Søk i stiler
 

Påvisningsreaksjoner for funksjonelle grupper


Rapport fra forsøk om påvisningsreaksjoner i funksjonelle grupper i kjemi (3KJ).

Sjanger:RapportLastet opp:12.11.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.

Mål:

Hensikten er at vi skal kunne påvise ulike funksjonelle grupper. I dette tilfellet: Aldehyder, ketoner, umettede forbindelser (alkener), organisk syre bundet til klor og karboksylsyrer bundet til NaHCO3.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Utstyrsliste:

Gassbrenner

Hansker

Vernebriller

Reagensglass

Vannbad

0,1 M Fe(NO3)3                       

0,1 M AgNO3 i C2H5OH  (sølvnitrat løst i etanol)

Mettet NaHCO3

2,4-dinitrofenylhydrazin

Bromvann Br2/H2O

Fehlings væske

0,1 M AgNO3

Trikloreten    (klorert hydrokarbon)

Propanal       (aldehyd)

Propanon      (keton)

Pentansyre     (karboksylsyre)

5,0 M NH3H2O    (ammoniakk)

2,0 M NaOH       (natriumhydroksid)

 

Påvisning av aldehyder og ketoner

 

«2,4-di»-test

Gjennomføring:

1. Ta ca. 1 mL «2,4-di»-reagens i et reagensglass. Tilsett en dråpe prøve (propanal eller propanon). Sett deretter reagensglasset i et vannbad, og varm blandingen forsiktig. Sett så glasset til avkjøling, og observer.
2. Et guloransje bunnfall viser at stoffet er et aldehyd eller et keton. Hvis dette sent, kan man tilsette litt svovelsyre (H2SO4) som katalysator.

 

Resultater:

1. Vi tok 1 mL 2,4-dinitrofenylhydrazin i to reagensglass. I det ene tilsatte vi en dråpe propanal, i det andre tilsatte vi en dråpe propanon. Vi hadde begge glassene i vannbad, ventet til det kokte, og satte glassene til avkjøling.
2. Ettersom reaksjonen tok lengre tid enn hva vi hadde forventet, tilsatte vi en dråpe svovelsyre.
3. Etter hvert så vi antydning til guloransje bunnfall i begge løsningene. Vi hadde påvist at de to glassene inneholdt aldehyd eller koten.

 

Fehlings test for aldehyder

Gjennomføring:

1. ta 1 mL Fehlings væske i et reagensglass. Tilsett så, en dråpe prøve (propanal). Sett løsningen i et vannbad, og varm den forsiktig opp til kokepunktet.
2. Vannløselige aldehyder vil gi et rødt bunnfall av Cu2O. Aldehyder med mer enn tre karbonatomer løser seg derimot dårlig, og vil bli liggende som en organisk fase på toppen av reagenset. Er det for mye reagens i forhold til prøve, kan fargen bli gulgrønn.

 

Resultater:

Etter en stund i vannbad, kunne vi se at løsningen fikk en rød utfelling. Vi hadde altså påvist at stoffet var et aldehyd. Reaksjonslikning for hva som skjer:

RCHO(aq) + 2Cu2+ + 5OH-(aq)

<bilde>

Logg inn for å se bildet
RCOO-(aq) + Cu2O(s) + 3H2O(l)

 

Tollens test for aldehyder

Gjennomføring:

1. Dette reagenset lages på nytt til hver test: Ta 2 Ml 2 M NaOH i et rent reagensglass. Varme dette i et vannbad til det nærmer seg kokepunktet, men pass på slik at det ikke støtkoker.
2. Tøm deretter innholdet i vasken, men skyll ikke glasset. Hell ca. 2 mL 0,5 AgNO3 i glasset. Løs det brune bunnfallet, med noen dråper 2 M NH3.
3. Tilsett to dråper prøve (propanal), rist lett og varm glasset i et vannbad. Etter kort oppvarming danner aldehyd et sølvspeil på veggen av glasset. Vask glasset straks etterpå, vask gjerne med litt NaOH.

 

Resultater:

Vi fikk dannet et meget karakteristisk sølvspeil på veggen av reagensglasset, noe som fortalte oss at testen var positiv. Reaksjonslikning for hva som skjer:

RCHO(aq) + 2[Ag(NH3)2]+(aq) + 3OH-(aq)

<bilde>

Logg inn for å se bildet

RCOO-(aq) + 2Ag(s) + 4NH3(aq) + 2H2O

 

Påvisning av karboksylsyrer med mettet NaHCO3(aq)

 

Gjennomføring:

1. Ta 1-2 mL mettet NaHCO3-løsning i et reagensglass. Tilsett 2 dråper prøve (pentansyre). Gassutvikling (CO2) viser at stoffet kan være en karboksylsyre.
2. Aldehyder og estere kan noen ganger være forurenset av tilhørende karboksylsyre og vil da gi positiv test.

 

Resultater:

Vi så at løsningen begynte å boble, når vi tilsette pentansyre. Dette tyder på at vi fikk en gassutvikling av CO2. Testen var altså positiv.

 

Påvisning av organisk bundet klor, brom og jod

 

Sølvnitrat løst i etanol

Gjennomføring:

1. Ta 1-2 mL sølvnitrat løst i etanol i et reagensglass. Tilsett 2 dråper prøve (trikloreten). Varm dette i et vannbad. Felling av klorid viser organisk bundet klor.

 

Resultater:

Vi fikk utfelling av et hvitt stoff. Dette tyder på at løsningen av organisk bundet klor.

 

Beilsteins test

Gjennomføring:

1. Lag en løkke på en kobbertråd (ikke for tynn tråd) og stikk tråden inn i en kork slik at vi får et isolert håndtak.
2. Dypp deretter tråden i prøven (trikloreten) eller, hvis prøven er fast, fukt tråden og stikk den i prøven. Er prøven plaststoff eller liknende, kan tråden varmes opp og holdes mot prøven slik at noe brenner seg fast.
3. Hold kobbertråden inn i en gassflamme. En grønn flamme viser at det sannsynligvis er klorid til stede.

 

Resultater:

Fikk en grønn flamme, som indikerer at det er klorid til stede. Vi fikk altså en positiv test.

 

Påvisning av umettede forbindelser (alkener)

 

Gjennomføring:

1. Ta på hansker. Overfør 2 dråper prøve (trikoreten) til et reagensglass. Tilsett bromløsning dråpevis. Momentan avfarging av bromløsningen viser at prøven er umettet.

 

Resultat:

Det skjedde en momentan avfarging. Denne avfargingen indikerer at prøven var umettet. Det ble en avfarging fordi det skjedde en addisjon av brom, til den umettede forbindelsen:

>C=C< + Br2 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
>CBr-CBr<

 

Konklusjon:

Vi har lært hvordan man kan påvise forskjellige funksjonelle grupper, og derfor er også målet ved forsøket nådd.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Shezza
30.11.2008 20:10

Bra!
5
anbefalinger
Fint ført opp..avskrift fra boka mhm


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.015 sec - 1 pageviews