Søk i stiler
 

Arbeidstakere og arbeidsgivere


Arbeidstakers og areidsgivers rettigheter og plikter.

Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:24.02.2008
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Jus
Verktøy:Utskrift


Arbeidstakers rettigheter og plikter

 

Arbeidstid – er den tiden som arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Aml. § 10-1 første ledd

Arbeidsfri – er den tiden som arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver. Aml. § 10-2 andre ledd

 

Den alminnelige arbeidstiden

- Hovedreglene – arbeid skal avvikles mellom kl. 06.00 – 21.00, ikke mer enn 9 timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av 7 dager. Aml. § 10-4

- natt- og helgearbeid – i utgangspunktet ikke tillatt, se aml. § 10-10 og § 10-11 første til tredje ledd.

- pauser – arbeidstaker har rett på pause dersom arbeidstiden overstiger 5 og en halv time.

 

Arbeidstidens begynnelse og slutt

Overtidsarbeid/merarbeid - ekstraordinære situasjoner, aml. § 10-6 første ledd

Overtidsarbeid – alt arbeid utover alminnelig arbeidstid etter §§ 10-4 og 10-5.

Merarbeid – arbeid utover avtalt arbeidstid for deltidsansatte og arbeidstakere med redusert arbeidstid.

 

Aml. kap 11 Arbeid av barn og unge

 

Lojalitetsplikten

- Ivareta arbeidsgivers interesser – ta hensyn til hva bedriften er tjent med, arbeidsavtalen.

- Ikke drive i virksomhet som står i direkte konkurranseforhold

- Fører til begrensninger i ytringsfriheten

- Nødvendig samarbeidsholdning

 

Taushetsplikten om forhold som gjelder bedriftens hemmeligheter og lignende.

 

Arbeidsgiverens plikter

 

Lønnsplikt

- Lønnssystem – minste lønn, timelønn, prestasjonslønn

- Aml. sier ikke noe om lønnens størrelse, men om lønnsutbetalinger og oppgjørsform

- Feilutbetalinger i lønn – må vurderes i hvert enkelte tilfellet, størrelse på beløpet, om ansatte var klar over feilen, hvem sin feil det er, om beløpet er brukt og hvor lang tid det har gått

- Lønn under sykdom – krav på full lønn under sykdomsperioden, hvis du har vært ansatt i minst to uker.

- Feriepenger – ferieloven § 10, 10,2% av inntekten fra opptjeningsåret,

- Lønnsplikt under permittering – permitterte arbeidstakere har krav på lønn i en viss periode, se lov om lønnsplikt under permittering av 6. mai 1988.

 

Rett til permisjon, se aml. § 6-5

- Fri ved svangerskap og fødsel – inntil 12 uker under graviditeten og opptil et år etter barnets fødsel

- Fri ved barns sykdom – hvis barnet er under 12 år, inntil 10 dager per år

 

Omsorgsplikt -

 

Krav til arbeidsmiljøet – sikre et godt arbeidsmiljø og gode verneregler

 

Vernearbeid, kap 4 i aml

- Verneombud og arbeidsmiljøutvalg – velges i bedrifter med mer enn 10 ansatt, verneombudets oppg, se aml. § 6-2, sikre arbeidstakernes interesser i alle saker som angår arbeidsmiljøet, sikkerhet og helse

- Arbeidstilsynet – et statelig kontrollorgan som skal passe på at arbeidsmiljølovens bestemmelser blir gjennomført.


Kommentarer fra brukere


Ingen har lagt igjen kommentar til denne artikkelen - bli den første!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.011 sec - 1 pageviews