Søk i stiler
 

Adventisme


En redegjørelse over adventistene. Mangler litt om den "jødisk-kristne"-linja, og litt mer vekkelseshistorie.

Karakter: 5/6 (Skrevet av Torbjørn, Christian og Johannes)

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:11.07.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Kristne trosamfunn
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Hvorfor ble det til så mange ulike konfesjoner samtidig?

Da reformasjonen tok sted i 1517, var det som en revolusjon hadde skjedd innen kirken. Fra da av var det mange som så på kirken helt annerledes, og en ny retning tok sted.

 

Det oppsto kort tid etter dette flere protestantiske kirkesamfunn, både de reformerte, presbyterianske og den Anglikanske kirken. Baptistene begynte og å dukke fram som følge av ”gjendøperne”, og senere kom og Kvekerne til.

 

Flere vekkelsesbevegelser førte senere til at nye kirkesamfunn ble dannet, blant annet Metodistkirken, og Adventistene, som var en gren fra Baptismen. Jehovas vitner og Frelsesarmeen ble og dannet som følge av tidligere kirkesamfunn og deres venting på at Jesus en dag skulle komme tilbake. Pinsemenigheten ble så dannet i starten på 1900-tallet med bakgrunn fra Metodistkirken og deres troslære.

 

”Adventister” er egentlig en fellesbetegnelse for mange adventistiske kirkesamfunn. Disse oppstod på tvers av forskjellige protestantiske kirkesamfunn i USA på 1830-tallet, etter at baptisten William Miller hadde studert Bibelen og kommet frem til at Jesu gjenkomst ville skje i 1843. Dette hadde han fra Daniels bok 8:14 og 9:24-27. Denne nye ”retningen” ble kalt millerisme.

 

Dan 8:14  Han sa til meg: «Inntil det er gått to tusen tre hundre kvelder og morgener. Da skal helligdommen igjen få sin rett”.

 

Etter hvert fant han ut at dette i stedet skulle skje i 1844. Dette året ventet mange, men forgjeves. Etter dette oppstod de kirkesamfunnene vi i dag kaller adventister. Det største, og mest kjente er Syvendedagsadventistene, men vi har også andre som Advent Christian Church, Church of God General Conference (Abrahamic Faith), og Primitive Advent Christian Church.

 

Alle disse forskjellige kirkesamfunnene har de samme fellestrekkene og troslærene, men det er fortsatt noen småting som skiller dem fra hverandre. F. eks, Primitive Advent Christian Church, kaller seg selv for Primitive fordi de representerer den gamle læren i kirken. De skiller seg og ut ved to hovedpunkter, nemlig at de har fotvasking som en rite, og at de døper gjenkomne ved den gamle baptistmetoden.

 

Advent Christian Church skiller seg og litt fra de andre gruppene, ved at de har mandagen som ukens helligdag, og de fornekter læren til Ellen G. White, som Syvendedagsadventistene holder seg til. De tror og at døden bare er en tilstand tilsvarende en type bevisstløshet, og at man våkner igjen når Jesus kommer igjen for å dømme de levende og de døde.

 

Slike små ulikheter finner vi igjen i alle adventistsamfunnene.

 

Vi velger her å konsentrere oss om Syvendedagsadventistene, både fordi det er den desidert største retningen både på norsk og internasjonal basis, og fordi det er svært mange likheter mellom de adventistiske retningene.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Dette er logoen til Syvendedagsadventistene. Den åpne bibelen representerer Guds ord, flammene med de tre stripene representerer de tre englene som skal komme til jorden og frelse alle menneskene, og korset representerer Jesus Kristus som ble hengt på korset.

 

Vi vil nå forklare det som skiller Adventistene ut fra andre kristne konfesjoner.

 

Virkelighetsoppfatning

Verden er skapt akkurat som det står i Bibelen. De venter på Jesu andre komme, som vil skje etter en periode med kaos og rettferdige personer blir drept av Antikrist, som vil oppnå stor makt på jorda. Når Jesus så kommer, vil det være synlig for alle på jorda, og Dommens Dag vil skje. De som fra før er døde, har bare lugget i en evig søvn, og først nå opprettes Helvete. Forskjellig fra andre kirkesamfunn mener de at man ikke pines evig i helvete, men at pinselen er å være borte fra Gud. Adventistene trur ikke utviklingslæren, da de tolker Bibelen bokstavelig og tror Gud skapte alt på ei uke.

 

Bibelsyn

Adventistene tror fundamentalistisk på Bibelen, det vil si at de tolker den bokstavelig.

 

”Profetiens gave”

Adventister mener enkelte mennesker gjennom Den Hellige Ånd har fått evnen til å forutsi fremtiden gjennom å studere Bibelen. En av de som har fått dette i nyere tid er Ellen G White (1827-1915). Skriftene hennes, i alt 53 stk, har fått stor betydning innenfor adventistbevegelsen. Likevel kan den ikke måle seg med Bibelen, og har ingen autoritet på lik linje med den, som for eksempel Mormonernes ”Mormons bok”.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Dette er en av bøkene til Ellen G White, og heter Counsels to Parents, Teachers and Students.

 

Trosbekjennelse

Adventistene har ingen trosbekjennelse. Det er fordi de mener hver enkelt person skal studere Bibelen, og gjennom dette finne ut hva han eller hun tror.

 

Dåp

Adventistene praktiserer voksendåp, fordi de mener dåpen er et symbol for at du tror på Gud, og at du hengir deg til Ham. Men de praktiserer nyfødtes innvielse i menigheten, hvor foreldrene og menigheten lover å oppdra barna til å bli gode kristne og elske Jesus.

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 

 

Sabbaten

Syvendedagsadventistene har navnet sitt fra den store betydningen Sabbaten har for dem. Akkurat som Jødene, avholdes Sabbaten – dvs hviledagen – på den syvende dagen, fra fredag kveld til lørdag kveld. Adventistene mener at Sabbaten ikke bare er en gave fra Gud, men også en nødvendighet for menneskene. Hver uke kan arbeidet legges til side, uansett om du er fornøyd med det eller ikke, med god samvittighet. Du skal ha både fysisk og psykisk hvile.

 

Du skal avstå fra sekulært arbeid på Sabbaten, og mange går så langt, at maten som skal spises på lørdagen blir laget før. Ellers blir det oppfordret til at folk samles, og ber og driver annet trosstyrkende ”arbeid”.

 

De mener også det ikke finnes bevis i Bibelen for at Sabbaten skal avholdes på søndag, og at dette var noe som var gjort av den romerske keiser Konstantin for å skille den nye statsreligionen i Romerriket, kristendommen, fra Jødedommen som også feiret Sabbat.

 

Forhold til andre kirkesamfunn

Adventistene ser på seg selv som protestanter, men mens mange konfesjoner har et åpent forhold til økumenikk, dvs tverrkirkelig samarbeid, er adventistene relativt negativt innstilt til andre kirkesamfunn. De ser på seg selv de éneste kristne som har forlatt den frafalne kristendommen, det vil si kristne som holder søndagen hellig.

 

Tidligere var spesielt den katolske kirke lite godt likt, og ble av adventistene sammenlignet med skjøgen i Johannes’ Åpenbaring, og Dyrets tall 666 ble brukt som et symbol på Paven. Da var også et av tegnene på Jesu andre komme, mente adventistene, at De ti bud og lørdag som hviledag vil spre seg til hele verden, og at katolikkene og andre protestanter ville slå seg sammen for å tvinge på verden søndagen som hviledag. De som da brukte søndagen ble sendt til Helvete. Nå har de fått et helt annet syn, og mener nå at alle er like for Gud, og at hovedmålet er å spre Jesus og Hans Evangelier. Likevel er de som sagt fortsatt ganske negativt innstil til økumenikk.

 

Misjon

Adventistene driver misjon både til ikke-kristne og kristne. Både som i et ledd i misjonen, og som i et ledd i fellesskapet på Sabbaten har de alltid brukt de nyeste massemedier, og har blant annet egne radio- og tv-kanaler.

 

Helse, mat og seksualitet

Adventistene legger stor vekt på at kroppen skal ha det godt, og at du skal ha en sunn livsstil. Kroppen er et tempel for Den Hellige Ånd. De har de samme matforbudene som jødene, som beskrevet i tredje Mosebok, i tillegg til alkohol, tobakk eller andre rusmidler. De holder matforskriftene fordi Gud har sagt det, og Gud vet hva som er best for kroppen han har skapt.

 

Vi må få med at det finnes adventister som spiser all slags mat, og at det finnes adventister som drikker alkohol, uten at de på noen måte blir utstøtt av menigheten sin. De mener at forbudene i Mosebøkene ikke skal holdes fordi det står i Bibelen, men fordi vi skal ta vare på kroppen vår.

 

Adventistene mener at heterofile ekteskap er den eneste arenaen seksualitet skal praktiseres i. Når det gjelder abort, så er det ikke godtatt hvis årsaken er ”prevensjon” eller kjønnsvalg. Om årsaken er voldtekt eller om det står for morens liv er det godtatt, og adventistiske sykehus gjennomfører aborter.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Oppbygning

Adventistkirken er hierarkisk oppbygd, med den enkelte kirka, og større og større regioner. På toppen sitter en president, og i dag er dette nordmannen Jan Paulsen.

 

Blod

Det er en feiloppfatning at adventister er i mot blodoverføring. Dette er noe Jehovas Vitner er i mot, fordi de mener at sjelen ligger i blodet. Adventistene mener ikke noe sånn. Kilde:

http://adventist.org.au/about_adventists/misconceptions

 

 

Kilder:

www.wikipedia.org

www.adventist.no

www.adventist.org


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

aron åkre rysstad
22.05.2014 10:44

Bra!
1043
anbefalinger
dette forstår jeg fullt og helt

aron åkre rysstad
22.05.2014 10:49

Bra!
623
anbefalinger
Jeg digger six packen min

Torbjørn Straume
22.05.2014 10:48

Bra!
585
anbefalinger
Jeg liker synne uppstad ho er ei rype med tits og fo mener jeg, det har jeg rett i og jeg er en adventist prinsessa mi er Synne Uppstad

Torbjørn Straume
05.06.2014 10:44

Bra!
315
anbefalinger
Eg liker å motorbåte pattan ti moy mei, dei tafser eg på mykji

aron åkre rysstad
22.05.2014 10:46

Bra!
44
anbefalinger
JEg liker Kimberly

mia
23.03.2008 12:59

Bra!
22
anbefalinger
Her var det en del missoppfatninger og feil! Mye bra, men likevel så mye feil at jeg ble helt flau på adventkirkas vegne.


30.05.2007 20:47

Bra!
17
anbefalinger
Flammene i logoen representerer de tre englers BUDSKAP(Johannes Åpenbaring 14). Det det fortelles her er IKKE at de skal komme og frelse verden, men de VITNER om dom og ADVARER mennesker om å omvende seg! Adventistene tror at det er KUN Jesus som kan frelse.
Johannes' visjoner i denne boka i Bibelen er bilder på hva som skal skje i den siste tid som adventistene har funnet flere tolkninger for hva betyr (www.adventist.no).


20.08.2009 12:06

Bra!
17
anbefalinger
Synes at dette var så der bra. kjenner mange Syvendedags Adventiste, å jeg må si at jeg har alldri møtt noe kirkesamfunn hvor man virkelig studerer Guds Ord & tar Guds Ord på alvor som det SDA gjør, de vet i det minste hva de tror på.Ja jeg har har møtt Adventister som spiser gris & drikker alkohol, men med måte hold. Jeg har vært pinsevenn i mange år. Døpte meg som 16 åring & jeg husker meget godt da jeg var i slutten av 20 årene, så stillte jeg 2 spørsmål i menighten å det var 2 Bibel vers jeg ville ha svar på, å jeg fikk utallige forskjellige svar. Jeg er ikke lengre medlem av pinsemenigheten. Kanskje jeg skulle ha meldt meg inn i Syvendedags Adventist kirken? De vet i det minste hva de tror på, å er sammstemte i sin tro.

Elev
07.11.2012 15:14

Bra!
17
anbefalinger
Har skoleoppgave om disse, fra denne siden har jeg skrivet masse!
men disse adventistene altså, de er litt rare


21.01.2020 12:45

Bra!
17
anbefalinger
69

Tenker1
02.12.2006 14:21

Bra!
16
anbefalinger
Slett ikke så dum artikkel. Den gir et interessant bidrag til konfesjonskunnskap.

aron åkre rysstad
22.05.2014 10:47

Bra!
9
anbefalinger
Jeg elsker Linn.r

cookis
25.01.2016 11:58

Bra!
8
anbefalinger
mora deres er mann

aron åkre rysstad
22.05.2014 10:49

Bra!
7
anbefalinger
Kimberly elsker og six packen min etter jeg viste den til henne

ola
11.12.2015 13:23

Bra!
7
anbefalinger
Eg likjar skutar og tafsar dei mykje

Ruben
11.12.2015 13:23

Bra!
7
anbefalinger
Dette var veldig helpful for meg.

Torbjørn Straume
22.05.2014 10:45

Bra!
6
anbefalinger
hei

FRØDE
14.10.2014 11:20

Bra!
6
anbefalinger
EG SJÅ DENA ARTEKELEN OG EG LESTE DEN MEGET GUD INDEED


21.01.2020 12:43

Bra!
5
anbefalinger
Jeg er er dum jeg


21.01.2020 12:47

Bra!
5
anbefalinger
Jeg liker stoler

merki
27.03.2017 09:52

Bra!
4
anbefalinger
hei

seggyste
14.05.2018 14:07

Bra!
3
anbefalinger
Kommet her for å se på pikachu

7777
02.05.2019 09:27

Bra!
3
anbefalinger
777777777777777777777777777777777777777777777777777777- 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777- 7777777777777777777777777777777777777777


21.01.2020 12:47

Bra!
3
anbefalinger
Brunost er bedre enn ost


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.018 sec - 1 pageviews