Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > XU under andre verdenskrig

XU under andre verdenskrig

Oppgave om XU, de alliertes etterretningstjeneste i Norge under 2. verdenskrig.

Karakter: 6

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
17.04.2008


Innledning

   Valg og problemer

   Problemstilling

XU

   Starten på XU

   XU

   Ledelsens arbeid i XU

   Tilholdsstedet

   XUs arbeid for Norge

   XUs agenter

   EKSTRA SPØRSMÅL

      Hvorfor ville så mange være med som agenter i XU?

      Hvordan klarte agent/studenter å få informasjon til Stockholm?

Avslutning

   Sammendrag

   Hva gjorde XU for Norge?

Kilder

   Internett

   Bøker

Ordforklaring

 

Innledning

 


Valg og problemer

Jeg har valgt å ha om XU i denne prosjekt perioden. Jeg hadde egentlig tenkt å ha om Gestapo, men på min søking på Gestapo kom jeg over XU ved en tilfeldighet. Jeg synes dette hørtes veldig interessant ut og ville finne ut mer om dem. Dette var grunnlaget for mitt valg av XU. Under prosjekttiden har jeg slitt en del. XU er et tema som ikke så mange vet om, og det står ikke så alt for mye om dette. Men jeg har mer eller mindre alt som står om XU og det skal jeg skrive ned i dette som skal bli et hefte.

 

Problemstilling

På dette prosjektet måtte vi alle ha problemstilling det har jeg også hatt, men XU er ett litt mindre tema så jeg kommer til å skrive først litt om hva XU egentlig var.

 

Problemstillingene mine handler mye om XUs prosses under krigen. XU holdt også på litt etter krigen men hadde sitt høyde punkt i andre verdenskrig. Det jeg vil finne litt ekstra ut om er: Hvem var XU (ledere, arbeid)? Hva gjorde XU for Norge under krigen (arbeid mot tyskerne, agenter, base og ”informasjonssending”)?

 

XU

 

Starten på XU

I 1940 bestemte Arvid Storsveen seg for å starte en organisasjon som skulle spionere på tyskerne sitt arbeid både i Norge og i Hitlers eget rike Tyskland. Folk ble rekruttert fra Oslo universitet, og sendt til skoler i Tyskland der de levde et dobbelt liv som student og spion.

 

Xu fikk seg også kontakter i både politiet og jernbanen som tok fotografier og kart over tyske festningsanlegg og styrker.

 

XU

Xu var den største og viktigste etterretningsorganisasjonen for de allierte under andre verdenskrig. Navnet XU er en forkortelse for ukjent underretning. X står for ukjent, og U for underretning. XU hadde god kontakt med Mi II i Stockholm og FO II også kjent som Secret Service i London. Dette gjorde at XUs arbeid kunne bli rapportert via tog ved hjelp av togmenner som jobbet med XU og via kurer eller flyktninger til Sverige. XU tok ikke ordre fra regjeringen i London. Og jobbet etter egne ideer.

 

Ledelsens arbeid i XU

Det spesielle med XU var alle deres damer. I XU var det like mange dame agenter som menner, det var også 2 damer i ledelsen(i alt 5). Dette var nytt, men å ha damer gjorde at det ikke ble skapt mistenksomhet. For hvem kunne tro at kvinner jobbet som agenter og ledere i etterretningsorganisasjoner? I begynnelsen av krigen jobbet XU sammen med Milorg, men skilte lag i 1941 av sikkerhetsmessige grunner. I 1942 kom Gestapo på sporet av organisasjonen og mange i ledelsen måtte rømme til Sverige, men Storsveen forsatte å lede XU fra utlandet. Men på en reise i Oslo ble han tatt i en Gestapo-felle, og ble skutt under kamp. Storsveen avslørte ikke sin identitet eller XU. Derfor kunne XU forsette nå med Øistein Strømnæs og Anne Sofie Østvedt som ledere. De holdt til tyskerne kapitulerte i 1945.

 

Tilholdsstedet

<bilde>

Tøihusgaten 45 under andre verdenskrig.

 

<bilde>

Tøihusgaten 45 i 2001.

 

Hovedkvarteret for XU var i Tøihusgaten 45 i Gamlebyen i Fredrikstad. Det var ett av de få husene tyskerne ikke hadde kontroll på under andre verdenskrig. Det var svært få i Norge som visste om virksomheten i Tøihusgaten 45. I huset ble det gjemt store mengder informasjon, kart og bilder og i bakgården lagret man utstyr og våpen. Blant annet lagret man her en lastebil og flere kanoner. Husets eiere var ikke klar over husets historie før denne ble offentlig kjent. Huset brukes den dag i dag som soldathjem for soldater under krigen.

 

<bilde>

 

XUs arbeid for Norge

XU var en etterretningsorganisasjon som ble startet ”bak” tyskerne sine styrker. XU var den viktigste organisasjonen for de allierte under krigen. XU var en stor organisasjon med hele 1500 agenter. De spionene som ble sendt til tyske skoler for å leve ”dobbeltliv” som student og spion planla mye av bombetoktene til Tyskland. Norske XU-agenter smuglet de tekniske tegningen til tyskerne sine V1-raketter som skulle bombe London. Dette trodde ikke engelskmennene på og de brydde seg ikke om dette, men det skulle de aldri ha gjort. Da kom over 400 fly og bombet den britiske hovedstaten overraskende. Alt XU gjorde, ble rapportert til Sverige og/eller London. Informasjon kunne bli sendt via tog på de mest fantasifulle måter. En togmann på XUs side kunne sende bittesmå mikrofilmer av tyske festninger i Norge eller tyske styrker. Disse ble lagt ”inni” toalettene på togene så tyskerne ikke så dem, og ble plukket med av agenter i Stockholm og gitt til Mi II. Ellers ble meldinger og rapporter sendt med flyktninger eller kurer. På en dag kunne hele 500 ark bli sendt. Mange av arkene kunne være en del av en bygningstegning. Her ble masse informasjon plottet inn, men tegningene ble så innviklet skrevet og var så vanskelig å forstå at tyskerne la ikke merke til hva som egentlig kunne så… Dette ble mye brukt av norske agent/studenter. De laget tegninger som så ut som plantegninger, men egentlig var det mye viktig informasjon for de allierte. Under krigen rømte mange til Sverige. Og disse ble brukt til å sende post. XU rapportert alt innen tyske festninger, styrker og kommunikasjon. Men det viktigste XU rapporterte om var bombetoktene. De spionene som var i Tyskland rapporterte ofte om bombetokter og hvor langt Tyskland hadde kommet med atombomben(som aldri ble ferdig). Dette var livsviktig for de allierte. XU var også med på å kartlegge falske flyplasser med kameraer.

