Søk i stiler
 

Språkdebatten på 1830-tallet


Om språkdebatten på 1830-åra, med paralleller til det seinere arbeidet til Asbjørnsen og Moe og Kundsen og Aasen.
Sjanger:ArtikkelLastet opp:11.03.2007
Språkform:NynorskForfatter:
Tema:Språkhistorie
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookSpråkdebatt er noe alle nordmenn har høyrt om eller vore borti. Det norske språket har forandra seg mykje dei siste 200 åra og det har alltid vore diskutert korleis ein skal skrive det. Nynorsk og bokmål har hatt kvar sine tilhengjarar, og debatten om bruken av det eine eller det andre språket har til dels hatt høg temperatur. Denne situasjonen må kallast moderne fordi han ikkje oppstod før på begynninga av 1800-talet. På 1830-talet begynte folk for alvor å diskutere kva slags språk vi skulle skrive i Noreg. Dansk hadde vore skriftspråket i Noreg sida Danmark overtok makta i Noreg i 1380. Då Noreg blei sjølvstendig att i 1814, var det viktig å skape ei nasjonalkjensle og då sto språkspørsmålet sentralt. Eit sjølvstendig land måtte ha eit eige språk, meinte mange.

 

Etterkvart utvikla det seg to hovudgrupper som stod mot kvarandre i språkstriden. Den eine gruppa blei fronta av Henrik Wergeland. Dei kalla seg ”patriotene” og meinte at Noreg måtte reise seg etter å ha vore undertrykka politisk og kulturelt av danskane i over 400 år. Motstandarane av patriotane kalla seg intelligenspartiet, det var stifta av Johan Sebastian Welhaven. Han var for dansk som skriftspråk og såg ikkje det som eit uttrykk for undertrykking. Han hadde ei kulturell haldning som var meir vendt mot Europa og det klassiske enn det Wergeland hadde. Dei som støtta intelligenspartiet blei ofte kalla ”danonmanene”.

 

Henrik Wergeland sto på bøndene si side i samfunnstrida. Dei hadde fått meir å seie i språkdebatten, politikken og i samfunnslivet elles på denne tida. Wergeland var eit ektefødt barn av opplysningstida, og han ga ut hefte og bøker for å informere om mellom anna betre dyrkingsmetodar for landbruk og gartneri. Han trudde på nytta av å ha ein opplyst allmoge, ein tanke som hadde bakgrunn i opplysningstida på 1700-talet. Ei hindring i dette arbeidet var at mange ikkje kunne lese eller skrive.  Han meinte at eit skriftspråk som låg tett opp til talemålet ville gjere det enklare for folk å lære å lese, og dermed og kunne forstå skriftleg informasjon. Wergeland tenkte seg ikkje eit grunnleggjande nytt språk. Han ville bruke dansk som grunnlag, men gjere særnorske ord lovlige i skriftspråket.

 

På den andre sida stod embetsmennene som støtta Welhaven og intelligenspartiet. Grunnen til at dei framleis ønska å ha dansk som skriftspråk, var at dei meinte Noreg måtte halde på dei kulturelle førebindingane til Danmark for ikkje å bli heilt isolert frå Europa. Viss vi braut desse viktige banda, ville det vere det samme som eit ”kulturelt sjølvmord”.  Welhaven var klassisist og hadde si hovudinteresse i historie og ”kultur” i meir snever tyding av ordet. Det var det klassiske Europa som var hans ideal. Han trudde ikkje norsk kultur hadde noe å stille opp med i ein slik samanhang og ville derfor døy kulturelt om ei slik utvikling skjedde.  

 

Wergeland var ein del av den romantiske rørsla som prega Europa på denne tida. Denne rørsla sette kjensler og lengsler høgt. Kjærleik til natur og fedreland var og ein del av innhaldet i denne retninga. Kunstnaren fekk ei ny rolle som profet og sjåar, ein som skjønte ting vanlege folk ikkje såg. Ein kan seie at Wergeland såg seg sjølv som ein slik romantisk profet.

 

Den tredje personen som peikte seg ut i språkdebatten på denne tida var historikaren og språkforskaren Peter Andreas Munch. Han meinte at språket burde følgje sine eigne lover og han var veldig skeptisk til at fornorskinga skulle ta utgangspunkt i talemålet til bønder og folk frå lågare ”klasser”. Han ville at ein skulle lage eit nytt språk som hadde ein meir ”høgverdig” dialekt som basis. Viss ikkje ein fann ei dialekt som passa, skulle ein leggje det norrøne som grunnlag for det nye språket.

 

Seinare tok mange opp desse tankane og ideane om korleis språket skulle bli. Allereie i 1836 kom Ivar Aasen med eit framlegg om å byggje eit mål på grunnlag av fellestrekk ved dei norske dialektane som var lite påverka av dansken. Det vil hovudsakleg seie dialektar frå dei indre bygdene på Austlandet, frå vestlandet og Midt-Noreg. Han ville lage eit språk som skulle kome bøndene til gode. Han meinte at bøndene ville få meir å seie i samfunnet viss dei fekk eit skriftspråk som fall naturleg for dei. Aasen var sjølv bondeson frå Ørsta på Sunnmøre, han reiste rundt over heile Noreg då han skulle samle inn materiale til det nye språket.  

 

Ivar Aasen hadde mange motstandarar, hans viktigaste motstander var Knud Knudsen, ein presteson frå Holt utanfor Tvedestrand. Han tok opp att tankane om å fornorske dansken. Ein kan derfor seie at han arbeidde ut frå samme tanke som Wergeland.

 

Welhaven sitt ønske om å halde på dansken som skriftspråk mista etterkvart tilhengjarar, og striden kom i første rekke til å stå mellom Aasen si radikale løysing med eit nytt skriftspråk, og Knudsen si meir moderate haldning om fornorsking ut frå dansk utgangspunkt.   

 

Partane stod steilt mot kvarandre. Akkurat som på 1830-talet utvikla det seg to klare frontar, der den eine gruppa støtta Aasen medan den andre støtta Knudsen. Strida blei løyst i 1885, då begge målformene blei jamstelte, det vil seie at landsmål og riksmål, som var namna på dei to målføra, skulle ha likt verd i offisielt norsk språk. No kjenner vi dei att som nynorsk og bokmål. Trass i jamstelingsvedtaket har vi hatt språkstrid i Noreg fram til no, og vi vil sikkert halde fram med det i mange år framover.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

kuk
21.08.2015 11:46

Bra!
123
anbefalinger
ejriwrowerijrwweqjrwkuewihdjfwhruk4htwketwdfdfdfsewqe  Smile :-\)

sondre
21.08.2015 12:15

Bra!
59
anbefalinger
hei ragnhild

daniel jansen er homo
21.08.2015 11:57

Bra!
39
anbefalinger
 Smile :-\) daniel er homo

Den ekte Iver hagestad
08.05.2015 14:04

Bra!
28
anbefalinger
Jeg vil melde om at jeg har blitt dariarapet av Naim ainy  Sad :-\(

HTA
19.09.2008 13:11

Bra!
25
anbefalinger
veldig bra tekst, skal skrive om språkdebatten og politikken på 1800- tallet. denne teksten hjelper veldig.


12.09.2013 17:35

Bra!
20
anbefalinger
Hei.

Jeg heter Hans Hansen.

Hilsen Hans Hansen.

Jens Stoltenberg
08.05.2015 13:55

Bra!
17
anbefalinger
Jeg har hørt at Naim er en pussyboy ja. Der er joakim'en du har ventet på Naim  Smile :-\) kos deg med han i senga. Så kan han slikke fitta di


08.05.2015 13:49

Bra!
15
anbefalinger
Dette sugde

Ælen Rognmoooo
20.04.2015 18:49

Bra!
13
anbefalinger
Jeg skjønnte ikke en shit av hva som stod her! Ikke skriv på nynorsk, fordi det er gay. Ingen liker nynorsk eller forstår seg på det. Ikkje bra! Jeg synes at teksten var umåtelig dårlig bare på grunn av at den var skrevet på nynorsk. Derfor har jeg valgt å være så ærlig med meg selv at jeg ikke får ta den siste sjokoladen i munngodtskåla som ligger rett forran øynene mine. Det er dårlig nytt for alle som leser dette. Jeg har veldig lyst til å spise den siste biten men det kan jeg ikke på grunn av denne teksten her. Gå i skammekroken med meg som ikke klarer å styre meg selv. UFF Å HUFF!!! Denne artikkelen har herved ødelagt Mandagen min.  Sad :-\(

Georg
20.04.2015 19:08

Bra!
10
anbefalinger
Jeg synes at denne teksten er en skam for alle og en hver som kommer fra Tsjekkia. Det er ett hån mot det tjekkiske folk og deres skikker. Det er mange som ikke får ris på rumpa i kveld. Du trenger derfor ikke å gå ut på den måten her. uforskammet liten sitronbåt. Uakseptabel oppførsel! Nok er nok. Strikken min er tøyd og den røk for ti sekunder siden når jeg snublet over denne teksten. Følte jeg måtte si ifra. Folk burde tenke seg om før de legger ut allslags ting på nettet. Det kan få konsekvenser. Synes ikke noe om det. Men nå må jeg hente Erlend fra fotballtrening så jeg for ta opp dette senere. Men det er veldig unødvendig å legge korøvelser på Mandager for da har jeg yogatimer. Folk er så egoistiske for tiden at jeg må ta meg en kopp med kakao og litt lønnesirup før jeg setter meg inn i min splitter nye Ford Explorer og kruser av gårde. God natt alle sammen og måtte det bli fred på jorden.

EJH
10.05.2010 18:48

Bra!
7
anbefalinger
Utrolig bra tekst! den var til stor hjelp, og jeg syns du har skrevet det godt og enkelt.

Iver hagestad
08.05.2015 14:08

Bra!
7
anbefalinger
Jeg så stygg

Naim Ainy
08.05.2015 13:53

Bra!
6
anbefalinger
Add meg på face! Jeg er en retarda pussyboy som elsker kukk! Jeg vil gjerne bli sammen med en deilig gutt, kanskje en som heter Joakim? Jeg er dum og stygg

Iver hagestad
08.05.2015 14:09

Bra!
6
anbefalinger
Jeg gjemmer meg bak en skjerm og mobber andre, jeg er styg

Iver hagestad
08.05.2015 14:11

Bra!
6
anbefalinger
Jeg er dritt

ole
04.02.2016 11:56

Bra!
6
anbefalinger
jørgen ikkje les denne teksten ok ok ok o ko ko ko

Politimester Bob
18.02.2016 09:20

Bra!
6
anbefalinger
Hei gutter og jenter, jeg har sett en urovekkende trend i denne kommentarseksjonen. Stakkars Naim blir utsatt for groveste form for nettmobbing, og om jeg kan si det slikt, er det ikke noe særlig snilt. Dette må stoppe umiddelbart, ellers så kan det taes ut alvorlige politianmeldelser mot dere, og jeg personlig, støtter dødsstraff. Hadde det ikke vært for alle de jævla konservative partiene, ville dødsstraff stått på dagsordenen for lenge siden, men neida. Hvordan skal man oppnå rettferdighet når vi huser og mater våre kriminelle? Nei, det vet jeg ikke. Takk for oppmerksomheten.

Naim ainy
08.05.2015 14:04

Bra!
5
anbefalinger
Nettmobbing er ikke bra gutta, jeg politianmelder

Iver hagestad
08.05.2015 14:06

Bra!
5
anbefalinger
Jeg er dun, stygg, retarda, jeg har ingen liv

Naim ainy
08.05.2015 14:11

Bra!
5
anbefalinger
Jeg gråter nå fordi jeg lista capsen min på gulvet

Kristian
27.01.2016 10:41

Bra!
5
anbefalinger
AHHH1 den Norske språkdebatt  Smile :-\) Minner meg om Auchwich 1944 den 4. Oktober. Helt fantastisk historisk sett. De jødene ble gasset og jeg ble opphisset. GASS NOEN JØDER FOR MEEEEG

Veldig bra artikkel  Smile :-\)

Kenny Kennedy
27.01.2016 10:50

Bra!
5
anbefalinger
Den skitne anonyme forfatteren til denne tekseten er defintivt en jøde fra Midtøsten. Han ble kastet ut av hjemmet sitt som 4 åring etter at han feiret Hanaucka, og har tatt gummibåten til Norge sammen med 80 andre ekkle svarte folk som Magnus brenner. Dø i helvete for faen, jeg kommer til himmelen og sammen skal jeg og gud, (Donad Trump) brenne muslimer og negere.  Smile :-\)

nigger
12.02.2016 09:33

Bra!
5
anbefalinger
this is fucking rasist i hate this site. and now i have to go to the doctor and chekk my anus

Njal
12.02.2016 09:35

Bra!
5
anbefalinger
Svart Negger søker, gutt 15 år, for voldtekt og anal snusing, vist du er intressert skriv snapchat og nummer, vist du er intressert.

