Søk i stiler
 

Norrøn mytologi


Kort gjennomgang av den norrøne mytologien.
Sjanger:ArtikkelLastet opp:04.12.2007
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Norrøn og annen mytologi


Den norrøne mytologien er den oppfatninga menneska i Norden hadde av verda og gudar i førkristen tid. Den norrøne mytologien beskriver verdas skapning slik: Midgardsormen låg ute i det store havet. Denne ormen var så lang at den nådde rundt heile verda. Langs kysten låg Utgard. Her haldt alle verdas stygge skapningar til. I Nord-Utgard, var Jotunheimen. Der budde Jotnane, dei vondes ”sjefar”. Den norrøne mytologien fortel at før verda kom til så oppsto det eit tomrom som dei har gitt namnet Ginnungagap – det store svelget utan botn. Nord for gapet var kulde verda Nivlheim og sør var ildverda Muspelheim. Isen byrja og smelte der Nivlheim og Muspelheim møttes. Av den smelta isen oppstod det liv, og det enorme vesenet Yme kom til live. Yme livnærte seg av melken til ein urku med namnet Audhumla. Ein dag Audhumla slikka salt av ein stein, kom det eit hår til syne. Noen dagar seinare hadde Audhumla slikke meir og no kom eit mannshovud til syne og det forsette med at heile kroppen kom fram nokre dagar seinare. Det var slit Bure, stamfar for gudanes ætt til verda.

 

Det siste gudane skapa var menneska. De kom til ved at gudane Odin, Vile og Ve gjekk langs stranda, fann de to trestammer. Odin blåste liv i desse stammene. Dei utvikla seg til menneske, ein mann og ei kvinne. Kvinna heit Embla og mannen Ask. På grunn av at jotnane var en stor trussel mot mennesket så bestemte gudane seg for å byggje ein festning og bak festninga skal menneska sin stad være. Den fekk namnet Midgard. I midten av Midgard ligger Åsgård. Dette er staden kor dei gudane me i dag kallar dei norrøne gudane budde. Desse gudane var gode og hjelpte menneska med å verne dei mot jotnane.

 

Valhall var ein plass i Åsgård. Alle krigarar som hadde dødd i kamp kom til Valhall. Der kom dei for og forsette sine kampar og drikking.

 

Eit tre som var ganske stor rolle i en norønne verda var treet Yggdrasil var i Åsgard. Dette treet var ganske viktig i den norrøne mytologien for det haldt heile verda saman.

 

Den norrøne mytologien var polyteistisk, det vil si at det var fleire gudar inni bildet.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no