Søk i stiler
 

Brasil


Inneholder historie, klima, kultur, styreform og språk til Sør-Amerikas største land.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:30.05.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Amerikanske samfunn
Verktøy:Utskrift
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Innhold

Fakta

Forord

Historie

Klima og vegetasjon

Klima og vegetasjon

Styreform

Kultur

Språk

Befolkningstetthet

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Statue av «Kristus frelseren» i Rio de Janeiro

 

Brasil - Fakta

- Offisielt språk: Portugisisk

- Hovedstad: Brasilia

- Styreform: Føderal republikk

- President: Luiz Inacio Lula da Silva

- Areal: 8 511 965 km² (0,65% vann)

- Befolkning: 186 112 794 (2005)

- Tetthet: 21,9/km²

- Uavhengig fra: Portugal 7. september 1822

- Valuta: Real

- Tidssone: UTC -2 til -5

- Nasjonaldag: 7. september

- Nasjonalsang: «Hino Nacional Brasileiro»

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Riksvåpen

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Flagg

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Brasil på verdenskartet

 

Forord om Brasil

Vi valgte Brasil fordi jeg, Fredrik, og min familie har en leilighet i Natal som er i Brasil. Dessuten er det et meget flott land med fin og unik natur.

 

Forbundsrepublikken Brasil er Sør-Amerikas største stat, både i folketall og i areal. Landet dekker halve Sør-Amerikas kontinent, og grenser mot Bolivia, Peru, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Venezuela, Guyana, Surinam

<bilde>

Logg inn for å se bildet
og Fransk Guyana.

 

Landet er oppkalt etter brasiltre (pau brasil) som er et treslag som ble høyt verdsatt av den portugisiske koloni befolkningen. Brasil inneholder store jordbruksområder og regnskoger og er rikt på naturressurser. Landet har Sør-Amerikas høyeste BNP (Brutto Nasjonal Produkt) og er dermed økonomisk viktig for hele verdensdelen.

 

Hovedstaden er Brasilia, øvrige større byer inkluderer São Paulo, Rio de Janeiro og Belo Horizonte. Landet er nesten på størrelse med USA.

 

Noen eksempler på de enorme naturressursene til Brasil:

- 13 % av verdens skogproduksjon.

- Blant de rikeste/største jernmalmforekomstene på jorden.

- Mineraler som mangan, sink, bauxitt, kobber, gull osv.

- Mye utbyggbar vannkraft. (Brasil har verdens største vannkraftverk)

- Oljefelter nær kysten.

 

Historie

Brasil hadde vært bosatt av urbefolkningsgrupper i minst 25 000 år, da det ble oppdaget av den portugisiske oppdagelsesreisende Pedro Álvares Cabral i år 1500.

 

I de følgende tre århundrer bosatte portugiserne seg i landet og administrerte det som en kommersiell koloni, som i stor utstrekning var basert på slaveri. På 1600-tallet kjempet man mot Holland og Frankrike om kontrollen over kolonien.

 

I 1808 flyttet Kong João VI av Portugal, som var på flukt fra Napoleon, til Brasil sammen med den kongelige familie og regjeringen. Selv om de vendte tilbake til Portugal i 1821, medførte oppholdet deres et stigende ønske blant brasilianerne om å få selvstyre.

 

I 1822 opprettet den daværende prinsregent Dom Pedro I et uavhengig Brasil. Riket besto inntil den neste keiser, Dom Pedro II, ble gikk av med ”pensjon” i 1889 og en republikansk basert føderasjon ble opprettet.

 

I slutten av det 19. og begynnelsen av det 20. århundre, kom mer enn fem millioner europeiske og asiatiske immigranter til Brasil. I dette tidsrommet ble Brasil også industrialisert og begynte å utnytte større deler av sine landområder. Det brasilianske demokratiet har vært erstattet av et diktatur tre ganger; 1930-1934 og 1937-1945 under Getulio Vargas, samt 1964-1985 under en rekke generaler utnevnt av militæret. Den nåværende grunnloven stammer fra 1988.

 

Historiske hendelser i kronologisk rekkefølge:

- det har bodd indiansk urbefolkning i området i mer enn 25 000 år.

- for om lag 12000 år siden ble Brasil bosatt av nomader.

- I år 1500 finner Portugal tilfeldig Brasil, de tror først at det er en øy.

- År 1532, Brasil blir kolonisert.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Kart over Sør-Amerika 1575

 

- På 1600 - tallet frem til 1654 kjempet Portugal mot Holland både og Frankrike om kontrollen over landet.

- På 1690-tallet fant de mye gull i innladet av Brasil. Dette førte til et gullrush.

- År 1808, kong João VI av Portugal flytter til Brasil. Dette gjorde at Portugal og Brasil ble mer likestilt.

- I 1822 fikk Brasil selvstendighet.

- I år 1851–52 var Brasil i krig mot Argentina og Uruguay.

- Ti år senere går disse tre landene alliert til krig mot Paraguay.

- År 1888, opphevelse av slaveriet som hadde preget koloniseringen.

- Opphevingen av slaveri var med på å gjøre slutt på monarkiet i landet.

- År 1889, en republikansk basert føderasjon ble opprettet.

- Deodoro da Fonseca blir landets første president i 1889.

- Kaffe ble etter hvert den viktigste eksportkilden.

- Gummiindustrien vokste fort og trengte arbeidere. Derfor kom det på slutten av det 19. og begynnelsen av det 20. århundre kom det mer enn 5 millioner immigranter fra Italia, Tyskland og noen asiatiske land. Dette var med på få i gang industrialiseringen i Brasil.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Getúlio Vargas

 

- Getúlio Vargas var diktator og president flere ganger i perioden 1930 til 1954. Dette gjorde han til en av Brasils viktigste politikere.

- Brasil ble medlem av FN i 1945

- Etterkommerne til Vargas ville ha utvikling i landet, resultatet var at Brasils BNP (Brutto Nasjonal produkt) steg med 7 % i perioden 1957 til 1961.

- Denne prosessen førte til stor inflasjon i landet.

- I år 1964-84 var landet et diktatur under en rekke millitære generaler.

- Det militære regimet ga fra seg makten i 1985.

- Det ble vedtatt en ny grunnlov i 1988.

- I begynnelsen av 90-tallet fikk Brasil real som valuta.

- Inflasjonen sank fra 913 prosent in 1994 til 19 prosent i 1995, samtidig som BNP økte markant.

- År 2002, ble Lula Da Silva president. Han er nå president, men hans rolle som president ble svekket etter at det kom fra at han hadde vert med i en korrupsjonskampanje slik at ha skulle ha større sjanser for å bli president.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Lula Da Silva

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Klima og vegetasjon

Klimaet er tropisk med unntak av den sydligst e delen som er temperert. Regnskogen i Amazonas opplever ofte store nedbørsmengder, mens det i sør forekommer oversvømmelser samt at temperaturen iblant kan synke til minusgrader. I nordøst inntreffer det iblant lengre tørkeperioder.

 

En omfattende hogst av regnskogen i Amazonas truer en rekke arter av både dyr og planter, som kun finnes der. Andre miljøproblem i Brasil er luft- og vannforurensning i de større byene. Over 80 % av elektrisiteten produseres av vannkraft.

 

Brasil ligger midt i Sør-Amerika. Landet har en veldig lang kystlinje mot Atlanterhavet. Kystlinjen er hele 7470 km lang. Brasil har 8511970km2 med flateinnhold. Derfor dekker det nesten halvparten av verdensdelen. Brasils høyeste punkt er Pico da Neblina, på 3 014 meter over havet. (høyeste topp er 2880 m).

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Noen steder i Brasil er vinteren ekstrem tørr. Aller minst regner det i den nordlige delen av Saó Francisco med Cirka 250mm i året. Regntiden kan i også utebli flere år på rad. Det kan ha katastrofale følger for jordbruket. Kystsonen får som regel nedbør i alle årstider.

 

Temperaturen avtar gradvis fra nord mot sør, samtidig som variasjonen mellom årstidene øker. Rio de Janeiro har en stabil middeltemperatur som varierer fra 21˚c i juli til 26˚ i januar.

 

Klimakart

 

Årlig nedbør

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 0 - 100 mm

 

 100 - 400 mm

 

 400 - 600 mm

 

 600 - 1000 mm

 

 1000 - 1400 mm

 

 1400 - 2000 mm

 

 2000 - 3000 mm

 

 3000 - 5000 mm

 

 5000 - 9000 mm

 

Kartet viser gjennomsnittlig årlig nedbør i årene 1961-1990. Kartene under viser gjennomsnittlig nedbørsmengde i januar og juli i samme tidsperiode.

 

Temperatur

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Temperatur for januar

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Temperatur for juli

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 -60 - -50 °C

 

 -50 - -40 °C

 

 -40 - -30 °C

 

 -30 - -20 °C

 

 -20 - -15 °C

 

 -15 - -10 °C

 

 -10 - -5 °C

 

 -5 - 0 °C

 

 0 - 5 °C

 

 5 - 10 °C

 

 10 - 15 °C

 

 15 - 20 °C

 

 20 - 25 °C

 

 25 - 30 °C

 

NB! Temperaturskalaen over gjelder kun for det store kartet (gjennomsnittlig årlig temperatur i årene 1961-1990).

 

 

Styreform

Den nåværende grunnloven stammer fra 1988 og gir omfattende fullmakter til de føderale myndighetene. Landet har direktevalg på president og visepresident, som velges på samme stemmesedel og som sitter i 4 år. Presidenten har omfattende makt, og er leder både for landet og regjeringen. Det er også han som utpeker regjeringen.

 

Parlamentet (Congresso Nacional) består av to kammer. Senatet, «Senado Federal», har totalt 81 plasser med tre medlemmer fra hver av de 27 delstatene. Senatorene velges med flertallsvalg for en periode på 8 år. Man bytter ut en tredjedel av senatorene etter 4 år og de resterende to tredjedeler etter nye fire år. Det andre kammeret kalles «Câmara dos Deputados» og har 513 plasser. I dette kammeret er det proporsjonal representasjon, og medlemmene sitter i 4 år.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Regjeringsbygget i hovedstaden Brasilia.

 

Kultur

Brasils kultur spenner over mange områder. Mange av kulturformene har sin opprinnelse fra de afrikanske slavene som ble importert til landet.

 

Musikk- og dansestiler som blant annet samba, bossa nova og forró er noen av de mest kjente delene av Brasils kultur. Karnevalet i Rio er også en viktig del av Brasils kultur, og får mye internasjonal oppmerksomhet hvert år. I tillegg er det flere mindre karneval som er godt kjent.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

For min del kan jeg ikke utelate og nevne fotball som er en del av Brasils kultur. Landet har allerede klart å sikre seg 5 verdenscup gull, og i sommerens VM sikter de på et nytt gull.

 

Landet har fostret mange dyktige fotballspillere, hvor Pelé er den mest berømte.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Maten i Brasil består av mye hvit ris, svarte bønner og krydder i kombinasjon med kjøtt, kylling eller fisk. Brasilianske spesialiteter inkluderer moqueca, en delikatesse som inneholder sjømat krydret med dendê olje og kokosmelk. Det er i tillegg mikset grønnsaker som sopp, løk og pepper og bønner sammen Brasil er i hovedsak er katolsk land hvor 80% av brasilianerne, dvs. over 140 millioner, bekjenner seg til den romersk katolske kirke.

 

Selv om omlag så mange brasilianere regner seg som katolikker, er det bare 20 % som deltar regelmessig i gudstjenester. Den katolske kirken har også en tradisjonsrik og viktig plass i den brasilianske kulturen. Det finnes en rekke afrikanskinspirerte religioner i Brasil. Den største er antakelig candomblé, som har sine fleste tilhengere blant afro-brasilianere nordøst i landet. Disse religionene kan spores tilbake til Vest-Afrika.

 

Språk

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Siden Brasil var en portugisisk koloni, er det offisielle språket portugisisk. Brasil er faktisk det eneste landet i Latin-Amerika hvor dette språket snakkes. Men språket har fått visse særtrekk siden det har vært i landet siden 1500-tallet, disse særtrekkene har kommet fra landets indianerspråk. Det finnes imidlertid en rekke indianerstammer som har sitt eget språk og Tupi-Guarani er et av dem. I og rundt Pernambuco, som ligger helt øst i landet, snakker befolkningen portugisisk men med en veldig spesiell aksent som kalles ”nordestino”. Det drog som sagt tusenvis av immigranter til landet men dette hadde egentlig liten betydning på språket fordi de fleste reiste hjem igjen.

Portugisisk er et språk som også blir snakket i de tidligere portugisiske koloniene i Afrika, Pernambuco spesielt i Kapp Verde, Angola og Mosambik.

 

Språket er en del av den romanske språkklassa og vart gradvis skilt frå spansk omkring 1300-talet. Mer enn 200 millioner menneske har portugisisk som morsmål.

 

Befolkningstetthet

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

mennesker/km2

 

 < 1           

 

 1 - 3

 

 3 - 5

 

 5 - 10

 

 10 - 100

 

 > 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mørkere farge angir høyere befolkningstetthet.

Befolkningstettheten varierer på grunn av faktorer som ulikheter i klima, jordsmonn og naturgitte og økonomiske ressurser.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

...
27.02.2007 20:57

Bra!
13
anbefalinger
rett fra wikepedia


21.02.2008 16:22

Bra!
6
anbefalinger
det var en del feil info dær


22.01.2007 14:27

Bra!
5
anbefalinger
Takk for inmaformasjonen!

Caril
06.04.2008 15:44

Bra!
4
anbefalinger
har nettopp sett på wikipedia, syntes jeg måtte ha noe mer så fant denne siden..men enten så er dette kopiert fra wikipedia eller så er det omvendt...

Therese
17.12.2007 15:54

Bra!
3
anbefalinger
tusen takk, for all informasjonen  Smile :-\)

Spongebob Squarepants
24.05.2008 17:52

Bra!
3
anbefalinger
Fy f*** eg e leie av lekser nå -.-
Har såde me et jævla prosjekt siden halv 10 idag, og eg e sje halvveis ennå !!
Tror eg krepere snart .. >

Spongebob Squarepants
24.05.2008 17:54

Bra!
2
anbefalinger
Whops, sendte me et uhell før eg va ferdig;
Takk for info'n, hjalp meg litt kan du sei. Men eg la merke t at någe va fra wikipedia jah ...

Anonym
16.10.2009 19:13

Bra!
1
anbefalinger
Dette har jeg lest før, enten har du nesten bare kopiert dette, eller så har noen andre kopiert ditt!

MEEG
24.11.2009 14:49

Bra!
1
anbefalinger
Bare det hadde vært Peru i steden så hadde det hjulpet meg mye -_-

micael
24.11.2009 17:00

Bra!
1
anbefalinger
dette var røte altså! du burde kjerpa deg for f*** ! eg er så j*** lei av denna feil informasjonen!! bare slutt å skriva! du sugar så inni h******!

micael
24.11.2009 17:03

Bra!
1
anbefalinger
du din ************** slutt å skriva og ikkje komenter detta innlegge for då blir det bråk! denna daria.no sida gir feil innformasjon te ungane som vill finna RETT innfo! no vill eg helst at dere slettar denna sia før alle barna i heile væra blir så stokk dom p.g.a dykkar feil informasjon! det var det! bra innlegg foresten Smile :-\)

spongebob squarepants
24.11.2009 17:12

Bra!
1
anbefalinger
bare hold kjeft micael! det er ikke feil innfo ! det er fakta! du kan gå og drukkne deg selv! supert innlegg!! Very Happy :-D Very Happy :-D Smile :-\) Razz :-P

micael
24.11.2009 17:19

Bra!
1
anbefalinger
hol kjeft din jævla dritt unge! du har fått feil innformasjon! Mad :-x

micael
24.11.2009 17:27

Bra!
1
anbefalinger
hol kjeft din jævla dritt unge! du har fått feil innformasjon! Mad :-x selv

spongebob squarepants
24.11.2009 17:29

Bra!
1
anbefalinger
ja!! og du har fått feil hjerne! Very Happy :-D

micael
24.11.2009 17:30

Bra!
1
anbefalinger
feeeilinnformasjon!

micael
24.11.2009 17:32

Bra!
1
anbefalinger
micael er ein sopar! Mad :-x gå and dy! Very Happy :-D

micael (julie)
24.11.2009 17:34

Bra!
1
anbefalinger
jeg hater minh kropp og jeg er et tykke monster
og jeg går på slanke kurs milsen kake monster (tykkee monster julie

trineGj
26.11.2009 18:33

Bra!
1
anbefalinger
hold kjeft l.a..s! Sad :-\(

micael
26.11.2009 18:37

Bra!
1
anbefalinger
Ferie i Brasil?
orkide.no/Brasil OrkidéEkspressen har et utvalg spennende reiser til Brasil!
Pakketur til Brasil
Expedia.no Spar penger, bestill fly & hotell til Brasil. Gjør et kupp nå!
Rio de Janeiro - BRASIL
rio.gjardar.com Leilighet til leie Kortid- og langtidsavtaler
Brasil
www.kompass.com Dreamtravel har ALT med BRASIL! Vi er Brasil eksperten. 20 års erf.

