Søk i stiler
 

Mennesker og dyr


Om hva vi bruker dyrene til (dyreforsøk).
Sjanger:ResonnerendeLastet opp:27.07.2000
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Dyr
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook

Mennesker har siden tidenes morgen hatt et forhold til dyrene som lever på denne kloden. Først så vi på dyrene som noe farlig, noe som kunne skade oss. Etter hvert har dyrene blitt sett på som en ressurs. Dyr blir sett på som mat, trekkdyr, husdyr til underholdning og samvær. Dyrene blir brukt som en erstatning for det vi ikke selv ville finne oss i å gjøre for andre menneskers velbehag. Ettersom vi har blitt mer bevisste på dyrs lidelser på grunn av oss er det blitt startet forening på forening som fremmer dyrenes rettigheter. Jeg skal nå vise til hvilke forskjellig formål dyrene kommer oss mennesker til hjelp.

 

1. Noe som mennesker alltid har brukt dyr til er mat. Når noen har jaktet på og felt et dyr bruker de som regel bare kjøttet. Hvis et dyr først skulle felles burde det meste av dyret brukes til fornuftige formål. Det vi pleier å bruke når et dyr blir felt er kjøttet, pelsen, horn, gevir, indre organer blir sjelden brukt.

 

2. Noe annet vi bruker dyr til svært ofte er husdyr. Utrolig mange dyreslag blir brukt som husdyr i dag, det finnes vel knapt et hjem som ikke har hatt et dyr i huset.

 

3. Et annet område som det i nyere tider har tatt helt av på er genforskning. Et eksempel er klonsauen Dolly. Hun var ett egg av 227. Hun var den eneste som overlevde. Genene hennes var tatt fra en voksen sau. Dette er slik forskerne ser fremtiden til verden.

 

4. Så har vi det som er spesielt populært blant barna, nemlig Sirkus. Her finnes det mange dyr som gjør kunster for mennesket for enten ikke å bli slått eller for å få en sukkerbit. Dyrene som opptrer her kommer ofte fra villmarka.

 

5. Noe av litt mer positiv karakter er dyr som blir brukt til å hjelpe mennesker som har et handikap eller som på en annen måte trenger spesiell type hjelp. Et eksempel på dette er førerhunder.

 

6. Etter hvert har det også blitt mer og mer vanlig å fremstille pornografiske bilder av dyr og mennesker selv om dette ikke er allmen akseptert av samfunnet, og ikke et voldsomt stort problem men helt klart økende.

 

7. Forskning på dyr som har likhet med menneskers DNA system blir ofte brukt i forsøk for å bedre medisin, kosmetiske produkter, kjemiske våpen og lignende.

 

Dette er noen av de mest kjente bruksområdene for dyr i dag. Nå skal jeg vurdere etter mitt eget syn hvorvidt dette er etisk riktig og om vi virkelig kan utrope oss selv som herre og konge på kloden.

 

1. Når det gjelder bruk av dyr til mat mener jeg dette er greit så lenge slaktingen av dyr ikke er for å more seg, men for å bruke den som føde. Når vi mennesker først har blandet oss inn i naturen kan vi ikke trekke oss ut helt uten videre. Det er helt klart at vi har bedrevet rovdrift på mange arter. Dette gjør at andre arter kan bli flere enn de tidligere har vært. Dette igjen gjør at dyrene kan få for lite mat. Derfor er det både riktig og viktig etter mitt syn å jevne ut bestander vi kan se det er for mye av.

 

Men på den annen side fører salg av dyrekjøtt ofte til transport over store strekninger for å få ferskt kjøtt i det landet det skal selges. Dette er svært uheldig for dyrene. De stues inn i båser som ofte er altfor trange. Jeg så nettopp en reportasje på NRK der de fraktet høns i små skuffer som ikke var stort større enn skrivebordsskuffen min. Dette er en klar negativ tendens som det for det meste er store selskap som står for. Dette er helt klart for å øke profitten. Jeg syntes jakt på for trofeenes skyld er direkte forkastelig. Jakt på rovdyr som skader andres dyr burde ifølge meg unngås så lenge som mulig, ettersom dette som oftest dreier seg ut arter som er fåtallige og dyrene som blir angrepet er mangfoldige. Bruk av dyr som mat syns jeg er helt greit så lenge ikke dyret må lide unødig, og at så mye som mulig av det døde dyret kommer i bruk.

 

2. Husdyr er noe for seg. Arter som allerede er temmet av mennesket hadde det nesten vært uforsvarlig å sende tilbake til den ville naturen. Arter som er født ute i villmarken, burde slett ikke tas med inn i stuen og temmes. Dette gjelder selvfølgelig ikke hvis dyret er skadet eller av annen grunn ikke kommer til å klare seg selv. Faktum er at de fleste dyr som er husdyr har det meget godt. En annen side ved saken er de som anskaffer seg husdyr uten å tenke på de pliktene et husdyr fører med seg. Det finnes selvfølgelig også nok av eksempler på dyr som er tatt inn i hjemmet og blitt forsømmet til de grader av eierne sine. Dette er det nesten utenkelig å få gjort noe med. Husdyrhold er i og for seg greit så lenge dyret ikke er tvunget inn i en tam tilstand eller eieren forsømmer dyret.

 

3. Slik jeg ser det er genforskning meget betenkelig. Det er faktisk mulig å tenke seg fordeler som det kan være verdt å satse både arbeid og penger på. Forskerne har klart å avle fram kyr og sauer som produserer medisiner i melken sin. Det ville være en fordel å klone disse. Dette ville garantere at disse nye individene også hadde evnen til å produsere slik melk. Kloning kunne også redde dyrearter som er truet av utryddelse. Mange dyrearter finnes bare igjen som noen få individer, hvis disse kunne de klones ville man mangedoble dyreartens sjanser til å overleve. Dolly har vist oss at det er mulig å "produsere" mange like dyr med helt bestemte egenskaper. Vi kan lage mange like premieokser, mange like hunder med bestemte fargemønstre. Til og med mange like mennesker med bestemte egenskaper, som kan "brukes" som soldater, idrettsutøvere eller lignende. Mange økologer og andre biologer synes kloning er galt ut fra et økologisk synspunkt - det er jo variasjonen og egenskapene i dyrene og plantene som skaper mangfoldet i naturen, og som gjør at de kan tilpasse seg nye miljøer og nye forhold slik at de overlever. Det er også denne variasjonen som gir opphav til nye arter. Dette ville gjøre mennesket til herre over naturen. Hvis denne utviklingen forsetter slik som den gjør nå, og kloning blir en del av hverdagen kommer mennesker og dyr til å bli bruk og kast gjenstander. Jeg mener kloning er spennende og absolutt nyttig på mange områder, men jeg betviler sterkt at det er verdt den prisen vi kommer til å måtte betale for det.

 

4. Dyrene vi ser på sirkus kommer ofte fra land i Afrika som har dårlig økonomi. Vi ser ofte at dyrene får belønning når de gjør noe riktig eller får slag når det har gjort noe dårlig. Disse dyrene som kommer til sirkus har som oftest blitt temmet på horrible måter. Poenget med temming av dyr er nemlig å få dyre til å frykte mennesket, det de frykter gjør de heller ikke opprør mot. For å skape denne frykten bruker menneskene metoder som viser dyret at så lenge den handler som vi antyder vil den få belønning istedenfor slag. Sirkus er selvfølgelig imponerende og spennende for så vel barn som voksne, men prisen for dette synes meg også for høy til at vi skulle ha noen rett til å gjøre dette.

 

5. Det finnes selvfølgelig dyr som ifølge meg ikke kunne fått noe bedre liv integrert med oss mennesker. Førerhunder, bombehunder, narkotikahunder osv gjør stor nytte for samfunnet og har det heller ikke vondt selv.

 

6. Som tidligere sagt er ikke pornografisk framstilling av mennesker og dyr sammen noe stort problem, men jeg syntes det burde nevnes i sammenhengen. Dette er ifølge meg, og etter menneskelige verdier noe av det verste du kan utsette noe/noen for.

