Søk i stiler
 

Moderne tider 1900-1940


Sammendrag på stikkordsform av pensum fra moderne tider 1900-1940 i "fra Saga til CD" A-boka + Hva som kjennetegner dikt.
Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:23.02.2007
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Norsk historie
Verktøy:UtskriftModerne tider 1900 –1940

 

Unionen med Sverige blir oppløst
 • 1814: Kiel freden: Danmark må gi Norge til Sverige.
  • Mange ble opprørt over dette.
 • 7 juni 1905: stortinget vedtar at unionen er med Sverige er oppløst.
  • Svenskene protesterer, men det blir ikke krig
 • Stortinget ber danske prins Carl, om å bli konge i Norge. Han tok navnet Håkon 7.
 • November 1905: går kongefamilien i land i Kristiania.
 • Kong Håkons slagord: ”Alt for Norge”
 • Sildesalaten = unionsflagget
 • Flaggsaken: slutten av 1870: slit krav om at Norge skulle ha eget norsk flagg, uten unionsmerke.
 • 1899: det først rene norske statsflagget blir heist.
Byer og Industri vokser
 • Slutten av 1800-tallet: folketallet øker raskt
 • Bønder, husmenn og tjenestemenn drar inn til byen for å få arbeid i industrien.
 • Arbeiderplassene i fabrikkene er helsefarlige.
 • Lange arbeidsdager, lave lønninger.
 • Boligene er små, dårlig stand.
 • Barnearbeid er vanlig, men blir etter hvert forbudt ved lov.
 • Arbeidet er slitsomt, alt man tjener går til mat og klær.

Kampen mellom fabrikkeiere og arbeidere:

 • Slutten av 1800 tallet: Arbeiderne krever å få igjen mer for det umenneskelige arbeidet de gjør
 • 1887: Det norske arbeiderparti blir dannet
 • 1889: Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • 1915: loven om 10-timres dag
 • 1919: 8-timers dag, rett til 1 uke ferie+lønn, lønn når de er syke
 • Eilert Sundt (1817 – 75): teolog & samfunnsforsker. Reiste rundt for å studere hvordan folk i lavere samfunnsklasser levde. Publiserte det i bøker:
  • Om Sædligheds-Tilstanden i Norge (1875 & 1864)
  • Om Renligheds-Stellet i Norge (1869)

Fosser og elektrisitet:

 • 1900 à stor økonomisk framgang.
 • Bygger kraftverk
 • Boligene får strøm
 • Dampmaskin erstattes av elektrisk motorer
 • Skipene får diesel motor
 • Jernbaner blir bygd ut
 • 1895: første bensindrevene bil i Norge.
  • Importert fra Tyskland
  • Benz; 4 hestekrefter
  • 15-20 km/t
  • plass til 5
  • Skulle kjøre frakt videre fra Tretten i Gudbrandsdalen til Åndalsnes.
 • Rallar = omreisende løsarbeider som bygde jernbane.
 • 1911: Vemok et av verdens største kraftverk.
 • 1971: Rukanfossen blir lagt i rør
 • Sam Eyde: norsk ingeniør og industrimann. Grunnla Norsk Hydro (1905), hensikten var å framstile kunstgjødsel. Også engasjert seg i aluminiumsproduksjon og petroleumsvirksomhet.

Nyrealismen:

 • Skildre den norske virkeligheten slik den er for de brede lag av befolkningen i en tid med økonomisk vekst, og økende industrialisering.
 • Fortsettelse av realismen, annet utgangspunkt.
 • Opptatt av enkeltmenneskets forhold til familie, slekt og samfunn
 • De 4 store hadde kritisert, som bidro til oppløsning av gamle verdier.
 • Nyrealismen ville bevare de gamle verdiene
 • Vise at mennesket har sine naturlige røtter i det miljøet de har vokst opp i.
 • Skrev romaner om vanlige folks hverdag, gjerne historiske romaner i flere bind
 • Gjerne over flere generasjoner
 • Historisk roman:
  • handlingen er både oppdiktet og har tilknytting til virkeligheten nær/fjern fortid.
  • Historiske personer / hendelser

Sigrid Undset: (1882-1949)

 • Født i Kalundborg i Danmark
 • Datter av arkeologen Ingvald Undset.
 • Moren Anne Charlotte Gyth var dansk
 • 2 år gammel = flyttet til Kristiania
 • Selvbiografien elleve år – skildrer barndomsårene i Kristiania
 • Faren før når hun er 11 år gammel

Fra kontordame til forfatter

 • Etter faren død måtte hun ta seg jobb som kontordame.
 • Ønsket å bli maler
 • Jobbet som kontordame i 10 år
 • På fritida skrev hun for seg selv, leste bøker, og lengtet eter å komme ut av den tilværelsen hun var i
 • Poserte for Anders Svartstad
 • 1911: gjennormbruddsromanen Jenny
  • Jenny er kunstmaler i Roma, ung og begavet. Vet ikke hva hun skal gjøre med livet, stiller for store krav til kjærligheten. Tar livet sitt
  • Romanen ble stemplet som usedelig og vakte offentlig skandale

Mor om dagen, forfatter om natten

 • Sigrid Undset dro til Roma.
 • Møtte der maleren Anders Svarstad
 • De gifter seg i 1912 og får 3 barn
 • Dette var en tøff periode for Sigrid
 • I 1919 ble hun separert og flyttet hun til Bjerkebæk på Lillehammer
 • Hun bygde ut Bjerkebæk og bodde der til hun døde.
 • Sønnen og svigerdatteren overtok etter henne
 • 1997: ble eiendommen solgt til staten og skal nå åpnes for publikum.

Kristin Lavransdatter

 • Skrevet på Bjerkebæk
 • Historisk romantriologi
 • Gjorde henne berømt
 • Kransen (1920), Husfrue (1921), og Korset (1922)
 • Handlingen er lagt til middelalderen i første halvdel av 1300-tallet i Norge
 • Vi følger Kristin som lita jente til hun dør i svartedauden
 • I kransen: Kristins utvikling til hun er en moden kvinne, Faren har bestemt at hun ska gifte seg med Simon Darre, men Kristin er forelsket i Erlend.
 • Liv Ullmann har leget en film baser på Kransen
 • Kristin velger å gifte seg med Erlend Nikulassøn
 • Hun har trosset faren, og er gravid under bryllupet
 • Simon spiller en viktig rolle i Kristin sitt liv.
 • I husfrue og korset handler det om samlivet til Kristin og Erlend.
 • Når Erlend dør, går Kristin i kloster.
 • Når hun går pilegrimsreise til Nidaros, blir hun smittet av pesten, og dør i Nidaros.

Antinazist og flyktning

 • Kritiserte Hitlers raseteori offentlig
 • Måtte flykte til USA under krigen
 • Kom hjem til et rasert Bjerkebæk, og sønnen hennes var drept.

Nobelprisvinner

 • 1928: Sigrid fikk nobels litteratur pris for Kristin Lavransdatter, og dobbelt romanen om Olav Audunssøn
 • hun var 3. nordmann som fikk en slik pris.
 • Gav bort størstedelen av beløpet hun fikk, hun fikk i alt 156 000 kr
 • Ga 60 000 til st. Gudmunds legat for at norske katolske barn skulle få enledning til å gå på katolsk norsk skole
 • Ga 80 000 til Maren Charlotte Undset Svartstad legat, som skulle gi økonomisk hjelp til familier med psykisk utviklingshemmede barn.
 • Undset hadde selv et barn som var psykisk utviklingshemmet.

Johan Falkeberget: (1879-1967)

 • Vokste opp i det gamle gruvesamfunnet på Røros
 • Jobbet i gruvene fra han var 7 til 27 år
 • Far: Mikkel Lillebakken, Mor: Gunhild Johnsdatter Jamt
 • Ble født i Trondalen
 • Etter hvert begynte han å skive etter arbeidsdagens slutt. Han skildret hvordan verkseiere og embetsmenn utnyttet arbeidere og fattigfolk
 • Livet på Røros kom til å prege hans person og forfatterskap.
 • Han skildret samholdet blant bergmennene og håpet om lysere fremtid.
 • Målet hans som forfatter var å søke å hjelpe og stimulere menneskene til å holde ut i den svære og vanskelige kamp.
 • Onkelen, Ole J. Jamt, lærte han å lese og skrive
 • Faren hans vekket hans interesse for litteratur.
 • Bør Børson jr.(1920):
  • Falkebergets største publikumsuksess
  • Løssluppen og humoristsikk fortelling om en spekulant
 • Den fjerde nattevakt(1923):
  • Falkebergets avgjørende gjennombrudd som forfatter
  • Handlingen er lagt til gruvesamfunnet på Røros
 • Triologien Christianus Sextus (1927 –35):
 • Om gruvesamfunnet på Røros
 • 1940 – 59 gav ut firebinds romanen Nattens brød.
  • Handlingen: gruvesamfunn på slutten av 1600tallet. An-Margit er kvinne og må overleve i det hardbarskede mannsmiljøet. Hun gir ikke opp, og blir symbolet på det sterke og gode mennesket som ikke gi opp.
  • Boka starter tragisk, ved at moren, Ane, blir voldtatt av en full soldat. Når hun har født barnet må hun stå i gapestokk i 3dager, etter det hiver hun seg i fossen.
  • Morfaren, Kiempen, tar seg av barnet

En ny generasjon lyrikere:

 • Etter 1905: debuterte nye lyrikere.
 • De fortsatte tradisjonen fra romantikken
 • Brukte tradisjonelle virkemidler som rim og rytme
 • 1940: eksperimentere med lyriske virkemidler, modernismen kom inn i lyrikken.

Herman Wildenvey: (1886 –1959)

 • dyrket livet, lyset og kjærligheten
 • Norges mest populære lyriker 1900
 • Enkle, velklingende, mutre, folkelige dikt
 • Nedre Eiker
 • Het Herman Portaas
 • Fikk ideen til Wildenvey navnet fra bekken Veia, som kunne være vill.
 • Fikk trykt de første siktene og fortellingene i DT
 • 1902:debuterte med diktsamlingen: Campanula
 • 1904: avbrøt midt i eksamen og dro til Amerika
 • Fikk plass på emigrant skipet ”Norge”

Stor suksess

 • Etter Amerika: jobb på et turisthotell på Otta, hvor han skrev diktsamlingen Nyinger
  • Opplaget ble solgt ut på 4 dager.
 • Før 1920: gitt ut ti diktsamlinger.
 • Skrev dikt til 1950-årene, ble etter hvert mer alvorlig.
 • Furuen og nypekjerret:
  • Fabel
  • Furen tror den er bedre enn nypekjerret

Arnulf Øverland: (1889 – 1968)

 • Startet med å skrive om tradisjonelle emner som ensomhet og kjærlighet
 • 1911: debuterte med diktsamlingen Den ensomme fest
 • 1912: De hundrede violiner

Sosialisten Øverland

 • kritiserte jobbetida og utsultingen hos det tyske folk etter 1.v.k.
 • forsvarer av de undertrykte, arbeiderklassen
 • 1919: diktsamlingen Brød og vin
 • 1922: skrev noveller og dikt i tidskriftet Mot dag
 • formann i Det Norske Studentsamfund
 • senere i Den norske Forfatteforening
 • viet mange år tida til politisk arbeid som sosialist.

I skyggen av den andre verdenskrig

 • ærligheten, sannheten og frihet viktig
 • så tidlig nazismens som truet disse verdiene, og appellerte til folks samvittighet
 • 1937: diktsamlingen Den røde front, handlet om dette ^
 • Skrev nå politiske kampdikt

I konsentrasjonsleir

 • Når Norge ble okkupert fortsatte Øverland å skrive dikt
 • Diktene oppmuntret nordmennene til å stå sammen og kjempe for sin frihet
 • 1941: blir arrestert av Tyskeren og satt i enecelle.
  • Skrev dikt på dopapir
 • 1942: sent til Sachsenhausen
  • satt der til krigens slutt
  • Skrev her dikt til oppmuntring
  • Disse diktene kom ut etter krigen under Vi overlever alt.
 • Ved hjemkomsten ble han hyllet som en stor dikter
 • Regjeringen bestemte at han skulle få bo i statens æresbolig Grotten

Riksmålsforkjemper og ateist

 • Formann i Riksmålsforbundet
 • Mistet troen på sosialismen pga umenneskelige forhold i Sovjet.
 • Ble mer konservativ (ønsket å bevare det bestående samfunnet)
 • Syntes den kristne lære var kunstig og overfladisk
 • 1933: Tre foredrag til offentlig forargelse.
  • Den ene; ”Kristendommen, den tiende landeplage” førte til at han ble anklaget for blasfemi (guds-bespottelse) og politianmeldt.
  • Kritiserte i foredraget; borgerskapet, spesielt kirken, med skarp ironi

Fast rim og rytme

 • Enkle, klare, fast rim & rytme.
 • Du må ikke sove – Fra Den røde front (1937)
  • To forskjellige synsvinkler: 1 strofe od de 3 siste er en ramme omkring emnet forfatteren tar opp. Jeg-personen her er en annen enn jeg-personen i resten av diktet.

 

Rudolf Nilsen: (1901-29)

 • Opptatt av arbeidernes kår, klassekamp og solidaritet.
 • Kompromissløs
 • Skildret arbeiderklassen som aktivt ville komme ut av elendigheten.
 • Kjempet for revolusjon i et klasseløst samfunn
 • Forsvarte kommunismen
Arbeidernes dikter
 • Født og oppvokst på Kristianias østkant
 • journalist i Norges kommunistblad
 • skildret arbeidernes hverdag i sorg og glede.
 • 2 diktsamlinger: på stengrunn (1925) og på gjensyn (1926)
 • Hverdagen (1929) ble utgitt etter hans død
 • Døde av tuberkulose, 28 år gammel.

Nr. 13

 • Diktene til Rudolf Nilsen er klar og enkle, fast rim og rytme
 • Mange av diktene hans er tonesatt av Lillebjørn Nilsen
 • I diktet nr 13 skildrer han østkantens leiegårder, fattigdom og fyll, men også de unges drømmer og håp.
 • Nr 13:
  • Dal forbanner gården når han bor der, men når han kommer på gamle hjem vil han tilbake til gården.
  • Kalsen, fyllik, ungeflokk, sprukken fiolin
  • Jomfru Olsen, liker ikke fiolinspillet til Kalsen
  • Gården ellers bryr seg ikke om Kalsens fiolin
  • Olga er gårdens prostituert

 

Mellom to verdenskriger

Verden mister sin uskyld

 • Redselen og nøden etter 1.v.k. påvirker diktingen i mellomkrigstiden
 • Litteraturen i mellomkrigstida er preget av: minnene fra massedrapene og grusomhetene under 1.v.k.
 • Mange forfattere er begeistret for kommunismen, og blir selv sosialister
 • For noen er kommunismen det samme som frihet og et mer menneskevennlig samfunn
 • Etter 1.v.k. har USA stor økonomisk framgang.
 • Tyskland får låne penger av USA
 • 1929: Børskrakket i NY = verdensøkonomien bryter sammen
  • Det skaper sosial uro, som skaper grobunn for farlige politiske krefter.
  • Fascismen og nazismen får stadige nye tilhengere utover 1920/30 årene.

Sigmund Freud og psykoanalysen

 • Hans psykoanalyse og hans tanker om det menneskelig sjeleliv setter preg på litteraturen i mellomkrigstida.
 • Mennesket er et produkt av bevisste og ubevisste krefter
 • Seksualiteten tilhører det ubevisste og påvirker menneskets handlinger og reaksjoner, men vi har vanskelig for å utrykke vår seksualitet, og fortrenger den da heller.
  • Bidrar til å skape angst og mindreverdighetsfølelse, som kan føre til aggresjon og galskap.
 • Forfattere i 1930-årene blir fra utgangspunktet i Sigmund Freuds teorier, opptatt av hva som kan være årsaken til nazismens framvekst.
 • Hvorfor følge disse lederne? Ønsker man ikke et samfunn med medmenneskelighet?
  • Forfattere prøver å svare på dette.

Sigurd Hoel: (1890 – 1960)

 • Bestevenn til Arnulf Øverland
 • Leste mye, brukte psykologiske innfalsvinkler
 • Skrev alt mulig basert på Sigmund Freud
 • Skulle finne ut hva som gikk feil med mennesket.
 • I mange av bøkene hans tar hovedpersonen oppgjør med seg selv og livet sitt.
  • Resultat er skyldfølelse, pga svekt ungdom, tro & kjærlighet. Tilbake er angst, tomhet & ubesvarte spm.
 • Allsidig forfatter
 • Medredaktør i tisskriftet Mot dag
 • Litteraturkritiker i Arbeiderbladet og Dagbladet
 • Konsulent i Gyldendal Norsk Forlag.
 • Skrev essay og artikler og advarte mot nazismen i skrift og tale.
 • 1943: flyktet til Sverige, og jobbet for Norges sak derfra.
 • Det han skrev etter 1945 var preget av opplevelsene fra krigsårene
 • Etter krigen var han:
  • Formann i Riksmålsforbundet og
  • Den norske Forfatterforening,

Kjærlighetssvik og selvbedrag

 • Mange av hans bøker handler om kjærlighetssvik og selvbedrag
 • Gjennombruddromanen: Syndere i sommersol (1927)
  • 8 ungdommer drar på hyttetur, de vil protestere mot tidligere generasjonenes fordommer, men det viser seg at de ikke er så frigjorte.
 • Romanen: Fjorten dager før frostnettene (1935): dr. Holmen, ser tilbake på livet sitt og oppdager at noe har gått galt. Han har hatt ytre suksess, men ikke indre.

Vi er alle skyldige!

 • 1947: psykologiske romanen: Møte ved milepelen
  • stilles spm som er aktuelle i etterkrigstida
  • hovedpersonen ”den plettfrie” mener at de som svek sine landsmenn må stå til ansvar
  • men erkjennelsen rakner, ”den plettfrie” innser at forræderne har vært mishandlet og forrådt i oppveksten
  •  ”den plettfrie” svek sin ungdoms forelskede, hun giftet seg med en annen, fikk en sønn som ble torturist = den gutten viser seg å være sønnen til den ”plettfrie”
  • Konklusjonen: alle er skyldige og må dele ansvaret
 • Psykologisk roman:
  • skildre personens tanker, følelser og reaksjoner.
  • Psykoanalysens teorier om det ubeviste sjeleliv spiller en stor rolle for personskildringen.
  • Handlingen foregår mer på det indre plan, enn det ytre.

Barndommens rike:

 • 1933: romanen Veien til verden ende
  • Skildrer Anders fra han er 4 til han blir konfirmert.
 • Hoel utforker barndommensrike på en svært innlevende måte.
 • Verden blir sett på gjennom barnets øyne og barnets sinn.
 • Veien til verdens ende blir regnet som det ypperte av barneskildringer i norsk litteratur.

Veien til verdens ende

 • Alt er stort for Anders
 • Huset har noen rom han kjenner, men også mange han er redd for
 • Det nære huset er trygt.
 • Feieren ≈ Kerstaffer. Farlig når han er feier, men ikke når han har vasket seg.
 • Kall Nordavind ≈ Kal Norderud. Kommer og hjelper i onnene. Forkjøla.
 • Nesten alt er farlig, men han glemmer det ofte.
 • Alt det som ikke er så høyt oppe er Anders sitt
 • Han skjønner hva de små dyrene sier
 • Moren forteller ham om Edens hage
 • Anders personifiserer tiden
 • Vinden er grei om dagen, men skummel om natten.
 • Viden vil fortelle Anders noe om hele verden.

