Søk i stiler
 

Djengis Khan og Mongolriket


En kort egenoppgave om Djengis Khan og Mongolias utvikling. Skrevet ganske kort og greit.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:27.02.2008
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Historiske personer
Asiatisk historie
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Innledning

I denne oppgaven skal jeg skrive litt om Djengis Khan og Mongolriket. Jeg har valgt å begrense oppgaven med følgende problemstilling:

 

Hvem var Djengis Khan, og hva var hans betydning for fremveksten av det store Mongolske riket på 1300-tallet?

 

Jeg begynner først med å se litt på hvem Djengis Khan var; hans bakgrunn og hans oppvekst. Etter det vil jeg se litt på selve dannelsen av Mongolriket, og så litt om selve Mongolriket slik det ble under og etter Djengis Khan. Tilslutt vil jeg avslutte det hele med en oppsummering av oppgaven.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Djengis Khan; hans bakgrunn og oppvekst

Djengis Khan het egentlig Temüdsjin, og ble født ca. i år 1167. Noen hevder at han kan være født i 1155 eller i 1162, men dette er det stor usikkerhet om.

 

Foreldrene hans het Yesukai (far) og Hoelun (mor) som begge kom fra fornemme familier. Faren var stammehøvding for Kiyad, mens moren kom fra stammen Olkunut. Temüdsjin hadde flere søsken; 3 brødre som het Kasar, Khaji’un og Temuga, og 1 søster som het Temulin. Han hadde også 2 halvbrødre som het Belgutai og Bektair.

 

Ca. 9 år gammel ble Temüdsjin forlovet med Bourtai, og han levde noen år i hennes stamme helt til faren hans ble myrdet av tilgrensende Tartarer. Moren hans og alle barna måtte klare seg alene etter det, og de neste årene var harde for familien. Familien overlevde ved hjelp av jakt, sanking og fiske. Under denne tiden drepte Temüdsjin og Kasar halvbroren Bektair fordi han stjal mat fra familien.

 

Temüdsjin ble etter dette tatt til fange av Taidjutene, og var der som slave med lenke om halsen. Noen i leiren hjalp ham etter hvert å flykte.

 

Han klarte deretter å samle en liten stamme rundt seg, og giftet seg så med Bourtai. Hun ble senere bortført i et raid. Temüdsjin samlet en hær bestående av nomader og gjetere han personlig rekrutterte og av allierte stammer. De klarte å hente Bourtai tilbake, og seieren var overveldende og ga ham mersmak.

 

Som en følge av dette lagde Temüdsjin, etter at han ”ble” Djengis Khan, to lover hvorav den ene forbød kidnapping av kvinner, og den andre gjorde det forbudt å selge kvinner til ekteskap.

 

Dannelsen av Mongolriket

Temüdsjin bygde seg opp en maktbase ved å knytte seg til sin fars eneste venn, Toghril – Khan over Keratene. Toghril valgte seg Temüdsjin som sin arvtaker.

 

I 1206 var alle Mongolere samlet under èn hersker, og Temüdsjin valgte seg navnet Djengis Khan. Han var den første og eneste som noen gang har hatt den tittelen. Djengis Khan betyr den aller største herskeren.

 

Mongolenes store militære problem før Djengis Khan var de veldige stammemotsetningene. Djengis Khan løste dette ved å organisere hæren på tvers av stammer; dvs ved å bryte opp stammestrukturen, men uten å bryte ned øvrige sosiale strukturer. En høvding var og skulle fortsatt være høvding og militær leder. Djengis Khan hadde rykte på seg for å være en trofast, storsinnet og mektig venn, og en grusom og hensynsløs fiende. Dette gjorde at svært mange stammefolk sluttet seg til ham, og det var da ikke bare snakk om mongolere. Han var også kjent for å være en dyktig sjef som bl.a samlet folk rundt seg etter hva slags kvalifikasjoner og talenter de hadde.

 

Kjernen i mongolenes hær bestod av kavaleri utstyrt med sammensatte buer, lanser, spyd og sverd. De behersket et vidt spekter av militære strategier, og var eksperter i raske angrep, knipetangsmanøvre og falske tilbaketog for å oppløse fiendens stridsorden. I tillegg hadde de en omfattende etterretning som i stor grad bestod av handelsmenn. Etter felttoget i Kina tok de også i bruk en avdeling kinesiske beleiringsspesialister.

 

Deres viktigste våpen var allikevel frykt. Folk og herskere i fiendeland var for paralysert av frykt til å gjøre effektiv motstand; noe mongolene nøret opp under ved massakrer, massevoldtekter og bruk av levende skjold. Man kan si at Djengis Khan var en dyktig strateg, og at hæren hans hadde en stor mobilitet med en voldsom slagkraft. Med en sleip, briljant og hensynsløs taktikk, kombinert med sterk disiplin og god koordinasjon var de svært effektive i sine angrep.

 

Djengis Khan fulgte krigens grunnleggende lover. Han allierte seg med dem som var sterkere enn ham inntil han selv var sterk nok til å slå dem. Han sørget selv for å bestemme når og hvor slaget skulle stå, og han utkjempet bare de slagene han visste han ville vinne.

 

Djengis Khan hadde en veltrent rytterarmè, og hans taktikk var hensynsløs. Et av de stedene som fikk merke denne hensynsløsheten mest, var Khoresm i dagens Usbekistan og Turkmenistan, hvor han utslettet hele befolkningen på 3 millioner mennesker. Det blir kalt muslimenes holocaust.

 

Mongolenes små hester var raske, og soldatene bar lette stridsklær. Ofte var de laget av lær som fikk motstanderne i sine tunge rustninger til å fremstå som trege. De hadde et effektivt kommunikasjonssystem; med en kjede av uthvilte hester, og hvor rytterne kunne sende beskjeder over store avstander.

 

Voldsomme angrepsvåpen utgjorde kjernen i styrken/hæren deres. I tillegg hadde de hurtige rytterkompanier som kunne forflytte seg over store avstander på kort tid. Kombinasjonen av tunge angrepsvåpen og nomadehærens evne til hurtig forflytning, skapte en krigsmaskin verden tidligere aldri hadde sett.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Mongolriket; under og etter Djengis Khan

Djengis Khan etablerte mongolriket i 1206 hvor han forente de mongolske og tyrkiske stammene i Mongolia, og erobret enorme landområder i det kontinentale Eurasia. Dette gjorde han ved hjelp av politisk manipulasjon og militærmakt.

 

Karakorum, mongolenes hovedsted under Djengis Khan, var mer som en teltleir enn en by. Mongolene var et tradisjonelt stammefolk og nomader, men kom til å herske over gamle høykulturer slik som Kina og Persia. De erobret Kina, og Beijing falt i 1215. Turkestan var det neste store felttoget, og det skjedde i 1219. Deretter ble Persia herjet og lagt til imperiet. Områdene i Persia slet senere med å reise seg igjen etter den mongolske okkupasjonen.

 

Mongolriket er det største sammenhengende imperiet i verdenshistorien (1206 – 1368); og på sitt største strakk det seg over 35 millioner kvadratkilometer, og omfattet mer enn 100 millioner mennesker. På høyden inneholdt det store deler av territoriene fra sørøstlige Asia, til Sentral-Europa.

 

Djengis Khan døde 25. august 1227 som Mongolias høvding, hersker og erobrer av det mongolske riket. Ved hans død strakte riket seg fra det Kaspiske hav i vest til Stillehavet og det nordlige Kina i øst. Under hans etterkommere ble imperiet videre utvidet. Djengis Khan døde som hersker over et imperium som var dobbelt så stort som Romerriket, og som var på sitt største i 1279 – det mongolske riket. Djengis Khan ble gravlagt på en hemmelig plass i det østlige Mongolia.

 

For mongolene er Djengis Khan en nasjonalhelt, men navnet hans forbindes fortsatt med skrekk og gru i landene han erobret. Hans undersåtter så på ham som herskeren over hele verden, og ikke bare i det mongolske riket. De så også på seg selv som senteret i universet. Blant mongolene var han kjent som den hellige kriger. Han var ikke bare en stor militær leder, men også skaperen av et stabilt politisk system.

 

Før Djengis Khan døde hadde han delt sitt veldige rike mellom sine sønner og sin nære familie. Hele riket forble felles eiendom for den keiserlige familie, som dannet den herskende klassen sammen med det øvrige mongolske adelskapet.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Mongolriket var størst på 1300-tallet, og var da det største imperiumet som verden noen gang har sett.

 

Innen år 1300 erobret Mongolene resten av Kina, Korea, Tibet, Pakistan, Iran, mesteparten av Tyrkia, Kaukasus (Georgia, Armenia og Aserbajdsjan), mesteparten av det beboelige Russland, Ukraina og halve Polen. På sitt mektigste gjorde mongolene streiftog inn i Vest-Europa, Egypt og Japan. På et tidspunkt da Amerika ennå ikke var oppdaget, og få kjente til Afrika sør for Sahara, fremsto mongolene nærmest som verdens herskere.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet


Avslutning

Jeg har i denne oppgaven vist at Djengis Khan hadde en stor og avgjørende rolle i dannelsen av Mongolriket. Han var en god taktiker og strateg som bl.a i sin arv etterlot seg et rike med et stabilt politisk system.

 

Han ble av sine egne sett på som en hellig kriger, og hele verdens hersker. Mongolriket ble etter hans død det største imperium som verden noen gang har sett.

