Søk i stiler
 

Tatere og Svanviken arbeidsleir


Tatere ble i lang tid dårlig behandlet i Norge.

(Hvis noen er så uheldige som meg og må skrive om dette håper jeg det hjelper. Det står nemlig ikke noe om det noen steder.)

Sjanger:ArtikkelLastet opp:23.05.2007
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Menneskerettigheter
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookTater var et stygt ord i Norge på 1700- og 1800-tallet, det var like mye et skjellsord som en betegnelse på folkegruppen. På denne tiden var det til og med straffbart å være tater, eller omstreifer som det også kalles. Mange ble arrestert. Ikke så mye fordi at de hadde gjort noe kriminelt, men fordi at de ikke var kristne eller hadde jobb og hus. Ryktene gikk på bygda, ”tatere stjeler, ”tatere sloss med kniv” osv. Slike kommentarer bidro til å kategorisere et helt folk; ”Alle tatere er kriminelle” kom nordmenn frem til.

 

Definisjonen av en god nordmann var en hardt arbeidene kristen familie far. Det var null toleransen for andre kulturer og alt som var ”annerledes”. Før oljen var Norge et enkelt land. Det handlet om og ha mat på bordet og tak over hodet, det handlet om å leve. Taterne ble sett på en trussel mot roen, en hindring. Hindringen måtte elimineres, så tiltaket var en ekstrem form for integrering. I 1845 ble det opprettet arbeidshus hvor tatere og romanifolk kunne oppholde seg.

 

”Foreningen til motarbeidelse av omstreifervesenet” ble opprettet av kirkens folk i 1897. Foreningen etablerte barnehjem og arbeidskolonier. Den mest kjente er Svanviken Arbeidskoloni som var i drift fra 1908 til 1989. Her ble folk plassert mot sin vilje på grunnlag av lover som;

- Vergerådsloven

- Løsgjengerloven

- Og straffeloven

 

Svanviken Arbeidsleir var et institutt på Nordmøre hvor tater familier ble splittet dersom de ikke lot seg fornorske. Svanviken var en interneringsleir, dette vil si at folk ble tatt imot sin vilje. Null toleransen for minoriteter sto sentralt i denne ideologiske tankegangen. Herr Austvik som tatere oppfatter som selve symbolet på undertrykkelse og umyndiggjørelse, var nemlig en assisterende generalsekretær og styrer på Svanviken Arbeidsleir. Herr Austviks ord blir til handling, handling blir til overgrep og forbrytetidligerelser, som igjen blir omsatt til store menneskelige tragedier for så alt for mange.

 

I året 1934 ble ”rasehygieneloven og steriliseringslover” iverksatt. Målet her var å utrydde Romanifolket. I perioden 1934-1977 ble det sterilisert 47 730 , og kastrert 535 menn og kvinner.

 

Hvor lite det står i historiebøkene om omvendingen og steriliseringen av omstreifere eller også kalt ”de reisende” er uhørt. Jeg har gått igjennom bok etter bok, men finner påfallende lite om Sandviken arbeidesleir, det er som om det ikke har eksistert, og kanskje det var nettopp dette som var hensikten. Det er et dystert, men fortsatt eksisterende kapittel i Norsk historie, som burde bli lært videre, i likhet med norsk folkediktning og nasjonalromantikken. Disse overgrepene utgjør også en del av nasjonalbyggingen.

 

Vi som nordmenn har alltid blitt lært at godheten seirer. I bibelen står det ”gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg”, men dette ble ikke fulgt, ikke en gang i Kirkens ”storhetstid”. I praksis hadde misjonen kun et mål for øye, nemlig en stille utryddelse av den norske minoriteten. Denne fullmakten ble gitt av stat og regjering med Den norske kirke som de største pådrivere og eksekutører, i og med at misjonens funksjonærer i det vesentlige besto av ordinerte prester. I hodet mitt kommer det opp kun ett ord, ”dobbel moral”. De preket om frihet og demokrati, mens i det skulte var det diktatur, hvor prestene var diktatorene.

 

Hva sier det om oss nordmenn? Hva sier det om oss når vi kan trekke en rekke paralleller mellom Sandviken Arbeidsleir og konsentrasjonsleiren Auschwitz. Nordmenn prøvde å utrydde tatere og tvangs innla dem gjerne på arbeidsleirer hvor de ble strippet for sine rettigheter, på samme linje som Tyskerne undertrykket og forfulgte jødene. Forskjellen er jo heldigvis at nordmenn ikke drepte tatere, på lik linje som tyskerne drepte jødene, men de drepte deres identitet.

 

Den fundamentale likheten er rasisme. Rasisme er troen på at ulike folkeslag har forskjellige personlige egenskaper og at ens egen rase er overlegen alle andre . Mens egentlig er vi alle like og institusjoner som Sandviken Arbeidsleir burde aldri ha eksister.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


24.04.2015 05:39

Bra!
2
anbefalinger
jeg sitter selv og gjør research på "tukthus, dollhus m.m" ink hvem/hvilke folkegrupper/soiale lag som var innesperret/innlagt i disse institusjonene. Bla har jeg forgjeves prøvd å finne seriøs info (m. kildehenvisninger) om Svanviken arbeidskoloni for hjemløse. Jeg havnet derfor her. Jeg synes "Kritikken" fra Jonny Mydland er "minst like useriøs", om ikke mer, enn den han gjør forsøk på å kritisere.
1 Han imøtegår tall på tvangssteriliserte, og kommer opp med nye tall (mellom 50 og 200), og javel, han tilføyer et spørsmålstegn, og hva så? Hvor har han disse tallene fra? Ut i fra hva jeg har av "generell kunnskap" om tvangssteriliseringslovene i Norge, og iverksettelsen av dem, synes jeg ikke tallet oppgitt i artikkelen (47 730) virker som det er tatt ut av løse luften. Men tallet inneholder nok ALLÉ steriliseringer utført i Norge i oppgitt tidsperiode. FÅ av disse var frivillige, men omfattet også "vanekriminelle og løsgjengere", i tillegg til tatere/omstreifere og "sinnsyke", dvs psykiatriske pasienter.
J.M stillerv spørsmål ved Tugthus /arbeidshus fra 1845. Og det gjøres "useriøst " nok ved et "Hm,++++! Hvor årstallet 1845 kommer fra vet heller ikke jeg, men at Tugthus i norge har vært her lenger enn det er knapt nok verdt en kildehenvisning. Christiania Tugthus ble opprettet (og altså også "systematisert") i 1741. Det hadde bl.a til oppgave "at temme slemme børn", men også "betlere, bostedsløse, skjøger, omstreifere, moralsk fordervede og sindsyge personer" ble indsatt på tugthuset. Opptil 300 personer var indsatt her i ett og samme tidsrom!
At J.M også går så sterkt imot å sammenlikne Svanviken med konsentrasjonsleirene i Nazi Tyskland kan jeg heller ikke se noen grunn til. Vel kan sammenlikningen være til diskusjon, men den bør ei avvises. Ikke minst fordi motivet langt på vei var det samme i Norge, som i Nazityskland, nemnlig å utrydde et folk, eller i det minste, en kultur, en uønsket livsform. Og, om man ser på "resultatet" idag, så var nasjonen Norges prosjekt ganske så vellykket, Taterkulturen er utryddet, og folket er det vel snart også. Det finnes nesten ikke "helblods resande folk/tatere igjen i Norge i det hele tatt.


22.11.2013 07:53

Bra!
1
anbefalinger
Takk for engasjement om et viktig emne innen norsk sosialpolitikk. Når så det er sagt, burde artikkelen være ledsaget av kildehenvisninger. Der er så mange faktiske feil i artikkelen at jeg lurer på hvor tallene er hentet fra. Rundt 50.000 steriliserte tatere er et rent fantasitall. Det reelle tallet ligger kanskje en plass mellom 50 og 200? Arbeidshus fra 1845? Hmmm. Aldri hørt om det. Men "Tugthus" for kriminelle (inkludert selvsagt tatere som ble dømt for kriminelle handlinger) var der både før og etter 1845. Jeg vet ikke hva som ligger i begrepet "omvendingen" av tatere, men kan tenke meg at det kanskje har med at Norge den gang var regnet som et kristent land? Som sådan var det intet revolusjonerende i at en ønsket å kristne folk som ikke var kristne. De færreste stilte spørsmålstegn ved det. At det står lite i bøker om sterilisering av tatere per se er heller ikke overraskende tatt i betraktning det relativt lille antallet som faktisk ble sterilisert. Men der finnes så vidt jeg husker en doktorgradsoppgave på emnet. Videre finnes der mange bøker og artikler på emnet eugenikk og rasehygiene, da ikke spesielt på tatere men rent generelt siden dette var en trend i mellomkrigstiden. Amerikanerne "oppfant" rasehygienen, nazistene førte den til ytterste konsekvens. Artikkelen savner innsikt i disse mekanismene og lider derfor av en slagordpreget "fy så stygge de var" holdning i motsetning til en saklig begrunnelse av argumenter. At Svanviken sammenlignes med Auschwitz er en fornærmelse mot jøder og ande som ble utryddet i disse leirene. Svanviken var basert på helt andre verdier, og selv om vi i dag selvsagt tar avstand fra den tankegangen som lå bak, er det både historisk ukorrekt og krenkende å sammenligne disse to størrelsene. Jeg kjenner folk som sier at Svanviken reddet dem og ga dem en fremtid. Bildet er ikke entydig. Før kraftsalvene ropes ut bør fakta komme på bordet. Jeg håper derfor ikke denne artikkelen kopieres ukritisk (som den allerede har blitt på Facebook hvor jeg fikk sjansen til å korrigere noen av de største blunderne), og det ville være en fordel om ansvarlig for denne siden gjør oppmerksom på dette. Men som sagt, engasjement er bra! Sørg bare for at fakta er riktig!  Smile :-\)


03.03.2016 01:02

Bra!
1
anbefalinger
Svanvika tvangsarbeidsleir ble kjøpt av Hans Rasmus Astrup ca. 1880-1898. Han døde i 1898. Enka fikk bevilling til å sitte i uskiftet bo, og gav Svanvika over til omsteiferne i 1902. Hun døde i 1908. Hva skjedde mellom 1902 og 1908 ?


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.019 sec - 1 pageviews