Vegard Bålkom
20.04.2015 18:59

Bra!
4
anbefalinger
Jeg trenger en bolleoppskrift. Noen som har en?

Kukk kukkesen
08.05.2015 13:51

Bra!
4
anbefalinger
Dette sugde kukk

Joakim lunde
08.05.2015 13:52

Bra!
4
anbefalinger
Jeg bekrefter at iver er dum, han er også homoseksuell

Naim ainy
08.05.2015 14:06

Bra!
4
anbefalinger
Jeg bare kødda alt jeg sa er kødd

Naim ainy
08.05.2015 14:10

Bra!
4
anbefalinger
Jeg er så kåt nå. jeg skal be faren min om å slikke meg når jeg kommer hjem. Jeg er dum og stygg og en terrorist og en innvandrer og en rotte og en grinerunge

Naim ainy
08.05.2015 14:12

Bra!
4
anbefalinger
Jeg spiste svin i går og jeg er et svin

Anonym
12.02.2016 09:33

Bra!
4
anbefalinger
jeg er anonym fordi fuck u thats why

person
10.03.2016 10:55

Bra!
4
anbefalinger
Dere trenger seriøs hjelp

ANO
26.04.2009 20:28

Bra!
3
anbefalinger
Wow, great! takker.


19.01.2010 12:41

Bra!
3
anbefalinger
bra tekst

Jens
20.04.2015 18:58

Bra!
3
anbefalinger
Korleis lagar man kjøttbollar?


08.05.2015 13:51

Bra!
3
anbefalinger
Jeg er dum, og dette sugde tror jeg lol

Haha jeg heter iver jeg er dum veldig dum tror jeg

Iverhagestad
08.05.2015 13:55

Bra!
3
anbefalinger
Han over meg er like homoseksuell som meg, jeg er dum, og jeg er dum, lol jeg sugde joakim lunde,

Iver hagestad
08.05.2015 13:58

Bra!
3
anbefalinger
Jeg er dun og stygg og gay

Naim ainy
08.05.2015 13:59

Bra!
3
anbefalinger
Jeg er en hore som gjerne vil ha en dildo å bruke

Politi
08.05.2015 14:01

Bra!
3
anbefalinger
Jeg anmelder Naim ainy

Anniken
08.05.2015 14:02

Bra!
3
anbefalinger
Nå må dere slutte å si stygge ting

Naim ainy
08.05.2015 14:05

Bra!
3
anbefalinger
Det er så jævlig sant at jeg får orgasme! Jeg må knulle Anniken nå ass

Naim ainy
08.05.2015 14:05

Bra!
3
anbefalinger
Jeg er den ekte nAim, jeg føler meg nettmobbet, anmeld joakin lunde og iver hagestad

Georg
08.05.2015 14:11

Bra!
3
anbefalinger
Iver er stygg og ekkel

Adam
08.05.2015 14:12

Bra!
3
anbefalinger
Iver hagestad er så stygg og dum lool

Lamaen oluf
04.02.2016 12:17

Bra!
3
anbefalinger
veldig dårleg tekst
du har jo copya alt jo
idiot idiot idiot idiot idiot

hedda
06.12.2013 08:36

Bra!
2
anbefalinger
utrolig bra skrevet, takk for hjelpen

Anonym
20.04.2015 18:51

Bra!
2
anbefalinger
Hvor mange bananer får mann plass til i ett rævhøll? Mange!

Frank
20.04.2015 18:55

Bra!
2
anbefalinger
Jeg synes teksten var poetisk og humoristisk. Jeg har blitt forelsket i denne artikkelen. Den var en vekker til alle der ute. Kunne ikke skrevet det bedre selv. Har ikke ord for hvor skjønn og spruddlende den var. Jeg kommer til å smile resten av dagen og til jeg våkner i morgen, fordi da er det på tide å dra på jobb. Jeg skjønner ingenting av hva Ælen Rognmoooo skriver om. Han er helt ute på bærtur. Teksten var himmelsk!

Joakim lunde
08.05.2015 14:02

Bra!
2
anbefalinger
Jeg er smart og kul

Naim ainy
08.05.2015 14:05

Bra!
2
anbefalinger
Det er sant

person
10.03.2016 10:57

Bra!
2
anbefalinger
skriv noe da A

Krisjj lover
10.03.2016 10:58

Bra!
2
anbefalinger
la oss prate

peron
10.03.2016 11:00

Bra!
2
anbefalinger
tror ikke det

hei
29.11.2010 20:24

Bra!
1
anbefalinger
har du tatt dette fra propaganda.net eller har de tatt det fra deg?

Hans Hansen
25.09.2014 20:54

Bra!
1
anbefalinger
Hei
Jeg heter Hans Hansen

person
10.03.2016 11:00

Bra!
1
anbefalinger
ok

Krisjj lover
10.03.2016 11:00

Bra!
1
anbefalinger
Såååååå noe i kveld ! Smile :-\)

Krisjj lover
10.03.2016 11:01

Bra!
1
anbefalinger
come on bb! como eres?

Mathias
18.03.2016 10:48

Bra!
1
anbefalinger
hei mathias

Ben
18.03.2016 10:56

Bra!
1
anbefalinger
suck my dick

ugggg
02.11.2016 22:09

Bra!
1
anbefalinger
bare LAG ET NYTT SPRÅK!????????????????????????????????????????????? ivar åsen drar saken ass

ok
01.10.2017 12:58

Bra!
1
anbefalinger
OJA TØFFER DU DEG HÆ

dankboiaf
07.11.2017 12:40

Bra!
1
anbefalinger
JEG GJØR JA TENK DEG DET DU, OK

nurre
24.01.2018 10:50

Bra!
1
anbefalinger
får kræft


15.05.2018 00:03

Bra!
1
anbefalinger
Leste gjennom kommentarene nå og fy faen for noen gode minner! det var noen kukk balle slingrefitte firkantræv gode kommentarer her, fint at Daria.no brukes til noe nyttig, for siden er elendig til alt annet enn kukkprat.

mvh
Kukk Kukkesen


24.05.2018 17:26

Bra!
1
anbefalinger
Naim. Kan jeg på den vennligste måte be deg om å skjerpe deg med disse humoristiske utsagnene dine. Det er uakseptabelt. Du har traumatisert elever og dette har gått på bekostning av Hauger Ungdomsskoles rykte, og jeg er merket med angst for livet på grunn av dere skitne innvandrerelever. Hvem skulle tro at jeg mistet jobben min før du mistet dommen din?

Brenn i helvete Smile :-\)

ddddd
17.03.2016 10:45

Bra!
0
anbefalinger
fgzdheryjf

farendin
20.03.2017 09:19

Bra!
0
anbefalinger
fikk en rolig 5er av denne teksten. takk g

InternetTrollHunter
22.01.2018 14:56

Bra!
0
anbefalinger
Dere er så rude ... Denne personen har gjort en god jobb yess

nurre
24.01.2018 10:49

Bra!
0
anbefalinger
æsj

anonym
07.02.2018 11:14

Bra!
0
anbefalinger
Jeg skjønner ikke hvorfor folk er så opptatt av og gå inn på en nynorsk side og skrive at de er homofile. Stopp

Anonym
21.03.2018 20:11

Bra!
0
anbefalinger
Du e forferdeli flink t å skriva tekstår og eg sette stor pris på arbeide ditt Very Happy :-D D hjelpe mg skam møye me egen skolearbeid og du eie!


15.05.2018 00:06

Bra!
0
anbefalinger
faen, jeg sitter kl halv ett på natta å skriver kukkkomentarer på Daria.no hva faen er det jeg gjør helvetes fitte clitoris knull meg bakleng ned i fuglekassa god natt


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.033 sec - 1 pageviews