Søk i stiler
 

Rettferdighet i et likestillingsperspektiv


Likestilling mellom kvinner og menn i et internasjonalt perspektiv.

Tentamensoppgave i 10. klasse.

Sjanger:ArtikkelLastet opp:21.11.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Likestilling
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookNår vi tenker på begrepet rettferdighet kan det gi oss mange ulike assosiasjoner, men selv har jeg valgt å se begrepet i lys av temaet likestilling mellom kjønnene. I et globalt perspektiv vil dette bli et veldig omfattende tema, og jeg velger derfor å forholde meg til hvordan problemstillingen kan oppfattes i Norge.

 

Likestilling vil si at man uavhengig av kjønn, rase, religion osv. har de samme rettighetene, pliktene og mulighetene på alle områder i samfunnet. Det innebærer bl.a. lik lønn for likt arbeid, rett til innflytelse, rett til å påvirke og rett til å føle seg trygg i forhold til overgrep, respekt og menneskeverd for både kvinner og menn. Sentralt for likestilling er at alle mennesker skal behandles som selvstendige, tenkende individer.

For dagens generasjon vil dette være noe vi i liten grad er opptatt av, noe som i første rekke skyldes at de fleste store hindringene er et tilbakelagt stadium. Det kommer derfor kanskje som en overraskelse på mange i min generasjon når vi får vite at alminnelig stemmerett for kvinner i Norge først ble innført i 1913.

 

Siden den gang har kvinnene fått flere og flere rettigheter og titler, bl.a.:

- I 1938 ble Ingrid Bjerkaas Norges første kvinnelige prest.

- I 1974 fikk kvinnene odelsrett og Gro Harlem Brundtland ble vår første kvinnelige miljøvernminister.

- I 1978 vedtok Stortinget likestillingsloven, og deretter likestillingsombudet, som passer på at likestillingsloven blir overholdt.

- I 1993 ble Rosemarie Køhn Norges første kvinnelige biskop.

 

Total likestilling mellom kjønnene eksisterer ikke i noen samfunn, heller ikke i Norge. I følge norsk lov har kjønnene akkurat de samme rettighetene, men fullt så greit er det ikke i praksis. Dagbladet ga et godt eksempel på dette da de i fjor hadde en artikkel ved navn ”Ham-Kam gir jenter fotballnekt”. Artikkelen handlet om to jenter som fikk fotballdrømmen knust da linjen de søkte på bare var for gutter. Et annet eksempel er Anette Sagen som tross sine gode resultater i internasjonale konkurranser ikke fikk hoppe skiflyvning i Vikersundsbakken fordi hun var kvinne. Disse to sakene sier noe annet enn at vi har full likestilling her i Norge, og at vi uten tvil har et forbedringspotensiale.

 

Kvinnene har også færre lederstillinger enn mennene, og en god del yrker omtales fremdeles som kvinneyrker. Likevel har Norge kommet langt de siste 30-40 årene og blir fremholdt som et foregangsland når det gjelder utvikling av egen likestillingslovgivning. I 1978 vedtok Stortinget likestillingsloven, som forbyr kjønnsdiskriminering. I 1979 vedtok Generalforsamlingen i FN den såkalte kvinnekonvensjon. Ved å akseptere FNs kvinnekonvensjon forplikter landene seg til å foreta en rekke tiltak for å stoppe diskriminering av kvinner.

 

Selv om mange sikkert vil hevde at vi i Norge på mange måter har oppnådd full likestilling, opplever vi at spørsmålet blir aktualisert på nytt gjennom innvandring fra andre kulturer. Dette gjelder i liten grad innvandring fra andre europeiske land, men er desto tydeligere hva angår de som kommer fra mange asiatiske og afrikanske land.

 

Norge har i de senere år måttet forholde seg til begreper som hijab, burka, tvangsgiftemål og kjønnslemlestelse. På den ene siden er det utstrakt enighet om å respektere andre kulturer, mens det på den andre siden opprører oss å være vitne til kulturer som fortsatt preges av et kvinnesyn som for oss er et for lengst tilbakelagt stadium. Mange av de normer som muslimer praktiserer i dag var mer eller mindre vanlig i store deler av Europa for 150-200 år siden.

 

Mange muslimske kvinner som har bodd i Norge i flere år har verken fått lære norsk eller deltatt i arbeidslivet. Etter min og mange andres mening er dette forkastelig. Vi bør i alle fall sørge for at de som kommer til Norge får tilbud om norskkurs når de kommer hit, og kanskje også pålegge dem å ta det.

 

Som de fleste vet bruker mange muslimske kvinner burka eller hijab. Men hva skal vi gjøre med jenter fra muslimske land som ikke kan delta i felles gym på grunn av religionens hodeplagg? Jeg synes at bruk av burka/hijab bare er en måte å vise at kvinnen er underdannig mannen og ikke har like store rettigheter som ham. Derfor synes jeg at vi kanskje skulle gå så langt som å forby bruk av burka og hijab i den norske skole. Norge har ennå ikke tatt stilling til bruk av hijab og burka, mens andre land som f. eks. Frankrike og England har vedtatt forbud mot bruk av det på skolen, med til dels kraftige reaksjoner fra de muslimske miljøene.

 

Som sagt så levde vi i Europa etter samme mønster som muslimene gjør i dag for 150-200 år siden. På den tiden var det mannen i huset som bestemte hvem barna skulle gifte seg med osv. Slik er det fortsatt hos mange muslimske familier den dag i dag. Muslimske jenter som har vokst opp i Norge kan i pubertetsalderen oppleve å bli sendt tilbake til hjemlandet for å gifte seg med for eksempel et søskenbarn eller andre nære familiemedlemmer. Døtre som ikke følger familiens ”råd” om giftemål, kan i verste fall oppleve å bli drept.

 

For noen år siden var det en stor sak i Sverige da faren til en muslimsk kvinne drepte henne fordi hun giftet seg med en mot farens vilje. Også i Norge og Danmark har vi hatt tilfeller av æresdrap, og det vil sannsynligvis forekomme også i fremtiden. Norske krisesenter melder at stadig flere innvandrere fra ikke – europeiske kulturer søker tilflukt, og man kan jo bare tenke seg grunnen.

 

Med bakgrunn i begrepet rettferdighet synes jeg absolutt dette er et aktuelt tema, og hovedspørsmålet blir ikke hvorvidt vi skal respektere fremmede kulturer, men om vi kan tolerere at disse kulturene skal få leve sitt eget liv i et samfunn som har lagt dette bak seg for mange år siden. Mye av det vi i den vestlige verden tar for gitt i dag, er for mange i den muslimske verden helt utenkelig.

 

Mens Island fikk verdens første kvinnelige president i 1980, Frankrike og USA kanskje får sine første kvinnelige president ved neste valg, så kan for eksempel kvinner i Saudi – Arabia knapt bevege seg utendørs uten følge av et mannlig familiemedlem.

 

At dette er en realitet i mange land er noe vi bare kan konstatere, men er det rettferdig ovenfor våre nye ”landsmenn”?


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Line
18.03.2007 13:01

Bra!
13
anbefalinger
Dette var virkelig en bra stil! Skal skrive noe i samme retning om et par dager, og trengte noen tips! Kjempebra stil, godt skrevet!!

kritikern666
23.03.2007 11:31

Bra!
8
anbefalinger
det ser jo nesten ut som om du er skikkelig god til å finne stiler på nettet eller så er du skikkelig godt orientert...... men hvisst det er selskrevent så er det jo et ganke bra stoff du har kommet med!

Meg
24.04.2007 20:14

Bra!
6
anbefalinger
Tusen takk, for en bra stil. skal skrive om likestilling på tentamen i morgen jeg, fint å få noen gode tips ..  Smile :-\)

NN (Anonym)
02.05.2007 16:30

Bra!
6
anbefalinger
Du redde kanskje nynorsk karakteren min!!! Kjempe stil)(

123
11.04.2007 19:44

Bra!
4
anbefalinger
dette var virkelig bra!

forfatter
01.04.2008 17:27

Bra!
4
anbefalinger
jeg fikk 5+, men er enig med dere som synes jeg sporet av litt...

Petra
29.11.2007 13:25

Bra!
3
anbefalinger
Stilen va bra! Men: Du starta med likestilling i Norge, og endte med de som går med Hijab og burka (Vandrane telt som eg lik å kalle dom).

Ålesnand
29.11.2007 13:29

Bra!
3
anbefalinger
Eg he lest stila, og syntast den vart bra. Eg er dog enig med Petra. Du spore av ettarkvert. "Forrfattar, kva fekk du på denje stila"?

Mariia
27.02.2008 18:16

Bra!
3
anbefalinger
jeg synes at den var ganske bra, men du begynte å komme mot hijab=S!.de fleste som bærer på hijab gjør dt med sin egen vilje. det du må vite er at ytringsfrihet bærer på at u kan velge selv hva du vil ha på deg. det plager ingen når en jente bærer på hijab. om hijab symbolisrer islam og skal forbys må ike da det kristne korste som blir bært iensmykke som symboliserer jesus sønn av gud også forbys?!. det er snakk om rettigheter. jeg tror faktisk ike du forsåt hva hijab inne bærer. det har blitt kulturert ikke religion.

PerAksel
26.11.2008 18:17

Bra!
2
anbefalinger
meget bra!

(?)
28.11.2008 23:25

Bra!
2
anbefalinger
(Mange muslimske kvinner som har bodd i Norge i flere år har verken fått lære norsk eller deltatt i arbeidslivet.) du trenger ikke å nevne islam for det HAR IKKE NOE MED SAKEN Å GJØRE! sorry men det bare irriterer meg, u kan godt si utenlanske kvinner men hvorfor akkuratt muslimske? det står selv i koranen at både kvinner og menn MÅ få seg utdannelse, det er en av de viktige tingene i islam, de som ikke lar sine kvinner eller døtre gå på skole og lære er bare noen som ikke har kunnskap og følger sin uviten kultur!

(?)
28.11.2008 23:47

Bra!
1
anbefalinger
( Mange muslimske kvinner som har bodd i Norge i flere år har verken fått lære norsk eller deltatt i arbeidslivet. Etter min og mange andres mening er dette forkastelig. Vi bør i alle fall sørge for at de som kommer til Norge får tilbud om norskkurs når de kommer hit, og kanskje også pålegge dem å ta det. ) og når det gjelde det med at jenter imed hijab ikke deltar i gymmen, så har det heller ikke noe med saken å gjøre!!, jeg bruker selv hijab og er med i gymtidene hele tiden. jeg husker vi haddet en jente i klassen som ikke ville være med på aktiviteter, hun brukte selv hijab. jeg forklarte henne at det ikke hadde noe med saken å gjøre med det er henne som ikke vil bare ha gym. og du kan ikke dra alle under samme kam og si "JA sånn er det!!" du gjør det bare vanskeligere for andre som oss, folk leser da dette og tror på det dessverre! så pleas ikke bare kom med ting du bare har hørt eller sett, finn ut av ting om det er sånn eller ikke, så er det sånn i de fleste artikkelene at du skal komme med linker der de foreller om sånn ting ( kom med bevis lxm)!

(?)
28.11.2008 21:53

Bra!
0
anbefalinger
hijab har ikke noe med kvinneundertrykkelse å gjøre! Smile :-\)

.....!.....
29.11.2008 00:04

Bra!
0
anbefalinger
Kjære søster!

Jeg er selv en muslim. Jeg er akuratt som de vanlige norske ungdommer. Bortsett fra at jeg ikke drikker, røyker ikke (prøver ikke det heller, for det er ikke tillat innenfor islam) SÅ kommer spørsmålet, hvorfor er det ikke tillatt? Jo fordi røyk er ikke sunt, det er skadelig for kroppen. Alkohol er heller ikke sunt og ikke noe bra for kroppen.
+ at når man drikker så vet man ikke hva man driver med, man finner på mye tull.

Jeg bruker Hijab. Hvorfor? Fordi Gud (Allah) har pålagt oss kvinner det. Jeg valgte det fordi jeg ville SELV bruke det. Ingen og absolutt ingen har tvunget meg. Jeg valgte det fordi jeg føler meg mer konfortabel. Menn ser ikke på meg som et objekt men som en person. Dem respekterer meg for den jeg er og ikke fordi jeg har en veldig fin kropp eller et glansfult nydelig hår.

Vennligst, om dere har noen spørsmål nøl ikke med å spørre! Smile :-\)(?)
29.11.2008 00:13

Bra!
0
anbefalinger
det så utrolig mye feil du har om muslimer her, som jeg ikke orker å rette på en gang! Confused :-\?

(?)
29.11.2008 00:14

Bra!
0
anbefalinger
blir bare sur av å lese på dette -.- !!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.016 sec - 1 pageviews