 

Nordahl Grieg: (1902 – 43)

 • Advarte mot nazismen i skrift og tale.
 • Frihet og menneskeverd det helligste i livet
 • Født i Bergen
 • Etter artium dro han til sjøs som lettmatros
 • Stadig på vandring
 • Reiste til; Finnmark, Afrika, Australia, og gikk til fots fra Hamburg til Roma.
 • Studerte i Oxford
 • Drev journalistikk
 • Skrev bøker
 • Alt han opplevde på reiser ble til stoff i dikt, essay, skuespill, og romaner

Jordomseileren blir kommunist

 • 1932: dro til Moskva, ble der i 2 år
 • Ble der begeistret og ble kommunist

Vår ære og vår makt

 • 1935: skuespillet vår ære og vår makt blir framført 1.gang på Den Nationale Scene i Bergen
 • I stykket ble de norske rederne, som hadde tjent store penger pga 1.v.k. og satt sjømennenes liv på spill, angrepet.
 • Sterk samfunnskritikk, ble forsøkt å hindre at stykket ble oppført.

Fedrelandsvennen Nordahl Grieg

 • Inntrykkene fra finnmarksreisen skapte hos Grieg et spesielt forkjærlighet for fedrelandet
 • Gav inspirasjon til diktsamlingen Norge i Våre hjerter (1929)

Krigskorrespondent

 • Reiste som krigskorrespondent til Spania i 1936, der det hadde brutt ut borgerkrig.
 • Demokratiske tilhengere kjempet mot fascismen og general Francos styrker.
 • Mye av det han opplevde ble materiale for skuespillet Nederlaget (1937)

På flytokt:

 • Melte seg til tjeneste under 2.v.k.
 • Deltok i transporten av Norges Banks gullbeholdning til Vestlandet, langs kysten nordover og over havet til England
 • Var med på tokt med fly over Nordsjøen og langs norskekysten
 • Skrev dikt som manet nordmennene til motstand og kamp
 • Ble skutt ned og drept, på en bombetokt over Berlin 2 des. 1943.
 • Ble bare 41 år gammel
 • Kjente verk: Norge i våre hjerte, Vår ære og vår makt, Nederlaget, Ung må verden ennu være.

 

Språkhistorie fra 1900 til 1940
 • Knud Knudsen ville bygge videre på det dansk-norske språket, og fornorske gradvis, bygge på den dannede dagligtale
 • 1885: jamstillingsvedtaket, landsmål og riksmål blir sidestilt i skolen og som offisielt skriftspråk.
 • 1906: Norges Mållag blir dannet
 • 1907: Riksmålsforbundet blir dannet
 • 1907: stortinget vedtar at alle elver i gymnaset skal ha skriftlig prøve i sidemålet
 • 1907:rettskrivingsreform etter Knut Knudsen
 • flere mente utviklingen ville føre til en sammensmelting av de to målformene.

Målstriden

 • 1899: det nye testamentet ble oversatt til landsmål (nynorsk)
 • 1908: landsmålkurs på Elverum: laget en plan for hvordan de to skriftspråkene kunne nærme seg hverandre
 • Fram til 1917 ville styresmaktene ha ett felles skriftspråk.
 • I 1917 kom en ny rettskrivingsreform for begge målformene, som førte til at rettskrivingen på landsmål og riksmål ble mer lik.
 • Valgfrie endringene ville skape kaos mente noen.
 • Stedsnavn ble fornorsket
 • Etter hvert ble målstriden også om navnene landsmål og riksmål. I 1929 valgte stortinget to nye navn: nynorsk og bokmål
 • 1938: enda en ny rettskrivingsreform som skulle bringe de to språkene nærmere hverandre.
 • Etter 1938-rettskrivingen ble nynorsk enda mer utbredt i Norge,
 • Riksmålsfolket med A. Øverland protesterte og mente den nye rettskrivingen ødela for begge språkene.
 • 9 april 1940 hadde Oslo Riksmålsforening invitert til et møte der temaet var protestene, men samme dag okkuperte Tyskland Norge, så målstriden måtte vente.

 

Kjennetegn på dikt:

Dikt: I diktet får forfatteren sagt mye med få ord. Diktet kan ha fast rim og rytme, bunden form. Når diktet er skrevet i ubunden form, er det uten rim og har en friere rytme. I diktet finner vi ofte sammenligninger og metaforer.

Dikt kan også være viser og salmer.

 

Tragedie: Tragedien er et skuespill med en alvorlig og trist handling. Ofte ender tragedien ulykkelig.

