Språk

Du er her » Skole » Emner » Språk 

» Bokmål/nynorsk (28)
» Dialekter (11)
» Fremmedspråk (30)
» Om å skrive (25)
» Språkhistorie (40)
Stiler under dette emnet:
Bru og øy
Tanker om ordet og språkets posisjon i samfunnet.
Annet skrevet på nynorsk
Hva sa du?!
Oppgaven var å skrive en argumenterende artikkel om dagens språkbruk. Karakter: 5
Artikkel skrevet på bokmål
Mitt munnlege og skriftlege språk
Artikkel der du gjer greie for særtrekk ved det munnlege og skriftlege språket ditt i ulike situasjonar. Hvilken karakter ville dere gitt denne stilen?
Artikkel skrevet på nynorsk
Ord deling av saman sette ord
Det er ikkje mange språkfeil som har skapt så mykje engasjement mellom folk, som den språkfeilen eg skal presentere i denne oppgåva. Eg snakkar om feilaktig deling av ord, eller særskriving som fagfolk kallar det.
Artikkel skrevet på nynorsk
Retorikk - Historien bak talekunsten
En fagtekst om retorikkens grunnleggende historie fra starten i antikkens Hellas til den dag i dag. Skrevet i 10. klasse.
Artikkel skrevet på bokmål
Broer av ord
Et essay om ord og nord/sør-problematikk.
Essay skrevet på bokmål
Den berømte ABC
Dette er et lite kåseri om lese- og skriveboken ABC, som lærte meg å lese og skrive..
Kåseri skrevet på bokmål
"Ord deling på godt norsk" - Frå ein orddelingsfeilekstremist si side
Deling av ord, populært kalla orddeling, er eit stadig større problem i norsk språk, og samansette ord som er delte opp, kan fort tyda det motsette av det det er meint som. Eg har skrive eit lite kåseri om dette problemet, og eg håpar du finn det morosamt
Kåseri skrevet på nynorsk
Språk
Kåseri om vanskeligheter med språk. Skrevet på nynorsktentamen i 10. klasse.
Kåseri skrevet på nynorsk
Forandring - Et bord er et bord
Hva om bordet var en stol, eller klokka en lampe? På dansk.
Novelle skrevet på annet
Hvorfor jeg ikke liker å skrive stil
Stil om hvorfor IKKE skrive stiler
Novelle skrevet på bokmål
Norrøn i skolen?
Bør norskpensumet på videregående fornyes? Trenger vi å lære om eldre norsk språk- og litteraturhistorie?
Resonnerende skrevet på bokmål
Norsk
Punktvis oppsummering av norsk skriftspråk og grammatikk.
Sammendrag av pensum skrevet på bokmål
Fornavn
Særemne om fornavn og navnets betydning.
Særemne skrevet på bokmål
Fornavn - Del II
Særemne om fornavn og navnets betydning. Del II
Særemne skrevet på bokmål
Fornavn - Del III
Særemne om fornavn og navnets betydning. Del III
Særemne skrevet på bokmål
Språk skaper identitet
En fagartikkel om hva som påvirker språket til ungdommene, og hva som får de til å snakke slik de gjør i dag. Oppgaven ser på hva som påvirker språket til to ungdommer i Oslo. Karakter: 5+ (fordypningsoppgave i norsk)
Særoppgave skrevet på bokmål
Ungdom og språk - Dette er ill å melde
Hvordan jeg og andre ungdommer snakker i mitt miljø.
Temaoppgave skrevet på bokmål

Kanskje vi har en oppgave om emnet som ikke vises på denne oversikten? Søk etter stiler som inneholder ordet språk 
Req.time: 0.024 sec - 1 pageviews