Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Romantikken

Romantikken

Litt om romantikken generelt og musikken i romantikken.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
02.04.2008


1 Finn ut når den romantiske epoke startet og når den sluttet. Begrunn valget ditt

Romantikken (1820-1910) kommer av romance som opprinnelig betyr eventyr eller heltedikt og er betegnelsen på en tankestrømning som dominerte europeisk kunst og kultur fra slutten av 1700-tallet.

”Det er uenighet rundt romantikkens opprinnelse, men det er gjerne to utgangspunkter man enes om: opprør mot opplysningstidens og klassisismens idealer, og den franske revolusjonen i 1789.” – Google.no

 

Den franske revolusjonen (1789) dannet et grunnlag for mange selvstendige nasjoner i verden, og da også Norge som var lovet bort til Sverige og Carl Johanom dersom de støttet engelskmennene i krigen mot Napoleon Bonnaparte.

 

Etter nederlaget ved Waterloo måtte den dansk-norske kongen Fredrik 6. avstå Norge til Sverige. Men etter hvert klarte norske embedsmenn den 17. mai 1814, å samle Eidsvollmennene og komme til enighet om en norsk grunnlov. Etter militære aksjoner mot Norge godtok allikevel Carl Johan en unionsoppløsning hvor Norge kunne styres etter den nye grunnloven.


 

Som følger av at Norge ble et selvstendig land blomstret nasjonalromantikken opp og det ble skrevet hyldningsdikt, sanger, musikk, bøker, teater og mye annet til ære for vårt vidunderlige land.

 

2 Beskriv epokens særpreg ved hjelp av 5 adjektiv

Følelsesmessig, nasjonalistisk (norge), liberal, eventyrlig og idyllisk.

 

3 Hvilke tanker ligger til grunn for romantikkens ”filosofi”? Trekk fram minst 3 personer som har hatt betydning for epoken, og gi en kort innføring i hvorfor.

Etter Napoleonskrigen (1796-1815) var folk gått lei av klassisismens vektlegging på kunskap og fornuft, det var en ny epoke og en ny tid som fulgte der man heller skulle legge vekt på følelser, fantasi og idyll. Viktige personer for denne filosofien var den franske revolusjonsteoretikeren Jean-Jacques Rousseau som påvirket mange med sine filosofiske tanker og asbjørnsen og moe som samlet mange norske eventyr som hadde gått på folke munne gjennom flere generasjoner, noe som ble veldig viktig for norsk litteratur.

 

4 Nevn noen norske personer fra epoken

- Edvard Grieg

- Jørgen Moe

- Peter Christen Asbjørnsen

- Henrik Steffens

- Henrik Wergeland

- Johan Sebastian Welhaven

 

1 Prøv å finne noen kjennetegn på hva som er typisk for romantikkens

musikk.

Klaver og fiolin var vanlige instrumenter i romantikkens musikk verden. Man skulle gjennom musikk vise sine følelser og enkle sanger ble spillt med akkompagnement av klaver. Operaen og balletten vokste kraftig fram under romantikken.

 

2 Velg deg to utenlandske og 1 norsk komponist. Gi en kort biografisk beskrivelse av dem.

Edvard Grieg kom til verden 15. juni 1845 i Strandgaten i Bergen. Hans mor Gesine Judithe, hadde studert musikk i Hamburg og var pianolærer.

 

Allerede som niåring begynte han å komponere, men evnene hans ble ikke tatt alvorlig på skolen.

 

Sommeren 1858 møtte han Ole Bull, som Grieg kalte æventyrguden. Ole Bull var Gesines svoger og en god venn av familien. Han overtalte foreldrene til å sende lille Edvard til Leipzig for å studere ved et av Europas fremste musikkonservatorium da han var 15.

 

I 1861 holdt han sin debutkonsert i Karlshamn, Sverige, kun ett år etter å ha fått en alvorlig lungesykdom i den ene lungen. Året etter det igjen fullførte han studiene med uvanlig gode eksamensresultater, samme år holdt han sin første konsert i hjembyen Bergen.

 

Stortinget innvilget i 1886 penger til et stipendium som ga ham muligheten til et utenlandsopphold. Edvard og Nina reiste til Roma der de ble invitert til et møte med Franz Liszt. Liszt kom med gode uttalelser om Griegs komposisjoner noe som økte hans selvtillit.

 

Henrik Ibsen skrev i 1867 teaterdramaet Peer Gynt. Han ville gjerne sette stykket opp på teater, og i januar 1874 skrev han dette:

Kjære hr. Grieg! Jeg henvender disse linjer til Dem i anledning av en plan som jeg akter å iverksette, og i hvilken jeg vil forespørre om De skulle være deltager. Saken er følgende. ”Peer Gynt” ….akter jeg å innrette til oppførelse på scenen. Vil De komponere den dertil fornødne musikk? Jeg skal i korthet antyde for Dem hvorledes jeg tenker å innrette stykket…

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil