Søk i stiler
 

Rasisme


Oppgaven belyser temaet rasisme. Opprinnelse, form og hyppighet.

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:09.10.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Rasisme
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookOrdet neger er noe som folk flest bruker uten å tenke over betydningen av ordet. Det er sannsynligvis ikke alltid ment å bli brukt rasistisk eller undertrykkende. Men ordet neger nytes av rasister og nazister verden rundt enten som nigger, eller neger. Rasisme er et ord som de fleste har hørt, men hva betyr det egentlig? Det er noe som de fleste ikke synes er bra, men få vet noe særlig om hva og hvordan rasisme i Norge er.

Rasisme handler om deg og meg. Vi har alle ansvar for at diskriminering, forskjellbehandling, urettferdighet og rasisme ikke skal få ødelegge det samfunnet vi lever i. Et samfunn med rasisme er dårlig for alle; både de som blir direkte rammet og for alle andre. . Å oppleve rasisme kan være ødeleggende for ofrene. Alle vil leve trygt og godt, men det er ikke mulig for oss å gjøre det hvis samfunnet lukker øynene for at noen blir utsatt for vold og diskriminering pga. hudfarge. Et samfunn som lar rasisme eksistere er et urettferdig samfunn. og vi har alle et ansvar fordi det er mulig for alle å gjøre noe med det


Rasismens røtter

Rasisme er ikke noe som dukket opp når de første innvandrere kom til Norge. Ideene om "oss" og "de andre" har eksistert i hundrevis av år. Mennesker med en annen hudfarge har blitt sett på som mindre verdt enn hvite, som et problem og som en fare i mange år. Under slavetiden hentet man afrikanere, fraktet dem på båter for å jobbe og behandlet dem som dyr - ikke som like gode mennesker som hvite. Europa erobret andre deler av verden, gjorde landene til kolonier, hentet ut verdier og styrte landene og menneskene der. Dette var også noe som bidro til en følelse av at europeere er "bedre" enn andre mennesker.

Vi er like forskjellige alle sammen
Det som er felles for alle former for rasisme er at man putter folk inn i grupper, så tar de alle under en kam F.eks.: "alle negrer slår ner folk" "Alle pakistanere stjeler." Disse gruppene lager man ikke utfra hva folk gjør , men utfra hva di e født som og kor di e født.
Når alle er puttet inn i en gruppe, kommer de forestillinger vi har om dem. Ingen kan jo kjenne alle som er i en slik stor gruppe, meningene blir laget utfra våre fordommer.


Mange av de fordommer vi har er ikke tatt ut av løse luften. De bygger på enkeltepisoder eller noe "man har hørt". En pakistaner blir dømt for trygdesvindel, og man tenker at "pakistanere (eller innvandrere) er trygdemisbrukere". Man lar en (eller flere) hendelser bli til et stempel man bruker på alle mennesker som kommer fra samme landet som den som begikk handlingen. Kriminalitet er ofte diskutert i innvandringsdebatten i Norge, og kriminalstatistikk blir brukt og misbrukt for å vise hvordan det "egentlig" er. Det er flere med innvandrerbakgrunn som blir dømt for vold enn det skulle vært i forhold til folketallet, men drap og annen vold i Norge begås oftest og all hovedsak av norske norskinger. Det viktige er at vold er et samfunnsproblem og ikke et "innvandrer"-problem. Det er mange årsaker til at folk begår vold og svært sjelden har det noe å gjøre med hvor bestefaren kom fra eller hvilken religion eller kultur man kommer fra. Men det kommer alltid fram når utøveren har minoritetsbakgrunn.

Våren 2002 var det to drap på dørvakter i Norge. I det ene var det tre minoritetsungdom som var involvert, og i det andre var det en norsk norsking. I det første drapet fikk vi en stor innvandringsdebatt om integrering, kultur og religion og om asylpolitikken. De siktedes bakgrunn var det eneste som var viktig; ikke om de var fulle, hadde psykiske problemer eller om de hadde kranglet med dørvaktene på forhånd. De var "utlendinger" og det ble grunnlaget for debatten.

Etter det andre drapet var det debatt om metalldetektorer på utesteder og avisene spekulerte i om utøveren gikk til psykolog eller var ruset under drapet.

To voldshandlinger med så forskjellig resultat viser at for norskinger er det egenskaper ved den enkelte person som er viktig, men for "de andre" er det bakgrunnen deres som er viktig. En full og sint pakistaner havner nok i slåsskamp fordi han er full og sint - akkurat som alle andre - og ikke fordi faren hans var født i Pakistan for 50 år siden.

I utgangspunktet har alle har like muligheter til å bli dårlig behandlet, mobbet eller slått ned på gata. Men innvandrere har en ekstra risiko fordi de kan bli utsatt for slik behandling p.g.a. sitt utseende i tillegg til alle andre faktorer.
En gutt fra Afrika kan bli utsatt for rasistisk mobbing fordi mobberne har fordommer om hvordan afrikanere er. Hvis en person fra Afrika gjør noe galt så kan det bli en bekreftelse på fordommene og gå utover den afrikanske gutten i klassen. Etter 11. september-terroren i New York opplevde muslimske barn i Norge å bli ropt "terrorist" etter på gaten. Under volden i Palestina ble jødiske barn skjelt ut som "mordere".

Så mange ord
Rasisme kan forklares på mange måter. sagt på en måte er at rasisme er å behandle andre mennesker på grunn av hudfargen, ikke hva de har gjort.
Rasistiske holdninger er ideer som er bestemt av fordommer.

Hvis man bare hadde slike fordommer inne i hodet sitt, og ikke lot det påvirke hvordan vi oppførte oss, hva vi sa eller hva vi gjorde ville det kanskje ikke være så stort problem. Men slik er det dessverre ikke. Alle disse meningene danner holdninger som er med på å påvirke det vi gjør.


Det er mange måter å se på rasisme på, og det kan deles inn i to hovedmåter.

Den ene ser på motivet

 - hva som skjer inne i hodet til den som utøver rasisme

 - og mener at den personen må være overbevist om at hvite er bedre enn svarte hvis det skal kalles rasisme. Den andre måten ser på resultatet - hvordan opplevde den som ble rammet det som skjedde? Hvis det at han er innvandrer er grunnen til dårlig behandling, vold eller noe annet, så er det rasisme.

Rasisme i praksis
Mange lurer på om det er mye rasisme i Norge, og om det er mer nå enn før. Det er gode spørsmål som ingen kan gi noe sikkert svar på. Hvis man spør folk med utenlandsk bakgrunn vil noen si at de aldri har opplevd rasisme, mens andre mener de møter det hver dag. Begge kan ha rett, og det handler om hvordan man opplever ting og hva man velger å huske på.

Rasisme og rasistisk diskriminering skjer i alle land og på alle områder. Det er veldig mye som skjer hver dag som ingen får greie på, enten det er en slåsskamp, at noen sier noe negativt til noen andre eller at man blir dårlig behandlet. Det er veldig få som går til aviser eller til politiet. Man holder det for seg selv. Derfor er det vanskelig "å telle" hvor mye rasisme det er i Norge eller om det øker eller minsker. Men AT det skjer er flere og flere klar over. Og det skjer på alle områder i samfunnet.

Arbeidslivet
Rasistisk diskriminering i arbeidslivet vil si at man ikke får en jobb fordi man er "annerledes" enn de andre. Det kan være mange grunner til at en som søker en jobb, ikke får den, men hvis man er like god eller bedre enn de andre søkerne og likevel ikke får jobben kan rasisme være en årsak. Noen ganger er dette lett å se, fordi arbeidsgiveren sier det rett ut, andre ganger kan det være vanskeligere.

For en tid siden var det en gutt som var søkte jobb som ambulansesjåfør i en kommune på Vestlandet. Gutten hadde jobbet som ambulansesjåfør i Bergen i flere år og hadde gode attester og han fikk jobben. Han var adoptert fra Sør-Amerika, og da kommunen oppdaget dette sa de nei likevel, fordi de var redde for hva pasientene ville si når de oppdaget at sjåføren ikke var hvit.

Gata
På gaten kan innvandrere, akkurat som norskinger, bli utsatt for alt fra trusler og mobbing til slag og spark. Alle har like stor (eller liten) sjanse for å bli et offer for dette.
Men innvandrere har en ekstra risiko som hvite norskinger ikke har – de kan bli offer fordi de er innvandrere.

La oss tenke oss at det blir begått fire mord i den byen du bor i. Da vil du antagelig bli ganske redd og tenke at det går en morder løs som dreper hvem som helst. Men så kommer det fram at de fire er innvandrere. Hvis du er hvit norsking vil du antagelig slappe av, men hvis du har bakgrunn fra et annet land vil du antagelig bli enda mer redd.

Utesteder
Et problem som innvandrerungdom kan møte, er at man ikke slipper inn på diskotek og puber. Alle de hvite kommer inn, men de svarte blir fortalt at man må ha medlemskort eller så sier dørvakten rett ut at "det er så mange problemer med innvandrere". Det er ydmykende å være den eneste som ikke kommer inn, og mange reagerer også sterkt på dette. Det er urettferdig at det andre har gjort skal være grunnen til at man selv ikke kommer inn. Hvis en svenske har slåss på en pub på Mallorca så ville det vært både dumt og urettferdig å nekte alle fra Skandinavia adgang. Men det skjer på utesteder i Norge.

Høyreekstremister

Det er ingen andre diskusjoner i samfunnet hvor det brukes så sterke ord som i innvandringsdebatter. Det er også spesielt at det finnes så mange organisasjoner og grupper som jobber for å kaste alle innvandrere og flyktninger ut av landet. Disse gruppene, høyreekstremister, bruker all sin tid og krefter på å skrive og aksjonere for å få innvandrer bort. Det er ubehagelig å vite at du bor i et land hvor folk organiserer seg og er villige til å ty til vold mot deg, bare fordi du er den du er.

Retten til å være seg selv
Det handler om noe så enkelt og så vanskelig som å få lov til å være den man er. Det er retten til å bli behandlet som den man er og ikke utfra hva andre tror man er. Det handler om å få lov til å være annerledes enn de andre, uten å bli behandlet dårligere av den grunn.

Rasistiske fordommer og holdninger putter folk vi ikke kjenner eller vet noe om inn i båser hvor de ikke lenger er enkeltmennesker, men bare medlemmer av en gruppe.

Man er bare en "innvandrer" eller "svarting", og ikke et menneske med et navn, en historie, venner og barn.
Rasistiske grupper er med å lage holdninger i samfunnet som fører til rasistiske handlinger. De fleste av oss gjør ikke alt vi tenker på, og det er kanskje veldig bra i mange tilfeller. Alle som har rasistiske holdninger eller fordommer om andre mennesker, går ikke derfor ut og gjør rasistiske handlinger. Heldigvis.

Mange ønsker seg at verden var helt annerledes. Noen mener at folk skal bo der de "naturlig" hører hjemme - kinesere i Kina, afrikanere i Afrika og Norge for nordmenn. Det kan man godt ønske seg, men virkeligheten er annerledes. Norge kommer for all framtid til å være sammensatt av folk fra hele verden. Noen flytter hit, noen flytter ut igjen, noen gifter seg og får barn og verden blir mer og mer sammensatt.

I Norge snakker vi om "et flerkulturelt samfunn" som skal bety at forskjellige folk bor i samme landet. Innvandrere er kommet til Norge for å bli. De er ikke gjester, men skal være her hele livet sammen med alle andre som bor her.

Et samfunn med rasisme er ikke noe godt land å bo i for noen, fordi rasisme er noe av det aller mest urettferdige som finnes. Rasisme og urettferdighet kan man ikke la være å bry seg om, fordi det påvirker samfunnet for alle som bor der.

 

Er det mer rasisme nå enn før?
Ingen kan si sikkert hvor mye rasisme det er i Norge, ei heller om rasismen øker eller minsker. Rasisme omfatter alt fra holdninger til handlinger, fra drap til avisinnlegg. Å sette et tall på dette er svært vanskelig.

 

I Holmlia helt sør i Oslo, sent på kvelden fredag 26. januar 2001 skjedde der någe dramatisk. Benjamin Hermansen (15) og en kamerat står utenfor nærbutikken like ved huset der Benjamin bor. To unge menn kommer ut av en bil. De virker truende. Benjamin og kameraten finner det tryggest å stikke av. De to forfølger dem. Kameraten kommer seg unna. Benjamin blir stukket ned med kniv og dør på stedet.

Benjamin hadde ghanesisk far og norsk mor.

Bare noen timer senere arresterte politiet fem ungdommer fra et nynazistisk miljø. Etter kort tid ble enda en person fra det samme miljøet etterlyst.

Det var hele tiden åpenbart at dette var et rasistisk motivert drap, noe som senere også ble slått fast av retten. Drapet vakte meget sterke reaksjoner i hele landet.

I tiden etter drapet ble det hevdet fra mange hold at dette representerte et tidsskille i det norske samfunnet. Rasismen var blitt voldelig og måtte tas mye mer alvorlig enn før, ble det sagt. Men nordmenn har brukt vold mot innvandrere i mange tiår. Motivene for voldsbruken har imidlertid ofte vært sammensatte og ikke så klare. I dette tilfellet var det klart og tydelig rasistisk motivert og utført av erklærte nynazister.

Tenk dåkk denne unge gutten, me så mange mulighet, han hadde heila live framfor seg. blei drept ein fredagskveld pga av sin hudfarge. d e ei stond siden d skjedde nå, men eg vil aldri glemma denne hendelsen. Eg vettshe om dåkk huske eller ka dåkk tenke om denne sagen, men an har satt dybe spor i meg.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

mæg
15.02.2007 13:36

Bra!
7
anbefalinger
dtta va veldi bra!


...
05.04.2007 01:22

Bra!
5
anbefalinger
diskuter i vei du.. jeg sier bare meininga mi jeg.. du ser gjerne ikke alt vettu smarten

gunnar den smarte klovn
28.03.2007 21:47

Bra!
4
anbefalinger
leste teksten til jeg kom litt ned... høyreekstremister... du snakker imot deg selv. de organiserer ikke seg ikke for og få "svarte" mensker ut de prøver og få det store flertallet som gjør faenskap ut herffra. Men det nytter vell ikke og diskutere med en glakommunist som deg

Rebekka
20.11.2007 14:53

Bra!
4
anbefalinger
Dette er helt forfærdelig, at ikke folk kan få leve uten å bli sett ned på pga utseende.  Sad :-\(

...
26.11.2007 23:20

Bra!
4
anbefalinger
Utrolig bra !

Tess
13.11.2008 21:47

Bra!
1
anbefalinger
Dette her blir ein tatt for, copy paste har han her sansen for

Mari
16.12.2008 00:02

Bra!
1
anbefalinger
Du glemmer en del standpunkter. Du får det
til og høres ut som om det bare er innvandrere som
blir utsatt for diskriminering, og det er veldig mange innvandrere
som bruker vold her i samfunnet også. Også sier du at
rasisme er det mest urettferdige som kan skje, og da
må du ikke glemme at det finnes andre mennesker som også blir
urettmessig diskriminert for ting de selv ikke kan noe for.
Dessuten; det er hvel ikke bare innvandrere som blir utsatt for rasisme?!
Og så omtaler du om reaksjonene etter 11.september som rasisme,
men husk at islam er en religion og ikke en rase. Det er altså en tro
folk selv velger. Rasisme er ikke det samme som islamofobi da rasismen
er den troen på at menneskeheten kan deles inn i raser

Mari
16.12.2008 00:00

Bra!
0
anbefalinger
Du glemmer en del standpunkter. Du får det
til og høres ut som om det bare er innvandrere som
blir utsatt for diskriminering, og det er veldig mange innvandrere
som bruker vold her i samfunnet også. Også sier du at
rasisme er det mest urettferdige som kan skje, og da
må du ikke glemme at det finnes mennesker som blir
urettmessig diskriminert for ting de selv ikke kan noe for.
Dessuten; det er hvel ikke bare innvandrere som blir utsatt for rasisme?!
Og så omtaler du om reaksjonene etter 11.september som rasisme,
men husk at islam er en religion og ikke en rase. Det er altså en tro
folk selv velger. Rasisme er ikke det samme som islamofobi da rasismen
er den troen på at menneskeheten kan deles inn i raser

Nina
08.06.2009 09:36

Bra!
0
anbefalinger
La oss tenke oss at det blir begått fire mord i den byen du bor i. Da vil du antagelig bli ganske redd og tenke at det går en morder løs som dreper hvem som helst. Men så kommer det fram at de fire er innvandrere. Hvis du er hvit norsking vil du antagelig slappe av, men hvis du har bakgrunn fra et annet land vil du antagelig bli enda mer redd.

Det var ikke riktig. Hvis man hører at det er fire "innvandrere" som er morder, så vil sannsynligvis nordmenn bli mer redde, siden det er "innvandrere". I tillegg driver faktisk utlendinger med vold mye mer enn nordmenn. Unge norske vil bare slåss med hendene, mens utlendingene ville brukt jernstang/kniv og den slags.

Jørgen
22.02.2011 09:06

Bra!
0
anbefalinger
En del copy paste fra hvitebusser.no sine sider ja, REN avskrift, ordrett....ikke bra til temaoppgave på skolen eller til noe som helst egentlig...jeg sluttet å lese da jeg fant ut jeg allerede hadde lest alt hos hvitebusser...sorry

lol
13.06.2012 14:35

Bra!
0
anbefalinger
Dette var vel ingen originaltekst var det vel?

oida
20.03.2013 18:41

Bra!
0
anbefalinger
Dette er nøyaktig det samme som står på Antirasistisk senter sine sider! Ville ikke brukt dette, med mindre man vil bli tatt for juks.

kebab
19.10.2015 10:48

Bra!
0
anbefalinger
Noe av det verste jeg har lest. Stoppet da jeg kom til "norskinger". Og morsomt hvordan rasisme bare skal være reservert for "hvite", mot "svarte". Måten du omtaler folk viser allerede hvor rasistisk du selv er.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.024 sec - 1 pageviews