Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Hva menes med klimaendringer og hvilke konsekvenser har det for Arktis?

Hva menes med klimaendringer og hvilke konsekvenser har det for Arktis?

Hvilken sammenheng klimaendringer har med issmeltingen i Arktis. Temaet global oppvarming er sentralt i teksten.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
27.04.2008


Med klimaendringer mener man at gjennomsnittsværet for et sted for eksempel Norge vil forandre seg over en viss tid. Klimaendringer kan være at det blir varmere, kaldere, fuktigere, mer regn, mindre regn, osv. Dermed vil også landskapet og økosystemet forandre seg på det stedet klimaendringene har foregått, eller forgår. En av de vanligste konsekvensene av klimaendringer er at arter vil dø ut grunnet endringene i klimaet, mens en annen art vil som oftest vokse til.

 

Det finnes to typer klimaendringer den menneske skapte og den naturlige. Den menneske skapte er den vi har forsaket eller kan kontrollere, mens den naturlige er den vi ikke har noen kontroll over og går sin gang. Men hva har klimaendringer med Arktis å gjøre? Isen ved Arktis er en viktig ”radiator” for jorda, den passer på sånn at den ikke blir for varm ved at den kjøler ned havet og reflekterer mye av den energien sola gir, tilbake ut i atmosfæren.

 

Du har sikkert hørt begrepet global oppvarming før, men hva har dette med Arktis å gjøre egentlig? For å kunne forstå det, må man starte med å vite hva global oppvarming er. Som du sikkert har skjønt så er global oppvarming en klimaendring som er på et globalt nivå, der konsekvensene av klimaendringene er at gjennomsnittstemperaturen stiger på jorda.


 

Jorda har et lag rundt seg som beskytter jorda mot, meteoritter, UV stråling, osv. Den holder jorda varm, ved at den slipper varmen fra sola inn i jorda og passer på sånn at jorda ikke slipper ut all varmen like fort som den fikk den. Atmosfæren består blant annet av CO2, vanndamp, HO2, Metan og Nitrogen. I dag produserer store deler av verden strøm ved å brenne kull, eller fyre olje. Vi bruker også Olje til transport og utvinning av produkter.

 

Den oljen/kullet vi bruker har vært lagret lenge nedi i jorda i ca. 500 millioner år. Disse råvarene kommer av døde planter og dyr som har råtnet gjennom en lang prosess. Dette CO2 har ikke vært i økosystemet på veldig lenge. Når vi da begynner å forbruke dette i store kvantum, blir det en ubalanse i naturen, rettere sagt atmosfæren. Atmosfæren blir tykkere og dermed holder den mer på varmen enn det den hadde gjort til normalt. Dette kaller vi for drivhuseffekten. Konsekvensene av dette er at gjennomsnitt temperaturen på jorda vil kunne stige med flere grader.   

 

Det finnes også flere teorier på global oppvarming, som at det er en naturlig syklus som har foregått i flere tusen år. FNs klimapanel har kommet fram til at den globale oppvarmingen er menneskeskap og om vi ikke gjør noe kan isen ved Arktis nesten være borte i 2050!

 

Jorda er veldig skjør, når det angår for eksempel temperatur, visste du for eksempel at en temperatur økning på bare et par grader kan få kolossale følger for jorda og dens innbyggere?

 

Et par grader høres ikke så mye ut kanskje; til sammenligning er menneskets normaltemperatur 37 grader celsius, tenk deg at den stiger med fem grader, da kan personen dø eller få alvorlige skader på indre organer som hjerne, hjerte, nyrer, lever osv. Akkurat som mennesket tåler ikke jorda noen grader mer enn det den er laget for. Isen ved Arktis er en viktig ”radiator” for jorda, den passer på sånn at den ikke blir for varm. Men hva vil skje om denne radiatoren blir ødelagt, eller defekt?

 

Det som vil skje er at mer av isen i Arktis vil smelte bort grunnet endret klima og den direkte konsekvensen av dette vil være at havnivået stiger. Isen flyter oppå vannet og er ikke i ett med det vil derfor oppta mer plass etter hvert som mer av isen omgjøres til vann. Dermed vil prosessen bli raskere ettersom den hvite isen som ikke absorberer så mye varme fra sola, men heller reflekterer det tilbake vil smelte og omdannes til vann.

 

Dermed vil det bli større områder med vann og mindre med is, vann absorberer varmen mye raskere fordi den har en mye mørkere og dypere farge. Pluss at det er dypt, noe som gjør at masse av solenergien absorberes og ikke går til spille. Og når vannet rundt isen får høyere temperatur, forkorter det prosessen med å omgjøre is til vann.

 

Det vi først vil merke er at havnivået stiger og land som Nederland, India, Bangladesh, mange øyer og andre lavtliggende land; vil deler av fastlandet bli dekket av hav. Flere millioner mennesker kommer til å dø om dette skjer. Om all isen smelter vil havnivået ha steget med 11 meter, og forskere mener at dette vil skje ca rundt 2050.

 

En annen ting som også kan skje, er at alt ferskvannet som før var lagret som is, nå smelter og blander seg med saltvannet, dermed kan dette forstyrre havstrømmene ved at det blir for lite konsentrasjon av salt enn det var før. Dermed kan den livsviktige golfstrømmen fra Mexico stanse og heller ta en annen vei og dermed forsake en ny istid på den nordlige halvkule.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil