Søk i stiler
 

Vår elektriske hverdag


Oppgaver fra Natur&Miljø boka Tellus 9. klasse. Oppgavene er fra kapittel 4.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:11.06.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Fag i skolen


1) Hvis elektrisiteten ble borte fra samfunnet vårt, ville det få store konsekvenser: tog, trikker og baner ville stoppe opp, flyene ville verken kunne lande eller starte, fabrikkene måtte stanse produksjonen, i høye bygninger ville heisene stoppe opp, fjernsynet ville ikke kunne sende programmer, maten i kjøleskapene og fryserne ville tine og bli ødelagt, vannforsyningen ville stoppe opp fordi de elektriske pumpene ville stanse, og hele landet ville bli mørklagt.

 

2) Jeg ville savnet vannet, lyset og kjøleskapet mest om strømmen ble borte.

 

3) Radioen ble tatt i bruk i Norge fra omtrent 1925.

 

4) Det som var så fint ved at man kunne bruke transistorer i stedet for radiorør i radioer og tv’er var at da kunne man bygge dem mye mindre og at det brukte mindre strøm.

 

5) Transistoren kan forsterke strømmen i en krets flere hundre ganger.

 

6) En diode leder strømmen i bare èn retning og er en slags enveiskjøring for strømmen.

 

7) Elektronikk er den delen av elektrisitetslæra som handler om strømmen i dioder og transistorer.

 

8) –da jeg ble født X –da foreldrene mine ble født X –da bestemoren min ble født X

TV

Radio

Vaskemaskin

Oppvaskmaskin

Støvsuger

XX

XXX

XX

X

XX

Mikrobølgeovn

Lyspære

Telefon

Telegraf

Komfyr

X

XXX

XX

XX

XX

Strykejern

Miksmaster

Kjøleskap

Kassettspiller

Video

XX

XX

XX

XX

XX

Varmtvannsbereder

Hårføner

Platespiller

Cd-spiller

Walkman

XX

XX

X

X

X

Datamaskin

Melkemaskin

 

X

XX

 

 

9) Bill Gates er mannen bak Microsoft som er et av de mest kjente dataindustrien i verden.

Fakta om Bill Gates:

  • Ekte navn: William Gates, men også kjent som Bill eller Trey.
  • Født: 28. oktober 1955 i Seattle, USA.
  • Begynte på Harvard University i 1973.

10) Den første ordentlige datamaskinen ble laget i 1946, og datamaskinen kom til Norge i 1954.

 

11) Vi bruker måleenheten watt for elektrisk effekt og kilowattime (joule) for elektrisk energi.

 

12) Elektrisk effekt = spenning ∙ strøm

           P               = U          ∙ I

 

13) 230 V. ∙ 16 A. = 3680

En 16 A. strømkrets og med spenning 230 V. kan belastes med 3680 watt.

 

14) ENØK betyr energiøkonomisering. Ved å gjennomføre ENØK-tiltak kan vi spare mye energi.

 

15) Noen viktige ENØK-tiltak:

1)    Senk innetemperaturen til 20 ˚C.

2)    Lukk døra mellom kalde og varme rom.

3)    Tett trekken rundt dører og vinduer.

4)    Ta en kort dusj i stedet for å bruke badekaret.

5)    Ikke vask klær meg halvfull maskin.

6)    Slå av lyset om natten, og i rom du ikke bruker.

7)    Skift til sparelyspære ute og i kalde rom.

Vi følger nr 2, 4 og 6 hjemme.

 

16) Brannfeller (bildet på s. 125):

·       Ødelagt stikkontakt

·       Påtent lampe under dusjhode

·       Varm strykejern på klær

·       Klær på varmeovnen

·       Klær på påtent lampe

·       Ødelagt ledning på påtent lampe

·       Komfyren med stekepanne uten tilsyn

·       Drar i ledningen, istedenfor selve kontakten

·       Kaffetrakter på uten tilsyn

·       For mange skjøteledinger

·       Ledning gjennom døra, kan bli skadd

 

17) Kortslutning er når strømmen tar en snarvei fra minuspol til plusspol. Kortslutning oppstår når de to lederne i en ledning kommer i kontakt med hverandre på grunn av en feil.

 

 18) Alle strømkretsene (eller ”strømkursene”) har to sikringer for å hindre at det skal bli brann. Sikringen skal alltid være det svakeste punktet i en strømkrets. På den måten kan vi være sikre på at strømmen i kretsen blir brutt av sikringen før de elektriske ledningene blir for varme. Sikringen går når strømmen i kretsen blir for stor, for eksempel på grunn av en kortslutning eller fordi vi overbelaster kretsen ved å forsøke å koble inn apparater som krever for stor effekt. Hvis vi skal foreta elektriske koblinger i en strømkrets, må vi skru ut begge sikringene i kretsen. Først da kan vi være sikre på at det ikke er strøm i strømkretsen.

 

19) En strømkurs blir overbelastet når vi prøver å koble inn apparater som krever for stor effekt i strømkursen.

 

20) El-vett reglene:

  • Gå aldri fra utstyr som skal brukes under tilsyn – uten å slå av strømmen.
  • Ikke dekk til varmeovner, det er viktig å få gardiner, møbler og andre ting bort fra ovnene.
  • Unngå å bruke for mange flyttbare stikkontakter, skjøteledninger og andre midlertidige løsninger.
  • Legg ikke løse ledninger gjennom døråpninger eller slik at de kan bli skadd på annen måte.
  • Kjenn på sikringer, koblingsbokser, stikkontakter, støpsler og brytere. Dersom de er svært varme eller brunsvidde, kan det tyde på overbelastning eller at noe annet er galt. Ta kontakt med elektriker snarest!

 

21) Vi har lov til å skifte støpsler og brytere på ledninger som ikke er festet til veggen, og som ikke er beregnet for større strøm enn 25 A. Vi kan også skifte lokk på brytere og stikkontakter som er en del av de faste elektriske installasjonene, det vil si alt som er skrudd fast til veggene.

 

22) Når en stikkontakt er jordet hindrer det at vi får strøm gjennom kroppen. Når vi for eksempel tar på noe strømførende og berører vann, kan strømmen plutselig ta veien gjennom kroppen vår. Men hvis stikkontakten er jordet, ledes strømmen som er ”på avveie” via metallbitene på sidene i stikkontakten og direkte til jord, uten å ta veien gjennom kroppen vår. I koblingsskjemaer har jordning et eget symbol:

 

 

23) De jordede støpslene har små metallskinner på sidene som kommer i kontakt med ”jord” når vi setter støpselet i en jordet stikkontakt. Mens en ujordet ikke har det.

 

24) I et rom der det er innlagt vann, bør alle stikkontaktene være jordet. På den måten slipper vi selv å bli en ”strømbro” til jord hvis det er overledning i et apparat.

 

25) Det skal helst ikke gå strøm i jordlederen i en jordet elektrisk ledning for hvis det gjør det, betyr det at det er noe galt med et apparat. Men vitsen med jordlederen er at hvis det er overledning i et elektrisk apparat, vil jordlederen lede strømmen ned i jorda.

 

26) Et magnetfelt er et område der kreftene fra magneten virker i et slags usynlig felt rundt magneten. Jordas magnetfelt er som en kjempestor magnet med nordpol og sørpol. Med dette og kompass kan det hjelpe oss å finne riktig retning.

 

27) Den danske professoren Hans Christian Ørsted (1777-1851) oppdaget sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme. Dette skjedde da han la en kompassnål ved siden av en strømførende ledning. Når strømmen ble slått av og på, gjorde kompassnåla utslag. Elektromagneter brukes i for eksempel telefoner, høytalere og heisekraner.

 

28) I en generator beveger det seg en magnet i forhold til en spole, slik at det lages elektrisk strøm i spolen. En generator danner vekselstrøm og ikke likestrøm fordi strømmen varierer hele tiden, avhengig av hvilken av polene på magneten som peker mot spolen.

 

29) Vannenergi er en fornybar energikilde, det betyr at det kan fornyes og aldri ta slutt. For mengden av vann på jorda har alltid vært det samme på grunn av vannets kretsløp.

 

30) Fordelen ved at alle energiverk er samlet i et elektrisitetsnett er at forbrukerne er sikret energi selv om et energiverk skulle få stans i produksjonen. Da får vi nemlig energi fra et annet energiverk i stedet. Energiloven fra 1991 sier at det er mulig for alle energiforbrukere i Norge å kjøpe energi fritt. Det betyr at vi selv kan bestemme hvor vi vil kjøpe energien fra, og kan velge produsenten som selger energien billigst.

 

31) Utbyggingen av vassdragene gjør at flott natur blir skjemmet bort av store damanlegg. Området kan også inneholde steinalderboplasser, gamle fangstgraver eller andre fortidsminner som blir ødelagt når området settes under vann. Men det verste er det som skjer med planter og dyr i området.  Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no