensene.

2…  Flernasjonale selskaper har fordeler ved at de kan ha bedrifter i forskjellige land. Der hvor det arbeides mye er det lurt å legge bedriften i et NIC-land fordi der er lønningene lave. Hovedkontoret ligger oftest i I-land, storbyer. Produksjonen kan foregå flere steder. Det betyr lavere kostnader og billigere varer.

 

<bilde>

3…  Moderselskapet er sjefen over alle de andre bedriftene. Datterbedriften eies og kontrolleres av et annet selskap.

4…  De flernasjonale selskapene handler med nesten alle varegrupper!

5…  De flernasjonale selskapene gjør at frihandelen blir ufri. Det gjør de ved at ingen andre bedrifter klarer å utkonkurrere de flernasjonale selskapene. De store selskapenes beslutninger kan få stor betydning for mange millioner mennesker. Selskapene kan påvirke samfunnsutviklingen mer enn politikere og regjeringen, men mangel på politisk styring og demokratisk kontroll gjør at mange ser på selskapene med stor uro!

6…  Det er Japan som har de fleste flernasjonale selskapene.

7…  Utenlandske:

- Mitsubishi

- Mitsui

- Exxon

- Wal-Mart Stores

Norske:

- Norsk Hydro

- Kværner

- Statoil

- Elkem

8…  Det er fordi de er representert i så mange land.

9…  På varetypene te, kakao, kaffe, bomull, bauxitt, bananhandel og korn er flernasjonale selskaper nesten enerådende.

 

Spørsmål, side 43

1.    Hvorfor er små land mer avhengig av handel enn store land?

2.    Hva er de viktigste eksportvarene fra Norge?

3.    Hva importerer Norge fra utlandet?

4.    Har Norge overskudd eller underskudd på handelsbalansen?

 

Svar på spørsmål

1…  I små land er det mange varer landet ikke produserer og det må importeres. Store land har mange av viktigste tingene og er derfor ikke like avhengig av handel.

2…  De viktigste eksportvarene fra Norge er olje, gass, fisk og metaller. Vi eksporterer råvarer, som ikke er vanlig for et I-land, og skip, papir og maskiner er de viktigste ferdigvarene fra Norge.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil