Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Scientologikirken

Scientologikirken

Scientologien fikk mye medieoppmerksomhet i Norge etter at en ung kvinne begikk selvmord etter en personlighetstest gjennomført av scientologikirken. Denne oppgaven gir en dypere innsikt i scientologiens historie og lære.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
08.05.2008
Tema
New age

I oppgaven vi jeg gå igjennom:

 • Bakgrunn for valg av oppgave
 • Hva jeg viste og hva jeg vil finne ut
 • Historie og bakgrunn
 • Skaperen (L. Ron Hubbard)
 • Utbredelse
 • Dianetikken
 • Troens historie
 • troslære
 • Symboler
 • Hellig bok, hellige rom og steder
 • Høytider
 • Scientologiens griskhet og hemmelige lære
 • Oppsummering
 • Kilder

Bakgrunn for valg av oppgave

I senere tid har det vært mye snakk om Scientologien. Det har nesten ikke vært et eneste positivt ord om troen, og etter en ung jente tok selvmord etter en test som Scientologene har lagd, har det vært mye spekulasjoner om denne troen. Det som er problemet når jeg leser artikler om dette, er at jeg ikke vet noe særlig om det, samtidig som at man blir nysgjerrig på hva dette egentlig er, ettersom det står så mye om det.

 

Hva jeg viste fra før og hva jeg vil finne ut:

Det jeg vet fra før er at det er en retning som oppstod for ikke veldig lenge siden. Det var en forfatter som skrev science fiction bøker, som gjorde bøkene sine til en religion. Det er en gud som heter Xenu, som brakte romvesner til jorda og drepte dem med hydrogenbomber. Romvesenes ånder plager menneskeheten i dag, i følge scientoligien.

 

Det jeg vil finne ut av er hva dette egentlig er og hva det går ut på, samt historie, utbredelse, og hva som faktisk gjør dette til en religion.

 

Historie og bakgrunn

Scientologien er en nyreligiøs bevegelse som oppstod i 1951 av science fiction forfatteren L. Ron Hubbard (1911-1986). At troen er nyreligiøs betyr at den oppstod for mindre en hundre år siden, men ikke alle religioner som er nyreligiøse oppstod for mindre en hundre år siden. Nyreligiøsitet kan også uttrykke seg i organiserte grupper eller trossamfunn som tilbyr et fullstendig medlemskap, akkurat som andre organiserte religioner. Det vil imidlertid ofte dreie seg om mer løst organiserte grupper eller tankesystemer. Scientologien som er en nyreligion anklages av mange for å utnytte sine medlemmer økonomisk. Mange mener de utnytter personers privatliv også. Dette har Scientologien fått mye ”pepper” for i det siste.

Ordet Scientologi betyr “Studiene av sannheten”. Mange folk ser ikke på Scientologien som en religion, men som en svindel-religion. Jeg skal senere skrive om hva scientologien får mye pes for, og usikkerhet og løgn innenfor religionen. Dette ligger under ” Scientologiens griskhet og hemmeligheter”

 

Skaperen

L. Ron Hubbard som er grunnleggeren av scientologien har beskrevet sin filosofi i over 5000 tekster! Målet hans er å hjelpe seg selv og sine medmennesker personlig, og den dag i dag finnes det scientologikirker i seks kontinenter. På http://hvaer.scientologi.no skriver de at Hubbard har fått en rekke utmerkelser både fra enkeltpersoner og grupper. Dette sier de viser hvor fremdragende denne mannen var, samt hvor effektivt han var. De skriver også at det var boken Dianetikk: ”Den moderne vitenskap om mental sunnhet” som fikk verden til å se på ham. Denne boken markerte et vendepunkt i historien og ga den første fungerende framgangsmåten for å løse sinnets problemer, det første håpet om at noe kunne gjøres med årsakene til irrasjonell oppførsel som krig, kriminalitet og sinns-sykdom. Dianetikk er noe enhver kan bruke som hjelp til å forbedre seg selv og sine med-mennesker. Hubbard videreutviklet teknikkene fra dianetikken og kalte det Scientologi. Noen men Hubbard skal han ha betegnet scientologien som religion utelukkende av skattemessige årsaker. Dette fordi religiøse organisasjoner i USA ikke betaler skatt.

 

<bilde>
 

Bilde: Skaperen, L. Ron Hubbard.

 

Utbredelse

Ingen religion i historien har på så kort tid spredt seg så raskt og så vidt som Scientologi, skriver http://hvaer.scientologi.no. I dag praktiseres Scientologi på mer enn 30 språk i 129 land, og på hvert eneste kontinent. Scientologireligionens utbredelse, startet i USA i begynnelsen av 1950-årene til i dag, og har hatt en jevn økning hele veien. Scientologien kom til Norge på 70-tallet.

 

 

<bilde>

”En reell vurdering av nøyaktig hvor mange mennesker som er interessert i Scientologi, kan ses på følgende diagram. Det viser det årlige antall personer som er kommet inn i en kirke eller misjon for første gang, har deltatt i en service, kjøpt en bok eller lyttet til et foredrag. Antallet har nesten åttedoblet seg siden 1970, til godt over en halv million nye folk ved utgangen av 1997.
http://hvaer.scientologi.no/Html/Part11/Chp32/pg0554.html

 

Dianetikken

Dianetikken av gresk: dia – gjennom og nous – sjel. sinn, tanke er betegnelsen på Sc.kirkens ”vitenskap” om menneskesinnet. Formålet er å fri ”thetanen” fra sitt fangeskap. Dette kjer når engrammene i det reaktive sinnet blir bevisst minner i det analytiske sinnet. (thetanen = menesktes ånd)

Auditering er veien i dette arbeidet. (kommer av det greske ordet audio = lytte)
Den som søker hjelp/samtale/blir veiledet, og dette kalles pre-clear.
Utføres av en auditør - en person som er kvalifisert til å bruke scientologi-prosessing på individer. Er en personlig rådgivning som hjelper en person til å se på sin egen eksistens, og som øker personens evner.

For ordentlig resultat regnes med over 12 timer pr. uke. (kursene er ikke billige!)
Finne ut ubehagelige ting som pre-clear sitter inne med. Det er låsinger og engrammer.
Til dette brukes et E-meter (et apparat som måler ”indre energiblokkeringer” )Dette apparatet slår ut når urovekkende ting kommer fram under ”veiledningen”. Disse tingene kan være fra tusener år tilbake. Er altså lagret i det reaktive sinnet. Får man fjerne det første engrammet i en kjede, forsvinner de andre også-
Når man er ”helbredet” er man clear og fri fra engrammer. Da er thetanen igjen operativ.

En clear er frimed hensyn til følelser, kan igjen tenke selvstendig uten bindinger til tidligere engrammer. Man oppnår også, påstås det, øket intelligens.

En clear person påstås å nyte det å leve i en svært høy utstrekning og sies å være:

Befridd fra aktive eller potensiell sykdom eller aberrasjon.
Selvdeterminert.
Energisk og utholdende
Ikke hemmet
I stand til å oppfatte, gjenkalle, forestille seg, skape og beregne på et nivå over normen.
Mentalt stabil.
Fri i sine følelser.
I stand til å nyte livet.
Mer fri fra ulykker.
Friskere
I stand til å trekke raske fornuftsslutninger.
I stand til å reagere raskt.

En person som ikke lenger har sitt eget reaktive sinn, kalles en clear. Det han sitter igjen med er alt det som virkelig er ham – man er en "thethan".
Thethan kan forlate kroppen og eksistere uavhengig av den.
Når han er eksteriorisert, kan personen se uten kroppens øyne, høre uten kroppens ører og føle uten kroppens hender.

­Engrammer er et fortløpende ”opptak” av sanseintrykk under en spesiell negativ opplevelse. For eksempel lyder og synsintrykk under et overfall eller overgrep.

Troslære

Scientologikirken har ikke dogmer om Gud, men bygger sin trosbekjennelse på et detaljert menneskesyn. Dette synet er dualistisk (Fra wikipedia: betyr todelt, og går ut på at man trenger to uforenlige grunnbegreper for å forklare tilværelsen, f.eks. kropp og sjel, godt og ondt.) : læren om mennesket som kropp, sinn og ånd (thetan). Og læren om menneskets dynamikker. Den første modellen har et tredelt syn på mennesket: kropp, sinn og ånd, eller rettere sagt: mennesket er en evig ånd med en midlertidig kropp og et midlertidig sinn. Læren om dynamikken viser på den ene side at menneskets grunnleggende behov er trang til overlevelse, og på den annen side at dette gjelder alle tilværelsens plan. Dynamikken har åtte livsområder.

 

Scientologikirken mener at en ensidig og individualistisk forståelse av mennesket er misvisende, og det finnes heller ingen motsetning mellom religiøsitet og biologiske drifter. Mennesket har en kropp, men er en ånd. Denne ånden kalles Thetan (se symboler) som kommer fra det greske symbolet eller bokstaven theta, som er symbolet for tanke eller ånd.  I scientologi er thetan ånd – personen selv, den lever videre og får en ny menneskekropp. Dette skjer med jevne mellomrom. Scientologer tror derfor ikke på dødsstraff, de ser ikke det som straff. De er derimot for rehabilitering. Scientologikirken har også en skapelsesberetning som kalles faktorene. I 30 punkter forteller den hvordan universet ble til. Faktorene er ikke viktig for dem, derimot er trosbekjennelsen det de streber å etterleve.

 

Troens historie

For 75 millioner år siden levde det en galaktisk leder kalt Xenu. Xenu var leder for alle planetene på denne kanten av galaksen, inkludert over vår egen planet, Jorden, som i de dager ble kalt Teegeeack. Xenu var en slags diktator.

 

Xenu hadde et problem. Alle de 76 planetene han kontrollerte var overbefolket. Hver planet hadde gjennomsnittlig 178 milliarder fastboende. Xenu ville bli kvitt overbefolkningen!

 

Xenu tok fullstendig kontroll. Han tok alle menneskene og fikk injisert alkohol og glysol blandet sammen for å lamme dem. Så ble de puttet i romskip.

 

Disse romskipene fløy til Jorden, og de paralyserte fangene ble plassert rundt vulkaner. Når de var ferdig med å stable dem, ble hydrogenbomber senket ned i vulkanene. Xenu detonerte deretter alle hydrogenbombene samtidig og alle døde.

 

Siden alle har en sjel (eller en Thetan) så må man hindre at ikke sjelene kommer tilbake igjen. Så mens milliarder av sjeler ble blåst omkring av atomvinder, hadde Xenu satt opp spesielle elektriske feller som fanget alle sjelene i elektriske stråler.

 

Etter han hadde fanget alle disse sjelene, puttet ham de i esker og tok dem med til enorme hjernevaskingsanlegg. Der så de filmer om hvordan livet burde være på store kinoanlegg. Når filmen var ferdig, eller implanteringen om du vil, samlet sjelene seg fordi de hadde sett det samme og følte felleskap. Milliardene med sjeler (thetans) klumpet seg deretter sammen i de få kroppene på jorda.

 

Xenu ble løst inn i et fjell av de Loyale Offiserene. Han blir holdt i et kraftfelt som går på et evigvarende batteri, og Xenu lever den dag i dag, sies det i Scientologien

 

I dag er vi alle fylt med slike sjeler, mener scientologene. Målet er å bli ”clear” fra disse sjelene/åndene. Mot svært dyre kursavgifter er det dette scientologene vil hjelpe oss med.

 

Symboler

Nå skal jeg vise noen av de viktigste symbolene innenfor Scientologien:

Scientologi-symbolet er et varemerke som omfatter bokstaven «S» for Scientologi, ARC-trekanten og KRC-trekanten. Det identifiserer materialer og tjenester i Scientologi-religionen i hele verden.

<bilde>

 

Dianetikk-symbolet, som ble introdusert i 1950, er et varemerkebeskyttet symbol som forestiller de fire dynamikkene i Dianetikk.

<bilde>

Tilstanden opererende thetan blir symbolisert gjennom et spesielt varemerke, OT-symbolet.

<bilde>

Scientologi-korset er et varemerke der de 8 spissene representerer hver av de 8 dynamikkene.

 

<bilde>

 

Hellig bok, hellige rom og steder

Scientologkirken har ikke en spesiell bok som er hellig. Scientologien har en rekke bøker som L. Ron Hubbard har skrevet, og de har også kurs og videoer som demonstrerer hva scientologitroen går ut på og hva den innebærer. Kurs er ikke billig, og de fleste som trer inn i scientologien blir spurt noen spørsmål på gaten eller så må de gjøre en test som viser hvor god personlighet du har. Hvis personligheten din er dårlig blir du tilbudt kurs, videoer og bøker. Dette kan være en grunn til at Scientologien har spredt seg såpass raskt ettersom de spør ofte unge uerfarne folk, som er usikre på sin identitet, eller som tar personlighetstesten alvorlig og vil forbedre personligheten.

 

Scientologene har kirken som sitt hellige rom. Der tilber de gud, og de drar de hver søndag på gudstjenester.

 

Høytider

Scientologimenigheter feirer brylluper og navngiving med egne formelle seremonier, og markerer sine venners død med begravelsesseremonier. Presten i kirken avholder ofte disse seremoniene, selv om enhver ordinert Scientologiprest også kan holde dem. Scientologer synes at folk som har vært i religionen en stund, og som henvender seg til ånden i overensstemmelse med den religiøse læren, passer spesielt til deres behov og legger en spesiell kvalitet til disse begivenhetene.

 

Scientologiens griskhet og hemmelige lære

Hvordan verver scientologer nye medlemmer? En vanlig metode er at scientologene plukker opp nysgjerrige mennesker på gaten og tilbyr dem tilsynelatende uskyldige personlighetstester. Ofte er ”ofrene” yngre mennesker. Disse testene består av et par hundre spørsmål, og konklusjonen er alltid (med mindre du har med deg fasiten på alle spørsmålene) at du har en eller flere defekter ved personligheten din. Scientologene tilbyr selvsagt dyre kurs som kan løse disse problemene. De øverste av disse kursene kursene kalles ”Operating Thetan” eller ”OT,” og består av åtte nivåer. Den samlede prisen på alle disse kursene ligger i dag på mellom $300 000 - $ 500 000 US. dollar. I hvert nivå får man tilgang til nye hemmelige dokumenter. Disse dokumentene kalles ”OT-levels” eller ”NOTs” avhengig av hemmelighetsgrad. Takket være avhoppere fra scientologikirken er disse dokumentene nå tilgjengelige på internett. I OT nummer III (tre), for eksempel, får scientologer innblikk i en slags skapelsesberetning. Disse testene har skapt sterke reaksjoner i senere tid ettersom flere personer har tatt sitt eget liv etter testen.

 

L. Ron Hubbard som skapte Scientologien skapte troen pga. penger, mener mange. I USA trenger ikke religiøse organisasjoner betaler skatt. Scientologien har tjent masse penger ettersom de har markedsført religionen med flere kjendiser, og de gir også ut brosjyrer på gaten. Blant annet Tom Cruise og Jhon Travolta er medlemmer, og dette påvirker selvfølgelig folk.

 

L. Ron Hubbard har kommet med følgene uttalelser sies det:

 

“The only way you can control people is to lie to them” 
- L. Ron Hubbard.

 

”Vi vet nå mer om psykiatri enn psykiaterne. Vi kan hjernevaske raskere enn russerne”
- L. Ron Hubbard.

 

“I’d like to start a religion. That’s
 where the money is.”
 - L. Ron Hubbard.

 

Dette er ikke sikre kilder som sier at han har sagt dette, men jeg fant lignende setning på flere nettsteder, men det er flere år siden han døde, så det kan være falske rykter.

 

Oppsummering:

 • Scientologene tror det finnes en "guddommelig" kraft større enn det vi er. Denne kraften kaller de for "uendligheten". Vi betegner den som den åttende dynamikken. Det finnes 8 dynamikker totalt.
 • Oppstod i 1951
 • L. Ron Hubbard er skaperen av Scientologitroen
 • I dag praktiseres Scientologi på mer enn 30 språk i 129 land, og på hvert eneste kontinent.
 • Scientologikirken har ikke dogmer om Gud, men bygger sin trosbekjennelse på et detaljert menneskesyn.
 • Ånden kalles Theta
 • For 75 millioner år siden levde det en galaktisk leder kalt Xenu. Han var en slags diktator i universet.
 • Dyre kurs
 • Det sies at kjendiser markedsfører religionen
 • Mye av de samme høytidene som kristendommen
 • Personlighetstester som ofte viser at du har en dårlig personlighet
 • Mye rart er sagt om denne troen, og mye rart er sagt innad i troen. Mye i denne troen er hemmelig, og hvor lenger du kommer ”inn” i troen, jo mer får du vite. Dette oppnår du ved å ta en rekke kurs.

<bilde>

 

Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Scientologi

http://www.xenu.net/intro.html

http://hvaer.scientologi.no/Html/Part01/index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientology

http://www.scientology-oslo.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Symbols_of_Scientology

http://www.religionfacts.com/scientology/

http://www.studenttorget.no/index.php?show=4939&expand=3797,4939&artikkelid=5820

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil