Søk i stiler
 

Modernismen (ca. 1900-1980)


Stilen inneholder informasjon om modernismen, kubisme og analyse/sammenligning av Picassos bilde "Pikene fra Avignon".
Sjanger:SæremneLastet opp:30.05.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Kunst
Pablo Picasso
Verktøy:Utskrift
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.

Jeg har valgt å fordype meg i modernismen og dens historie. Hvordan den oppstod og hvordan kunsten var. Jeg har også skrevet litt om kubismen, en stilretning innenfor modernismen. Til slutt har jeg valgt å skrive om Picasso, som startet kubismen og som var en av de største kunstnerne innenfor modernismen. Jeg har analysert og sammenlignet et av bildene hans med et av Cezannes bilder.

 

Kjennetegn:

Det tjuende århundret er den epoken der det meste blir forandret. Ingen epoke i Europas historie har over en så kort periode hatt så mange forandringer. To verdenskriger, utvikling av folkestyre og kamp mellom kapitalisme og sosialisme. Alt dette har laget store sosiale forandringer . Det som tidligere skjedde over flere århundrer endrer seg nå veldig kjapt, ofte bare med tiårs mellomrom. Så med disse sprangene syntest jeg det er vanskelig å si hva som er typisk for perioden. Spesielt også siden det er så nærme vår samtid. Men vi kan i hvert fall si at modernistene dyrket samtiden, de involverte seg med det ukjente og det usikre i enn verden som var i konstant endring.

Allikevel kan vi si at det er to viktige årsaker til skiftningene, og det ligger i århundret før. Indusrialiseringen og de sosiale frihetsideene fra 1800-tallet. Disse er blitt viderført og forsterket i modernismen.

 

Det jeg mener med sosiale frihetsideer er at nå var det ikke lenger bare adels folk som kunne være frie og "gjøre som de ville." nå skulle frihet gjelde for alle! arbeidere, kvinner og barn. samtidig som den også skulle gjelde for det enkelte individ.

 

Industrialiseringen var viktig, både for de kollektive og for de individuelle frihets ideene. Den industrielle revolusjonen begynte etter andre verdenskrig. Befolkningen økte etter dette.Folk måtte gjenoppbygge byene. Og dette skapte behov for større matproduksjon, materielle ting og modernisering av arbeidet i b.l.a landbruket. det begynte med at de fant opp nye spinne og veve maskiner, deretter økte det bare på. Ved å øke industriens betydning ble utviklingen mot målet sikret. Nettop en bedre velferdsstat. Det igjen førte til en forsterket tro på vitenskapen og dens funksjon.

 

Denne utviklingen til frihetskravet var også nøye knyttet til det tekniske fremskrittet. Dette gjaldt behovet for fri bevegelighet (bilen ble laget rundt 1900) og fri informasjon. Boktrykkerkunsten, som ble oppfunnet på 1400-tallet, la grunnlaget for fri spredning av meninger. som senere ble etterfulgt av radio, telefon og tv.Verden var alså nå, av alle de nye hjelpemidlene blitt internasjonal.

 

Disse to kulturene, da snakker jeg både om den kollektive og den individuelle, utvikler samtidig gjennom hele Modernismen.

 

Både Modernismen og Postmodernismen er deler av den samme tradisjonen ("det moderne") Denne tradisjonen startet faktisk allerede i renessansen med vekten på naturvitenskap og handel. Men tolkningen er selfølgelig forskjellig. Modernismen vektlegger særlig troen på sannhet, fremskritt og vitenskap ut fra ideen om det kollektive.

 

Kunsten:

Når vi snakker om kunsten i modernismen, så snakker vi spesielt tre trekk som har gått igjen i kunstutrykket, det subjektive, det abstrakte og det dynamiske.

 

Det subjektive betydde at kunstneren skulle arbeide som han ville og ikke bry seg om hva folk mente var fint og etter naturens former. kunstneren skulle nå jobbe mer spontant og følge sin indre stemme.

 

Det abstrakte ( abstrakt = ta bort, rive fra) var på en måte selve instrumentet for å oppnå denne friheten. kunstneren skulle ikke la seg binde av gjenkjennelige motiver. Men samtidig skulle han få frem det objektive og de spesielle særtrekkene.

 

Det dynamiske ( dynamisk = kraft) hadde med selve uttrykket å gjøre. Budskapet i kunstverket skulle ligge i selve spenningen eller retningene mellom rene former.

 

Kubismen

Er en stilretning innenfor modernismen (kubisme = terning), som oppstod omkring 1907. Kubistene brøt med vanlig fremstilling av menneskekroppen og perspektivet. Ofte malte de ting både forfra og fra siden. Et glass kunne være malt sett ovenfra, fra siden og nedenfra i et og samme bilde.

 

I kubismen ble motivet både abstrahert og oppløst. eks på dette er Pablo Picasso, som var en av de fremste kunstnerne i mellomkrigs tiden. han løste figurene opp i geometriske former. Menneskebildet skulle gjøres tidløst, noe de ikke helt har fått til. for vi greier fremdeles å se at det bare er løsrevne bilder av kropps deler og gjenstander. For å ta eksempelet litt videre, så går Paul Klee enda et skritt videre og fjerner alle gjenkjennelige motiver. Dette blir da en flott sammenstilling av rene former i dynamisk bevegelse, som inspirerte kunstutviklingen i lang tid fremover. Eks

 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
         

Maleri av Picasso, 1925

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Maleri av Paul Klee, 1938

 

 

Bildet jeg har valgt: Pablo Picasso - Pikene fra Avignon (1907)

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Om Pablo Picasso

Pablo Picasso var en kunstner fra Malaga i Spania og levde fra 1881 til 1973. Helt fra han var svært liten, var Picasso god til å tegne og male. Han likte seg ikke særlig godt på skolen, og ville heller gå på tegnekurs. Faren var maler, men da den unge sønnen hans viste seg å være mye flinkere enn ham, sluttet han å male og ga alt maleutstyret til Pablo.

 

På grunn av at Picasso var en urolig person av natur, prøvde han ut mange forskjellige kunstformer. I tillegg til å være maler, var han tegner, grafiker, skulptør og keramiker.

 

I 1907 ble det holdt en minneutstilling over maleren Paul Cécanne, en kunstner som levde i slutten av romantikken. Cezanne hadde vært opptatt av hvordan en kunne forklare formene i naturen ved hjelp av geometriske figurer som terninger, kuler og kjegler. Dette ble mange kunstnere fasinert av, spesielt Modern Art i New York, fikk det den annerkjennelse det fortjente - det representerte et vendepunkt i moderne kunst.

 

Picasso og en annen maler som heter Georges Braque, arbeidet i mange år med å analysere gjenstander de hadde foran seg. De forenklet dem og bygget dem opp som geometriske former. Et menneske fikk da for eksempel en kule til hode, og en sylinder til overarm. I tillegg til de geometriske formene var kubistene opptatt av afrikansk kunst. Kvinnene på Picassos bilde "Pikene fra Avignon," har ansikter som ser ut som afrikanske masker. Det var nok ikke meningen at dette bildet skulle være pent, for Picasso brøt her med vanlige regler for gjengivelse av menneskekroppen og perspektiv. Bildet gjorde folk veldig provoserte, også Picassos malervenner. De synes det var forferdelig stygt, og mente han måtte være gal som malte på denne måten. Pablo Picasso er åpenbart en av de mest betydningsfulle kunstnerne i historien.

 

Beskrivelse av bildet:

"Pikene fra Avignon" er fra den rosa perioden til Picasso. Han hadde tidligere hatt en blå periode, der han var dyster og ensom. Men nå var han altså på sporet igjen, med ny inspirasjon fra Paul Cezanne sin utstilling. Det var etter dette at han begynte den rosa "glade" perioden. Han var ennå interressert i å stille spørsmål til ting, og ta opp de fattige sine problem. På dette bildet er han spesielt inspirert av afrika og sirkus.

 

Han har malt fem jenter med afrikanske masker.Kroppene er malt kantete med grove fordreide kropper. De er både abstraherte og oppløste. Han har bare brukt geometriske former. han har også brukt overlapping som et viktig element. Det er dynamikk i bildet, personene er i bevegelse.Ansikts uttrykkene har han gjemt bort bak maskene.Vi kan se bildet fra flere vinkler samtidig. Bakrunnen sklir inn i bildet. Spesielt på midten av bildet. bildet er enkelt i formene, men vi får et intrykk av kaos. Noe som var veldig vanlig fra denne perioden. vi ser ikke bare en bestemt ting som skal være hoved motivet. vi ser mange. Det er ikke riktig perspektiv i bildet, og ikke særlig mye dybde.

 

Fargene han har brukt er varme, de symboliserer glede i forhold til perioden bildet er i. vi ser en tendens til mørkere farger i bakrunnen. Han har brukt lyset og fått frem gode valører. Noen steder er det store kontraster, mens andre steder mindre, til dels ingen.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 

Paul Cezanne, ca 1894 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Pablo Picasso, 1907

 

Kort beskrivelse av Cezannes' bilde

Ved første øyekast er dette et enkelt bilde med vakre farger. Skulpturen av en naken putti dominerer bildet. Dessuten ser vi bordet den står på med epler og løk, billedlerretene bak, litt av en stol med blått stoffdraperi og litt av gulvet. En virkelighet fra hans atelier som står slik den dag idag Likevel stemmer lite med virkeligheten når vi ser nærmere etter. Fargene er annerledes, perspektivet og synspunktet følger sine egne lover, og overgangene mellom de gjenkjennbare tingene er noen steder uklare.

 

Analysering/ Sammenligning

Picasso startet som sagt kubismen. Og det var av denne kunstneren hans hoved inspirasjon kom fra. Paul Cezanne og Picasso var opptatt av mye av det samme. De ville skape noe nytt, ikke lenger herme etter alle andre, bruke malermåtene og perspektivene det stod om i lærebøkene.

 

Når vi får bildene slik ved siden av hverandre, så ser vi mange likhetstrekk. Det første jeg legger merke til, er malermåten. Måten de har brukt fargene på, og pensel strøkene. Motivene er riktignok helt forskjellige. Men vi ser klare tegn på likhet. Overgangene mello tingene er i begge bildene uklare, perspektivet er feil, dybden i bildene blir også feil.

 

Vi kan åpenbart se at Picasso har gått et skritt lengre, han har geometrisert og oppløst bildet betydelig mer enn det cezanne har gjort. Formene til Cezanne er mye mer tydelige og naturalistiske, både i formen og måten han har brukt pensel strøkene og lagt fargen på. Bildet er også mye mer ryddig. da tenker jeg på form og farge sett sammen.

 

Hvis vi ser på draperiene, så kan vi se en spennende utvikling. Fra de maleriske, røffe pensel strøkene Cezanne har brukt, til de harde, enkle pensel strøkene til Picasso. Ingen av draperiene er naturalistiske, men de er malt på to helt forskjellige måter.

 

Vi sa at begge hadde uklare overganger. Men picassos overganger er helt klart de mest uklare. Farge tonene går også mer i ett hos han. Mens hos Cezanne så ser vi mye mer kontraster.

 

Picasso malte aldri antikke skulpturer heller. Han brukte ekte modeller, fra det virkelige liv. Han likte veldig godt å bruke "vanlige" folk som modeller.

 

Det typiske ved bildet er at det strekker seg mot det abstrakte, det er veldig dynamisk, med enkle geometriske oppløste former og det er brukt mye overlapping.

 

Konklusjon / min mening

Bildet er veldig livlig, det ser gøyalt ut. Akkurat som det sirkuset han var inspirert av. Siden han har brukt masker på personene, så tror jeg enten grunnen til det var at det skulle forestille sirkus kostyme. Eller at det ligger en dypere mening bak. Kanskje han var sjenert. Eller at han prøvde å si noe om samfunnet slik det var. At han syntest at mer folk skulle stå frem og ofre seg for sine rettigheter ikke bare gjemme seg bak noen "masker". Og la samfunnet gå sin gang. For selv om samfunnet var på god vei oppover, når det gjaldt sosialisme og individualisme. Tror jeg det var mange som ikke brydde seg. Og mente at de hadde det godt slik de hadde det.

 

Jeg liker Picasso veldig godt og er takknemmelig for de sporene han har satt i kunsthistorien. Jeg syntest også dette bildet er veldig vakkert. Jeg valgte det fordi jeg syntest det var interressant at det var dette bildet som startet stilarten kubisme. Og det facinerte meg at han var så inspirert av Cezanne, og den gode utviklingen han fikk ut av det.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


03.02.2020 12:43

Bra!
11112
anbefalinger
Utorlig fin tekst! Hilser fra mamma

Sander (ElefantenIRommet) Kran
07.11.2019 13:31

Bra!
84
anbefalinger
Dette var en særdeles jelpsom tekst. Skulle ønske den var bedre. Du sjønner jeg synestest skole er svært VannSklie fordi jeg lider av DYSLIKSIKI. Itilleg har jeg 4 nippler og 11 tær. Dette haren tendens til å forstyrre meg under mitt skole arbeid. Jeg vil bare ønske dere en Nydlig dag videre - Happy Halovenn - MVH Elepanten...

Fornøyd elev
08.11.2016 13:51

Bra!
55
anbefalinger
denne teksten jalp meg sjempe masse, den ga meg 2 på norsk halv dags prøve

Henrik Ibsen
08.11.2016 14:08

Bra!
52
anbefalinger
Å lese denne teksten var som å tilbringe julaften med onkelen min i 1997. Mengden med cellegift jeg må ta for å fjerne denne kreftsvulsten kan sammenliknes med størrelsen på hungen hans. Disse barndomsopplevelsene var inspirasjonen til Hedda Gambler og Nora Hora BTW lol


08.11.2016 13:44

Bra!
47
anbefalinger
kjembe bra tekst !11!!! dette hvar veldig bra skreve, lærte kjempe masse.
Kast det i søppel bøtta din drit

Paal B
08.11.2016 13:55

Bra!
47
anbefalinger
får mye infomarson. klarer ikk og skjønner var jæg skll lerer mæg

En med modernisme oppgave
13.02.2008 17:45

Bra!
17
anbefalinger
Er elvis og resten av R&B musikerne med i modernismen, eller tilhører de postmodernismen??

Stine
11.05.2008 20:20

Bra!
17
anbefalinger
"Pikene fra Avignon" regnes som det første kubistiske bildet.

Andreas Morken
19.09.2008 00:41

Bra!
17
anbefalinger
industrialiseringen startet etter andre verdenskrig? uffda.. snakk om skivebom.03.03.2009 12:28

Bra!
7
anbefalinger
Dette var til god hjelp  Smile :-\)

han pene
16.03.2009 20:25

Bra!
6
anbefalinger
kjempe bra, ragnhild! dette var til god hjelp !  Very Happy :-D

Jenta!
09.06.2009 13:49

Bra!
5
anbefalinger
Kjempe bra, det vra mye hjelp  Very Happy :-D

lol
16.03.2012 11:29

Bra!
5
anbefalinger
det var kjempebra!!!!!!!!!!! jeg leste igjennom hele og den var bra!!!!!!!!!!! jeg lærte mye bra!!!!!!!!!!!!!! det var bra, det skal du ha. haha, det rima.

Janne
30.04.2010 11:25

Bra!
4
anbefalinger
Alt dette er jo helt feil!

jenta
23.01.2010 10:27

Bra!
3
anbefalinger
denne sia var til stor hjelp, du er kjempe flink  Very Happy :-D

Meg
11.06.2010 11:12

Bra!
3
anbefalinger
du hadde jo nesten ikke noe om litteraturen då

en person
19.03.2012 12:53

Bra!
2
anbefalinger
Skulle ikke du skrive om modernismen da, Du skrev jo ingen bra fata om det....

2016
07.03.2016 12:32

Bra!
2
anbefalinger
#yolo

Tissen Tor
26.03.2016 12:14

Bra!
2
anbefalinger
Møkka dårlig dritt. Kast det i søpla din dass

Herman Göring
08.11.2016 14:01

Bra!
2
anbefalinger
ist nicht gut! aber aids

Maddy
23.05.2011 18:36

Bra!
1
anbefalinger
Helt galt! Huff håper det gikk greit med norskkarakteren din..

Meg
09.06.2011 18:09

Bra!
1
anbefalinger
Du sier at bildet "Pikene fra Avignon" mangler dybde, men har mye valør..? Hvis et bilde har mye av det, så har det dybde også.. Har du kunnskap om dette?

en snill person
16.03.2012 11:32

Bra!
1
anbefalinger
dette bar urespektabelt, lol! det var kjempebra, men ikke overdriv...

Yo
01.11.2012 19:06

Bra!
1
anbefalinger
"Den industrielle revolusjonen begynte etter andre verdenskrig". FEIL

Kumat
22.11.2012 12:41

Bra!
1
anbefalinger
bra

Malin
06.12.2012 10:45

Bra!
1
anbefalinger
Dette var kjempebra!  Very Happy :-D Bruker denne siden til et sammendrag på skolen, bra innlegg !  Wink ;-\)

norhaning
07.04.2014 17:57

Bra!
1
anbefalinger
den hjalp veldig Smile :-\)
tommel opp

anonym
17.02.2015 13:44

Bra!
1
anbefalinger
den industrielle revolusjonen startet før første verdenskrig på slutten av 1800-tallet, men ble mer utbredt som følger av krigene.

Maria
30.10.2015 08:59

Bra!
1
anbefalinger
Det var uforståelig og var ikke noe nyttig, syntes jeg  Sad :-\(

Ttgtghgxxfhvhjjjgh
26.03.2016 12:13

Bra!
1
anbefalinger
Hhtthtcthtctvthtcthukimominu gcfxezrxrctbu har uunngåelig uunngåelig ub

peter
24.03.2016 20:02

Bra!
0
anbefalinger
Den industrielle revolusjon skjedde på starten av 1800-tallet. kjempe bom

softdickniggatrynnagethispeepeewet
16.04.2019 23:10

Bra!
0
anbefalinger
/\/ / 5 5 4


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.019 sec - 1 pageviews