 

XUs agenter

I XU var det faktisk hele 1500 agenter, men hvordan var det å være agent XU?

 

”Du skal ikke ha noe annet illegalt arbeid. Ingen kontakt med kamporganisasjoner. Strengt forbudt å finne mer ut om XU enn nødvendig for ditt arbeid. Taushet er gull. Snakk ikke med fremmede om XU. Gjør deg ikke til. Hold kjeft ovenfor fremmede. Vær taus om ditt arbeid. Vær avholdent med brennevin. All informasjon skal være førstehands”. Dette stod i kontraktene for å binde deg til XU. XU var så sparsom med informasjon at alle medlemmene hadde dekknavn og bare lederne visste agentene sine egentlig navn. Og de fleste agentene i XU visste ikke engang navnet på organisasjonen. Derfor klarte XU å holde informasjon hemmelig fram til 1988.


 

EKSTRA SPØRSMÅL

 

Hvorfor ville så mange være med som agenter i XU?

Under andre verdenskrig ble Norge hardt rammet, mye land ble overgitt til tyskerne, men ting fikk ikke tyskerne, og det var nordmennene. Veldig mange nordmenn stod sammen mot tyskerne, og hate mot tyskerne gjorde at de ville gjøre mye for å få dem ut av vårt fedreland!

 

Her er dikt som viser til at nordmennene måtte stå imot tyskerne og nazismen. Det var nok det som fikk folk til å være agenter:

I dag står flaggstanga naken blant Eidsvoll grønnede trær.
Men nettop i denne tilme vet vi hva frihet er.
Der stiger en sang over landet, seirende i sitt språk,
sjønt hvisket med lukkede læber, over de fremmedes åk.

 

Hvordan klarte agent/studenter å få informasjon til Stockholm?

Mye av informasjonen fra Tyskland kom også via post. For det var ikke like mange kurer og flyktninger fra Tyskland til Sverige som fra Norge til Sverige. Da sjekker Gestapo alltid innholdet, men hvordan klarte de da å sende informasjonen til Sverige.

 

Sverre Bergh forteller i sin bok om sitt dobbeltliv under krigen. Han var byggingeniør ved en skole i Tyskland. Så når han sendte post ble alt tegnet inn i bygningstegninger. Da Gestapo fikk se disse papirene lo de bare av ham og sa:” Dere studenter skriver så stygt,” og sendte tegningene videre uten mistanke…

 

Avslutning

 

Sammendrag

XU var en etterretningsorganisasjon som spionerte på tyskerne under krigen. De kartla tyske festninger, tyske styrker og kommunikasjoner. Dette arbeidet var veldig viktig for Norge og de allierte under krigen. XU fant også tegninger av tyske bomber og tok bilder av tyske flyplasser. De avslørte mange bombetokter som skulle gjøres, og gjorde at de allierte var bedre forberet på aksjoner som tyskerne kunne gjøre.

 

XU hadde gode kontakter både i London og i Stockholm. Der sendte de alt informasjonen de fant på mange ulike vis. Noe ble sendt via tog, kurer eller flyktninger.

 

XU ble stiftet av Arvid Storsveen, og han ble den første sjefen i XU. Men ble skutt av Gestapo i 1942 uten avsløre XU. Da ble XU ledet av Øistein Strømnæs og Sofie Østvedt. XUs styre var likestilt. 2/5 i styret var damer. XU hadde også mange agenter. Hele 1500 agenter.

 

Xu holdt til i Tøihusgaten 45 i Fredrikstad. Ingen tyskere visste om XUs hovedbase i Fredrikstad. Her ble en lastebil og flere kanoner oppbevart. Og mye av XUs virksomhet styrt.

 

XU var en veldig godt organisert organisasjon som var veldig hemmelighetsfull. Xu sin virksomhet ble ikke avslørt før i 1988. XUs agenter visste nesten ingenting om XU. Mange visste ikke engang navnet på organisasjonen.

 

Hva gjorde XU for Norge?
  • Spionerte på tyskerne
  • Kartla tyske festninger, styrker, kommunikasjoner, bombeplaner og flyplasser
  • Avslørte tyske bombetokter
  • Skapte god kontakt med Mi II og FO II som gjorde at de allierte fikk mye viktig info.

Kilder

 

Internett

Bøker
  • Spion i Hitlers rike
Ordforklaring:

Kurér: en person som transporterer diplomatisk post.

Gestapo: Hitlers politi

Førstehands: opplysninger komme av deg selv(ikke basert på rykter eller nyheter)

Illegalt: ulovlig

Rekruttert: sendt fra

Milorg: Annen etterretningsorganisasjon

Kapitulerte: Trakk tilbake

V1: flyvende bombe

Dekknavn: Kallenavn for å ikke avsløre virkelige navn


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil