Søk i stiler
 

Hiroshima & Nagasaki


Om bombingen av Hiroshima og Nagasaki.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:11.07.2000
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Atombombe
Atombomber og kjernekraft
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookFremstillingen av Atombomben:

 

Det var i 1939, da den 2. Verdenskrig brøt ut. At forskerne oppdaget at man kunne fremstille en atombombe. Fysikerne hadde utført en rekke eksperimenter med atompartikler tidligere, så de visste, at man kunne spalte uran-atomet og frigjøre litt av energien i atomkjernen. Hvis denne spaltningen kunne utvikle seg til en kjedereaksjon, ville resultatet bli en gigantisk eksplosjon.

 

Alle de større landene, som var innblandet i krigen, hadde vitenskapsfolk, som kjente til prinsippene bak en atomeksplosjon. De visste også, at det landet som klarte å fremstille en atombombe. Ville vinne krigen. Men ingen visste, om det faktisk var mulig å fremstille dette nye våpenet. Eller hvor lang tid dette eventuelt ville ta.

 

Kappløpet om bomben:

 

USAs president, Franklin D. Roosevelt hørte for første gang om atombomben i 1939. Da mottok han nemlig et brev fra verdens mest berømte vitenskapsmann, Albert Einstein, der forklarte han at det var mulig å konstruere en "umåtelig kraftig bombe av en ny type." Einstein ville forsikre om at USA, og ikke Tyskland ble de første som fikk en slik bombe. Roosevelt dannet en "Uranaiumkomite", de skulle undersøke mulighetene for om dette ville være gjennomførlig. Men det skjedde ikke noe videre utover dette. Men da USA gikk med i krigen, endret situasjonen seg. I Storbritannia hadde vitenskapsfolk allerede oppdaget hvordan man kunne kontrollere en atomeksplosjon, og det var en meget avgjørende faktor for å kunne fremstille atombomben. De fortalte det de visste til amerikanerne, og i 1942 satte president Roosevelt i gang det såkalte Manhattan-prosjekttet.

 

Manhattan-prosjektet:

 

En gruppe fremtredende kjernefysikere fra en rekke land ble satt i arbeid under ledelse av brigadegeneral Leslie R. Groves og med Robert Oppenheimer som vitenskapelig sjef. De jobbet på forskjellige steder i USA, men hovedkvarteret lå i Los Alamos i New Mexico. Her lå en kvegfarm, langt fra annen bebyggelse. Regjeringen kjøpte denne gården og bygget en militærleir der. Etter hvert kom stedet til å huse over 6000 mennesker. Vitenskapsmenn, teknikere og deres familier levde i det lille selvforsynte samfunnet. Det innhegnet og strengt bevoktet av soldater.

 

Det viste seg å være meget vanskelig å konstruere en atombombe. Både de vitenskapelige og de tekniske problemene virket nesten uovervinnelige. Verken Tyskland eller Japan kom langt nok til å kunne fremstille en atombombe. Hovedsakelig fordi de aldri avså nok ressurser til oppgaven. I USA bevilget Roosevelt ubegrenset med penger og skjulte utgiftene på nærmere 2 milliarder dollar for både kongressen og for befolkningen. Enorme fabrikker ble bygget for å kunne produsere den typen uran og plutonium som skulle brukes i utviklingsarbeidet. I sluttfasen av prosjektet arbeidet ca. 200.000 mennesker med prosjektet. Men det var så ekstremt mye hemmelighetskremmeri rundt arbeidet, at bare et fåtall av de som jobbet der visste hva de laget.

 

Engelskmennene mente at hadde krav på halvparten av prosjektet, siden de fra begynnelsen av hadde skaffet verdifulle opplysninger til amerikanerne. Og i tillegg hadde de sendt vitenskapsfolk til Los Alamos. Ved en konferanse i Quebec i 1943. Ble Churchill og Roosevelt enige om at amerikanerne aldri måtte bruke bomben uten britenes samtykke.

 

Men etter hvert som tiden gikk, betraktet amerikanerne mer og mer bomben som sin private eiendom. Til slutt hadde de helt glemt den vetoretten, som de hadde gitt britene tidligere. Ved slutten av 1944 meddelte general Grooves at de ville ha den første atombomben klar innen sommerren 1945.

 

I 1945 var det slutt på kappløpet mellom de tyske vitenskapsmennene og de medlemmene av Manhattan-prosjektet. USA var klare over at Tyskland ikke ville klare å fremstille sin egen bombe. Men det var viktig for amerikanerne å ha bomben klar, før krigen var slutt.

 

Tyskland og Japan var begge nære nederlaget, og mange av de menneskene som hadde jobbet med Mahttan-prosjektet. Blant annet general Grooves, syntes det var viktig at de fikk prøvet ut bomben. De hadde brukt enorme ressurser på å utvikle bomben, og hvis krigen skulle slutte. Ville dette bli ansett som bortkastet.

 

Nedkastingen planlegges:

 

To komiteer:

 

I Mai 1945 dannet den nye presidenten av USA, Harry S. Truman, en komite som skulle råde ham angående bomben. Den ble kalt for Interimskomiteen og hadde krigsminister Henry Stimson som formann. Der drøftet de forskjellige måter å demonstrere den nye bomben på, uten at man trengte å drepe uskyldige sivile.

 

En av planene gikk ut på at man skulle kaste bomben over et øde område, så japanerne kunne se dens ødeleggelseskraft. Deretter kunne amerikanerne true med å bruke den for alvor, hvis Japan ikke overgav seg.

 

Den andre planen gikk ut på at man skulle advare japanerne om hvor de kom til slippe bomben, slik at de kunne evakuere eventuelle innbyggere fra området. Men komiteen mente at ingen av disse to metodene ville virke i praksis. Det alle medlemmene ble enige om, var at bomben skulle brukes mot Japan. Uten noen form for varsel.

 

En annen komite ble også dannet, målkomiteen. Denne skulle avgjøre hvor bomben burde slippes. Formannen, general Grooves, sa at bomben burde brukes mot militære mål. Men man mente også at målet burde være så stort at de fikk demonstrert dens fulle virkning. Det betydde at målet skulle være en stor by, og det måtte være en by som ikke hadde vært skadet av tidligere bombinger.

 

Hiroshima ble hurtig utpekt som det ideelle mål. Byen var stor, den var praktisk talt uskadd og området var praktisk talt flatt, så man ville oppnå maksimal virkning. Hiroshima var i tillegg en havneby og den hadde hærstyrker stasjonert. Så det ville også ha en viss militær virkning. Det var vanskelig å finne andre passende mål.

 

Nagasaki, hvor det lå viktige fabrikker, kom på listen i siste øyeblikk. Terrenget bestod av flere åser og bakker, og dette gjorde den i utgangspunktet uegnet hvis man ville demonstrere atomeksplosjonens fulle virkning. De amerikanske bombestyrkene fikk strenge ordrer om ikke å angripe disse byene, de skulle nemlig forbli uskadet fram til USA slapp atombombene.

 

Atomprøvesprengningen:

 

Da Interim og mål komiteen hadde avsluttet arbeidet sitt, var de enda ikke helt sikre på om at atombomben kom til å virke. De hadde konstruert to typer bomber, den ene typen var basert på uran. Dette var den som ble sluppet over Hiroshima. Den andre bomben benyttet plutonium.

 

Den 16. Juli 1945, prøvesprengte man en plutonium-ladning ved Alamogordo i New Mexico ørkenen. Da kunne vitenskapsfolk og teknikere se et lysglimt, som var mye sterkere enn hva man hadde sett noen gang tidligere. Etter eksplosjonen steg en glødende, sopplignende sky som langsomt steg 12,000 meter over deres hovedkvarter. Eksplosjonen var mye kraftigere enn hva noen hadde drømt om. Eksplosjonen var like kraftig som om man ville ha sprengt over 18.000 tonn med TNT. Inne i eksplosjonens sentrum, oppsto det en temperatur som var tre ganger varmere enn i solens kjerne.

 

Bomben over Hiroshima:

 

Klokka 02:45 den 6. August 1945. Lettet et B-29 bombefly fra De forente staters Luftvåpen. De fløy fra Tinian øya på Marianerne på vei ut over mørket over Stillehavet. Tilbake på den prosjektør belyste flyplassen, stod horder med fotografer og reportere.

 

Det dreide seg om en historisk flyging. Bombeflyet ble ført av oberst P. W. Tibbets, de skulle endelig få slippe atombomben over Hiroshima. Bomben hadde større ødeleggelseskraft enn noen andre våpen tidligere.

 

Tibbets hadde gitt bombeflyet sin mors pikenavn, Enola Gay. Tre fly hadde fløyet i forveien for å rapportere om værforholdene over Japan. To andre fly ekskorterte Enola Gay på vei mot målet. Den 2400 km lange turen gikk uten problemer. Besetningen drakk kaffe og spiste skinkesandwich. Klokka 06:30 japansk tid ble bomben gjort klar. Tre kvarter senere meddelte observasjonsflyene at værforholdene over Hiroshima var gunstige.

 

På dette punktet av krigen hadde Japan praktisk talt ikke noe luftforsvar. Enola Gay fløy mot sitt mål i en høyde av 9,500 meter og med en fart av 320 km/t. Klokka 08:14 gav oberst Tibbets besetningen ordre om å ta på seg polaroid brillene sine, for å beskytte øynene. Klokka 08:15 kunne B-29 flyet se målet, Aioi-broen midt i Hiroshima. Et minutt senere eksploderte atombomben i luften over byen.

 

I motsetning til de fleste byene i Japan, var det ikke blitt kastet noen nevneverdige mengder med bomber over Hiroshima. På den tiden bodde det 320,000 mennesker der. Det var en stille, varm sommermorgen. Gatene vrimlet med mennesker som var på vei på jobb. Soldatene tok morgengymnastikken ute i friluft. Tusenvis av barn befant seg også utendørs. Mange tittet opp mot de tre, sølvfargede B-29’erne høyt oppe på den blå himmelen.

 

Det første lysglimtet etter eksplosjonen var så klart som sola. Varmebølgen drepte eller lemlestet tusenvis av mennesker på mindre enn et sekund. De som var nærmest eksplosjonens sentrum, fordampet eller ble forvandlet til aske. Enkelte av dem etterlot seg ikke annet enn en skygge på en mur. Lenger unna fikk folk brent håret eller huden av seg. Mange ble blinde av det skarpe lyset, og klærne smeltet fast til kroppen deres.

 

Lysglimtet ble etterfulgt av en kraftig sjokkbølge. Den jevnet både hus og fabrikker med jorden. Vogner og tog ble kastet rundt som leketøy, og sollyset ble skjult av støv og røyk. Kort tid etter oppsto det kraftige vinder som resulterte i brannstormer. Tusenvis av mennesker hoppet i elva i hop om å slippe unna flammehavet, men de druknet.

 

Ingen vet nøyaktig hvor mange av Hiroshimas innbyggere som døde som følge av atombomben den 6. August 1945. Man hører ofte at ca. 80,000 mennesker døde enten av de umiddelbare virkningene eller av den radioaktive strålingen, som drepte folk opptil 20-30 dager etter selve eksplosjonen. Myndighetene i Hiroshima mener at det riktige antallet omkomne mot slutten av 1945 var nærmere 140,000. Et område på ca. 10 km i diameter, ble totalt jevnet med jorden

 

Da den amerikanske presidenten, Harry S. Truman, fikk vite at Enola Gays bombetokt, hadde vært vellykket. Kalte han angrepet for "det mest storslagne i historien". Senere advarte han japanerne om at det var verre ting i vente: "Hvis de ikke aksepterer våre betingelser, kan de forvente en enorm bølge av ødeleggelse som de aldri har sett maken til".

 

Nagasaki bombes:

 

Den første atombomben ble sluppet over Hiroshima den 6. August 1945. Tre dager senere lettet nok en gang et B-29 bombefly fra Tinian øya. Denne gangen var det den plutonium baserte bomben som skulle slippes over den japanske byen Kokura.

 

Dette bombetoktet gikk ikke like glatt som det første. Pilotene måtte skynde seg, for det var dårlig vær i vente. B-29’eren, som ble fløyet av major Charles W. Sweeney. Fløy igjennom tropiske regnstormer og tordenvær. Da de nådde Kokura, lå siktepunktet skjult under tette skyer. Og major Sweeney kunne ikke se sitt mål. Derfor satte han om kursen mot sitt sekundære mål, Nagasaki.

 

I Nagasaki var det også et tett skydekke, men de hadde ikke mye drivstoff igjen. Og Sweeney kunne ikke vente. Han bestemte seg for å kaste bomben i blinde over byen for at de skulle slippe å måtte droppe bomben ute i havet.

 

Bomben eksploderte klokka 11:02 den 9. August 1945, 2,5 km fra siktepunktet. Virkningen var ikke så ødeleggende som den forrige, fordi Nagasaki lå på mange forskjellige småberg som beskyttet byen mot sjokkbølgene. Det meste av skadene var begrenset til den dalen hvor bomben eksploderte, men ødeleggelsene var likevel forferdelige. Minst 35,000 mennesker ble drept av eksplosjonen eller umiddelbart etterpå. Mange mente at antallet omkomne var nærmere det dobbelte.

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

ragnhild
27.04.2004 14:07

Bra!
30
anbefalinger
thanks! nå er nesten hele prosjektet ferdig med hjelp fra denne hjemmesiden! supårgjort!!!!c",)

det e ikke så vikti
22.04.2004 17:20

Bra!
14
anbefalinger
dette va råbra kem enn d e som har skreve dn... dette vil bli stor hjelp tusen takk


04.05.2004 12:05

Bra!
12
anbefalinger
Takk for hjelpen...vedhjelp av denne siden er jeg nå ferdig med mitt proskjekt om atombomben..... tusen takk skal du ha... , -)

ida
29.01.2007 23:46

Bra!
9
anbefalinger
Helt forferdelig dårlig skrevet, men det hjalp meg mye! Smile :-\) Punktum midt i en setning osv.. Razz :-P

Sweetos
12.03.2008 01:06

Bra!
8
anbefalinger
Takker for en flott oppgave. Fikk masse nødvendig info til historieprosjektet vårt  Smile :-\)
Men jeg la merke til en god del med skrivefeil, dette inngår ikke i ordfeil, men i feil plassering av punktum og komma. Bare tenkte jeg skulle si ifra  Smile :-\)


26.05.2004 15:11

Bra!
7
anbefalinger
Dette var snasent!

Maria
03.06.2004 22:55

Bra!
7
anbefalinger
super side! takk  Smile :-\) Nå fikk jeg masse hjelp til prosjektet vi skal framføre i morgen! =D

per
05.05.2004 07:37

Bra!
6
anbefalinger
fett

Linda
25.05.2004 14:11

Bra!
6
anbefalinger
takker og bukker! nå kan jeg skrive om Hiroshima.....MUWAHAHAHAHA!....hmmm, *hark*


09.11.2004 09:58

Bra!
6
anbefalinger
Kjempe rått.... dette blir bra på et hitorieforedrag...  Razz :-P
Hilsen NudelMaister'n

princess
05.05.2004 10:29

Bra!
5
anbefalinger
tnx Smile :-\) nå blir jeg endelig ferdig med prosjektet å gett!

takknemlig jævel
07.06.2004 21:18

Bra!
5
anbefalinger
konge sia,, hjelpe meg me alle historie prosjekter og lignande..... Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D nå bler eg ferdig me smafunnsfagen og Very Happy :-D sykt bra skreve me mye detaljer osv.

Lille My
26.01.2005 17:52

Bra!
5
anbefalinger
Dritt bra..
Nå e rjeg ferdig med prosjektet, digg!!
tnx dude

Mega Bomba!
10.03.2005 15:46

Bra!
5
anbefalinger
Eg trengte mer stoff om bombene som blei slippt, gikk inn her, og her fant jeg jo ganske mye!! BRA JOBBA!!

i
18.03.2005 10:33

Bra!
5
anbefalinger
man takker

*dirtsA*
07.04.2005 20:59

Bra!
5
anbefalinger
driiitbra førrklart...blir til stor jælp me prosjekte mitt...1000takk.. Smile :-\)

ogoe!
11.04.2005 18:49

Bra!
5
anbefalinger
Bra skrivd.. Likte det der, gjør det virkelig spennende!  Smile :-\)

k
27.08.2004 17:11

Bra!
4
anbefalinger
jepp sann kommer sikkert til nytte en gang...

i love u
16.02.2005 21:12

Bra!
4
anbefalinger
wee... du reddet dagen min!