 

Enderim: I en strofe kan det siste ordet i en verselinje rime på det siste ordet i en annen verselinje.

Eksempel:

Et seil glir bort i kveldens blå,

Og sakte faller søvnen på.

 

Kryssrim: er et rimsystem i et dikt hvor rimeordene ikke står parvis, men krysser hverandre:

Eksempel:

Abab

 

Metafor: er en sammenligning uten sammenligninsord (som, dersom, lik, liksom).

Eksempel:

Bestefar er en stokk, Ensomhetens jernklo om hjertet.

 

Parrim: vil si at rimordene står parvis i verselinjene.

Eksempel:

Aabb

 

Personifikasjon: er en form for metafor hvor abstrakte ting, som tid, død og stillhet, får menneskelige egenskaper:

Eksempel:

Stillheten blør, mørket gjemmer seg.

 

Rytme: er diktets pulsslag og oppstår når ord med trykklette og trykktunge stavelser settes sammen på en bestemt måte.

 

Strofe: er hver av delene som et dikt er delt opp i

 

Vers (verselinje): er en linje i et dikt.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Hanne
12.04.2007 15:05

Bra!
9
anbefalinger
Taakk. Har prøve om dette imorgen. ^_^

Christine
12.04.2007 21:14

Bra!
8
anbefalinger
Ingenting om Oskar Braaten ??

OKI
17.04.2007 12:27

Bra!
7
anbefalinger
HVA BETYR "klisje"? har hørt mange si det når de leser en novelle eller nå

Chris
09.06.2007 16:01

Bra!
6
anbefalinger
TUSEN TAKK, kom opp i MODERNE TIDER i Norsk muntlig  Smile :-\)
ThX


20.04.2007 22:22

Bra!
4
anbefalinger
Kult!! Dette likte jeg Smile :-\)

julie
14.06.2007 11:08

Bra!
2
anbefalinger
genialt  Smile :-\) Har og eksamen i dette..  Smile :-\), i mårå. takk Smile :-\)

kjekken
19.11.2007 12:58

Bra!
2
anbefalinger
det var dårlight å

Linn
10.01.2008 17:50

Bra!
2
anbefalinger
Noe om Olav Duun?  Smile :-\)

Gina
12.03.2008 11:25

Bra!
2
anbefalinger
TUSEN TAKK, kom opp i MODERNE TIDER i Norsk muntlig
takkar^^

einar
10.06.2008 23:19

Bra!
2
anbefalinger
You just maked my day!!! alt e har om står her, så no håpa e på en 6'r i norsk  Wink ;-\) Wink ;-\) Smile :-\) Smile :-\) Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Surprised :-o Surprised :-o Surprised :-o

uyi
15.06.2008 14:59

Bra!
2
anbefalinger
HEILT FANTASTISK. Æ elsker dæ !!! ( eksamen imorgen)

bill
29.01.2009 16:14

Bra!
2
anbefalinger
fulstendig text ville ha julpet

RE
08.06.2009 12:20

Bra!
2
anbefalinger
Norsk muntlig om en del av detta, takk!

joakim
13.06.2007 00:09

Bra!
1
anbefalinger
nydlig;D takktak;D eksamen i mårra;D hihi;D

Vibeke
14.11.2007 12:26

Bra!
1
anbefalinger
Kult
Ska ha mundtlig prøve i norsk.
Bare kopiere Smile :-\) he he  Very Happy :-D

Leon
19.11.2007 01:58

Bra!
1
anbefalinger
TAKK!!! DETTE HJALP TIL TENTAMEN IMORGEN! TUSEN TAKK =D


23.04.2008 17:31

Bra!
1
anbefalinger
Tusen takk.. du reddet skinnet mitt nå  Wink ;-\)

Marlene
10.12.2008 21:19

Bra!
1
anbefalinger
Herlig Smile :-\) dette var kjempebra Smile :-\)

anonym
10.06.2009 14:35

Bra!
1
anbefalinger
tuuusen taaaakk  Very Happy :-D du redder dagen min  Wink ;-\) eksamen om dette :/ sååeeh, takk :*


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.016 sec - 1 pageviews