Søk i stiler
 

Nyrealismen


Fagstil om nyrealismen. Hva den var, bakgrunn, kjennetegn, forfattere og kjente verk.
Sjanger:ArtikkelLastet opp:29.06.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Litteraturhistorie
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookFra begynnelsen på 1900-tallet får vi en ny epoke i norsk litteratur, og nyromantikken må vike. Den nye epoken, nyrealismen, var en reaksjon på den romantiske rosemalingen av samfunnet og livet og en slags fornyet utgave av realismen fra 1870-90 årene. Det er denne epoken som skal dominere norsk litteratur frem til 40-årene.

 

Nyrealismen, eller den etiske realismen, har mye til felles med realismen, men skiller seg også fra den på en del sentrale punkter. Den blir kalt den etiske realismen fordi så mange av forfatterne er opptatt av etikk, moral, verdier og oppløsningen av normene. Dette er en av tingene som er nye for denne perioden. Der realismen var mest opptatt av å kritisere institusjoner i samfunnet, går nyrealismen mer inn på verdier, holdninger og individets forhold til omgivelsene sine. De fire store i realismen hadde angrepet hykleri og livsløgn i borgerskapet. Datidens skolesystem ble kritisert og også kvinnens stilling i samfunnet. I nyrealismen er ikke dette så viktig lenger. I stedet for å gå ut mot en bestemt sosial gruppe synes det viktigere å få frem hvordan det står til hos det brede lag av folket. Man beskriver hverdagen til vanlige enkeltpersoner og de problemer og utfordringer de møter underveis i livet. Det er få helteskikkelser eller erketyper, og heller ikke de mest dramatiske problemene, men det blir skrevet slik at folk kan kjenne seg igjen i litteraturen.

 

På en måte er nyrealismen og realismen samsvarende der. Siden begge periodene er realistiske, prøvde begge å beskrive verden troverdig, slik den var, men de fokuserte på forskjellige ting. Der realistene kritiserte og rakket ned på ting som de var og skrek etter en forandring i samfunnet, kjempet nyrealistene for å beholde de gamle verdiene, kulturen og normene. En av de mest tradisjonelle forfatterne i så måte var Sigrid Undset. Hun skrev historiske romaner hvor familieforhold, tradisjoner, kulturen og religionen spilte viktige roller. Dette ser vi blant annet i ”Kristin Lavransdatter”. Kristin møter mange etiske problemstillinger i løpet av livet, men kommer seg gjennom dem uten å glemme normene og levereglene.

 

I nyrealismen står motsetninger sterkt mot hverandre. By står mot land, bonde mot arbeider og arbeider mot kapitalstaten. Arbeiderklassens kamp er viktig. Mange synes verden er blitt for komplisert og ønsker å vende tilbake til det enkle bondelivet før pengesamfunnet.

 

Rundt 1890-tallet hadde Sigmund Freuds teorier om psykoanalysen blitt kjent. Disse opptok folk, og ideen blir videreført til nyrealismen. Forfatterne prøver å sette mennesket inn i en større sammenheng. De skriver om tvil og tro og indre konflikter og prøver å finne ut hva som ligger til grunn for handlinger. En av Freuds ivrigste tilhengere i Norge var Sigurd Hoel. Han skrev en del psykologiske romaner, for eksempel ”Møte ved milepelen” Der går han inn på hvordan svik og løgnaktige idealer skaper ubalanserte individer. Individets forhold til fellesskapet er viktig. Det er også miljøet og omgivelsenes påvirkning på mennesket og menneskets ansvar for disse. Spesielt i de lange romanseriene som er typisk for nyrealismen, ser vi hvordan miljøet og samfunnet påvirker en person eller slekt gjennom mange år. Individet blir skildret i forhold til samfunnet rundt og gjerne satt i slektssammenheng, samtidig som samfunnet blir sett gjennom individets øyne og beskrevet deretter.

 

Ellers i nyrealismen blir kvinnelyrikken viktigere. Likestillingsdebatten begynner og får kvinner til å skrive mer. Perioden er også preget av skepsis for fremtiden og for ny teknologi.

 

Språket i de nyrealistiske bøkene er for det meste veldig saklig og nøkternt. Mange steder blir det skrevet på dialekt, og det blir trukket inn lokale navn og fortellinger. Dette skaper en følelse av at det er mer virkelighetsnært, og kalles heimstaddikting.

 

Gjennom hele den nyrealistiske perioden skjer det mye i Norge og resten av verden. Det er en tid hvor historien blir formet. Det store hamskiftet, overgangen fra jordbrukssamfunn til bysamfunn, den industrielle revolusjonen, unionsoppløsningen og senere første verdenskrige, børskrakket i New York og mellomkrigstiden med kulturdebatten og etter hvert ny krigstrussel.

 

I første omgang var det nok de vi kaller det store hamskiftet som sørget for at vi fikk en endring i litteraturen. I løpet av få år på begynnelsen av 1900 tallet døde de fleste store, kjente norske forfatterne. Mange fryktet at den norske ”gullalderen” innen litteraturen ville forsvinne med dem, men i løpet av de samme årene debuterte omtrent like mange nye forfattere og vi fikk et nesten totalt generasjonsskifte. En del forfattere som gikk bort var Bjørnson, Ibsen, Lie, Kielland og Skram. De som debuterte var blant andre Undset, Duun, Øverland, Falkberget, Uppdal og Bull. Allerede etablerte forfattere som Knut Hamsun, fortsatte å skrive i den nye perioden, men la om skrivestilen. Samtidig som dette gikk for seg, hadde industrien sitt inntog i Norge, og samfunnet ble nytt og annerledes for mange. I første omgang førte industrien med seg optimisme og bedre leveutsikter for de fleste. Folk fikk bedre råd og flyttet til byene for å jobbe. Selskaper som Norsk Hydro bidro til å øke troen på nasjonen og den nasjonale stoltheten. Man ble mer interessert i den norske historien, og dette er grunnen til en del av de historiske romanene som blir skrevet. Unionsoppløsningen styrket nasjonalfølelsen ytterligere.

 

Men ikke alle følte det på denne måten. Et samfunn i stadig raskere endring gjorde at mange følte seg utrygge på fremtiden. Normene gikk i oppløsning, ny teknologi og industri gjorde samfunnet mindre personlig og kaldere og senere kom også arbeidsløshet, krig og økonomiske nedgangstider. På grunn av dette kunne en del av litteraturen være pessimistisk. Nye samfunnsproblemer skapte debatt om hvordan samfunnet skulle organiseres, og en del personer begynte å frykte at verden rundt dem ville gå i oppløsning. Derfor ble det viktig å holde på tradisjoner, normer og kultur. Man ønsket ikke lenger endringer. Følelsen av at alt var nytt og fremmed resulterte i den modernistiske lyrikken mot slutten av nyrealismen.

 

Som alle andre litterære perioder hadde også nyrealismen sine typer lyrikk. Vi kan dele lyrikken i tre sjangrer: Sentrallyrikken, kamplyrikken og den modernistiske lyrikken.

 

Sentrallyrikken hadde fast rim og rytme og tok opp temaer som liv, død, kjærlighet, hat, sorg og savn. Alle temaer som var og er sentrale og grunnleggende i alle menneskers liv. To viktige forfattere her var Olaf Bull og Herman Wildenvey. Bull skrev for eksempel diktet ”Metope”, som handler om kjærlighet, savn og lengsel.

 

Kamplyrikken hadde som sentrallyrikken fast rim og rytme. I denne typen lyrikk betydde det alt at diktet var fengende og lett å huske. Gjentagelse og understrekelse av poengene ved hjelp av rytmen var viktig. Temaene var hevn, motstand mot krig og undertrykkelse, urettferdighet og nasjonalisme. Diktene ble brukt spesielt i mellomkrigstiden for å vekke folk. Forfatteren vi kanskje forbinder mest med kamplyrikk i Norge er Arnulf Øverland. Han skrev blant annet ”Du må ikke sove” hvor han advarer mot nazismen. En annen kjent forfatter er Nordahl Grieg.

 

Modernismen skilte seg fra det meste av annen lyrikk som var kjent til da. Den manglet både rim og rytme og kunne være ganske rotete oppbygd. Lyrikken handlet om ting som ikke var blitt skrevet om før, for eksempel gravemaskiner, byer og trikkeskinner. Stemningen i diktene var ofte håpløshet, kaos, fremmedfølelse, angst og liten tro på fremtiden. Rolf Jacobsen skrev mye modernistisk litteratur. Et eksempel er ”Byens metafysikk”. Det beskriver han gassledninger, kloakker og rør som byens innvoller og understreker kontrasten mellom det som holder byen i gang og menneskene som bor i den.

 

Vi ser at nyrealismen omfatter mye forskjellig. På noen måter skilte den seg fra periodene før, og på andre måter videreførte den gamle tradisjoner. I hvert fall er det sikkert at Norge fikk mye ny litteratur i denne perioden, og de som fryktet at norsk gullalder ville forsvinne med de gamle forfatterne, tok feil. Gullalderen fortsatte gjennom hele epoken. Dette viser blant annet de to nobelprisene i litteratur som gikk til de norske forfatterne Knut Hamsun og Sigrid Undset.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.17.10.2006 18:03

Bra!
96
anbefalinger
va masse info her. å eg likte dette.. stå på Wink ;-\)

Eksamen
08.06.2016 08:19

Bra!
60
anbefalinger
Tusen takk dette hjalp meg virkelig på eksamen  Smile :-\)

Netti
05.06.2007 10:39

Bra!
42
anbefalinger
jeg synes det var masse bra her jeg  Smile :-\)hehe kooz

zliggy
12.06.2007 16:16

Bra!
35
anbefalinger
takker for god informasjon. harr nyorsk esamen i morgen om nyrealismen så dette kommer godt med Smile :-\)

hamsum
06.12.2007 18:52

Bra!
30
anbefalinger
kjempe bra!! absolutt kvalitet over dette!

seagal
13.06.2007 20:53

Bra!
29
anbefalinger
bra info.. hjalp meg mye!! Wink ;-\)

tufsa
01.10.2007 18:33

Bra!
28
anbefalinger
kjempebra!!

:)
26.03.2008 18:26

Bra!
21
anbefalinger
joda det hjalp veldi ditta! skal ha innlevering i morga!!
god tekst Wink ;-\)

:D
12.02.2008 19:01

Bra!
20
anbefalinger
Kjempe bra! takk for hjelpen!

;p
13.02.2008 12:16

Bra!
18
anbefalinger
Bra  Very Happy :-D takk for den gode hjelpen jeg fekk !

Mr. Triky
03.03.2008 10:03

Bra!
18
anbefalinger
dette var veldig bra stoff,,, stå på... hjelp oss som ikke gidder å lese eller skrive selv  Wink ;-\)... TAKK

nora
20.05.2008 03:01

Bra!
17
anbefalinger
veldig bra Wink ;-\)

Eksamen i morgen...
08.06.2008 20:11

Bra!
17
anbefalinger
Har muntlig eksamen i morgen -.- Dette burde komme godt med  Smile :-\)

sensor
09.06.2008 12:41

Bra!
17
anbefalinger
bra har eksamen i morgen så dette her passer meg utmerket.  Smile :-\)  Wink ;-\)

Hei
21.05.2008 08:28

Bra!
15
anbefalinger
Tusen takk hjempe bra, men hva fikk u i karakter?

Weh
10.06.2008 19:21

Bra!
15
anbefalinger
En smule rotete, men mange sentrale momenter innenfor nyrealismen opplyses her.. tusen takk!

Dj
26.03.2008 19:13

Bra!
14
anbefalinger
Drit bra  Smile :-\)

søøøøøta
06.05.2008 19:47

Bra!
14
anbefalinger
den er bra, men mangler farfatters navn i denne perioden

Søta ;)
17.04.2008 19:33

Bra!
13
anbefalinger
Jævli bra, har eksamen i morra  Very Happy :-D


12.01.2009 13:17

Bra!
13
anbefalinger
så flink du var


12.01.2009 13:18

Bra!
13
anbefalinger
så flin du var (l)

piip
17.02.2009 14:46

Bra!
12
anbefalinger
va fikk du på den?

:P
15.02.2009 16:08

Bra!
11
anbefalinger
Kjempe bra, masse nyttige infomasjon så eg kan bruka på eksamenen min  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D

Anon
29.04.2014 20:19

Bra!
9
anbefalinger
Takk, muntlig imårra ;D

Galgo Svartsatan
07.11.2016 12:10

Bra!
9
anbefalinger
Diz iz very noice

Chris
07.11.2009 17:20

Bra!
8
anbefalinger
Kjempe bra skrevet. Fortsett sånn  Very Happy :-D


05.06.2009 19:12

Bra!
7
anbefalinger
heftig bra info asz,  Razz :-P men bare at du har brukt de ordene jeg bruker Razz :-P.. neida, stå på.. har muntlig examen på tirsdag og...ja...trenger virkelig sånn info Wink ;-\)

mokine
09.06.2009 17:36

Bra!
7
anbefalinger
utrolig bra tekst ! hjalp meg mye da jeg skal opp i eksamen i morgen ! Wink ;-\)

meg selv
01.03.2010 18:41

Bra!
7
anbefalinger
skal ha presentasjon på onsdag
så dette var bra
bedre en wikipedia

mannen
09.11.2010 19:23

Bra!
7
anbefalinger
well done  Smile :-\)

Mytta
15.02.2012 15:40

Bra!
7
anbefalinger
takk for infoen! Har muntlig eksamen om dette imorra! Hjalp masse!  Smile :-\)

9999999
23.04.2012 12:48

Bra!
7
anbefalinger
Mye nyttig informasjon! Takk!  Very Happy :-D

Vilde
25.05.2012 10:39

Bra!
7
anbefalinger
Takk for mye bra infoo

ferooz
12.03.2013 10:36

Bra!
7
anbefalinger
veldig nyttig stoff her har eksamen imorra fant alt stoffet her

lars
27.01.2017 10:38

Bra!
7
anbefalinger
Hvis det hadde vært mer myggnett i Afrika, kunne vi reddet flere millioner uskyldige mygg fra aids.

Mari
01.02.2012 16:11

Bra!
6
anbefalinger
mye nyttig informasjon!  Smile :-\)

sirii
06.12.2009 17:55

Bra!
5
anbefalinger
det er bra det er så mye fakta.. takk. her er det verdt å lese Razz :-P

Laila
12.03.2010 10:01

Bra!
5
anbefalinger
Dritt bra har innlevering om det

annicken
08.05.2010 14:51

Bra!
5
anbefalinger
tusen takk for dette, har muntlig eksamen på mandagen om krig i norsken, får masse dritt dikt utdelt. så dette hjalp meg et stykke på veien  Wink ;-\)

Charles-c
10.05.2010 13:31

Bra!
5
anbefalinger
Dette er bra. skal ha muntlig fremføring om dette så dette redder livet mitt  Wink ;-\)

millaffffff
07.06.2010 20:24

Bra!
4
anbefalinger
har muntlig eksamen i morra, dette hjalp noe men det var forferdelig rotete. vanskelig å finne fram her

kim
09.05.2011 11:44

Bra!
4
anbefalinger
drit bra ståff. e er syyykt taknemlig !!

sara simin
02.05.2010 19:47

Bra!
3
anbefalinger
veldig dra stoff azz keep it up!!!! love

hei
03.05.2010 19:19

Bra!
3
anbefalinger
takk for detter

Arne Kristian
10.06.2010 16:25

Bra!
3
anbefalinger
snart muntlig eksamen der et av temane er detter. tusen takk

Nina
10.01.2013 21:16

Bra!
3
anbefalinger
takk henriette!  Smile :-\)

Til Akeem og de andre taperne:
1.dere har adhd 2. det skrives whore ikke hwore 3. gå på norsk kurs ikke kom med dine tåpelig ord mot meg 4. voks opp 5. jeg er bedre enn deg og du har ikke noe rett til å kalle meg eller NOEN andre kvinner en hore. takk for meg

Caroline
19.03.2013 19:07

Bra!
3
anbefalinger
Denne siden likte jeg! Dette temaet er nå til stor hjelp for meg angående eksamen!  Wink ;-\)

hwi
22.11.2017 09:50

Bra!
3
anbefalinger
hei

Marte
11.06.2013 12:59

Bra!
2
anbefalinger
tusen takk for masse bra informasjon!  Smile :-\) skal opp i muntlig eksamen i morra så detta hjalp veldig!!  Smile :-\)

Thomas Tåget
20.10.2015 11:38

Bra!
2
anbefalinger
Litt for mange ord

Eljas wahidi
08.02.2016 15:40

Bra!
2
anbefalinger
Jai syns dette var valdig brad

Henriette
10.01.2013 21:14

Bra!
1
anbefalinger
DET ER DRITT BRA Nina! jeg elsker jenter som deg som er selvstendige dritt i disse taperne de har ikke NOE de skulle ha sakt  Smile :-\)

adolf hitler junior
22.11.2017 09:55

Bra!
1
anbefalinger
Hei

jeg er veldig glad for at denne siden finnes, den har hjulpet meg så mye, spesielt for å komme meg ut av depresjonen min. takk, igjen. jeg skylder deg en.

HEil60
22.01.2018 12:21

Bra!
1
anbefalinger
Takk, nå kan jeg bruke melken min til å pusse den store panna mi

Heddacider
05.12.2017 09:57

Bra!
0
anbefalinger
Kjempe bra! syns du virkelig fortjener ein cider

Sokratis
06.04.2018 09:26

Bra!
0
anbefalinger
Heftig shit bro

SexyDanielMedStorTiss
14.06.2018 21:56

Bra!
0
anbefalinger
bro det er farlig bra, broooooooooooo

sokratiss
18.01.2019 09:21

Bra!
0
anbefalinger
Digg


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.028 sec - 1 pageviews