Søk i stiler
 

Komplekstitrering hvor hardt er vannet


Forsøk 3.14 "Komplekstitrering hvor hardt er vannet" i kjemi (3KJ).
Sjanger:RapportLastet opp:24.08.2007
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Mål:

På emballasjen for Sun Ultra er doseringen av oppvaskmidlet angitt for bløtt vann, middels hardt vann og hardt vann. Det er vanlig å definere hvor hardt vannet er, som summen av Ca2+ - og Mg2+ -konsentrasjonen i vann. Uttrykt som milligram Ca2+ per liter eller som odH, som er en forkortelse for deutsche Härtegrad (tysk hardhetsgrad).

           1 odH = 7.14 mg Ca2+ per liter

 

Hardhetsgrad

odH

Svært bløtt vann

< 2

Bløtt vann

0-2

Middels hardt vann

3-5

Hardt vann

6-10

Svært hardt vann

>10

 

I denne aktiviteten skal du bestemme hvor hardt for eksempel kranvannet er, ved å titrere med en oppløsning av dinatriumsaltet av EDTA.

 

Eriokromsvart-T brukes som indikator. Indikatoren reagerer med Ca2+-ioner og Mg2+-ioner og danner komplekser som gjør løsningen rød. Under titreringen bindes i første omgang frie Ca2+-ioner og frie Mg2+-ioner til EDTA. Deretter binder EDTA den lille mengden Ca2+-ioner og Mg2+-ioner som er bundet til indikatoren.

 

Ved endepunktet til titreringen er alle Ca2+-ionene og Mg2+-ionene bundet til EDTA. Ingen Ca2+-ioner og eller Mg2+-ioner er lenger bundet til indikatoren, og løsningen blir grønn.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Utstyrsliste:

- 0,010 M EDTA-løsning

- Vannprøve med pipette (5 mL) og peleusballong

- Eriokromsvart-T-indikator i dråpeflaske

- Reagensglass i stativ

- Begerglass, 50 mL

- Gradert plastsprøyte, 1 mL

 

Fremgangsmåte:

1. Bruk pipetten og overfør 4,0 mL av en vannprøve fra springen til et reagensglass.

2. Tilsett 3 dråper indikatorløsning. Hvis vannet inneholder kalsiumioner og magnesiumioner, vil løsningen bli farget rødaktig.

3. Tilsett så 0,010 M EDTA-løsning dråpevis med en gradert plastsprøyte inntil løsningen blir grønn. Noter volumet

4. Gjenta punktene 1-3.

5. Framstill resultatene fra aktiviteten på en oversiktlig måte.

6. Svar på følgende spørsmål:

  - 1,0 mL 0,010 M EDTA-løsning binder ca. 4.0 mg Ca2+. Beregn hvor mange mg Ca2+ det er per liter vannprøve. Beregn også hardhetsgraden (odH) for vannprøven.

  - Gi en kort oppsummering av metoden for å bestemme vannets hardhetsgrad.

  - Studer figuren for Sun Ultra på side 110 i studieboka. Hvor mange milliliter vaskemiddel bør du etter dette bruke per vask etter den anbefalte doseringen?

  - Hvilke ulemper er det ved å bruke hardt kranvann? Prøv å finne eksempler på fordeler ved hardt kranvann.

  - Nevn årsaker til at kranvann i Norge har ulik hardhetsgrad.

 

Resultater:

 

Data:


Prøve 1:

Volum H2O:                 4 mL

Volum EDTA:              1 mL

 

Prøve 2:

Volum H2O:                 4 mL

Volum EDTA:              1 mL

 

Likninger:

Balansert likning: Ca2+(aq) + H2A2-(aq) → [CaA]2-(aq) + 2H+(aq)

Molforhold: 1 mol Ca2+ <-> 1 mol H2A2- <-> 1 mol Na2H2A <-> 1 mol                                                                Na2H2A∙2H2O

 

Antall mg Ca2+ pr. liter vannprøve:

Forhold EDTA mot vann: 1 mL EDTA : 4 mL Vann

Antall liter EDTA på 1 L vann: (1 L ∙ 1 ∙ 10-3 L)/4 ∙ 10-3 L = 0.25 mL

0,25 liter EDTA binder: 0.25 L ∙ 4.0 ∙ 10-3 g = 1 ∙ 10-3 g = 10 mg

 

Disse beregningene viser at det er ca. 1 mg Ca2+ pr. liter vannprøve.

 

Konklusjon:

Ut i fra hva vi har kommet frem til må dette feil. Men vi utførte forsøket, og vi lærte jo noe også denne gangen, til tross for at det reelle svaret nok ligger nærmere 1 mg.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no