Guppy
17.03.2005 11:53

Bra!
4
anbefalinger
bra...men litt voldelig  Very Happy :-D

idaho:p
03.04.2005 14:12

Bra!
4
anbefalinger
Åååh, d her redda prosjekte mett Very Happy :-D hehe..

Espen
15.04.2005 13:31

Bra!
4
anbefalinger
Dette var virkelig et hjelpende stoff.. takker for dette her, og nå kan jeg endelig bli ferdig meg oppgaven min  Smile :-\) *MVH Espen*

neppe
02.05.2005 17:17

Bra!
4
anbefalinger
er dette ungdomskole pensum eller?
bruker stoffet om bombene.. håper ikke lær`ern tar meg.. haha

håkon
04.05.2005 17:17

Bra!
4
anbefalinger
dette hjalp mg md en særoppgave. bra

skolegutten
13.06.2005 18:21

Bra!
4
anbefalinger
takk for artiklen...dette hjalp meg til å fulføre skole arbeid!!!

Mauritz
05.10.2005 19:07

Bra!
4
anbefalinger
takker får strålende skole inspirasjon... hadde ikke klart meg uten denne ass. men stemmer alt er da? jaja jeg får håpe det. igjen takk!!!

Nora
05.11.2005 13:28

Bra!
4
anbefalinger
denne siden var utolig hjelpsom... men alt stemmer ikkje helt, og det mangler litt detaljer på visse ting, men de fant eg bare andre stedar... konge bra!!  Very Happy :-D

skole-dude
12.06.2006 11:53

Bra!
4
anbefalinger
thank you very much..jeje..dette blir enklere nå

oh ya
08.11.2006 18:26

Bra!
4
anbefalinger
verryyy good! takker og bukker!!!

hilde
05.12.2006 07:56

Bra!
4
anbefalinger
takk for god hjelp !  Smile :-\) denne siden var til stor nytte : D

per arne fr[ vagen i tsjekkia
03.03.2007 12:40

Bra!
4
anbefalinger
denne var braaa!! takk takk, det var jeg som skrev den!

jon AS
16.01.2008 19:00

Bra!
4
anbefalinger
mye interessant Very Happy :-D

Påbygg.
16.03.2009 14:28

Bra!
4
anbefalinger
Sitter og skal skrive en oppgave om atombomben. Har vært på biblioteket og lånt en bok som heter "Hiroshima og Nagasaki" av R.G Grant. Denne oppgaven her er nesten skrevet rett av boka, med samme overskrifter, bare litt ombytting av ord osv. Ikke noen god måte og skrive en oppgave. Man skal formulere seg på sin egen måte. Men unner ingen dårlig karakterer for det! Det er et vanskelig stoff dette her, så man får ta den hjelpen man trenger for å komme seg igjennom det. Men ikke kopier hverandre. Alt blir scannet gjennom forus. Husk det.  Smile :-\)


16.04.2015 20:08

Bra!
4
anbefalinger
Moren din suger pikk!

marianne myre
05.05.2004 16:15

Bra!
3
anbefalinger
enedelig ette sinnsykt me leiding på internett fant eg någe stoff eg kan bruga .. takk 100 ganger

silje
13.05.2004 21:34

Bra!
2
anbefalinger
drit rå side ass....du får vite alt du trenger å vite,uten å gjøre det så vanskelig Smile :-\) tnx....

marius
02.05.2005 18:16

Bra!
2
anbefalinger
flotters dette hjalp oss drit mye......

GangstaShit
12.05.2005 17:43

Bra!
2
anbefalinger
Jepp, da var nok innleveringen min reddet! thnx brotha'


27.09.2005 14:03

Bra!
2
anbefalinger
Er det sant, så er det forferdelig. Men jeg må nevne at jeg er litt kilde kritisk.

Mauritz
05.10.2005 19:07

Bra!
2
anbefalinger
takker får strålende skole inspirasjon... hadde ikke klart meg uten denne ass. men stemmer alt er da? jaja jeg får håpe det. igjen takk!!!


06.11.2005 13:19

Bra!
2
anbefalinger
print ut dette og du har et prosjekt! 5+ her


15.11.2005 10:37

Bra!
2
anbefalinger
bra side rofl vanskelig å kjønne


16.11.2005 19:02

Bra!
2
anbefalinger
d er ikke 10 men 40 km

voss
31.01.2006 12:54

Bra!
2
anbefalinger
Hm,mm Avskrift kanskje!!!!! Du finner akkurat det samme på www.propaganda.net BUSTED!!!!!!!


06.02.2006 13:30

Bra!
2
anbefalinger
her var det så mange takker at jg tror jg bare skriver: veldig bra.. Smile :-\)

Valentino
26.02.2006 16:42

Bra!
2
anbefalinger
Bra kopiert eller ikke =D

MAri.
08.03.2006 18:40

Bra!
2
anbefalinger
Takk takk, dette var til stor hjelp. Skal ha en oppgave om bobingen av Nagasaki og Hiroshima nå, så dette var toppers  Very Happy :-D

Ps: Du har en del skrivefeil.. sånn punktum og komma og sånn.. vare sånn til informasjon  Wink ;-\) Men masse BRA stoff!

MAri.
08.03.2006 18:41

Bra!
2
anbefalinger
bombingen** bare**  Wink ;-\)

the neerd
16.03.2006 17:08

Bra!
2
anbefalinger
det e jo akkurat det sama så står på wikipedia men det e bra stoff


24.03.2006 21:16

Bra!
2
anbefalinger
Tusen takk ass dette hjelper meg veldig mye...... jeg har prosjekt om Hiroshima og her finner jeg nesten alt.. tusen takk for en som har skrevet dett...

Mathias
27.03.2006 15:43

Bra!
2
anbefalinger
hei bra jobbet takk dette hjalp meg mye

mor di
16.05.2006 13:48

Bra!
2
anbefalinger
bra tekst!!!! trengte litt hjelp te særoppgaven, og nå vett eg kor eg sga gå for å finna det eg trenge. tnx Razz :-P

...
23.01.2007 20:38

Bra!
2
anbefalinger
ikke skriv rett av... dere får dårlige karakterer... xD

Malin B.
03.03.2009 19:05

Bra!
2
anbefalinger
Kjempe bra skrevet, dette hjalp meg virkelig videer med prosjektet jeg jobber med  Smile :-\)
Og bare drit i alle tullignene som retter på deg og gir deg dårligkritik, irriterer meg grønnt over de!! Du er flink, har skrevet mye bra! hvis de hadde lagt ut noe selv hadde de fått strykkarakter!! Fink er du! Takk for hjelpen!  Smile :-\)

Jois
19.03.2009 14:47

Bra!
2
anbefalinger
Jeg syntes det var bra jeg. Det er vanskelig stoff i tillegg til at det er veldig mange bøker og nettsiderom dette stoffet. Det er bare å finne en bok og en nettside der det står nesten likt men det er fordi det er så mange av dem (nettsidene og bøkene). Man kan ikke noe for at det er mange som legger ut stoff om et emne på nettet og skriver om i bøker. Veldig bra !!!!!!!!!  Smile :-\)


01.04.2007 21:51

Bra!
1
anbefalinger
jeg har skrevet 8 sider nå om bombene, skal skrive ti sider. denne kommer til nytte... men trur jeg har mestepartren av dette i stilen allerede..

hater sånne oppgaver Smile :-\)

Norkprosjekt
17.03.2010 13:16

Bra!
1
anbefalinger
Drit bra! Skriver avis og dette går som bare faen! Razz :-P

kulern
17.11.2010 21:26

Bra!
1
anbefalinger
Takk for siden. Har fått en utfordring i samfunnsfag om Pearl Harbour. Flere varianter av kilder, ga bedre karakter. skulle helst bruke bøker også. men det var drit bra side med masse informasjon  Very Happy :-D

Kari
26.05.2013 20:51

Bra!
1
anbefalinger
Denne siden er genial. Trengs kun en kilde her gitt. Tusen takk for hjelpen!

Nerd
22.02.2018 19:06

Bra!
1
anbefalinger
Takk! Jeg skriver særoppgave om atombomber og dette har vært til veldig bra hjelp👍🏻😉


04.12.2019 15:10

Bra!
0
anbefalinger
Super side


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.027 sec - 1 pageviews