Søk i stiler
 

Islam


Om religionen Islam.
Sjanger:Særoppgave
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Islam
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookInnhold

 

Forord
Islams historie
Profeten Muhammed
- Sunni- og shia-muslimer
Koranen
Den islamske kalender
Islams fem søyler
Politisk islam
Mat og måltider i islam
Etterord
Kilder

 

Forord

 

Islam har de 10 siste årene preget nyhetsbildet i stadig større grad. Den politiske utvikling i Midtøsten har ført med seg flere kriger grunnet islamske konflikter.

 

Dette har gjort meg nysgjerrig på hva denne religionen innebærer og valget av religion for særoppgaven var derfor en fin anledning til å lære mer om islam.

 

Jeg har egentlig ikke begrenset oppgaven noe spesielt. Jeg har isteden skrevet generelt om islam og utelatt det stoffet jeg ikke syntes var så viktig.

 

Islams historie

 

Islams historie blir ført helt tilbake til Adam, det første mennesket på jorden. Muslimene tror at Adam var en av mange profeter som de anser som Allahs sendebud. Disse profetene skal lære muslimene hvordan de skal ta vare på Allahs skaperverk, og hvordan de skal be til Allah. Profeten Abraham levde for 4000 år siden. Han lærte folket at det var galt å dyrke avguder, og sammen med sønnen Ismael bygde han et Allahs hus i Mekka der alle mennesker var velkomne for å be til Allah. Etter hvert som tiden gikk, glemte menneskene hva Abraham hadde sagt, så derfor sendte Allah flere profeter. Hver gang glemte menneskene hva profetene hadde sagt, eller forandret det til fordel for dem selv.

 

Profeten Muhammed

 

Muhammed var den siste profeten ifølge muslimene. Han ble født i Mekka rundt år 570. Da han ble født, hadde folket glemt Allah, og i gudshuset i Mekka, var det nesten 360 bilder av avguder hengende på veggene og de tok imot betaling fra pilegrimene. Muhammed fikk mange åpenbaringer fra Allah, og disse er senere skrevet ned i Koranen.

 

Sunni- og shia-muslimer

 

Den viktigste splittelsen innen islam går mellom sunni- og shia-islam. Shia-islam ble til på 600-tallet, og mener at Ali, Muhammed’s fetter, var Profetens rettmessige etterfølger som muslimsk leder (imam), og at denne stillingen er arvelig. Dette ble ikke godtatt av de fleste muslimer. Derfor er det bare 10% av alle muslimer som tilhører denne retningen. De tror at det har vært 12 immaer, og den siste immaen ikke døde, og at han vil komme tilbake for å gjenopprette rettferdighet. Den viktigste shia-gruppen er Tolv-sekten som har vært statsreligion i Iran siden 1501.

 

Etter Muhammed’s død, valgte noen av hans tilhengere Abu Bakr som Muhammed’s etterfølger. Disse muslimene kalles sunni-musliner og er i klart flertall i dag med 90% av alle troende. Etterfølgeren til Abu Bakr, og stillingen kalif, het Umar, og nestemann der igjen het Ali. Derfra går det ingen direkte linje til nestemann, og forskjellen mellom shia- og sunni-islam ble tydeligere.

 

Koranen

 

Koranen er Guds åpenbaring til menneskene. Alle åpenbaringene Muhammed fikk i tidsrommet fra 610 til hans død i 632 ble etter hans død skrevet ned i muslimenes hellige bok, Koranen. Boken må behandles med den ytterste respekt og med iakttakelse av alle renhetsforskrifter, dvs at man forbereder sitt møte med den hellige Bok, vasker seg grundig før man tar den frem og leser i den (på et rent sted). Menstruerende kvinner får ikke lov til å ta i Boken, og når den ikke leses, skal den være pakket inn, f.eks i et klede, og ligge på en hylle hevet over andre bøker. Den som lærer Koranen utenat, en hafiz, er veldig høyt respektert. Feiringen av natten Koranen kom ned til profeten, kalles ”skjebnenatten” og feires de siste dagene i den årlige fastemåneden. Koran-resitasjon er en religiøs øvelse, som bringer deg i kontakt med Gud. (sakramentalt)

 

Ingen forfatter utfordrer andre og påstår at vedkommendes arbeid er 100% sikker. Derimot tror vedkommende at den kunnskapen han kommer frem med er riktig etter hans syn, mens i Koranen står det: ”Dette er Skriften, -tvilen har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige.” (Koranen, 2:2) Denne aya’en (verset) skiller Koranen fra menneskelige verk og sikkerheten om innholdet er klar og tydelig. Det er Guds ord som ingen kan falsifisere. Men da Koranen ble åpenbart for Muhammed (saw), nektet ikke-muslimer om å tro på det som Guds ord. De tvilende ble utfordret av Allah (SWT) om å skrive en forkynnelse som liknet Koranen. ”Eller de sier `Det er bare noe han (Muhammed (saw)) sier frem`. Nei de tror ikke! La dem bringe en lik som denne, -om de snakker sant.” (Koranen, 52:33-34) Ingen har hittil klart å gjøre dette, selv om mange har forsøkt.

 

Den islamske kalender

 

Muslimer over hele verden bruker en månekalender. Månedene er adskilt ved nymåne. Månedene heter: Muharram, Safar, Rabi’al-Awwal, Rabi’al-Thani, Jumada al-Awwal, Jumada al-Thani, Rajab, Sha’ban, Ramadan (fastemåneden), Shawal, Duhl Quad’ah, Duhl Hidjah.

 

Et måneår er ca 11 dager kortere enn det alminnelige år på 365 dager. Derfor flyttes begivenhetene i den islamske kalender litt tilbake for hvert år.

 

Ramadan

 

Ramadan er den 9. måneden i det islamske år, og denne måneden er den store fastemåneden i islam. Alle troende muslimer gjennomfører denne fasteperioden. De kan utsette perioden ved disse kriteriene:

 • Om en er syk, og det er fare for at fasten kan forverre tilstanden.
 • Om en er på en lang reise, og det er grunn til å tro at fasten vil gjøre det vanskelig å fortsette med reisen.
 • Kvinner som ammer eller er gravide.
 • Kvinner som er i menstruasjonsperioden.

 

Men man må da huske at en straks skal starte å faste når de forhold, som gjorde at man kunne utsette å faste. De som utsetter fasten må ta det igjen dag for dag. Fasten må utføres sammenhengende, og det dype innholdet i fasten er å trene opp selvkontroll. Man utstår prøvelser, og blir i stand til å unngå gale handlinger. Det styrker deres karakter, og fører dem nærmere Allah (SWT).

 

Islams fem søyler

 

De forpliktelsene Koranen pålegger de troende, islams ”fem søyler”, gir en varig form til en direkte og ukomplisert tro. Trosbekjennelsen: Muslimer bekjenner sin tro på Allah og på Muhammed som hans sendebud. De betrakter Koranen som Allahs ord og engler som redskaper for hans vilje. Bønnen (salat): Ved soloppgang, midt på dagen, sent på ettermiddagen, ved solnedgang og etter mørkets frembrudd vender muslimer seg mot Mekka i salah (rituell bønn). Forut for disse ritualene går vask – med sand når vann ikke er tilgjengelig. Du’a (privat bønn) kan bes når som helst.

 

Almissen (zakat): er en fast avgift alle muslimer må betale. Av pengeinntekter skal man gi 2,5%. Pengene skal brukes blant de fattige og trengende, til nyomvendte, til å frigi slaver ol Fasten (sawn, siyam): Å være uten mat får mennesket til å søke åndelig næring og bringer det nærmere Gud. Derfor skal man i hele Ramadan ikke spise, drikke, m.m. mellom soloppgang og solnedgang.

 

Hagia Sophia i Istanbul

 

Valfarten\Pilgrimsreisen (hadjdj): Denne reisen til Mekka skal utføres av alle troende muslimer minst én gang i løpet av livet om de har mulighet til det. Hadjdj foregår i den tolvte og siste måneden i året. Når pilegrimen nærmer seg Mekka må pilgrimsdrakten (ihram) tas på. Dette er et tøystykke uten søm. Kvinnene tar på seg en fotsid kledning og hodeplagg. Pilegrimen skal ikke barbere seg, klippe seg, klippe negler, bruke parfyme eller hårolje, ikke ha sex, ikke drepe dyr eller hugge trær mens man gjennomfører hadjdj. Underveis skal en rekke ritualer utføres, bl.a. skal man gå syv ganger motsols rundt Kaba.

 

Politisk islam

 

I nyere tid å har det gjort seg gjeldende politiske grupper som har hevdet at bare en full gjennomføring av shari’a, i en ”islamsk stat”, kan løse de økonomiske, sosiale og moralske problemer som de ser i muslimske samfunn. På den måten vil den muslimske verden også bli frigjort fra sin nåværende underlegenhet i forhold til ”Vesten”. Slike ”fundamentalistiske ” eller ”islamistiske” grupper har eksistert siden mellomkrigstiden, men siden 1970–tallet har disse gruppene blitt sterkere og mer militant aggressive. Flere steder har slike grupper kommet til makten; Zia ul-Haq i Pakistan (1977), Khomeini i Iran (1979) og militærregimet i Sudan (1989). Det at Guds lover skal styre samfunnet er ikke noe nytt innenfor islam. Det nye er for det første at det tradisjonelle idealet presenteres som et politisk program, som skal være et overlegent alternativ til ”vestlige” liberalt-demokratiske , kapitalistiske og sosialistiske systemer og ideologier. Det er mange grupper som mener at Palestina-konflikten er en hellig krig, og blant palestinerne har den islamistiske Hamas-gruppen vunnet fremgang i forhold til det mer verdslig-nasjonalistiske PLO. Islamistiske partier har aldri kommet til makten ved frie valg, men dette er heller ikke vesentlig for dem.

 

Rett før Khomeini døde gav han et såkalt fatwa , dvs en shari’a-rettslig sakkyndiguttalelse, om boken ”Sataniske vers” av Salman Rushdie , der han forkynte dødsdom over forfatteren og alle som bidro til å spre boken. Etter Khomeinis død har denne dødsdommen blitt opprettholdt, og det var derfor William Nygaard d.y. ble forsøkt skutt og drept i sitt hjem for noen år siden.

 

Mat og måltider i islam

 

I islam ber man først en bordbønn før man begynner å spise. Muslimer har lært at man ikke sluker maten, uansett hvor god den ser ut, og Muhammed skal en gang ha sagt at det som er best for magen er1/3 med vann, 1/3 med mat og 1/3 med ingenting. Det som for muslimer er forbudt (haram) er som følger:

 • Kjøtt fra svin, herunder bacon, koteletter eller noe som helst annet fra svin.
 • Kjøtt fra dyr eller fugler, som er selvdøde eller som har blitt kvalt.
 • Krypdyr, fugler eller dyr som er kjøttetende.
 • Alle former for alkohol. Mat som inneholder alkohol er også forbudt. Det som muslimer gjerne må spise er:
 • Kjøtt fra får, kyllinger, geiter eller kuer som er blitt slaktet av en slakter som sier ”Bismillah Allahu Akbar” (I Allah, den Almektiges navn).
 • Alle slags spiselige grønnsaker eller frukter.
 • Egg som stammer fra ”halal”-fugler.

 

Etterord

 

Jeg lærte mye av denne særoppgaven. Religionens betydning for politiske konflikter er urovekkende stor. Jeg fikk ny kunnskap om islam og fikk svar på mange av de spørsmålene jeg har lurt på. Islam vil i framtiden sikkert være sentral for utviklingen i store deler av verden, og det er viktig at vi har mye kunnskap om denne religionen og de kulturelle forhold knyttet til denne.

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Yo!Det er meg!
08.02.2016 19:58

Bra!
24
anbefalinger
Islam er ikke et land for de som sier at det er et land, det er en religion akkurat som kristendommen, buddhismen osv. er. Så slutt å skriv at det er et land. Skjerpings!

k
12.05.2004 08:58

Bra!
14
anbefalinger
bravo

SHORTY_DK_Albaner
07.12.2006 15:37

Bra!
13
anbefalinger
Danmark styrer,..! og albanere. Men MAKEDONIEN 4 ever.!

Nå men det jeg ville sige er at de tre hoved religioner altså Kristendommen, jødedommen og Islam er fra samme stamtræ. Der hvor disse religioner deler sig er da Abraham kom ind i historien og han er så en central figur i alle religioner. Lige indtil Abraham får et barn ved navn Isaak og han fører jødedommen videre. han får også et andet barn med en anden kvinde og det er Ibrahim han fører så ISLAM videre. Vil også sige at Alle religioner stammer fra den østlige verden. ISLAM 4-EVER.

Per
23.08.2004 18:26

Bra!
12
anbefalinger
Dette er en av de beste tekstene jeg har lest..

simen ådland
02.02.2016 11:53

Bra!
12
anbefalinger
jeg trudde islam var et land i Norge jeg  Smile :-\) men eg tok vist helt feil

ellen
25.04.2005 13:02

Bra!
10
anbefalinger
vældi bra altt samma..stå på ...i dont ettelller anna...hehehhehehehe....jj...jj..jj..jj....jajajajaja.- ..fortsætt sånn Smile :-\)

Lynx The Sacred Cat
08.05.2005 12:46

Bra!
9
anbefalinger
"...den som ikke tror at Gud er EN, og at Muslimer, Jøder og Kristne tilber samme Gud, har misforstått det hele. En muslim ser på Salmene i G.T som hellig, de ser på Evangeliene som hellig, og selvfølgelig Koranen. Bøkene er som biter i et puslespill.. Spennende...


04.05.2004 10:41

Bra!
8
anbefalinger
hmmm... hva skal jeg si. det var veldig bra skrevet og jeg dro nytte av den teksten. jeg kan ikke skjønne at islam er så stor det e rså mye rart innen religionen. men men jeg fikk i hvertfall bruk for teksten tusen takk for det. lykke til med særoppgeve

Totil
25.05.2004 19:36

Bra!
8
anbefalinger
Strålende! Sent ute til en framføring.. hehe, men dette var utmerket! BRA JOBBA!

jonas
15.07.2004 14:42

Bra!
7
anbefalinger
supert! om alle var like deg, ville det aldri hvert konflikter i islam.

umar
19.04.2005 20:21

Bra!
6
anbefalinger
sikkert en bra oppgave, men la merke til en feil.....................er muslim selv så har greie på dette,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,man ber aldrig bordbønn før man spiser ALDRIG BORDBØNN!!!!!!!!

sara
02.02.2016 11:49

Bra!
6
anbefalinger
bare så dere vet det så er Islam eit land i Noreg!!!!!!!!!!!

mommi
06.04.2005 12:38

Bra!
5
anbefalinger
inntresant

Lærer
01.05.2005 13:42

Bra!
5
anbefalinger
Altså..Fint av deg det her...Til å være skrevet fra krl-boka \"Under samme himmel\" elns...Drittdårlig..Ga ikke nok detaljer om islam.. Karakter: 3-

huff
16.03.2006 15:46

Bra!
5
anbefalinger
særdeles dårlig skrevet. mange steder direkte avskrift,andre steder bare dårlig. og ALT for kort yil å være en særoppgave.

Nicky
27.04.2006 17:24

Bra!
5
anbefalinger
Det var ganske bra.. Hjalp meg masse.. men jeg er enig med Lynx The Sacred Cat... Det er sant det ho sier.. om at det er stykker i et puslespill..
men men... det er en BRA oppgave da!

simen ådland
02.02.2016 11:53

Bra!
5
anbefalinger
jeg er 15 år og liker ktm, noen kjekke jenter som vil finne på noe ? jeg liker best jenter som er 02 og 01

andrea
22.11.2004 14:53

Bra!
4
anbefalinger
ikkje verst, takk for gåd tekst, dette vil hjelpe meg på prosjektet Smile :-\)

mikke mus
18.12.2004 12:20

Bra!
4
anbefalinger
takker.......!!!  Razz :-P12.02.2005 14:06

Bra!
4
anbefalinger
fin tekst.....akkuratt det jeg trengte....

meg
25.04.2005 13:00

Bra!
4
anbefalinger
heeei..vældi bra oppgave..interesang..stå på videre i live

hei
19.10.2006 20:55

Bra!
4
anbefalinger
kjempe bra

arezo jon
15.11.2006 18:00

Bra!
4
anbefalinger
braaaaaaaaaaaaaaaaaaa

lilo
14.03.2005 13:56

Bra!
3
anbefalinger
bra jobba!!! litt bra tekst, godt og informativt men kunne ha vært litt mere detaljer  Razz :-P

lilo
14.03.2005 13:56

Bra!
3
anbefalinger
bra jobba!!! litt bra tekst, godt og informativt men kunne ha vært litt mere detaljer  Razz :-P

moomomm
18.04.2005 19:19

Bra!
3
anbefalinger
dette var svakt,,,,,,,m,men gret

liz
26.04.2005 15:40

Bra!
3
anbefalinger
bra detta!!!!!!!!!! eg e no på leiting ette litt info so detta hjalp.... !!! =O)

x-courage
12.05.2005 23:02

Bra!
3
anbefalinger
nydelig jobba!! det her redde krl karakteren min Thanks to you Smile :-\)

ole andre
23.09.2005 14:43

Bra!
3
anbefalinger
bra oppgave var veldig info rik Wink ;-\)....(Y)


17.10.2005 19:18

Bra!
3
anbefalinger
bra oppgave,,akkurat det jeg trengte til krl fagen i 8 klasse....thanks Wink ;-\)

buu!!
18.10.2005 17:51

Bra!
3
anbefalinger
dette hjalp ikke i det hele tatt.  Sad :-\(

sweety
08.12.2005 14:34

Bra!
3
anbefalinger
takk for hjelpen...kozzzzzzzz

hhh
07.01.2006 19:54

Bra!
3
anbefalinger
masse bra her assaa! til god hjelp dette her... takker!


09.01.2006 11:37

Bra!
3
anbefalinger
nå slipper jg å jobbe!!!

Dolly
08.02.2006 18:18

Bra!
3
anbefalinger
Hei. bare tekst.. skulle hatt litt mer men det holder sikkert Wink ;-\)

fredde
02.03.2006 15:23

Bra!
3
anbefalinger
supert drit bra skrivi takker

kuling
19.03.2006 14:34

Bra!
3
anbefalinger
thanx

Monica
21.03.2006 15:18

Bra!
3
anbefalinger
Det var bra skrevet, dette kommer til å hjelpe meg mye på prosjektet mitt Smile :-\)

bf
22.03.2006 16:48

Bra!
3
anbefalinger
takk. akkurat den ifoen jeg trengte til mitt temaarbeid

yo!
26.04.2006 15:26

Bra!
3
anbefalinger
Braa!

alicia
02.05.2006 19:18

Bra!
3
anbefalinger
helloo... detta var drit braaaa sær oppgavee gratulere detta var en fantastiks og informantiv søroppgavee

Meg
04.06.2006 03:41

Bra!
3
anbefalinger
OK, den hjalp no meg, så eg er no godt fornøyd

skuli
08.06.2006 18:01

Bra!
3
anbefalinger
ikkje så bra men greitt nokk

happy
21.09.2006 20:14

Bra!
3
anbefalinger
supert. bare å oversette til engelsk og et 2-måneders prosjekt var reddet

Marit
12.10.2006 01:26

Bra!
3
anbefalinger
råder deg til å sjekke kildene dine nærmere. Er det forbudt å spise Alle slags spiselige grønnsaker eller frukter?? hvor er kildehenvinsingene?

Secret=)
20.11.2006 22:46

Bra!
3
anbefalinger
Flott! Mye info, bra  Wink ;-\)

ida
03.12.2006 15:01

Bra!
3
anbefalinger
Du kunne ha skrevet om pilgrimsreisen til Mekka, og den steinen de må ta/kysse på der nede.
Ellers en bra oppgave  Smile :-\)


11.03.2008 11:58

Bra!
3
anbefalinger
Du trenger ikke si allah hele tia det betyr gud uansett det er ikke noe sånt spesiel gud hviss det er det du tror

til bled
20.03.2008 16:39

Bra!
2
anbefalinger
når du sier at hun ikke trengre å si allah hele tida sakl jeg si deg en ting du sier det bare fordi du ser at religionen sprer seg videre lol syns bare såå synd på deg vet du det men desverre allah sa religionen skal spres over hele verden så du får uansett ikke noe ut av at du idag sier til henne si gud eller alllah du har ikke noe valg vvantro!!!!!


