Søk i stiler
 

Humanisme


Fakta om humanisme, kristen humanisme og livssynshumanisme.
Sjanger:FaktaoppgaveLastet opp:06.12.2007
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Humanisme


- En humanist/humanetiker er en person som ønsker å leve uten gudstro.
- Humanistene deles inn i to grupper:
   - Den første gruppa heter ateist. Ateister er mennesker som avviser at det finnes en høyre makt som guder.
   - Den andre gruppa heter agnostiker. Agnostikere er mennesker som mener at man ikke kan vite om det finnes en høyre makt som guder.
- Humanister tror på menneskets fornuft og samvittighet.
- Humanisme betyr menneskelig.
- Legger stor vekt på menneskets frihet, ansvar og rettigheter.

 

Historie
- Filosofene (allerede på 400-tallet f.Kr) var kritiske til de overleverte sannhetene om gudene,
levereglene og samfunnsordningen.
- Sokrates ( 470 – 339 f.Kr) ville få menneskene til å tenke selv og ikke nøye seg med lettvinte svar
og fordommer.
- STOIKERNE: Grunnlaget for å avgjøre hva som er rett og galt er nedlagt i naturens verden.
- Religiøse skrifter fra jødedommen og kristendommen har påvirket humanismens menneskesyn.
- Jesus er et viktig forbilde.

 

Kristen humanisme
- ”Menneske var først, kristen så”.
- Menneskene må kjempe mot – ”dødskreftene”- alt som kan ødelegge fellesskapet, friheten,
og livsgleden (Grundtvig).
- Mange kristen-humanister har jobbet for å få inn flere humanistiske verdier i de kirkelige miljøene.
- Biskop Kristian Schjeldrup har kjempet for de humanistiske idealene. Han var første biskop som vigslet en kvinnelig prest.

 

Livssynshumanisme

- Kalles også humanetikere.
- Personer som vil leve uten gudstro.
- Ateister avviser at det finnes en høyre makt.
- Agnostikere sier man ikke kan vite noe om høyre makter.
- Det finns ingen skjebne med livet enn den menneskene skaper selv.
- Etikk og leveregler nå begrunnes med forståelige argumenter, ikke bud skapt av guder.
- Tanken med gjensidighet og likeverd er viktig.
- VIKTIG PRINSIPP: Du skal gjøre mot andre det du ønsker andre skal gjøre mot deg ( Den Gylne Regel)Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no