Søk i stiler
 

Litteraturhistorie, mellomkrigstiden


Ulike forfattere innen sentrallyrikken og i mellomkrigstiden.
Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:28.05.2007
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Litteraturhistorie
Verktøy:UtskriftSENTRALLYRIKK

…   Tradisjonelle virkemidler (rim, rytme)

…   Allmenne temaer: kjærlighet, lidelse, døden, naturen

…   Fortsatte den romantiske tradisjonen fra 1800-tallet

 

OLAF BULL

…   Spesiell, særegen, utfordret leseren

…   Døde av alkoholisme

o      Startet en debatt om sammenhengen mellom kreativitet og alkoholisme

…   Debuterte Digte, 1909

…   Sentrallyriske temaer

o      Mest kjente om kjærligheten

…   Oslodikter: skrev om bestemte steder i Oslo

Eks. Metope

…   Ønske om å forevige sin elskede/øyeblikket i et dikt

o      Tida, øyeblikket motstander?

…   Gobelin

 

ARNULF ØVERLAND

…   Motstandsmann, ateist, riksmålsmann

…   Kulturdebatten, 1930-årene

…   Ensomhet, død (Den ensomme fest)

…   Berget det blå, Hustavler

…   Religiøse motiver og bibelallusjoner

o      Men, var en refser av alle trosretninger – særlig kristendommen

…   Folkediktningen (Tre brødre, Berget det blå)

…   ”Den røde front” inneholder hans mest politiske dikt ”Spania 1937”

…   Tydelig verdisyn

o      Krig, nød, undertrykkelse

o      Rettferdighet, mot, pliktfølelse

…   Du må ikke sove og Den røde front er en oppfordring til motstand mot nazismens og fascismens frammarsj i Europa

 

RUDOLF NILSEN

…   ”Proletarlyriker”

…   Kommunist

o      Arbeiderklassen

…   To diktsamlinger : På stengrunn, På gjensyn

o      Revolusjonens røst, Storby-natt, Nr. 13

 

OLAV AUKRUST OG OLAV NYGARD

…   Bygde-Norge

…   Nynorsk

…   Lidelse et typisk motiv

…   Mennesket er del av en større guddommelig virkelighet og kan forløses gjennom den

…   Romantisk sentrallyrisk

AUKRUST

…   Nasjonale, ”ekte norske”

o      Norrøne symboler

NYGARD

…   Forbilder i fortiden

…   Romantikken 1800-tallet

…   Filosofi/kunstsyn = Wergelands

HALLDIS MOREN VESAAS OG ASLAUG VAA

…   Nynorsk

…   Bygde-Norge

…   Arbeidet i utlandet (Vaa = Afrika, Vesaas=Sveits)

…   Kjærlighet og erotikk

VESAAS

…   Harpe og dolk, debut, 1929

o      Optimisme, livsglede, kjærlighet

o      Enkel, tradisjonell

VAA

…   Skrev nært Telemarksdialekten

…   Kjærlighet, ensomhet, lengsel

…   Konn og gull, Skuggen og Strendan

 

ROLF JACOBSEN, EMIL BOYSON, CLAES GILL

…   Premodernister

ROLF JACOBSEN

…   Motiv- og tema valg Þ en av våre første modernister

o      Moderne teknologi, sivilisasjon (fordeler og farer)

§        Natur vs. Kultur

§        ”Vrimmel, ”Myrstrå vipper”

o      ”Jord og Jern” – 1933

EMIL BOYSON

…   Mennesket, livet, døden, kjærligheten, naturen

CLAES GILL

…   Skuespiller

…   ”Fragment av et magisk liv”, ”Ord i jærn”

…   Vanskelig å forstå, symbolspråk

 

KULTURDEBATT I MELLOMKRIGSTIDA

…   Den russiske revolusjon fikk politiske og ideologiske konsekvenser i hele Europa.

 

MOT DAG

…   1922 - 1936

…   Samlet intellektuelle på venstresiden (Kalte seg kommunistisk)

…   Erling Falk

 

VOR VERDEN

…   Motvekt til ”bolsjevikene”, høyresiden

…   Forfatter: Ronald Fangen

 

SIGURD HOEL OG AKSEL SANDEMOSE

…   Sigmund Freud (fikk oppslutning)

o      Stor vekt på seksualdriften

o      Barndom og oppvekst

o      Psykoanalyse: avdekke lag i underbevisstheten

 

SIGURD HOEL

…   Forsvarte Freud i Norge

…   Angrep gamle verdier

o      Kritiserer ekteskap

o      Barneopplevelser preger voksenlivet(Freud)

o      Fortrengt seksualitet kan virke ødeleggende

…   ”En dag i oktober”

o      Mange kritiske til romanen

o      Forsvarer psykoanalysen, ”psykologi og diktning”

…   ”Veien til verdens ende”

o      Barnets verden

…   ”Fjorten dager før Frostnettene”

 

AKSEL SANDEMOSE

…   1930-årenes mest berømte og omstridte forfatter

…   Dansk

…   Mot Dag-miljøet, mot fascismen

…   ”En flyktning krysset sine spor”, ”En sjømann går i land”

o      Byen Jante, ”Janteloven”

o      Espen Arnakke

o      Smålighet, vondskap, undertrykkelse

…   Politianmeldt for ”Vi pynter oss med horn”

…   Gjennomskuet Quisling og NS

…   Barndomsopplevelser gir utslag (Freud)

 

NORDAHL GRIEG OG HELGE KROG

…   Kritikk av borgerskapet

…   Advarer mot nazismen

 

NORDAHL GRIEG

…   Kommunist (selv etter Moskvaprosessene)

…   ”Ung må verden ennu være”

…   ”Vår ære og vår makt”

o      mot redermiljøet under første verdenskrig, som spekulerte i menneskeliv

…   Klare politiske budskap

…   Advarte mot nazismen

 

HELGE KROG

…   Mot Dag-miljøet

…   Tok avstand fra Stalins politikk

…   Sosialist

…   Skuespill

…   Angrep gamle verdier

 

ARNULF ØVERLAND OG OLE KRISTIAN HALLESBY

…   Kristendommen

HALLESBY

…   Leder av Det lutherske Indremisjonsselskapet og professor ved Menighetsfakultetet

…   Motstander av liberal teologi og politisk radikalisme

…   Svarte alt med bibelen

ØVERLAND

…   Angrep gamle verdier

…   Omtalte seg selv som en hedning

…   ”Kristendommen, den tiende landeplage”

o      Tok et oppgjør med kristendom og kristen moral

o      Latterligjorde de troende generelt og Ole Hallesby spesielt

o      Kristne forbrytelser

o      Avsky for homofili og erotikk, kjønnsmoralen

o      Anmeldt for blasfemi av Hallesby

§        Frifunnet

 

FELLES FRONT MOT FASCISMEN

…   Mange forfattere stilte seg mot Knut Hamsun da han gikk mot forslaget om å gi Carl von Ossietzky fredsprisen

 

Kulturradikale: Hoel, Sandemose, Grieg, Øverland

(Freud/Marx/Lenin. Psykoanalysen, barndom, fortrening (underbevisstheten), seksualitet (nevroser))

 

Kulturkonservative: Fangen, Hallesby


Kommentarer fra brukere


Ingen har lagt igjen kommentar til denne artikkelen - bli den første!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.010 sec - 1 pageviews