04.01.2010 13:53

Bra!
2
anbefalinger
Jeg håper bare at krigene i islam slutter. Det er et helt fantastisk land, som virkelig burde brukes på noe annet enn krig.  Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

Sebastian
09.10.2011 19:35

Bra!
2
anbefalinger
Jeg leste gjennom kommentarene, en person kalte seg "Lærer", jeg trodde ikke lærere brukte slang ord sånn som "ELNS".. Hahaha  Very Happy :-D Men bra oppgave, det vare en del av det jeg trengte  Wink ;-\)

yuup
26.04.2012 08:43

Bra!
2
anbefalinger
veldig bra!

ikke-muslim og vil aldri bli det!!!
11.06.2012 15:31

Bra!
2
anbefalinger
jaja

sara
02.02.2016 11:51

Bra!
2
anbefalinger
islam er eit land i noreg!!! ikke slett kommentaren min!!!!!!!!!!!

make america great again
28.11.2016 08:32

Bra!
2
anbefalinger
Bare bomb hele sullamitten, alle negerne der nede kan godt dø for min skyld

Anicane
16.02.2008 20:30

Bra!
1
anbefalinger
Det er ikke hans, det er en annen som har skrevet denne stillen.

LOLLOOO


16.04.2008 19:00

Bra!
1
anbefalinger
hvis alle tar dene teksten så kommer de til å få 6i karekterne sine.Dene teksten handler om islam jeg er og så muslim jeg kan mye om islam men så søkte jeg i daria og så fant jeg mye av Islam det er jo fint at de andre tar dene teksten de kan få 6 i karektene sine det er veldig fitn

ford lover
05.05.2008 14:31

Bra!
1
anbefalinger
Den var jo drit bra da!!!! Takker nå går krl karakteren men rett til topps Wink ;-\)


18.06.2008 03:57

Bra!
1
anbefalinger
mangler veldig mye om Islam,jeg vil gjerne diskutere med deg.hvis vil De ta kontakt med meg.


18.03.2011 09:28

Bra!
1
anbefalinger
Denne var heftig

icecube
12.03.2013 15:40

Bra!
1
anbefalinger
Jeg lurer på: hvordan påvirker religionen Islam dagliglivet til mennesker som er knyttet til Islam?
trenger svar fort... Smile :-\)

Marken
09.04.2014 10:53

Bra!
1
anbefalinger
Nædia æisha komme her

norsk jente
21.04.2015 19:22

Bra!
1
anbefalinger
dette hjalp meg veldig. tusen takk Smile :-\)

roj
22.04.2015 22:20

Bra!
1
anbefalinger
ikke spise spiselig(haram) grønnsaker og frukt ?

linn cathrine
02.02.2016 11:54

Bra!
1
anbefalinger
det er eit land simen  Smile :-\)

elias svela
02.02.2016 11:57

Bra!
1
anbefalinger
eg liker fisking og eg har lært meg å tegne fine bygnynger i på perspektivtekning

mem
17.02.2016 08:57

Bra!
1
anbefalinger
plebs

kuk111
01.11.2016 14:36

Bra!
1
anbefalinger
jonas er en fitte

Hei
15.11.2018 13:32

Bra!
1
anbefalinger
Hvem tror du at du fakker med?

jeje
12.11.2008 14:30

Bra!
0
anbefalinger
det jeg søker på kommer ikke opp.jeg skal ha et prosjekt på skolen,og vi skulle søke på internett.jeg skulle søke på ''fundamentlisiske grupper innen islam''

...
07.02.2010 23:05

Bra!
0
anbefalinger
masse bra, men kunne ha vært litt mere om selve islam og om flere høytider.  Smile :-\)

souhir
04.03.2010 23:15

Bra!
0
anbefalinger
Islam er en ikke en land!!!

hehe
08.04.2010 08:55

Bra!
0
anbefalinger
islam er ikke et land, det er en religion

kornelius
01.06.2010 12:17

Bra!
0
anbefalinger
hvor er kilde hendvisningen?

Arnold
26.04.2017 09:17

Bra!
0
anbefalinger
I bæælive i cææn flææ


01.05.2018 11:16

Bra!
0
anbefalinger
Islam ikke et land islam er regom


18.10.2018 09:46

Bra!
0
anbefalinger
fy faen


18.10.2018 09:49

Bra!
0
anbefalinger
Det er ikkke et land


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.035 sec - 1 pageviews