Søk i stiler
 

Global oppvarming


Gjennomgang om hvordan den globale oppvarmingen er til nå, hvordan den vil utvikle seg og hva vi kan og må gjøre for å begrense utfallet.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:15.04.2007
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Klimaendringer
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem. 

Innledning

Global oppvarming er et stadig økende problem i den verden vi lever i. Dette er et svært komplekst problem fordi det omfatter hele den globale verden. Viss dette problemet skal løses må hele verden stå sammen om å senke utslipp av CO2. Viss dette ikke blir gjort, vil verden sannsynligvis måtte takle harde forandringer på klima og geografiske forhold.

 

Hva er Global oppvarming?

Global oppvarming, er den menneske skapte temperaturstigningen som finner sted på jorden. At temperaturstigningen er global, sier bare at dette er et globalt problem som dekker hele verden.

Grunnen til denne temperaturstigningen er at menneskene som lever nå, slipper ut altfor store mengder CO2 ved å bruke fossilt brensel. CO2’ en som blir sluppet ut legger seg i ozonlaget der den øker volumet og tetter til ozonlaget. Når vi får et tykkere ozonlag blir mindre solenergi sluppet ut i verdensrommet etter at den har kommet inn til jorden. Mer solenergien blir derfor reflektert tilbake til jorden. Dette kalles en såkalt økt ”Drivhus effekt”. Drivhuseffekten i seg selv er svært viktig for den levestandarden vi har i dag, hadde det ikke vært for drivhuseffekten ville det være ca 30 celsius grader kaldere på jorden. Problemet kommer først når drivhuseffekten blir sterkere. CO2 er ett av de stoffene i atmosfæren som har den beste evnen til å reflektere solenergi. CO2 har mye å si for de globale miljøet på jorden tross at bare ca. 0,04 % av atmosfæren er CO2.

 

Grunnen til at dette er en unormal og farlig vekst er at karbonkretsløpet kommer i ubalanse. Karbon er grunnstoffet som alle organiske materialer består av. En plante ernærer seg av CO2 og skiller ut oksygen som et produkt. Karbonet som var i CO2 en lagres og føres videre gjennom spising eller andre prosesser helt til karbonet forbrennes og blir til Karbondioksid CO2. Når et grunnstoff forbrenner setter det altså fri CO2. problemet oppstår når mange tusen tonn Karbon har blitt lagret over millioner av år som i olje (fossilt brennstoff), for så å bli satt fri på få år. Dette gjør at karbonkretsløpet kommer i ubalanse, fordi det blir produsert mye mer CO2 en det som blir lagret i planter.

 

Hvordan er situasjonen til nå?

Allerede er 26 % av all CO2 gass som er i atmosfæren menneskeprodusert. Dette tallet stiger med 0,3 % hvert år. Alene har Norge med sine fire millioner mennesker 3 % av hele verdens CO2 utslipp, USA er derimot verstingen med en fjæredel av verdens utslipp.

 

Polene i Antarktis og Arktis smelter allerede sakt ned, noe som kan gi forferdelige konsekvenser på grunn av økt vannstand i verdenshavene. Atlanterhavet er allerede en celsius grad varmere og norskehavet er hele tre celsius grader varmere. En grad celsius høres kanskje lite ut, men det kan ha svært store konsekvenser for det igjen kan utløse ekstra utslipp. Verden har også i det siste opplevd hyppige tilfeller av spesielt kraftige naturkatastrofer som kan vinkles til global oppvarming, for eksempel orkanen ”Katrina”. Det som gir en storm kraften sin, er varmen i havet. Derfor vil økt varme i sjøen gi flere og kraftigere naturkatastrofer.

 

Hva skjer/ vil skje vis den globale oppvarmingen fortsetter?

Det som er klart er at økt global oppvarming vil ha store konsekvenser for verden. Forskere har gått 11 000 år tilbake og det spesielle vi kan legge merke til er at temperaturen på jorden og CO2 innholdet i atmosfæren har sunket proporsjonalt. Nå ligger CO2 verdiene nesten dobbelt så høyt som det noen gang er målt før, hva kan vi vente oss vil bli temperaturendringene fremover? Vis polen i verden ville smelte så ville til sammen vannstanden på jorden stige med opptil 100 m. Dette ville føre til at land som Holland, Venezia og andre land som ligger lavt eller under vannstanden vil forsvinne delvis eller helt under sjøen. De største byene i Norge ligger nærme sjøen og store deler av byer som Stavanger, Oslo, Trondheim og Bergen ville ligge delvis under vann. Dette vil igjen føre til at det blir mindre plass på jorden fordi de innbyggerne som levde i områder som nå er oversvømt, må flytte lenger innlands der det allerede bor mennesker eller områder som ikke var beboelige før.

 

Det området som er igjen vil også være mindre fruktbart fordi mye av det nye områdene som kommer fram, blir områder som før ikke var bebodde og som har et jordsmonn med lite næring. At hele polene vil smelte tar nok lang tid, men vis grønnland eller en del av Antarktis ville smalte ville dette resultere i en stigning av vann nivået på 7 m. Dette ville alene være nok til å oversvømme store deler av Holland. Mange dyrearter vil dø ut fordi de ikke takler den hurtige temperaturstigningen, eller fordi økosystemet forandrer seg. Vi vil også oppleve kraftigere og stadig flere naturkatastrofer. Generelt vil været bli hardere og tøffere. Et resultat kan kanskje være at det ender opp med at verden utsletter oss. Eller kanskje vi til og med klarer og utrydde hverandre i kampen om de områdene som er igjen. I Arktis er det for første gang blitt observert isbjørner som har druknet på leting etter is.

 

I Norge vil det muligens bli kaldere etter hvert som global oppvarming øker. Vis det blir mye varmere kan det resultere i at golfstrømmen stopper og det vil gjøre at Norge vil oppleve mye kaldere klima.

 

Hva kan vi gjøre for at den globale oppvarmingen minsker?

For å få ned den globale oppvarmingen før det er for sent må vi kutte ned drastisk på CO2 utslippene i verden. For å gjøre dette må vi forbruke mindre fossile brennstoff, unødvendige reiser må kuttes ned på og vi må finne måter å kutte ned forbruket vårt. Dette trenger ikke automatisk gjøre at vi trenger gi ifra oss den standarden vi nyter i dag. Vi kan for eksempel starte og bruke mer kollektive transportmidler, og unngå flyreiser som er noe av det som forurenser mest av alle transportmidler. Vis alle ville bruke kollektive transportmidler ville også dekningen av slike tjenester vært mye bedre som ville føre til at det noen ganger kanskje ville være lettere å nytte kollektive transportmidler istedenfor egen bil. Vi må også få bedre rensetiltak på kraftverk, og kanskje til og med på kollektive transportmidler. Det fins jo allerede en del teknologi som ikke blir nyttet skikkelig og, vinningen til samfunnet ville være enorm viss man tenker på globale konsekvenser som global oppvarming. Det store problemet er jo at ingen våger å satse skikkelig på slike tiltak fordi de har stor økonomisk og politisk risiko. I Norge som mange andre land har vi og en annen form for bremsing av utviklingen. Oljen er Norges største eksport produkt, og på den måten har oljeselskaper svært stor påvirkning på politiske bestemmelser. Viss CO2 rensing ble påbudt i Norge ville selskaper som produserer energi av fossilt brennstoff i Norge kanskje måtte legge ned eller flage ut for å ikke gå konkurs. Dette er ikke noe politikerne vil være skyld i og er derfor svært forsiktige med nye bestemmelser. Med nye alternativer til olje, gass og kull ville disse ressursene synke i verdi og muligens ville alternativene være billigere enn olje kull og gass.

 

En annen måte å takle global oppvarmingen er å begynne å bruke alternative energikilder istedenfor fossilt brensel. Fornybare energikilder er det mange alternativer og velge i, dessverre er disse måtene å utvinne energi på mye dyrere og mindre effektive enn fossilt brensel. Mange velger derfor den billigere versjonen som har en my større skade på naturen. I Norge er den mest vanlige formen for fornybar energi vannkraft. I Norge men også i utlandet brukes andre former for fornybar energi som solkraft, vindkraft, biodrivstoff, biovarme, bølgekraft og jordvarme for å nevne de viktigste, men disse er mer utbredt i andre land enn i Norge hvor de geografiske forholdene er mer egnet og er mer lønnsomme. Det ville for eksempel ikke være noen særlig vits med vannkraft i områder med lite vann og høydeforskjell, til dette er Norge perfekt egnet.

 

Professoren Egil Lillestøl mener at Norge sitter på energi verdt 2500 statsbudsjett. Inne i fjellet i Norge finnes verdens fjerde største thorium forekomst, thorium er et radioaktivt stoff, men mye mindre farlig og mer stabilt enn andre radioaktive stoffer. Thorium er en av fremtidens energikilder mener Egil Lillestøl og han forklarer at thorium er en helt annen form for energivinning en vanlig atomkraft. Thorium trenger ingen dyr anrikingsprosess som gjør det klart til spalting og energivinning. Thorium er også et mye mer stabilt stoff enn andre radioaktive materialer som plutonium som gjør at det er mye mindre risiko under produksjonen. Olje og energiminister Odd Roger Enoksen vil ikke vurdere denne forskningen selv om den kan gjøre at Norge sitter på verdier verdt 250 000 millioner amerikanske dollar. ( Buanes 2006 http://www.bt.no/na24/article303490.ece )

 

Dessuten kan vi bidra med å bruke kroppen vår mer, vi kan gå og sykle de korte avstandene vi ofte tyr til bil eller andre framkomst måter. De korte turene med bil som er på under 3 km står for 30% av CO2 utslippet som personbiler har i Norge.

 

Hva kan Norge gjøre?

Norge kan spille en svært sentral rolle i kampen mot global oppvarming. Til tross for at vi bare står for 3 % av verdens utslipp kan Norge ta en ledende rolle i forskning på Alternativer til fossilt brennstoff, CO2 rensing og andre rensetiltak og hva som kan bli følgene hvis vi ikke klarer å stoppe den globale oppvarmingen og hva vi skal gjøre viss dette blir tilfelle. Norge kan også bruke sin sterke rolle som diplomat og mekle med andre for at de og skal begynne å bekymre seg om problemet global oppvarming. I USA slipper hver person ut nesten 20 tonn CO2 i året, det er ca 5 ganger gjennomsnittet i verden og det er 40 ganger mer en det en person i Kongo gjør. I kina åpnes ett nytt kullkraftverk hver fjerde dag og de har allerede klart og komme opp på andre plass bak USA i utslipp av CO2. Disse kullkraftverkene kjenner ikke til noen som hels rensing og om få år vil land som Japan og India komme opp på samme nivå som USA og Kina, da vil utslippene være enda verre. Øystein Dahle fra worldwatch institute Mener at vi norske bør senke utslippene våre med 90 % og at dette vil være mulig uten noen særlig nedgang i levestandarden vår. ( Jansen 2007 http://www.bt.no/klima/article339935.ece)

 

Vi kan for eksempel satsa på ny teknologi innen thorium, biodrivstoff og hydrogen drivstoff. Slike teknologier er ennå ikke gode nok til å være lønnsomme ennå men vil kanskje bli det etter hver som vi utvikler teknologien vår. Norge vil til slutt ende opp med en bra erstatning til oljen som vi produserer i dag.