 

7. Bruken av dyr til forsøk er noe som har pågått lenge, men det er først i våre dager vi virkelig har blitt oppmerksomme på hvilken skade vi forvolder dyrene med dette. Det finnes selvfølgelig positive sider ved disse forsøkene for både dyr og mennesker. Vi finner mange metoder for å kurere sykdommer på denne måten, og ikke bare det men det kan også være med til helt å utrydde sykdommer som har herjet blant både dyr og mennesker i mange århundrer. Det er helt klart en fordel for oss å kunne bruke dyr til forsøk som kan spare liv i fremtiden. Det negative med denne metoden er jo at dyrene kan gjennomgå fryktelige lidelser. Det er slett ikke alle forsøkene som går slik at dyrene får en rask død. Forsøk på levende individer er nødvendig, men at dette bestandig skal gå ut over dyrene er ikke rettferdig. Forsøkene burde ikke medføre voldsomme smerter og lidelser for individet som skal gjennom forsøket.

 

Jeg mener mennesket har altfor dårlig holdning til dyrene. På den andre siden mener jeg på ingen måte at en likestilling av mennesker og dyr er noen løsning, men det burde absolutt være regler med rimelig strenge straffer for de som bryter de. Dyrene er ikke følelsesløse forsøkskaniner. Dette er noe vi må begynne å ta hensyn til.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

homo-kjell
16.11.2016 09:30

Bra!
2018
anbefalinger
Eg er homo!

Mathias Tevanga Oyen
11.11.2016 10:58

Bra!
666
anbefalinger
Helt siden menneskenes opprinnelse har vi alltid hatt et forhold med dyrene. Selv om noen av dem er våre husdyr blir andre brukt som en matressurs. Vi oppbevarer dem et sted der vi har kontrollen. Vi bestemmer når de skal ha barn, når de skal slaktes, og i det siste har vi også begynt å genmodifisere dem. Dette er jo til vår fordel så vi skal få de beste av de beste, de store og fine, slik at vi kan få mye ut av dyrene som kjøtt eller andre deler.

Judas Oksefjell
11.11.2016 10:31

Bra!
420
anbefalinger
Dinna herr var vildig bra! Hatti av for deg

Ivar Åsen
11.11.2016 10:40

Bra!
69
anbefalinger
Hei dere! Jeg så denne da jeg hjalp guttungen med skolearbeid. Veldig fin tekst altså.

Hans Majestet Kongen
11.11.2016 10:44

Bra!
21
anbefalinger
Utelukket bra tekst du har skrevet her. Jeg håper du lever til du blir 100 for da får du brevet i posten vet du. Jeg skal sende med personlig hilsen og autograf.
[Skrevet av Hans Majestet Kongens (trompet-fanfare) hoffnarr, Jonas Bukkefjell]

Madde:)
22.09.2004 21:02

Bra!
17
anbefalinger
Jesus.. Chill litt a Brasil Boys........ Dustehuer

ånej det regner
14.11.2016 11:03

Bra!
5
anbefalinger
Chill selv a! Madde

Ole Martinius
13.01.2017 13:03

Bra!
3
anbefalinger
Eg også homo-kjell!

Zakarias
28.04.2006 14:10

Bra!
2
anbefalinger
Uoversiktlig og rotete.

tonje
18.05.2006 19:03

Bra!
2
anbefalinger
denne var bra, eg elske dyr, så denne var toppen!! Smile :-\)


20.04.2004 16:30

Bra!
1
anbefalinger
I think that your artikel is the best artikel about men and animals relationsip,you have so many good ideas and have expressed it in a very clear way that all readers vil understand your each word and your each comment.Infact I had to write an artikel about men and animals reletionship but i did not have much ideas and them that i had too , were kind of diffecult for me to express.
reading your artikel i get many ideas and get idea af how to write them down,so i want to tank you for your hard work and writing about such a topic that is very importent and interresting,and that kan be used by any one who needs for this kind of sources.
Best of luck
saba from Danmark Smile :-\)

Martine
06.01.2010 15:40

Bra!
0
anbefalinger
Dette var en god og omfatende tekst! Smile :-\)
Jeg kommer til å bruke en del av denne teksten til forberedelser til en stil jeg skal skrive Smile :-\)

noen*
28.09.2010 17:18

Bra!
0
anbefalinger
helt enig i det du skriver


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.022 sec - 1 pageviews