 

Jeg har også vist at han var en hensynsløs og brutal leder som ikke skydde noen middel for å få det han ville ha i sine erobringer rundt om i verden. Hans navn er ennå forbundet med frykt i enkelte deler av verden.

 

Nyere forskning har begynt å se på muligheten for at Djengis Khan er alfahannen over alle alfahanner, dvs ”forfedres far”. Tre forskningsresultater støtter denne teorien om ham som flokklederen som fullstendig dominerte sine omgivelser – både kvinner og menn. Blant erobrerens gevinster var stor tilgang på kvinner, og de vakreste ble forbeholdt ham. På denne måten har han sannsynligvis fått et stort antall barn spredt over hele sitt imperium. Djengis Khan hadde de egenskaper som skulle til for å føre slekten videre i røffe omgivelser. Han var intelligent, beregnende og villig til å bruke all den brutalitet som var nødvendig for å fremme egne interesser. Disse egenskapene kan han ha overført til sine etterkommere.

 

 

Kilder

Aftenposten, A-magasinet fra 15. februar 2008 side 33 til 35.

- http://www.banknotes.se/Mongoliet.htm

http://www.caplex.no/Web/Print.aspx?id=9323490

- http://www.fsmitha.com/h3/h11mon.htm

http://www.jarnling.se/Djingis%20Khan.htm

http://no.wikipedia.org/wiki/Dsjengis-Khan

http://no.wikipedia.org/wiki/Mongolriket


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

lefsebåkkårn
29.01.2015 09:40

Bra!
20
anbefalinger
denna artikkeln va shett på tella lefse!

nissefar
08.12.2014 10:55

Bra!
17
anbefalinger
https://www.youtube.com/watch?v=WX8ZeZJqOE0

Rumperidderen
29.01.2015 09:37

Bra!
14
anbefalinger
her er en fin dokumentar om Djengis Khan: https://www.youtube.com/watch?v=WX8ZeZJqOE0

hei
31.08.2008 21:37

Bra!
9
anbefalinger
mye klipp og lim fra wiki her gitt

Mr. viktig Per1
30.03.2009 21:01

Bra!
5
anbefalinger
masse feil.ingen vet med sikkerhet når han døde. Djengis Khan betyr ikke største hersker, men universal hersker.men ellers bra

RobinTYP!
26.01.2010 16:14

Bra!
5
anbefalinger
Smak og behag, Sofie. Liker du krigshistorie, liker du denne! Digger dette innlegget  Smile :-\)

GRUNT
09.05.2012 11:46

Bra!
5
anbefalinger
DU ER EN DEILIG PERSON

sofie sekkelsten
11.03.2009 18:06

Bra!
4
anbefalinger
dette var kjedelig

dura
31.03.2011 10:41

Bra!
4
anbefalinger
kult


06.05.2011 13:08

Bra!
3
anbefalinger
men forsto ikke helt hva va han kjent for?


20.03.2012 18:37

Bra!
3
anbefalinger
Edvard, Djengis Khan betyr universell hersker..
Og er enig med Stian, det at de hadde en utrolig evne til å skyte og pil og bue fra ryggen til en hest i full galopp og faktisk være så treffsikker er helt klart noe av det viktigste og noe av det kuleste.
En annen ting er at han ikke ble født Temudsjin, men Temüjin.

Edvard
25.03.2010 18:29

Bra!
2
anbefalinger
Jeg har valgt mitt særemne på skolen om Djengis khan!
Jeg synes du virket seriøs og vil derfor kanskje basere meg noe på det du har skrevet når jeg skriver.

P.S. Mr viktigper1. Djengis khan betyr ikke universal herker(Gur khan), men hav som kan tolkes som stor og mektig.

Stian
01.10.2010 18:55

Bra!
2
anbefalinger
Fin oppgave men du har litt feil her. Temudsjin var ikke noen år i Olkunutens stamme, mer some 1-2 uker.Det er også en annen ting jeg reagerte på , og det er at du har glemt noe av det viktigste. Det var deres evne til å skyte med pil og bue i full galopp treffsikkert, pluss at buene deres var bedre enn den engelske berømte langbuen. Jeg driver å leser en trillogi basert på "The Secret History of The Mongols". Det står endel om det der og den andre boka heter "Buens mestere" xD.


18.05.2015 12:29

Bra!
2
anbefalinger
promp

okik
08.04.2016 09:01

Bra!
1
anbefalinger
veldi bra tekst jihuu

sjengis kan
03.04.2018 08:45

Bra!
1
anbefalinger
jeg er sjengis kan og jeg er ikke enig i denne teksten den r feil informasjon

Nisse
08.04.2015 10:40

Bra!
0
anbefalinger
dette var kjedelig

keekfjm's fanboy
03.11.2015 13:05

Bra!
0
anbefalinger
enig med keekfjm


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.037 sec - 1 pageviews