En ting som er under diskusjon i Norge i dag er om det skal bli satsing på Lyntog mellom Stavanger, Oslo, Bergen og haugesund. Denne satsingen vil koste mellom 40 og 70 milliarder kroner og ville resultere i en reisetid på 2,5 timer Oslo – Stavanger. Det er ennå ikke bestemt om det skal satses på slik teknologi, men det ville være en stor miljøgevinst i tilfelle. (Fosse 2007 http://web3.aftenbladet.no/innenriks/politikk/article394633.ece)

 

Industriland som Norge og USA kan ikke vente at andre fattige land skal ligge på fattigdomsgrensen og leve i en foreldet eller ikke eksisterende industri. Disse landene trenger teknologi og hjelp til å utvikle seg på en miljøvennlig måte, og de kan lære masse av oss og hva vi gjorde feil i vår utvikling. Det skal svært stor påvirkning til for at land som holder på å reise seg vil stoppe utviklingen av landet fordi det er fare for at verdens globale ballanse. For fattige land har ting som global oppvarming en svært liten betydning fordi de har nok med å tenke på hvordan de skal livnære seg for dagen.

 

Det finnes allerede en del tiltak mot global oppvarming. Ett av disse tiltakene er Kyoto avtalen. Denne avtalen legger vilkår for hvor mye klimagasser et land kan slippe ut. Dessverre er det svært mange land som ikke holder seg til denne avtalen, inkludert Norge. Norge med sin overveldende rikdom burde være ett av de første landene som er villige til å underskrive en sånn kontrakt. Denne avtalen har også altfor lave krav til verden, og den vill ikke være tilstrekkelig for å kunne bekjempe global oppvarming skikkelig. Vis du kaster en frosk i en kjele med kokende vann ville frosken hoppe rett ut. Viss du derimot ville sette frosken i lunket vann og så forsiktig varmet det opp til 100 grader ville frosken bare sitte der til den ble kokt. Vi mennesker fungerer litt på samme måte og vi må kanskje få en brå vekker for å oppfatte faren. Problemet i denne saken er bare at vis det tar for lang tid for å oppfatte faren er det denne gang kanskje for sent.

Vi må lære å høre på forskere og ikke tro hva vi leser i aviser og upålitelige tidskrifter. Hvis vi ikke vil høre på hva forskerne sier oss hva er vel da vitsen med forskning?

 

Konklusjon

Global oppvarming er et vitenskaplig bevist faktum og det strides bare i hvilken grad dette vil påvirke vår verden og hva vi bør gjøre mot det. En uavhengig forskningsetat tok tilfeldig 10% av alle vitenskaplige artikler om global oppvarming, dette var 928 artikler. Av alle disse artiklene var det ingen som var imot teorien om at den globale oppvarmingen er menneske skapt. I tabloidpressen derimot var tvilen om global oppvarming er et faktum ca. 50%. Dette viser i hvilken grad vi blir påvirket av feilinformasjon. Her gjelder i aller høyeste grad ”føre var” prinsippet som tilsier at utslipp må reduseres drastisk. Så vis du mener og ha hørt mange teorier om hvordan det alltid har vært svingninger i temperaturen og lignende, så er dette amatører som ikke vet hva de snakker om. Viss CO2 utslippene fortsetter slik som de gjør i dag kan vi ende med at den økte temperaturen på jorden vil utløse nye reaksjoner som hele tiden fører til en økende temperaturstigning. Norge må veldig snart få en bedre klimapolitikk, både for å gjøre det vi kan selv for å motvirke globale utslipp og for å kunne snakke mer i verden og påvirka andre land med våre meninger og teknologi. Norge må danne et forbilde globalt som vi i lengden helt sikkert vil tjene på å være. Miljøteknologi vil bli et mer og mer aktuelt tema og da kan Norge ha sitt alternativ til oljen som vi lever av nå. Farene med global oppvarming er like stor for alle land og alle vil lide av en fremtidig temperaturøkning. Vi som lever i rike land som Norge og USA bør senke utslippene med 90 %. Dette er en ubehagelig sannhet, men reaksjonene vil bli mye verre viss vi ikke gjør noe med den globale oppvarmingen.

 

Kilder:

 

Film

An inconvinient truth / En ubehagelig sannhet

 

Internett

http://www.bt.no/klima/article339935.ece

http://www.bt.no/na24/article303490.ece

http://no.wikipedia.org/wiki/Global_oppvarming

http://www.forskning.no

http://web3.aftenbladet.no/innenriks/politikk/article394633.ece

 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

trond1
20.05.2007 18:03

Bra!
87
anbefalinger
ok stil, men litt tvilsomme fakta angående mengder. det står at norge står for 3% av de utslippene, mens på wikipedia står det 1,7 promille.
Du skriver og at i usa slipper en person ut 20 tonn co2 i året, 5 ganger mer enn gjennomsnittet, gjennomsnittet blir da rundt 4 tonn, mens på wikipedia står det at gjennomsnittet er 1,14 tonn.

Eksamen
19.05.2007 14:12

Bra!
59
anbefalinger
Dette er en relativt bra oppgave. Det eneste som jeg synes trekker ned, er et uryddig oppsett, til tider veldig dårlig språk, og også at du skriver veldig naivt. I alle fall den siste delen av oppgaven.

Men ellers en solid oppgave.

@eksamen
21.05.2007 14:59

Bra!
56
anbefalinger
det her er virkelig en glimrende tekst. kan ikke skjønne åssen trond kan si at det er faktafeil her. på wikipedia er det bare pekt ut kommentarer som sier "menneskene står bare for 1% av alle klimagass-utslippene". vi vet jo at det er bullshit. og at norge bare står for 1.7 promille av alt som VERDEN utslipper, er jo også bs.

alt i alt en bra oppgave om global oppvarming.. hvilken karakter fikk du??  Smile :-\)


21.05.2007 17:46

Bra!
48
anbefalinger
Og du skriver at Norge ikke har skrevet under på Kyoto-avtalen, noe som heller ikke er sant. De har faktisk skrevet under...

eppi
21.05.2007 09:31

Bra!
41
anbefalinger
kansje jeg skal skrive om global oppvarming på tirsdag (eksamen Sad :-\() bra skrevet, kansje litt uryddig med noen småfeil, men bra!

jostein
21.05.2007 18:19

Bra!
40
anbefalinger
flott jobb! skal ha eksamen 23 mai om Global oppvarming, har notert ned mykje i frå teksten: )

milla:)
21.05.2007 13:15

Bra!
38
anbefalinger
eg å har eksamen på tirsdag! Confused :-\? ska skrive om global oppvarming... meen vetsj helt ka å kossn eg ska skrive da... ha fått litt bra info her no då Smile :-\)^^

blah
23.05.2007 21:02

Bra!
33
anbefalinger
mye interessant. litt mye feil og er enig med at det er utroilg ille at du skriver ozonlaget når det skal stå atmosfæren. Når det kommer til Trond så vil jeg ikke akkuratt stole mer på wikipedia. hvem som helst kan gå inn der å redigere.

Knut
16.09.2007 19:27

Bra!
33
anbefalinger
Du må nyansere bedre.
Du kan ikke si at "Global oppvarming, er den menneske skapte temperaturstigningen" når det ikke er sikkert...

HAHA
03.06.2007 02:51

Bra!
30
anbefalinger
Er ikke akoratt bilene som er det største problemet!! Hva med fly?? Tenk på alle de flyene som nesten går tomme fra gardermoen til bergen, stavanger, trondheim etc. Det er mye værre! Det er det som burde gjøres noe med! Helt grei oppgave foresten.  Very Happy :-D

Meg
23.05.2007 17:12

Bra!
28
anbefalinger
Heei, jeg har eksamen snart, men mitt problem er at jeg ikke har nok stoff om de fattige som rammes hardest. Kan noen hjelpe meg?

Viktor
12.06.2007 00:35

Bra!
28
anbefalinger
Hjalp meg masse med Eksamensoppgaven min Wink ;-\) men litt irriterende med skrivefeiliene! lær deg når du skal bruke hvis og når du skal bruke viss  Wink ;-\)

Pål
13.08.2007 13:51

Bra!
28
anbefalinger
Takk for mangen kommentarer Smile :-\) jeg må si at jeg er fult klar over at denne stilen inneholder fryktelig mye skrivefeil, men siden det var en såkalt "fagskrivning" og det var det faglige innholdet som talt, gadd jeg rett og slett ikke rette det Razz :-P Du har helt rett angående ozonlaget, fatter ikke hvordan jeg kunne skrive det istedenfor atmosfæren. fikk forresten 5-


27.05.2007 23:58

Bra!
27
anbefalinger
heii... vi (hele verden) må stoppe den globale oppvarmingen. Vi må funnet noe nytt oppfinnelse: Biler som IKKE slipper ut co2.

sjokolade
07.06.2007 13:16

Bra!
27
anbefalinger
trond 1: du kan dessverre ikke stole på wikipedia ettersom folk kan legge inn info der selv. ikke lett å si hvem som har rett men jeg ville ikke stolt på at wikipedia har det

chris
18.06.2007 17:37

Bra!
27
anbefalinger
eksamen imorra ;P fikk en del hjelp her, takktakk  Smile :-\)

madeleine
24.10.2007 09:58

Bra!
27
anbefalinger
hei Smile :-\)bra skrevet nå forsto jeg litt mer av global.men helt ærlig så kjønner jeg ikke hvordan folk kan være så dumme som de er og ikke gjøre allt for og redde vår verden!det er da mye verre og se verden rase sammen rundt oss og etterhvert misste allt og alle man er glad i på grunn av at verden går i oppløsning!folk tenker bare på seg selv og penger..men de burde f... meg tenke at de må ha en verden og bo i for og gjøre det!alle burde gjøre allt de kan for verden og menneskeheten!

Bjørn
20.04.2012 12:37

Bra!
27
anbefalinger
Jeg forstår hva du mener og jeg er helt enig! Du har god og relevant fakta og jeg beundres av ditt skrivetalent! Det er nesten så jeg begynner å grina av din tekst!! Det du skriver om global oppvarming og fotosyntesen. Det er helt FABELAKTIG skrevet! Jeg elsker deg!!!!!

Emilie
24.10.2007 20:34

Bra!
26
anbefalinger
metangass er faktisk også VELDIG forurensende.. 20 ganger verre enn CO2, men likevel nevner sjeldent folk metangass i global oppvarming sammenhenger.  Razz :-P Når dere finner ut hvor metangass kommer fra, kommer dere til å få dere en god latter. Metan er myye verre, det er fakta.


05.11.2007 18:05

Bra!
26
anbefalinger
dette var veeeeldig mye.. synes innledningen din var veldig bra og ja alt sammen var helt suverent  Confused :-\?  Very Happy :-D  Razz :-P  Smile :-\)


25.05.2011 07:23

Bra!
25
anbefalinger
Takk for infoen!  Very Happy :-D Selv om jeg tror at vi mennesker ikke kan gjøre noe med global oppvarming  Razz :-P Alle vulkanene på jorden slipper ut mer co2 enn det vi gjøre på nesten et år så... Naturen har en måte og fikse det på uansett, enten om det vil si at vi blir utryddet eller om vi ikke blir.

heihei
11.11.2007 19:20

Bra!
22
anbefalinger
Har snart tentamen, og dette hjelper meg virkelig godt. Fint at dere andreee retter opp noen av feilene.  Smile :-\)TakkTakk Smile :-\)

supermainn
31.10.2007 10:56

Bra!
20
anbefalinger
bra skreve! nyttig info som jeg trenger til tentamen Very Happy :-D
Takk!

Trusemann
06.11.2007 10:33

Bra!
20
anbefalinger
Veldig bra skrevet likte denne +++

abdi
19.02.2008 20:06

Bra!
20
anbefalinger
det va ein flott tekst..har leita itte ein slik! kjempe bra jobba, det komme sikkert til å hjelpe meg til å avgjøre stand karakteren min i nmf..eg sier det igjen, Flott arbeid..

Carina
14.12.2007 13:16

Bra!
19
anbefalinger
Dette var et utrolig bra innblikk om global oppvarming. Dette har gitt meg sto hjelp, takk så mye.


29.02.2008 13:03

Bra!
18
anbefalinger
sykt bra, men jeg har noe paa hjernen, kan den globale oppvarmingen foore til komunisme? tenk over det. kraftverk og fabrikker eg en stor del av utslippet men vis det blir en regel som sier at du kan lage saa saa mye vert aar blir det likestilt pluss rike personer har mye mer frihet til biler og aen transport som gir veldig stor utslipp, vis komunismen var aktuell hadde det ikke vert rike folk og den store bilmerkede hadde minsket. dette eg bare tull men jeg fooler noe om det temae. jeg er ikkje en komunist foresten


15.11.2007 15:25

Bra!
16
anbefalinger
takk for info

jenny
04.12.2007 11:59

Bra!
16
anbefalinger
bra det her... har prosjekt på skolen  Very Happy :-D
Litt mange skrivefeil, men ellers bra vettø  Wink ;-\)

Meg
27.02.2008 18:48

Bra!
16
anbefalinger
Bra nok den (O)

Nissen2222
26.11.2007 20:35

Bra!
15
anbefalinger
Dette var veldig bra! men noen feil

Jane
14.01.2008 20:43

Bra!
15
anbefalinger
Drid bra skreve  Smile :-\) hjelp meg masse på prøven som eg ska ha imårå  Smile :-\)

JL
31.01.2008 15:21

Bra!
15
anbefalinger
Denn hjalp meg veldig mye for en innlevering på skolen! Very Happy :-D

isbjørn elsker
11.02.2008 09:32

Bra!
15
anbefalinger
så en isbjørn drukne en gang jeg ;( blei lei meg da ass

heij:P
03.03.2008 09:47

Bra!
15
anbefalinger
vi må gå tilbake igjenn så fram gjenn så tilbake att Razz :-P Razz :-P Razz :-P=P=P Smile :-\) Smile :-\)

rasist
28.10.2015 12:10

Bra!
15
anbefalinger
tulling jai ikke like utlening jai like Norge jai ikke vil lese mer jai bli lei mai

NorskSærOppg.
04.03.2008 16:28

Bra!
13
anbefalinger
Takk for hjelpen jeg fikk når jeg skrev en sær oppgave..  Very Happy :-D

Metalhead:)
05.03.2008 17:38

Bra!
13
anbefalinger
Likte denne, kan hjelpe meg med tentamen.

Erik
06.03.2008 16:36

Bra!
13
anbefalinger
"Atlanterhavet er allerede en celsius grad varmere og norskehavet er hele tre celsius grader varmere."

Burde det ikke stå siden når det har steget så mange grader. Det høres veldig lite ut viss det er siden 1940 eller noe sånt.


13.03.2008 20:31

Bra!
13
anbefalinger
Global oppvarming er i seg selv ikke et problem.... men ettersom utslippene av CO2 gassene bare øker og øker blir det et problem =(

Mj
01.04.2008 17:56

Bra!
13
anbefalinger
Nice side a takk  Very Happy :-D


05.05.2008 19:25

Bra!
13
anbefalinger
Hei!! Smile :-\) Dette var en kjempebra oppgave! Godt skrevet!
Synes det er tragisk alt som skjer i verden i dag .. det er utrolig hvor dumme og egoistiske folk som lever i verden er! Hvorfor kan ikke folk prøve å redde verden istedet for å snakke om hvor synd det er på isbjørnen som mister hjemmet sitt, at isen smelter, vannet stiger og at naturkatastrofene kommer til å bli enda verre enn de allerede er! Det er tragisk! >( Dette er vår jord og vi er ansvarlige! Dessuten er det ikke de fattige landene det skal gå utover ... i hvertfall når det er de rike landene som står for all denne elendigheten! f... ta folka som ikke bryr seg! Det gjør meg rasende!

Men det var forresten en kjempebra side! Du skal ikke bry deg om de dritt kommentarene noen her kommer med! Det er du som viser innsatsen her og det skal du ha ros for! Stå på! Smile :-\)


04.06.2008 10:13

Bra!
13
anbefalinger
Man skriver hvis med H.V.I.S og ikke V.I.S.S -.-

Erland
03.10.2008 01:19

Bra!
13
anbefalinger
Herregud.. Blir helt oppgitt av folk som kommenterer her. Hvor hjernevasket er dere av mediene? Har dere hørt meningene til ekte forskere?(altså ikke forskere som jobber for staten) NEI. Det har dere ikke. Dere mates med den feilinformasjonen dere får om global oppvarming. Har dere en gang sett virkelige tall? Det er snakk minimal promille! ikke prosent. Jeg er helt enig med kim. Fy faen ass.. jeg ler for meg selv nå.

Takk for info til stil forresten. Så har jeg masse info og skrive om de godtroende hjernevaskede menneskene vi bor med  Smile :-\)


01.02.2009 20:32

Bra!
13
anbefalinger
Yey! fikk 5'er bare fordi jeg gadd å lese dette avsnittet thanks guys_D

klam unge
06.06.2011 17:10

Bra!
13
anbefalinger
jeg ser at teksten er helt lik den som er på propaganda.net (http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=9147) faker du ellr?

Sander
20.04.2012 12:23

Bra!
13
anbefalinger
Omg, i doznt understand anyzing!!!

Bjørn
20.04.2012 12:25

Bra!
13
anbefalinger
Jeg forstår alt

HEÅ
20.04.2008 23:19

Bra!
12
anbefalinger
En interessant side for meg som er læreren!
Kanskje noen vil fortelle om sin dårlige samvittighet?

albert
30.04.2008 18:40

Bra!
12
anbefalinger
driiiiiit bra skrevet

Tord Otto
21.05.2008 15:07

Bra!
12
anbefalinger
hvordan kan noen gi en 5'er for det her? vet ikke hvilken klasse du går i, jeg .. men hadde jeg, som går i vg1, skrevet noe sånt, da hadde jeg fått 3-4.

Christine
31.05.2008 16:22

Bra!
12
anbefalinger
Ganske bra oppgave, men også veldig uryddig.
Det er jeg savner er et eget avsnitt med konsekvensene av global oppvarming. Jeg har riktignok ikke lest hele, grunnet uryddighet, men det jeg leste var bra. En smule dårlig språk til tider, og på slutten var det værst. Jeg kjenner til det, det var sikkert fordi du rett og slett var DRITT LEI!

Keep up the good work.

Kim
14.08.2008 23:30

Bra!
12
anbefalinger
Haha, hvordan kan du komme med så mye feilaktig informasjon?
Håpløst! Dette viser bare hvordan mediene styrer meningene våre. La noen ekte forskere få komme til ordet. Det er en grunn til at 100 av de mest velutdannede forskerne i FN`s klimapanel gikk imot den endelige rapporten. Klimaforkjempere er som vannmeloner; grønne utenpå, men røde inni! Dette er ikke fakta, men politikk!

ikke no
23.09.2008 16:29

Bra!
12
anbefalinger
bra tekst!!! vil bare legge til at filmen han nevner er drit bra: An inconvinient truth. den får frem masse om den globale oppvarmingen, man blir veldig inspirert til å gjøre noe for å redde verden.

meg
13.11.2008 08:51

Bra!
12
anbefalinger
jeg gadd ikke å lese hele... skal bare finne ut litt.. men jeg tror det er litt kjedelig å bare lese om en eneste ting... jeg syntes det er kjedelig å lese nesten alt om faktating... sorry ass... Sad :-\(

Trønder
18.11.2008 17:50

Bra!
12
anbefalinger
ey, br tekst. men det er 4% da ikke 3....
leste ikke hele teksten(må skrive en selv)

Tommy
24.11.2008 09:42

Bra!
12
anbefalinger
Dette begynner meget dårlig.. for det første sier du at global oppvarming er menneskeskapt. DETTE ER TULL!!! Go store motorer som forurenser mye. Sjekk fakta før du uttaler deg om noe.

:)
23.01.2009 10:20

Bra!
12
anbefalinger
Så kjedelig  Razz :-P


25.01.2009 21:52

Bra!
11
anbefalinger
Hey Hillary Clinton emo, slappav litt, global oppvarming er et problem, men det er ikke verdens undergang. Hvis det virkelig er så alvorlig , så gjør noe med det.

pia
19.03.2009 17:48

Bra!
11
anbefalinger
jeg likte den siden fordi det står alt sammen jeg trenger til framføringen

smekkis
19.04.2009 18:03

Bra!
11
anbefalinger
denne teksten har gitt meg mye info til tentamen på tirsdag! Takk^^

smekkis
19.04.2009 18:04

Bra!
11
anbefalinger
hvorfor er det useriøst med hjerter?? det er dårlig gjort! hva ville verden vært uten kjærlighet!!!

lærer
13.05.2008 20:28

Bra!
10
anbefalinger
Utrolig bra skrevet!
Litt mye skrivefeil som sagt før da!
Hvilken karakter fikk du på denne? Jeg hadde gitt deg en sterk 5.. trekker ned pga. rettskrivingen og litt dårlig orden, men ellers veldig bra Smile :-\)

Knut
17.04.2009 14:00

Bra!
10
anbefalinger
Det er en god ting å kunne norsk når man skriver det O:
Jeg føler bare for å si ifra..

Viss er et ord du bør holde deg unna om du ikke vet hvordan det brukes.
Hvis vi spiser visse bananer, dør vi.
Legg merke til forskjellen på viss og hvis.. HVIS.... (hvis)

"At temperaturstigningen er global, sier bare at dette er et globalt problem som dekker hele verden."
og at bananen er gul betyr at det er en gul banan i fargen gul.
du tok deg god tid til å forklare hva global er... O:
Jeg tror det er veldig sannsynlig at de som ikke vet hva global er vet hva fossilt brensel er.. Skal du forklare det ene vanskelige ordet, bør du forklare det neste og.. :3

Jeg gadd rett og slett ikke å lese teksten etter dette, det ble for dumt >:
Men sånn er det noen ganger..


mlk
14.04.2009 09:55

Bra!
9
anbefalinger
Kjempe bra skrevet!, syns du er veldig flink til og gjøre oppgave!

Little Me
03.06.2009 17:05

Bra!
9
anbefalinger
Jeg syns dette var litt sånn anvansert å skjønne, men det er bedre enn Wikipedia, det må jeg si. Men jeg syns kanskje du kunne skrive det med litt enklere ord. Det er mye og lese og det syns jeg ikke er så gøy. Men jeg kan bruke litt av det du har skrevet til prosjektet mitt  Smile :-\)

Klem Little Me

Elev
06.05.2010 13:32

Bra!
9
anbefalinger
Mye skrivefeil og dårlig norsk, også en del tvilsomme fakta.


24.06.2012 08:58

Bra!
8
anbefalinger
Denne oppgaven er krydret med faktafeil. F. Eks. "Global oppvarming, er den menneske skapte temperaturstigningen som finner sted på jorden" Feil, global oppvarming er alt som påvirker temeraturøkningen på global skala. Slike feil burde vært enkle å unngå, om du leser og bruker kildene riktig. Til neste gang. Finn noen vitenskaplige kilder, ikke aviser. De peller ut det de vil, uten å ta hensyn til å forstå det store bilde. Husk, Aviser skal først og fremst selge aviser. Det er heller ikke lurt å bruke propagandafilmer, uten å balansere det med noe. da er du dømt til å få en oppgave krydret med faktafeil.

C0^2 tetter til ozonlaget. Hvor har du dette fra?
"CO2 er ett av de stoffene i atmosfæren som har den beste evnen til å reflektere solenergi" Det stoffet som mest medvirker til drivhuseffekten er vanndamp. Kunne vært greit å nevne, men jeg regner med ingen av kildene dine sier noe om dette heller.

"CO2 har mye å si for de globale miljøet på jorden tross at bare ca. 0,04 % av atmosfæren er CO2" Slike påstander MÅ kilde henvises. Ser du har gjort det noe ellers.
"En plante ernærer seg av CO2 og skiller ut oksygen som et produkt." Oksygen er et BIPRODUKT. plantens mål er ikke å lage oksygen, men å lage f. Eks Karbohydrater.
". Nå ligger CO2 verdiene nesten dobbelt så høyt som det noen gang er målt før, hva kan vi vente oss vil bli temperaturendringene fremover?"
målt, nja.. Hvis vi snakker noen titalls millioner år tilbake. var C02 megden i atmosfæren 50ganger høyere enn det den er i dag


Orker ikke ta flere eksempler, da de opptrer relativt ofte.
Det er mange forskere som betviler det FN klimapanel sier, problemet er at de får ikke like mye mediedekning. Globaloppvarming, ismelting er relatvt "nye" forskerfelt, og manga forskere er ikke sikkre om sammenhenger med ulike hendelser. Dette kan være lurt å nevne.
Tidligere mente Klima "ekspertene" at det kom til å bli en ny istid, ikke varmere. Så vi sitter ikke med alle svarene ennå. Dessuten er vi i en kulleperiode nå. Hvis vi tenker i sammenheng med geologisk tid. Dumt å være så bastant i dine påstander, da mye av det du skriver som fakta, bestrides ennå av forskersamfunnet.
Irritert Jævel
14.12.2009 10:49

Bra!
7
anbefalinger
Bullcrap at vannbestanden kommer til å stige med 100m....
Altfor mye..

Takk!
12.01.2010 15:49

Bra!
7
anbefalinger
Nå har jeg fått litt nyttig info til en fakta tekst, takk  Very Happy :-D
Foresten, bra skrevet!

anonym
13.01.2010 19:53

Bra!
7
anbefalinger
Takk for mye bra informasjon  Wink ;-\)

hehe
14.01.2010 12:52

Bra!
7
anbefalinger
takk for alt!

Lærer
29.01.2010 09:56

Bra!
7
anbefalinger
I innledningen finner jeg en del faktafeil. Du blander for eksempel drivhusgasser og ozonlaget, noe som er en vanlig feil. Ville vært veldig skeptisk til å bruke denne oppgaven som kilde. Ser ut til at oppgaven tar seg opp etter hvert og inneholder en del bra redegjørelser. Dette ville vært en fin oppgave for meg som lærer å gi til elever for at de skal vurdere opplysningene som gis i oppgaven på en kritisk måte, samt finne åpenbare feil.

Snippen
25.08.2010 23:33

Bra!
7
anbefalinger
Må si jeg sliter litt med å forstå hvordan du kan få 5- på en oppgave som ikke redegjør for flere sider av saken den skriver om. At den globale oppvarmingen er ett opplest og vedtatt faktum er feil. Mange forskere ville ikke støtte FN`s klimapanel sin rapport fordi den konkluderer med en teori de ikke kan påvise! Det er flere gode kilder du kunne brukt for å vise begge sider av både klimadebatten og virkningen på lang sikt av forhøyet CO2 i atmosfæren.F.eks. Professor i Biologi Per Engene, som går rett imot FN`s Klimapanel.
Uansett din mening og vinkling på ett emne må du jo enten kunne bevise en påstand eller ta for deg begge sider !

jesus
07.02.2011 08:24

Bra!
7
anbefalinger
Bra jobb, hjalp meg veldig å skrive min artikkel om global oppvarming

Naturfagslærer
24.02.2013 21:03

Bra!
7
anbefalinger
Nå fant jeg ut hvor mange rare faktafeil i oppgavene til noen av elevene mine kom fra... Kan ikke skjønne at du fikk 5- på dette med så mye feil!

Oda
02.06.2009 18:44

Bra!
6
anbefalinger
Jeg leste begynnelsen. Oppdaga skrivefeil og orddelingsfeil. Det virker saa useri;st at jeg ikke gidder aa lese mer. Ta deg tid til aa rette slike ting, det odelegger saa mye.

Maryam-AFG
30.06.2009 15:44

Bra!
6
anbefalinger
Dette var kjempe bra... Smile :-\)..slutt å klag folkens..Hvis dere syns dette er for dårlig,så må DERE prøve å skrive noe bedre og legge det på Daria...Det er så morsomt å lese noen av komentarene til folk som ikke har peiling på global oppvarming hehe...``hey vi kan jo finne opp biler som ikke slipper ut co2``heheh....velkommen etter vennen Smile :-\)keep it ut Smile :-\)

Malene
23.10.2009 11:27

Bra!
6
anbefalinger
Du vet at Venezia ikke er et land, sant??

Barack Obama
16.04.2012 12:15

Bra!
6
anbefalinger
Vi i USA slipper ut så mye co2 at jorda går i oppløsning av varme takket være dere svensker

Karl
22.04.2013 10:56

Bra!
6
anbefalinger
Jag likar detta, eg er ein kar, jaja æ e norswk

;*
15.06.2009 18:59

Bra!
5
anbefalinger
Veldig bra  Very Happy :-D ikke for å være teit eller no, for teksten hjalp meg, men er det ikke nesten kopiert fra filmen, "en ubehagelig sannhet"?? x)

Teknolog
17.01.2013 21:09

Bra!
5
anbefalinger
Menneskeskapt global oppvarming skyldes forbrenning av fossilt drivstoff samt utslipp av forurensing og klimagasser som fører til økt drivhuseffekt

Nå skal vi være glad for at vi har drivhus effekten. Drivhus effekten er en naturlig prosess. Uten denne hadde det vært meget kaldt på jorda. Problemet er at menneskeskapte behov gjennom de siste 200 år har ført til - og i økende grad fører til en ekstra unormal oppvarming av jorden. Enkelt sagt fyrer vi rett og slett for mye på jorda og de menneskeskapte klimagassene hindrer at ekstravarmen slipper ut i verdensrommet.

For å forstå dette kan man sammenligne jordens globale oppvarming med din egen stue hjemme:
En vakker vårdag skinner solen gjennom vinduene og varmer opp stuen til en behagelig temperatur. Så oppdager du at varmeovnen i stuen har slått seg på og du greier ikke å slå den av.
Temperaturen i stuen stiger faretruende godt hjulpet av den ekstra varmen fra ovnen. Det begynner å bli ubehagelig varmt og du tenker at det er jo bare å åpne vinduer og dører litt på gløtt slik at ekstra varmen slipper ut. Det er bare det at den ekstra varmen fra ovnen har påvirket rommet slik at vinduer og dører ikke lenger lar seg åpne...

Abdullaj
15.04.2013 18:08

Bra!
5
anbefalinger
detta hjalp på innleveringe mi  Smile :-\)

berfin
12.05.2014 14:59

Bra!
4
anbefalinger
Hva faen er dette for noe?! Eg har aldri sett noe så sygt i mitt liv før. Lær deg å skrive bedre om du tenker å legge ut noe på denne siden. hilsen Berfin Gergin på oppsal skole.

Illuminati
22.10.2014 09:47

Bra!
4
anbefalinger
dettte sugde

kukfjes
11.11.2016 10:34

Bra!
4
anbefalinger
ich hdaben das gedigen sperm kanon

kristina
23.04.2015 18:10

Bra!
3
anbefalinger
Veldig veldig bra! nyttig fakta. kunne ikke skrevet det bedre selv  Smile :-\)

Ræv
05.04.2017 09:54

Bra!
3
anbefalinger
Muchi in kaufen

berfin
12.05.2014 15:10

Bra!
1
anbefalinger
beklager det var en venn av meg som skrev det over mens jeg ikke satt foran pc'en. Stilen var kjempe bra, spesielt innledningen  Smile :-\) Hjalp meg veldig mye, takk. den ekte berfin gergin

Eleven Nicky
30.09.2014 22:40

Bra!
1
anbefalinger
Dette hjalp veldig på en oppgave jeg hadde. Tusen takk!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.077 sec - 1 pageviews