Søk i stiler
 

Likestilling


Diskuterer ulike sider ved likestilling.

Karakter: 5 (10. klasse, eksamensoppgave)

Sjanger:ArtikkelLastet opp:28.06.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Likestilling
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookMed likestilling forstår jeg at kvinner og menn skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter på alle samfunnsområder. Jeg vil i det kommende belyse noen områder jeg synes er viktig i likestilingsdebatten i Norge i dag.

 

Likestilling i familien

I dagens samfunn er nesten like mange kvinner yrkesaktive som menn. Når både kvinner og menn er yrkesaktive, kommer utfordringen ift. arbeidsfordeling hjemme. Hvordan skal man løse oppgavene på hjemmebane? Det viser seg også her at det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret henger veldig igjen. Ideelt sett bør oppgavene fordeles slik at arbeidsmengden blir noenlunde lik.

 

Forskning viser at dette ikke er tilfelle. Kvinnene gjør fortsatt ca 70 % av arbeidet i hjemmet. Det fører til at de blir dobbeltarbeidende. I tillegg til jobben sin, har de hovedansvaret hjemmet. De har ansvar for husarbeid, matlaging organisering av aktiviteter iht. barna sine. Det blir mange krav og forventinger. Dette er uheldig for kvinnen selv. Hun blir sliten, frustrert og kan til syvende og sist møte veggen. For å ha et godt fungerende ekteskap/ samboerforhold og familieliv, er en av forutsetningene rettferdig fordeling av arbeidsoppgavene på hjemmebane. I dag går over 50 % av alle ekteskap i oppløsning. Samboerforhold oppløses enda oftere.

 

Ved å ha en god dialog, bli enig om en rettfredig arbeidsfordeling, tror jeg at skillmissestatistikken ville sunket. Det handler om respekt for hverandre og ansvarsfølelse for oppgaver som skal gjøres. Nå skal det sies at mange yngre menn er svært flinke De tar like stor del i oppgavene på hjemmebane som kone/samboer. Generasjonen over, menn mellom 40-60 år er ikke like flinke. Her har mange helt klart et forbedringspotensialet. Likestilling handler også om å være gode rollemodeller og omsorgspersoner for sine barn Forskning viser at fedre i dag er mer sammen med og flinkere til å følge opp sine barn til fritidsaktiviteter Det er svært positivt.

 

Videre er det viktig at samfunnet fortsetter å tilrettelegge for barnefamilier. I dag har man kommet ganske langt. Målet om full barnehagedekning er ikke langt unna. Menn må ta ut 4 ukers har fødselspermisjon. Menn har lik rett til bruk av sykedager når barna er syke Utfordringen på dette området er at menn tar like stort ansvar som kvinner her.

 

Likestilling i arbeidslivet

I dagens samfunn er nesten like mange kvinner yrkesaktive som menn. Fra 1970 tallet og frem til i dag har andelen kvinner som arbeider økt voldsomt Dette har bidratt til at kvinner har blitt økonomisk uavhengig. Til tross for at andelen kvinner og menn som arbeider er like stor, viser det seg at menn og kvinner er ulikt knyttet til arbeidsmarkedet.  Det gjelder bl.a. i forhold til hvilke yrker man velger. Menn arbeider oftere i privat sektor, jobber mer overtid og har oftere lederposisjoner. Kvinner arbeider oftere i offentlig sektor, gjerne omsorgssektoren, og har oftere lavtlønnsyrker. Kvinner er fremdeles sterkt underrepresentert i lederposisjoner og styreverv, spesielt i privat sektor.

 

Til tross for dette, mener jeg at vi i dag har oppnådd stor grad av likestilling i arbeidslivet. Kvinner og menn er fri til å velge utdanning og yrkeskarriere. Det betyr at man på ingen måte ikke skal fokusere på likestilling fremover. Det er nødvendig å ha fokus på og kjempe videre for lik rett til arbeid og lik lønn for samme arbeid. Videre er det nødvendig å høyne lønnsnivået på kvinnedominerte arbeidsplassene. Det gjøres bl a ved å prøve å rekruttere flere menn til kvinnedominerte yrker.

 

Hvordan få det til? Her tror jeg informasjonsbrosjyrer om ulike yrker og yrkesrådgivere på ungdomsskole og videregående skole har en viktig jobb å gjøre. Mange jenter er flink i realfag og bør kanskje si større grad oppmuntres til å velge utdanning i samsvar med dette. Her er det en mulighet for å få jenten til å velge utradisjonelt. Kjønnskvotering i yrkeslivet kan være et virkemiddel. Eksempelvis kan man på en kvinnedominert arbeidsplass, f eks på sykehus, ansette en mannlig sykepleier hvis han er like godt kvalifisert som den kvinnelige søkeren. Dette fordi forskning og erfaring viser at arbeidsmiljø blir sunnere og bedre med en jevn fordeling av kvinner og menn på arbeidsplassen. Kvinner og menn har forskjellige kvaliteter å tilføre både yrkesrolle og arbeidsmiljø.

 

Likevel heller jeg til den oppfatning at kvalifikasjoner skal telle mest når man søker seg en jobb. Dvs. at kjønnskvotering bare bør benyttes når kandidatene er like godt kvalifisert.

 

Lik lønn for likt arbeid

Som skissert tidligere, er andelen menn og kvinner som er yrkesaktive like stor i Norge i dag. Å være økonomisk uavhengig er en forutsetning for reell likestilling mellom kvinner og menn. I dag har vi oppnådd lik lønn for likt arbeid. Det vi derimot må kjempe videre for er å oppnå lik lønn for arbeid av samme verdi.  Politisk har man kjempet for likelønn siden slutten av 50-tallet.

 

Eksempelvis har kvinnedominerte lavtlønnsyrker en lang vei å gå for å oppnå samme lønnsnivå som mannsdominerte yrker. Offentlig sektor har mange flere arbeidstakere en privat sektor. Det betyr store utgifter for offentlig sektor å høyne lønnsnivået eksempelvis til sykepleiere. Da er det lettere for privat sektor De har færre arbeidstakere å fordele en evt. lønnsforhøyelse på . I tillegg har de ofte bedre økonomiske rammer.

 

Ved lønnsoppgjør opplevere vi gang på gang å ha sterke yrkesgrupper, som får gjennomlag for sine lønnskrav. I vår har vi opplevd at flygeledere har streiket Det rammer hele Norge. Sympatien og omdømmet til flygelederne blir frynsete. Likevel får de ofte gjennomslag for kravene sine. Streikeretten er ikke like reel for kvinner i lavtlønnsyrker. Det viser erfaring.  Hjelpepleiere og sykepleiere som streiker for høyere lønn og bedre bemanningsfaktor, opplever å få tvungen lønnsnemnd nesten før streiken har startet. Dette fordi en slik streik kan gå ut overliv og helse. De får heller ikke gjennomslag for sine lønnskrav, blir ofte avspist med ”smuler”. Det kommer nok av at det er kvinnedominerte lavtlønnsyrker.

 

Hvordan oppnå lik lønn for arbeid av lik verdi?

Her mener jeg bestemt det er viktig at fagforeningene kjemper videre for sine medlemmer At de argumenterer for lik lønn for arbeid av lik verdi. Dvs at man sammenligner seg med yrkesgrupper med lik utdanningslengde og tilsvarende arbeidsinnhold og ansvar Det gjøres også ved å delta i debatten i det offentlig rom Dvs. være aktive debattanter i forhold til media, aviser, tidsskrifter, tv og radio. Videre tror jeg at å øke rekruttere flere menn til offentlig sektor vil bidra til å høyne lønnsnivået. Anseelse og respekt for yrket vil stige, og dermed også mulighet for gjennomslag av et mer rettfredig lønnsnivå.

 

Viktige sider ved likestilling i Norge i dag er nå belyst. Alt i alt synes jeg vi har oppnådd en stor grad av likestilling på mange områder. Likevel er det viktig å fortsette å kjempe for og ha fokus på rettferdighet og likestilling på alle de områdene som nå er debattert. Samfunnet er i endring. Roller og oppgaver endres underveis. Lik lønn for likt arbeid er oppnådd. Nå gjenstår de andre utfordringene.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Rolf Åge
25.01.2010 19:42

Bra!
24
anbefalinger
detta var støgt ass! je sjønte itte nokon ting din krattnonne. likavall, do ar my sunshine!

NN (anonym)
03.05.2007 22:17

Bra!
11
anbefalinger
Redde nynorsk karakteren!! *Takk* Smile :-\) Smile :-\)Smile :-\) Tentamen i mårå-..........

hmm
14.02.2007 21:33

Bra!
5
anbefalinger
My fakta får det til å virke langdratt, men kjekt å vite.

Marie risevik
13.04.2016 23:08

Bra!
3
anbefalinger
Veldig nyttig og bra tekst. Men neste tekst du skriver kan det være om hvorfor alle vil ha større romper, og hvorfor alle gutta stirrer på store jenteromper

f
23.11.2010 16:56

Bra!
2
anbefalinger
hei

CC
23.11.2010 16:57

Bra!
2
anbefalinger
ka

BB
18.03.2009 12:15

Bra!
1
anbefalinger
jeg mener at dette var en veldig intresang artikkel, om likestilling som hadde mange bra argumenter=D

AA
18.03.2009 12:16

Bra!
1
anbefalinger
Er enig i BB der, men kjenner han ganske godt så han er ikke den rette personen å høre på når d gjelder meninger

BB
18.03.2009 12:18

Bra!
1
anbefalinger
jo det er jeg, fordi jeg er veldig intresert i sjønnlitterære tekster


23.11.2009 13:49

Bra!
1
anbefalinger
Hei! Kva slags artikkel er denne teksten?
Debatt?

lisa
28.10.2018 17:51

Bra!
0
anbefalinger
hvilken karakter fikk du. hvi leste denne på skolen

dritt tekst
28.08.2019 11:30

Bra!
0
anbefalinger
feministene blir jo faen meg aldri fornøyd, dere blir vel først fornøyd når menn blir undertrykket


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.014 sec - 1 pageviews