Nett Resultat 1–10 av ca. 112 fra daria.no for brasilmed Sikkert søk på. (0,12 sekunder)

drevet av
Google
1.
Brasil - Daria.no
Vi valgte Brasil fordi jeg, Fredrik, og min familie har en leilighet i Natal som er i Brasil. Dessuten er det et meget flott land med fin og unik natur. ...
www.daria.no/skole/?tekst=7602 - Lignende
2.
Brasil - Daria.no
Mesteparten av Brasil tilhører den tropiske klimasone. Bare den sørligste del av Brasil går inn i subtropene. De fleste steder i Brasil har en årsnedbør på ...
www.daria.no/skole/?tekst=6630 - Lignende
3.
Brasil - Daria.no
28. apr 2009 ... Brasil er omtalt som et utrolig fantastisk reisemål. Landet har veldig mye spennende å by på , det er ikke bare karnevalene og fotballen som ...
www.daria.no/skole/?tekst=10359 - Lignende
4.
Brasil - Daria.no
Brasil er det femte største landet i verden, etter Russland, Canada, Kina og USA, og dekker rundt halvparten av hele Sør-Amerika. Arealet utgjør noe under ...
www.daria.no/skole/?tekst=5181 - Lignende
5.
Fakta om Brasil - Daria.no
De første som levde i Brasil var Indianerne. De kom dit for over 20 000 år siden og levde som jegere og sankere. Portugiserne kom til Brasil i ca. ...
www.daria.no/skole/?tekst=3328
6.
Brasil - Daria.no
16. mai 2008 ... De første som levde i Brasil var Indianerne. De kom dit for over 20 000 år siden og levde som jegere og sankere. Portugiserne kom til Brasil ...
www.daria.no/skole/?tekst=7503
7.
[PPT]
Brasil og Sør- Amerika
Filformat: Microsoft Powerpoint - HTML-versjon
20'000 år: de første indianere til Brasil, som jegere og sankere; 1500-tallet, ... Kong Joâo flykter fra Lisboa til Brasil, unngå Napoleon; 1821 dro tilbake ...
www.daria.no/skole/vedlegg/4052.ppt - Lignende
8.
Prosjekt om Brasil og fattigdom - Daria.no
Jeg har i denne prosjektoppgaven valgt å sammenligne Brasil og Norge. To land som begge har hatt en stor økonomiskvekst i det siste århundre, noe av grunnen ...
www.daria.no/skole/?tekst=6122 - Lignende
9.
Foredrag om Brasil og Sør-Amerika - Daria.no
Foredrag om Brasil og Sør-Amerika ... Powerpointforedrag om Brasil og Sør-Amerika. Klikk her for å laste ned presentasjoen. ...
www.daria.no/skole/?tekst=4052 - Lignende
10.
Amerikanske samfunn - Daria.no
Artikkel om landet Brasil. Skrevet av meg og ei vennine. ... Litt fakta om Brasil. Inneholder informasjon om handel, regnskogen og klimaet til Sør-Amerikas ...
www.daria.no/skole/emne/Samfunn/.../Amerikanske_samfun- n/ - Lignende

Annonser fra Google feil informasjon! Sad :-\( Mad :-x

IsMOKE pOt
10.02.2010 21:51

Bra!
1
anbefalinger
whazzzzz uppppp!!!!!!!!!!!! BRASIL

Hater micael
20.03.2012 19:37

Bra!
1
anbefalinger
Hold kjeft micael, dette er drit bra info!!  Very Happy :-D Micael du sier at infoen er feil, og jeg skal si deg hva som er feil her.... DU ER FEIL!! Drit bra side Elsker Daria.no  Very Happy :-D

potato
21.11.2016 13:31

Bra!
1
anbefalinger
flott innlegg mye å lære


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.036 sec - 1 pageviews