Søk i stiler
 

Religioner i "Under samme himmel"


Sammendrag av hinduisme, buddhisme og islam fra "Under samme himmel", KRL-bok for 10. klasse (tror boka er litt gammel, finnes nyere verson).
Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:17.04.2007
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Buddhisme
Islam
Hinduisme
Verktøy:UtskriftIslam:

- Åpenbaringsreligion: Guds vilje åpenbarte seg til profeten Muhammed – begynnelsen av 600-tallet

- Koranen: De åpenbaringene Muhammed fikk (Koran = resitere) – bokreligion – man må vaske hender før man leser

- Muhammed – siste profet, den levende koran. Hva Muhammed gjorde er lov

- Adam - første muslim

- Nest største verdensreligion

- Nord-Afrika – Sørøst-Asia

- Islam = Underkastelse/Overgivelse

- Muslim = En som har underkastet seg Gud og hans vilje

- Mellom Abraham og Muhammed – folk glemte den sanne religionen, Muhammed gjeninnførte denne

- Gud – all verdens herre

- Islam snakker om forholdet til seg selv, samfunnet, andre muslimer osv.

- Sharia – lov som gir retningslinjer

- ETIKK – LEVEREGLER, NORMER, HVORDAN Å OPPFØRE SEG

- Sunni – 85 % - Kalif som velges

- Shia 15 % (Shiat Ali) – Imam som er i slekt med Muhammed

- Grunnen til splittelse – Hvem skulle være leder da Muhammed døde?

- De fem søylene (Beskriver hvilke plikter Gud har pålagt dem, derfor viktig):

o      Trosbekjennelsen: Det finnes bare én Gud, og Muhammed er Guds sendebud

o      Tidebønnen: Be fem ganger om dagen

o      Fasten: I den niende mnd: Ramadan

o      Velferdsbidraget: Sum penger til de som trenger hjelp

o      Pilegrimsreisen: Plikt for alle muslimer som har muligheten

- De viktigste profetene har egne bøker i Koranen

- Salmenes bok og evangeliet har blitt endra gjennom tidene

- Koranen er det eneste som er identisk – kun den arabiske utgaven

- Åpenbaringene skulle skrives ned ordrett, Muhammed skrev ikke selv. Hele var skrevet ned i 659

- Koranen er delt inn i surer, disse er ordnet etter lengde

- Hadith (=fortelling): Om Muhammeds liv og lære – hvordan han levde og hva han sa. Muhammeds sunna ble skrevet ned. Strenge regler om hva som kan godtas som

- hadith. Sunni: seks hadithsamlinger, skrevet på 800-tallet. Shia: fire hadithsamlinger. Godtar tekster som hadith hvis det kan bevises at de stammer fra Muhammed

 

Koranen inneholder:

Åpenbaringene Muhammed mottok

Viktige bøker de tidligere profetene mottok:

Moses fikk loven, Jesus fikk evangeliene, David fikk salmene

 

Hinduismen:

- ingen stifter eller grunnlegger eller trosbekjennelse

- en religion med mange retninger

- samsara = sjelevandring/gjenfødelse

- atman sjelen – alle levende vesener

-   vesen dør, forblir atman

- karma mennesketshandling (summen på ting du har gjort, dårlig og bra)

- dharma- hellige lov (plikter og ordninger) forskjellig dharma ild, mennesker

- syn på historien, ikke begynnelse og slutt. En endeløs rekke..

- Braman, gud skaper universet, syklus

- Mange tekster, to hovedtyper. shruti- det som er hørt(gud), smriti det som er husket(mennesker).

Shruti- vedaene

- 4 deler vedaen (1500 til 800 frk)

- ordet veda: kunnskap eller viten

- gud snakke med hellige menn

- vedaene gjelder alle. Brukes som sitater i templer og hjemme.

- Evige tekster, ikke nye personer.(samme historien)

- Upanishadene= siste tekstsamling, tanken om at atman er en del av Braman. Hvis du vet dette = stopper sjelevandringen (forstå gjennom yoga og meditasjon). Menneskets karma legger grunnlaget til det neste livet.

- Vedaene skrevet moderne tid, prest- bramin, tatt ansvaret for overleveringen i 2000 år. 2 ulike systemer, bare prester som vet innholdet (før skrevet ned)

 

Smriti- det som er husket

- Fortelling med egne forfattere.

- Ulike meninger om forfattere ikke åpenbaringer

- 2 sentrale mahabharata (lengste i verden, 100 000 doble verselinjer, kampen mellom to grener av samme slekt, slekt undergang. Inneholder hellige fortellinger, og filosofiske tanker og vurderinger. Inni----- har vi bhagavadgita – herrens sagn. Krishna(Bramans bud) eg Vishnu (vognfører til helt Arjuna – tegning). Kommer fra fam sloss, nei ikke lurt= slek undergang (Arjuna). Krishna overtaler Arjuna til å sloss (din plikt) MORAL: gjør din plikt, men (hør på Krishna = frelse). Hvis kjærlighet til braman du følger kjærlighetens vei (bhakti)

- Ramayana, andre store diktet. Her møter vi Rama , gifter seg med Sita. forvist til jungel i 14 år urettferdig!!! Rama vet, store farer Sita vil bli med, ikke bli med sier Rama. Sita blir med uansett, hun blir røvet av Ravana(ond). Apekonge Hanuman hjelper Rama til å befri Sita. MORAL: følge din Dharma/ gjøre plikt (ekteskap.) bry deg om plikten ikke ønsker og behov.

- Begge er dramatisert

 

Buddhismen

- Nord-India, 500 år f.Kr.

- Utbredt i Kina, Sør-Korea osv.

- Siddharta Gautama

- Buddhismens regler gjelder alle uansett nasjonalitet, rase, kjønn ogreligion

- Læren ble opprinnelig spredd av munker

- Misjon er viktig

- Ingen Gud, men det finnes guder, som selv følger gjenfødelsens sirkler

- Buddhas lære: Det kan være vanskelig å levemed vissheten om at man ikke kan oppnå fullstendig lykke, men det går an – i Nirvana.

- Ikke bry deg om materielle guder, ikke ha vrangforestillinger om deg selv og ikke hat andre

- For å oppnå Nirvana –følg den åttedelte vei: Følge moralske leveregler, utvikle evnen til å være oppmerksom, og øve seg opp til å tenke klart. Slik svekkes dde negative handlingene, mens positive handlinger og følelser blir sterkere. Målet er å rense sinnet for negativitet.

- I Nirvana-tilstand har man fullkommen kjærlighet til alle levende vesener

- De fire edle sannheter:

o      Det vonde finnes

o      Det er årsaker til at det vonde finnes

o      Det finnes en tilstand der det onde ikke finnes

o      Det finnes en vei til tilstanden der det onde ikke finnes.

- Samsara: Opphørlig vandring gjennom fødsler og død – sjelevandring

- Karma: Handling eller gjerning. En handling som er villet eller en bevisst handling. Årsak og virkning. Resultatet av karma vises både i nåværende og senere liv

- Dharma: Buddhas lære – veien som må følges for å bryte samsara

- Hellige skrifter: ingen åpenbaring fra noen gud

- Samling av den historiske læren til Buddha. Ble ordnet og skrevet ned kort etter hans død. En av hans eldste disipler fikk 500 folk til å fikse nedskrivingen. Mye ble lært utenat. Mange andre ga disse 500 opplysninger. Det som ble skrevet ned ble delt i tre. Dette kalles Tripitaka – de tre kurvene. 20 000 sider.

- Tripitaka er rettesnor for Theravada-buddhismen,

- 1. kurven: Sutraene: prekener som inneholder Dharma

- 2. og 3. kurven: Innholdet har først og fremst betydning for munker og nonner. Disse kunne nemlig språket pali, som det var skrevet på.

Theravada – de eldstes lære:

- Tripitaka – en gruppe munker overleverte muntlig til elever. Munker forvaltet og utvalgte også Buddhas lære

Mahayana- den store vognen:

- Tripitaka ble skrevet ned det første århundret f.Kr. Det dukket opp nye Buddha-tekster. Noen av disse tekstene gir et annet bilde av Buddha. For eks. Lotussutraen – fremstiller Buddha som oversanselig, transcendent. Tekstene endra mye. De ble en del an Mahayana-retningen.

- Vajrayana:

- Nye tekster etter Kristus – tantra. Stammet fra andre buddhaer.

- Grunnidé. Hvert enkelt menneske er guddommelig i sin opprinnelige natur, at det har Buddhas natur.

- Erkjenne sin egen Buddha-natur og slik nå Nirvana

- Åndelige og fysiske øvelser, resitering av mantraer, ord eller tekstemner i de tantriske tekstene.

- Buddha-skikkelser – konsentrere seg om deres egenskaper

- Nirvana kan oppnås i løpet av et liv

 

Buddhismens hellige tekster: Tripitaka og Mahayanasutraene.    

Så store tekstsamlinger i de ulilke retningene at de ikkke kan studeres samlet.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Lizza
27.02.2008 18:48

Bra!
3
anbefalinger
Mye bra på denne sia,.. takker kjempe masse,...

h
28.04.2014 09:34

Bra!
0
anbefalinger
fghfghfcxhgjdhfn er på skolen lol


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.017 sec - 1 pageviews