Søk i stiler
 

Den kalde krigen


Oppgaver og besvarelser om den kalde krigen.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:04.06.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Den kalde krigen
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook*Forklar utrykket "Den kalde krigen"?*

Det er en spenning mellom USA og Sovjetunionen hele tiden. Den ene rustet opp og den andre rustet opp, ingen måtte være svakere enn den andre. Det er ikke en ordentlig krig, de bare truer hverandre.

 

*Hvor lenge varte den?*

1945-1988 dvs. 44år

 

*Nevn minst 5 forskjeller mellom kapitalismen og kommunismen?*

Kommunismen:

-Bedriftene eies av staten

-Arbeiderne har ikke streikerett

-Alle er garantert arbeid, men må arbeide der staten bestemmer

-Staten kontrollerer massemedia

-Religionsutøvelse er enten forbudt eller undertrykt

-Bare kommunistparti er tillatt

-Hemmelig politi og store fangeleirer

Kapitalismen:

-Bedriftene eies av private

-Arbeiderne har streikerett

-Bedriftene kan gå konkurs, og arbeiderne mister jobben

-Tale- og trykkefrihet

-Religionsfrihet

-Rettsikkerhet og uavhengige domstoler

 

*Hva gikk Trumandoktrien ut på?*

Trumandoktrien gikk ut på at USAs president sa i en tale at han ville hjelpe Hellas og Tyrkia og støtte alle som følte seg truet av kommunistene.

 

*Hvilken grunner hadde USA for å hjelpe Europa etter 2. verdenskrig?*

Det var bolignød og mangel på mat i mange land i Europa etter krigen. Slike forhold kunne gi kommunismen stor appell. Det ville ikke USA, så de ga penger til disse landene. Da var liksom de landene på USAs side. USA selv kunne tjene på handel med Vest-Europa.

 

*Hvilke land mottok ikke hjelp fra USA og hvorfor?*

Sovjetunionen mottok ikke hjelp fra USA. Sovjet nektet også resten av Øst-Europa å få Marshallhjelp. De ville greie seg selv.

 

*Forklar begrepet "Jernteppet"?*

Jernteppet var et skille mellom øst- og vest-Europa. Det var veldig vanskelig å komme seg inn og ut av landene som var under jernteppet. De var redde for at de som reiste ikke ville vende tilbake.

 

*Hvilken stilling hadde Berlin?*

Berlin ble delt i 4.deler. Sovjetunionen, Frankrike, USA og Storbritannia fikk hver sin del. Til slutt slo Frankrike, USA og Storbritannia seg sammen. Da ble det øst- og vest-Berlin. Berlin lå 16mil innenfor den sovjetiske delen, så vest-Berlin fikk ikke forsyninger fra vest-Europa, fordi den lå i Sovjet.

 

*Hva vet du om Berlinmuren?*

Muren ble bygd fordi mange tyskere som bodde i Øst-Berlin flyktet videre til vest-Tyskland. I 1961 hadde nesten 2,5mil mennesker flyktet. Det var ingen skille mellom øst- og vest-Berlin, derfor var det enkelt å flykte til vest-Berlin og derfra med fly til vest-Europa. Makthaverne fryktet at hele Øst-Berlin ville bryte sammen hvis ikke noe ble gjort. Muren ble bygd tvers gjennom Berlin, mellom øst- og vest-Berlin. I vest ble muren kalt ”skammens mur.”

 

*Hva er Berlinblokaden?*

Berlinblokaden var en blokade som Sovjetiskstyremakten hadde lagd. De fra vest fikk ikke gi forsyninger, brennstoffer osv. til vest-Berlin. Men de fra vest laget en luftbru fra tre byer og inn til Berlin, de tre byene var Frankfurt, Hannover og Hamburg.

 

*Hva er NATO?*

NATO var en organisasjon i Vest-Europa. NATO-traktaten gikk ut på at hvis ett land av medlemslandene ble angrepet, var det det samme som angrepet på alle. (North Atlantic Treaty Organization)

 

*Hva var Warzawapakten og hvorfor ble den opptettet?*

Sovjetunionen svarte på NATO med å lage en egen militærallianse, Warzawapakten, for landene i Øst-Europa.

 

*Hvorfor ble FN sveket under den kalde krigen?*

Stormaktene hadde vetorett. Siden det var to stormakter som kjempet mot hverandre, pleide de legge ut veto om hverandre i hverandres sak. Da var det ikke mulig å få noe flertall i sikkerhetsrådet. FN ble da ofte lammet i saker som det gjaldt fred og sikkerhet.

 

*Fortell det du vet om Cubakrisen!?*

14. oktober 1962 oppdaget amerikanske spionfly at det ble bygd rakettbaser på Cuba. Rakettene kunne nå store byer på få minutter. Det var Sovjetunionens statsminister i samarbeid med presidenten i Cuba, som hadde satt i gang byggingen. Amerikanerne var jo vant til å ha fienden på et havs avstand.

 

*Si litt om kriger/konflikter utenfor Europa hvor supermaktene støttet hver sin part!?*

Land som var i konflikt med et naboland, eller som kjemper mot opprørerne i et eget land, fremstilte seg gjerne som antikommunister og fikk våpen fra USA. Dermed var den andre parten sikret støtte fra Sovjetunionen. Etter krigen startet kolonienes frigjøringskamp fra de gamle europeiske kolonimaktene. Kolonimaktene var alliert med USA, og derfor kunne ikke USA støtte koloniene i deres kamp. Da var Sovjetunionen og Kina klare til å hjelpe.

 

*Hva er en supermakt?*

En supermakt er et stort land som har noe å si. Sovjetunionen og USA er to supermakter. En supermakt er et mektig land.

 

*Hvorfor hva det så vanskelig for USA å gi støtte til frigjøringskrigene i koloniene?*

Kolonimaktene var alliert med USA, og derfor kunne ikke USA støtte koloniene i deres kamp.

 

*Hva er dominoteorien?*

Den amerikanske regjeringen mente at mange land i Sørøst-Asia var så svake at de kunne velte over ende som dominobrikker og bli kommunistiske hvis først Vietnam falt. Dette ble kalt dominoteorien.

 

*Hva vet du om Vietnamkrigen?*

I borgerkrigen i Vietnamkrigen støttes Sør-Vietnam av USA, Nord-Vietnam først av Kina, så av Sovjetunionen. Frankrike ville gjenopprette sitt kolonirike i Vietnam. Vietnameserne ville ikke dette. De vinner over Frankrike i Nord-Vietnam.

1955: Vietnam blir delt. Nord-Vietnam ble kommunistisk.

Etter hvert fikk Sør-Vietnam støtte av USA.

Vietnam utviklet seg til å bli en Geriljakrig, når USA kom.

Gerilja = Gjemmer seg blant vanlige folk og sloss om natten

1973: Amerikanerne trekker seg ut.

1975: Nord-Vietnam erobrer Sør-Vietnam.

         Vietnam blir kommunistisk.

 

*Hva er Vietcong?*

1955 ble Vietnam delt i Nord og Sør.

Regjeringen i sør hadde liten støtte blant folk fordi den var korrupt og lite effektiv, og det ble dannet en kommunistisk opprørbevegelse, Vietcong.

 

*På hvilken måte har presidentutvalget i USA i 1964 og 1968 sammenheng med Vietnam-krigen?*

I valgkampen i 1964 sa USA`s president Lyndon B. Johnson: ”Et Asia truet av kommunistisk herredømme vil sette selve sikkerheten til USA i fare.” Han ville derfor sende amerikanske soldater til Vietnam. Johnson ble valgt til president. Han sendte soldater til Vietnam.

 

Folk demonstrerte mot krigen, de ville ha slutt på den. President Johnson ble tvunget til å ikke søke gjenvalg i 1968. Den nye presidenten, Richard Nixon, lovet i sin valgkamp at han ville ”bring the boys home”. Kongressen nektet å gi mer penger til krigen. Da måtte sørvietnameserne føre krig mot nordvietnameserne.

 

*Hva er forskjellen på Øst-Berlin og Vest-Berlin?*

Øst-Berlin:

-Sovjetunionen

-Kommunistisk

-Dårlig stand

-Den tyske demografiske republikk

-Knapt nok mat

Vest-Berlin:

-USA, Frankrike og Storbritannia

-Kapitalisme

-God stand

-Forbundsrepublikken

-Tv++

 

*Hvorfor var det viktig for sovjetsamveldet å ha kommunistiske regjeringer i Øst-Europa?*

Det var viktig for sovjetunionen å ha kommunistiskregjering i Øst-Europa, på grunn av de var redde for enda et angrep på Sovjetunionen, derfor flyttet de polen vestover.

 

*Hva vi det si å ha vetorett?*

FN-pakten bestemte at beslutninger i Sikkerhetsrådet måtte være enstemmige. Hvis en stormakt stemte nei, kunne Sikkerhetsrådet ikke fatte noe vedtak. Stormaktene hadde vetorett.

 

Stormaktene som har vetorett: USA, Frankrike, Kina, Sovjetunionen og Storbritannia.

 

*Nevn noen eksempler på at FN var handlingslammet!?*

-Alle statene i Nord- og Sør-Amerika var på USAs side. I tillegg kom USAs allierte i Europa, Sovjetunionen hadde derfor aldri mulighet til å få flertall. Dermed brukte sovjeterne ofte sitt veto i Sikkerhetsrådet.

-FN ble lammet i saker som gjaldt fred og sikkerhet.

-Kommunistene seiret i Kina i 1949, og USA fikk FN til å nekte å ta opp Kina som medlem.

 

*Gi noen eksempler på at vetorett ble brukt i FN!?*

Sovjetunionen hadde ingen sjanse mot de andre landene i FN, de hadde ingen mulighet til å få flertall i Sikkerhetsrådet. Derfor la de ofte inn veto. FN ble lammet i saker som gjaldt fred og sikkerhet.

 

*Hva var ”United for peace-resolusjonen og når ble den brukt?*

Hvis sikkerhetsrådet pga. uenighet mellom de faste medlemmene ikke klarer å opprettholde fred og sikkerhet, skal Hovedforsamlingen straks behandle saken for å gjøre de nødvendige anbefalingene. Hvis en sak blir lagt i sikkerhetsrådet, og noen legger ut veto, kan det være fordi de vil gjøre det til gode for seg selv. Hovedforsamlingen bruker da United for peace-resousjonen.

 

*Hvilken stilling hadde Jugoslavia under "Den kalde krigen"?*

Jernteppet deler Europa. I Jugoslavia var kommunistene i flertall, men lederen, Tito, nektet å adlyde ordre fra Stalin. Jugoslavia ble en slags `nøytral` stat.

 

*Si litt om forholdene i Sovjetunionen mot slutten av "Den kalde krigen"?*

Misnøyen og likegyldigheten vokste blant folk i Sovjetunionen. Færre og færre trodde på kommunistpartiet.

Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991.

 

*Hvem var Mikhail Gorbatsjov og hvilken betydning fikk han?*

I 1985 ble Mikhail Gorbatsjov valgt til generalsekretær i kommunistpartiet. Gorbatsjov tok initiativ til et møte med president Reagan. 1987 ble de enige om den første nedrustningsavtalen under "Den kalde krigen".

Gorbatsjov ville også endre kommunismen. Han brukte slagordet glasnost(åpenhet) og perestrojka(reformer).


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

:D HEI
06.01.2007 12:02

Bra!
34
anbefalinger
Veldig god oppgave Razz :-P hjalp meg mye nå som jeg skal ha prøve om den kalde krigen


27.11.2006 15:40

Bra!
15
anbefalinger
hei hei jeg og kammeraten min holder på med prosjket oppgave til "den kalde krigen" tror du du kunne ha hjulpet oss?det vi fikk i spørsmål var

mål 2 finn ut hva som er bakgrunnen for begrepet kald krig
mål 3 forklar hvorfår tyskland ble delt i to deler
mål 6 hva er årsaken til og resultatet av cubakrisen
mål 7 du skal finne ut hvorfor gikk sovjetunionen i oppløsning?

venligst svar på dette hvis du kan hilsen chris og erik Wink ;-\) peace!!!

lars petter pettersen
08.10.2006 11:08

Bra!
12
anbefalinger
veldig bra, skal ha prøve om den kalde krigen

Tina
06.04.2008 15:09

Bra!
10
anbefalinger
Den kalde krigen varte fra 1945-1991, verken 1988 eller 1989 er korrekt. Hvis en har som oppgave å forklare Den kalde krigen, så forutsetter det at en i hvertfall kan tidsrommet for denne krigen. Tar jeg feil?

Annes
18.06.2008 15:08

Bra!
8
anbefalinger
Glassnost' betyr ikke ÅPENHET! Det betyr ENIGHET!

mona
23.05.2007 01:35

Bra!
7
anbefalinger
topp!!!!!!!!!!!!Skal ha prøve om den kalde krigen.


10.04.2008 18:01

Bra!
7
anbefalinger
krigen endte i 1991 ikke i 1988

jajaja
10.01.2008 19:01

Bra!
6
anbefalinger
veldig bra!!!

anonym
15.04.2008 08:44

Bra!
6
anbefalinger
det må jeg si.. ufatteli god side du har laget Smile :-\) hjalp meg noe vanvittig under muntli eksamen! TUSEN TAKK Smile :-\)

Anonym
07.05.2008 17:42

Bra!
6
anbefalinger
perfekt

.
03.06.2008 12:27

Bra!
6
anbefalinger
I 1989 møttes Sovjets president Gorbatsjov og USAs presiden Georg Bush på et cruiseskip i middelhavet og erklærte krigen for over.
I 1991 ble Sovjetunionen oppløst.

Om du leser i historie boka, som alt annet her er kopiert fra, skal du ganske enkelt finne ut av det.

lillelill
15.12.2008 20:32

Bra!
6
anbefalinger
hei  Smile :-\) det er veldig bra oppgave, hjalp meg en hel del når jeg hadde prøvemuntlig eksamen når jeg kom opp i samfunnsfag  Very Happy :-D takk for hjelpen  Smile :-\)

hmm
06.05.2007 22:09

Bra!
5
anbefalinger
bra. men du har skrevet det av historie boken. det hadde bra om du viste oss hva du kan

edda
12.06.2007 19:03

Bra!
5
anbefalinger
jeg skal ha eksamen om den kalde kirgen muntlig hjelp meeeg

mima
01.04.2008 12:57

Bra!
5
anbefalinger
velig bra takk for hjelpen

Yo bitches.
07.06.2008 20:22

Bra!
5
anbefalinger
det som står her ikke noe du ikke kunne lest rett ut fra histoorie 10 boka.. men allikevel, det er nyttig å bare kunne gå rett inn på internett å lese svarene istedet for å måtte lete i historie boka  Wink ;-\)

earl hansen
10.02.2015 14:26

Bra!
5
anbefalinger
fette dårlig

Breid
04.02.2008 21:06

Bra!
4
anbefalinger
krigen varte til 1989, ikke til 1988

anonym
28.09.2012 11:30

Bra!
4
anbefalinger
hva skjedde med Jugoslavia etter den kalde krigen var ferdig?..  Smile :-\)

råtass
03.03.2008 21:13

Bra!
3
anbefalinger
hvorfor endte den kaldekrigen?

Natalie
12.06.2008 00:11

Bra!
3
anbefalinger
Krigen endte i 1989 da! Det var da Gorbatsjov og George Bush møttes, og erklærte krigen over.


15.10.2008 17:43

Bra!
2
anbefalinger
veldig bra side syntes jeg Smile :-\)

Hanne panne
20.10.2008 20:17

Bra!
2
anbefalinger
takk du har gitt meg mye hjelp, har prøve i den kalde krigen i morgen : ) du er til stor hjelp ! takk  Very Happy :-D

snærsnær
27.04.2009 01:34

Bra!
2
anbefalinger
Ago: Dødskysset var et kyss Sovjets generalsekretær Mikhail Gorbatsjov gav Erich Honecker. På russisk og kommunistisk vis kysset han sine partikamerater på kinner og sa at det var ingen vei utenom omfattende reformer (reformer for å fremme og "heve" sovjet som lå langt bak resten av Vesten på mange plan). Under store demonstrasjoner ved Berlinmuren ble det framsatt krav om å få den åpnet, og natt til 9 november 1989 åpnet grensevaktene portene. Folkemassene fra øst strømmet inn i vest. Ved nyttår var det kommunistiske Øst-Europa en saga blott, derav navnet "dødskysset". snær.

:)
15.01.2010 12:45

Bra!
2
anbefalinger
skulle gjerne vist hvorfor sovjetunionen ble oppløst? skal ha innlevering skjønner du Smile :-\)


07.06.2010 21:33

Bra!
2
anbefalinger
jeg skal ha muntlig eksamen i dette tema, og gleder så mye, fordi daria nett side hjalp meg så mye, foresten hva var/er kommunisme og kapitalisme???? lurer så mye på det.
tusen takk til daria med gode info ;DDDD

SAMMY
07.06.2010 21:43

Bra!
2
anbefalinger
DET HJALP MEG FAKTISK, HAR MUNTLIG IMORRA KL.9.00, JEG BLIR FØRSTE MANN
HÅPER JEG FÅR 4/5, PRAY FOR ME YOU GUYS


10.02.2011 14:46

Bra!
2
anbefalinger
Veldig bra, tusen takk! men har prøve imorgen og lurer på noe:

hvorfor endte krigen?
hvorfor ble europa delt i 2?

hvorfor ble berlin delt i 2?

hvorfor ble nato opprettet?


11.12.2013 15:16

Bra!
2
anbefalinger
Hei
kan dere hjelpe meg med noen spørsmål takk?
jeg har prøve om den kald krigen
disse er spørsmålene
hva var Regionalt i berlinblokaden
hva var globalt i Berlinblokaden
hva gjøre FN og Nato hjelp de eller gjøre de noen annet ting
konsekvensen av det

Berlin muren

Løsning.
Konsekvenser.
Lokalt.
Regionalt.
globalt
-
FN og nato


AP RENGAR
16.11.2015 11:10

Bra!
2
anbefalinger
aP RENGAR E BEST FORDI MAN KAN ONE SHOTE FOLK


26.03.2009 21:55

Bra!
1
anbefalinger
takk hjalp veldi mye, slipper å lese en hel jævli kapittel uten å skjønne noe av d man har nettopp lest. men jeg lurte på noen ting:

- hva skjedde egentlig med Cubakrisen?
- læreren sa at Mafia og President Kennedy jobbet sammen, Mafia ville ha innflytelse på Havana
- Hva var "dødskysset" mellom Gorbatsjov og Honecker?

Tusen takk for hjelpen!

anonym
15.11.2009 14:39

Bra!
1
anbefalinger
takk ass man


07.01.2010 21:11

Bra!
1
anbefalinger
Tusen takk, dette hjalp veldig!

Nb: Det er noen feil i oppgavene, men generelt sett er alt stort sett riktig (i sin enkle form)

hei på deg
10.06.2011 12:32

Bra!
1
anbefalinger
halla

jonas
06.12.2011 12:18

Bra!
1
anbefalinger
den blei delt i fire

heyhey
09.09.2012 17:13

Bra!
1
anbefalinger
jeg skulle gjerne ha visst hvordan krigen sluttet men ellers veldig bra skrevet! Dette var veldig fint å ha når man skriver en stil på ti sider... -.-

Mtf
21.10.2013 22:02

Bra!
1
anbefalinger
hjalp mye!! tusentakk

DJ
15.11.2015 00:17

Bra!
1
anbefalinger
Super bra skrevet, hjalp mye

Ramsløk
03.11.2019 21:42

Bra!
1
anbefalinger
Jeg liker ikke egg med naturfag på, og en stekt datamaskin med friterte makt og menneske uten av pålegg med den sorte bananskall i en flusopp ingrediens påfunn av en stor gammel høneplukkende kaviar pappegøye som spiser en stall men en døende geit med paprikaost


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.018 sec - 1 pageviews