Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Utvikling og livsløp

Utvikling og livsløp

Fagteorinotat i sosialkunnskap (læreboka heter "Livsløp og samfunn").

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
15.03.2008
Tema
Oppvekst

Utvikling er en prosess som pågår hele livet. Hvordan vi utvikler oss er bestemt av arv og miljø. Arven er den medfødte faktoren, og miljøet er den faktoren som avgjør om og hvordan arven slår ut. Arven sender med oss ”en ressurspakke” hvor miljøet påvirker sterkt om og hvordan den blir tatt i bruk.. Utvikling er med andre ord å lære å mestre ulike funksjoner og ferdigheter.

 

Dette skjer i stadier, hvor det i hvert stadie skjer en modning. Denne modningen er arvelig betinget, og er med på å hjelpe oss til å beherske ting vi ikke gjorde tidligere.

 

Modningen kontrollerer muskulaturen og nervesystemet, som igjen påvirker når vi vil mestre de fysiske ferdighetene som å gå. Den styrer også utviklingen av hjernen og sansene. Med andre ord så er språk og tankeevne avhengig av modningen.

 

Innenfor psykiatri, som på flere måter er læren om atferd samt evnen til å tenke, har de vært særlig opptatt av dette med modning og utvikling. Atferd er hvordan vi ”oppfører” oss. Den kognitive biten omhandler hva slags tanker vi gjør oss i ulike situasjoner, og hvordan dette påvirker følelsene, vurderingene og beslutningene våre.

 

Psykologene deler utviklingen inn i forskjellige typer:

- Den fysiske - som er hormonstyrt og påvirker veksten i skjelettet og muskulaturen.                

- Den motoriske - evnen til å kontrollere kroppen og bevegelsene.

- Den kognitive - som ombefatter tankene og språket. Altså; evnen til å oppfatte, formidle, huske og forstå et eller flere budskap.

- Den emosjonelle - går på bevissthet i forhold til følelseslivet og selvoppfattelsen. Denne er viktig for sosialiseringsprosessen eller evnen til å forholde seg til andre mennesker.

 

Som sosialiseringsprosessen er for det emosjonelle. Vi mennesker lærer oss selv og følelser å kjenne (og hvordan disse kommer til uttrykk), nettopp via å observere menneskene i nærmiljøet vårt.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil